Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 3

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 3
Kết quả power 655 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần có lịch quay số mở thưởng với năm giải thưởng bao gồm hai giải Jackpot lên đến 172 tỷ đồng. Chỉ cần dự đoán đúng 06 bộ số trong dãy từ 01 đến 55 của kết quả Vietlott 655 thứ 3 thì bạn đã có ngay cơ hội trong tay nhận ngay phần quà hấp dẫn.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 3 Mới Nhất

14
20
24
27
41
44
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
77.347.149.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.769.316.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 77.347.149.150
Jackpot 2 | 0 5.769.316.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 822 500.000
Giải Ba 15397 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 3

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/09/2023 Truy vấn
17
29
35
40
51
52
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
64.650.236.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.358.548.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 64.650.236.700
Jackpot 2 | 0 4.358.548.600
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 555 500.000
Giải Ba 13751 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/09/2023 Truy vấn
26
31
32
39
45
55
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
56.990.967.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.507.518.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.990.967.600
Jackpot 2 | 0 3.507.518.700
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 563 500.000
Giải Ba 13789 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/09/2023 Truy vấn
02
06
19
29
34
48
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.166.294.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.045.937.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.166.294.600
Jackpot 2 | 0 4.045.937.300
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 606 500.000
Giải Ba 13334 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/08/2023 Truy vấn
01
08
20
25
35
53
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.834.259.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.453.489.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.834.259.900
Jackpot 2 | 0 3.453.489.000
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 552 500.000
Giải Ba 13076 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/08/2023 Truy vấn
02
03
06
34
35
36
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.459.304.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
13.081.626.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.459.304.300
Jackpot 2 | 0 13.081.626.200
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 700 500.000
Giải Ba 15800 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/08/2023 Truy vấn
05
12
25
39
40
53
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.860.737.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
12.348.452.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.860.737.850
Jackpot 2 | 0 12.348.452.150
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 772 500.000
Giải Ba 15816 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/08/2023 Truy vấn
05
06
19
20
40
45
47
Dự tính giá trị Jackpot 1
226.138.479.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
8.715.698.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 226.138.479.600
Jackpot 2 | 0 8.715.698.750
Giải Nhất 37 40.000.000
Giải Nhì 2512 500.000
Giải Ba 52664 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/08/2023 Truy vấn
04
18
22
25
33
48
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
184.720.792.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.113.733.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 184.720.792.350
Jackpot 2 | 0 4.113.733.500
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1754 500.000
Giải Ba 39756 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/07/2023 Truy vấn
12
23
42
44
51
52
03
Dự tính giá trị Jackpot 1
159.476.961.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
9.238.211.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 159.476.961.450
Jackpot 2 | 1 9.238.211.450
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 1666 500.000
Giải Ba 38373 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/07/2023 Truy vấn
10
11
19
28
42
47
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
129.014.374.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.853.479.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 129.014.374.350
Jackpot 2 | 0 5.853.479.550
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1756 500.000
Giải Ba 38080 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/07/2023 Truy vấn
24
40
44
46
47
49
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
103.333.058.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.908.033.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 103.333.058.400
Jackpot 2 | 1 5.908.033.550
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 987 500.000
Giải Ba 23666 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/07/2023 Truy vấn
04
13
14
23
33
50
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
80.894.008.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.414.805.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 80.894.008.650
Jackpot 2 | 0 3.414.805.800
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 1007 500.000
Giải Ba 21759 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/06/2023 Truy vấn
02
12
15
16
27
28
47
Dự tính giá trị Jackpot 1
69.936.872.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.333.795.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.936.872.700
Jackpot 2 | 0 3.333.795.350
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 996 500.000
Giải Ba 22626 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/06/2023 Truy vấn
07
23
26
31
35
53
32
Dự tính giá trị Jackpot 1
63.040.925.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.302.978.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 63.040.925.550
Jackpot 2 | 0 3.302.978.800
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 875 500.000
Giải Ba 18957 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/06/2023 Truy vấn
04
14
18
27
47
50
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
55.603.213.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.355.402.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.603.213.950
Jackpot 2 | 0 5.355.402.800
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 787 500.000
