Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 3

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 3
Kết quả power 655 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần có lịch quay số mở thưởng với năm giải thưởng bao gồm hai giải Jackpot lên đến 172 tỷ đồng. Chỉ cần dự đoán đúng 06 bộ số trong dãy từ 01 đến 55 của kết quả Vietlott 655 thứ 3 thì bạn đã có ngay cơ hội trong tay nhận ngay phần quà hấp dẫn.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 3 Mới Nhất

04
20
26
36
47
51
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
76.296.698.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.739.374.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 76.296.698.850
Jackpot 2 | 1 3.739.374.550
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 982 500.000
Giải Ba 21877 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 3

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/11/2022 Truy vấn
12
27
33
44
48
50
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.427.850.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.982.629.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.427.850.900
Jackpot 2 | 1 3.982.629.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 811 500.000
Giải Ba 18541 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/11/2022 Truy vấn
03
09
20
23
31
54
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
58.584.185.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.735.902.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.584.185.850
Jackpot 2 | 1 3.735.902.200
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 819 500.000
Giải Ba 18932 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/10/2022 Truy vấn
08
18
20
22
42
46
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
51.961.066.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
2.172.965.175 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.961.066.050
Jackpot 2 | 2 2.172.965.175
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 792 500.000
Giải Ba 17146 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/10/2022 Truy vấn
06
30
36
39
44
46
49
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.628.997.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.531.256.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.628.997.800
Jackpot 2 | 0 3.531.256.100
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 629 500.000
Giải Ba 15075 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/10/2022 Truy vấn
11
26
34
40
46
52
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
37.672.072.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.657.019.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 37.672.072.050
Jackpot 2 | 0 4.657.019.200
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 650 500.000
Giải Ba 13234 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/10/2022 Truy vấn
05
11
12
22
43
45
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.658.106.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.988.800.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.658.106.000
Jackpot 2 | 0 3.988.800.750
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 743 500.000
Giải Ba 14479 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/09/2022 Truy vấn
11
13
23
27
37
43
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.257.062.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.361.895.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.257.062.650
Jackpot 2 | 0 3.361.895.850
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 784 500.000
Giải Ba 14439 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/09/2022 Truy vấn
08
27
32
43
53
54
45
Dự tính giá trị Jackpot 1
91.614.070.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.608.292.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 91.614.070.200
Jackpot 2 | 0 4.608.292.950
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1102 500.000
Giải Ba 23530 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/09/2022 Truy vấn
09
10
21
40
41
48
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
80.468.982.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.369.949.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 80.468.982.300
Jackpot 2 | 0 3.369.949.850
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 995 500.000
Giải Ba 22559 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/09/2022 Truy vấn
01
05
27
43
52
54
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
72.622.537.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.233.117.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.622.537.050
Jackpot 2 | 0 5.233.117.950
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 850 500.000
Giải Ba 19240 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/08/2022 Truy vấn
02
13
19
29
30
32
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
63.748.396.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.247.102.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 63.748.396.650
Jackpot 2 | 0 4.247.102.350
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 776 500.000
Giải Ba 19671 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/08/2022 Truy vấn
13
21
31
41
44
45
27
Dự tính giá trị Jackpot 1
55.279.408.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.306.103.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.279.408.350
Jackpot 2 | 0 3.306.103.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 739 500.000
Giải Ba 15517 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/08/2022 Truy vấn
17
18
28
47
50
53
11
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.953.145.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.347.975.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.953.145.550
Jackpot 2 | 1 6.347.975.150
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 659 500.000
Giải Ba 14367 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/08/2022 Truy vấn
09
10
36
41
51
55
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.722.247.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.544.542.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.722.247.650
Jackpot 2 | 0 5.544.542.050
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 610 500.000
Giải Ba 13389 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 02/08/2022 Truy vấn
02
05
28
40
47
48
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.019.568.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.799.799.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.019.568.300
Jackpot 2 | 0 4.799.799.900
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 588 500.000
Giải Ba 12263 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/07/2022 Truy vấn
05
08
09
13
14
47
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.513.467.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.168.163.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.513.467.450
Jackpot 2 | 0 4.168.163.050
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 765 500.000
Giải Ba 16548 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/07/2022 Truy vấn
08
09
33
34
35
52
36
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.952.631.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.439.181.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.952.631.250
Jackpot 2 | 0 3.439.181.250
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 570 500.000
Giải Ba 12884 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/07/2022 Truy vấn
12
13
24
25
39
41
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
195.504.840.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
12.817.623.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 195.504.840.300
Jackpot 2 | 1 12.817.623.150
Giải Nhất 47 40.000.000
Giải Nhì 1959 500.000
Giải Ba 41395 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/07/2022 Truy vấn
05
07
12
26
29
44
38
Dự tính giá trị Jackpot 1
162.630.330.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
9.164.899.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 162.630.330.150
Jackpot 2 | 0 9.164.899.800
Giải Nhất 45 40.000.000
Giải Nhì 2143 500.000
Giải Ba 38596 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/06/2022 Truy vấn
05
22
30
32
38
55
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
137.360.420.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.357.132.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 137.360.420.850
Jackpot 2 | 0 6.357.132.100
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1321 500.000
Giải Ba 30096 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/06/2022 Truy vấn
09
13
19
21
34
51
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
112.724.914.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.619.853.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 112.724.914.800
Jackpot 2 | 0 3.619.853.650
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1387 500.000
Giải Ba 28067 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/06/2022 Truy vấn
02
15
26
32
35
36
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
92.299.663.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.966.536.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 92.299.663.650
Jackpot 2 | 0 5.966.536.800
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1044 500.000
Giải Ba 23230 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/06/2022 Truy vấn
16
17
21
28
39
50
19
Dự tính giá trị Jackpot 1
74.335.915.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.970.564.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 74.335.915.200
Jackpot 2 | 0 3.970.564.750
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 930 500.000
Giải Ba 18298 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/05/2022 Truy vấn
04
10
15
16
47
51
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
65.600.832.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.929.246.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.600.832.450
Jackpot 2 | 1 4.929.246.350
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 791 500.000
Giải Ba 17151 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/05/2022 Truy vấn
18
31
32
46
50
52
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
57.772.834.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.059.468.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 57.772.834.500
Jackpot 2 | 0 4.059.468.800
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 622 500.000
Giải Ba 14714 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 17/05/2022 Truy vấn
11
17
25
29
45
48
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.454.523.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.246.323.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.454.523.200
Jackpot 2 | 0 3.246.323.100
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 805 500.000
Giải Ba 16641 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 10/05/2022 Truy vấn
12
18
41
43
47
51
10
Dự tính giá trị Jackpot 1
43.368.051.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.106.168.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.368.051.000
Jackpot 2 | 0 4.106.168.050
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 518 500.000
Giải Ba 12730 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 03/05/2022 Truy vấn
01
22
38
48
49
53
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
37.087.734.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.408.355.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 37.087.734.000
Jackpot 2 | 0 3.408.355.050
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 492 500.000
Giải Ba 10482 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/04/2022 Truy vấn
14
22
24
25
43
49
17
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.953.142.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.726.646.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.953.142.200
Jackpot 2 | 1 5.726.646.150
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 409 500.000
Giải Ba 10232 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/04/2022 Truy vấn
02
07
13
28
29
34
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
84.