Giải Ba 16587 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/06/2023 Truy vấn
01
14
23
27
44
50
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
48.285.119.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.542.281.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.285.119.100
Jackpot 2 | 0 4.542.281.150
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 628 500.000
Giải Ba 14040 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/05/2023 Truy vấn
01
14
24
28
40
46
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
41.223.910.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.757.702.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.223.910.350
Jackpot 2 | 0 3.757.702.400
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 498 500.000
Giải Ba 10897 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/05/2023 Truy vấn
26
27
35
36
47
54
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.233.149.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.203.173.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.233.149.800
Jackpot 2 | 0 3.203.173.450
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 435 500.000
Giải Ba 9593 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/05/2023 Truy vấn
19
24
30
34
40
44
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.705.358.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.361.730.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.705.358.250
Jackpot 2 | 0 4.361.730.250
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 522 500.000
Giải Ba 10023 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/05/2023 Truy vấn
07
09
13
22
44
47
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
70.842.375.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.559.005.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 70.842.375.750
Jackpot 2 | 0 3.559.005.650
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 918 500.000
Giải Ba 20734 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 02/05/2023 Truy vấn
04
11
18
25
33
45
21
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.962.637.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.232.881.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.962.637.700
Jackpot 2 | 0 3.232.881.600
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 994 500.000
Giải Ba 17489 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/04/2023 Truy vấn
06
10
19
23
25
28
45
Dự tính giá trị Jackpot 1
56.226.657.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.212.242.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.226.657.900
Jackpot 2 | 0 3.212.242.600
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1053 500.000
Giải Ba 20633 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/04/2023 Truy vấn
17
18
30
40
51
55
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.805.088.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.514.626.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.805.088.500
Jackpot 2 | 1 3.514.626.950
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 591 500.000
Giải Ba 12970 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/04/2023 Truy vấn
10
14
16
18
37
49
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.227.963.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.207.700.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.227.963.200
Jackpot 2 | 0 5.207.700.200
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 535 500.000
Giải Ba 12123 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/04/2023 Truy vấn
13
28
41
42
47
51
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.918.931.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.617.807.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.918.931.150
Jackpot 2 | 0 4.617.807.750
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 479 500.000
Giải Ba 10509 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/03/2023 Truy vấn
06
21
24
41
50
53
13
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.425.088.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.007.380.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.425.088.600
Jackpot 2 | 0 4.007.380.800
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 423 500.000
Giải Ba 9501 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/03/2023 Truy vấn
07
17
31
43
45
49
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
68.288.184.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.322.731.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 68.288.184.300
Jackpot 2 | 0 3.322.731.050
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 834 500.000
Giải Ba 17796 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/03/2023 Truy vấn
14
15
18
20
27
35
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
59.309.461.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.497.636.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.309.461.650
Jackpot 2 | 0 4.497.636.900
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 850 500.000
Giải Ba 18681 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/03/2023 Truy vấn
08
22
25
27
39
50
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
52.053.289.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.691.395.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.053.289.050
Jackpot 2 | 0 3.691.395.500
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 846 500.000
Giải Ba 16361 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/02/2023 Truy vấn
02
13
14
30
43
55
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
45.830.729.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.144.011.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.830.729.550
Jackpot 2 | 1 4.144.011.550
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 569 500.000
Giải Ba 12437 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/02/2023 Truy vấn
04
12
15
21
30
44
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.163.155.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.514.281.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.163.155.050
Jackpot 2 | 0 3.514.281.050
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 758 500.000
Giải Ba 14170 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/02/2023 Truy vấn
01
09
33
37
43
45
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.534.625.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.614.958.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.534.625.600
Jackpot 2 | 1 3.614.958.400
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 531 500.000
Giải Ba 11859 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/02/2023 Truy vấn
06
27
29
32
39
52
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
92.507.434.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.518.164.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 92.507.434.050
Jackpot 2 | 1 5.518.164.800
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1105 500.000
Giải Ba 25047 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/01/2023 Truy vấn
10
11
31
32
38
52
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
73.618.027.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.419.341.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 73.618.027.050
Jackpot 2 | 0 3.419.341.800
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1571 500.000
Giải Ba 28703 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/01/2023 Truy vấn
03
05
10
12
29
30
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
64.877.769.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.898.253.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 64.877.769.750
Jackpot 2 | 0 3.898.253.700
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 1342 500.000
Giải Ba 24714 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 17/01/2023 Truy vấn
01
09
20
36
44
50
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
59.818.408.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.336.102.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.818.408.950
Jackpot 2 | 0 3.336.102.500
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 866 500.000
Giải Ba 18669 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 10/01/2023 Truy vấn
05
12
14
19
46
51
36
Dự tính giá trị Jackpot 1
51.992.583.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.490.141.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.992.583.600
Jackpot 2 | 0 3.490.141.200
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 733 500.000
Giải Ba 16298 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 03/01/2023 Truy vấn
09
13
24
43
47
48
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
45.442.629.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.250.145.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.442.629.750
Jackpot 2 | 0 3.250.145.750
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 720 500.000
Giải Ba 15390 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/12/2022 Truy vấn
11
12
13
14
23
55
27
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.626.793.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.708.750.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.626.793.850
Jackpot 2 | 0 3.708.750.800
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 692 500.000
Giải Ba 15663 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/12/2022 Truy vấn
02
06
09
20
31
35
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
32.248.036.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.524.310.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 32.248.036.650
Jackpot 2 | 1 5.524.310.950
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 744 500.000
Giải Ba 15627 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/12/2022 Truy vấn
10
22
31
37
41
52
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
146.920.318.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.273.814.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 146.920.318.050
Jackpot 2 | 1 5.273.814.700
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 1572 500.000
Giải Ba 37574 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/12/2022 Truy vấn
01
11
25
44
45
46
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
116.145.205.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.924.500.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 116.145.205.500
Jackpot 2 | 0 4.924.500.250
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1392 500.000
Giải Ba 32136 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/11/2022 Truy vấn
02
13
16
18
41
42
19
Dự tính giá trị Jackpot 1
98.824.703.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.332.824.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 98.824.703.250
Jackpot 2 | 1 4.332.824.400
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1328 500.000
Giải Ba 28763 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/11/2022 Truy vấn
03
09
21
22
26
35
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
86.829.283.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.395.057.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 86.829.283.650
Jackpot 2 | 1 3.395.057.800
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1374 500.000
Giải Ba 27540 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/11/2022 Truy vấn
04
20
26
36
47
51
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
76.296.698.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.739.374.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 76.296.698.850
Jackpot 2 | 1 3.739.374.550
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 982 500.000
Giải Ba 21877 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/11/2022 Truy vấn
12
27
33
44
48
50
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.427.850.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.982.629.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.427.850.900
Jackpot 2 | 1 3.982.629.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 811 500.000
Giải Ba 18541 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/11/2022 Truy vấn
03
09
20
23
31
54
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
58.584.185.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.735.902.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.584.185.850
Jackpot 2 | 1 3.735.902.200
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 819 500.000
Giải Ba 18932 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/10/2022 Truy vấn
08
18
20
22
42
46
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
51.961.066.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
2.172.965.175 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.961.066.050
Jackpot 2 | 2 2.172.965.175
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 792 500.000
Giải Ba 17146 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/10/2022 Truy vấn
06
30
36
39
44
46
49
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.628.997.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.531.256.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.628.997.800
Jackpot 2 | 0 3.531.256.100
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 629 500.000
Giải Ba 15075 50.000
Xem Thêm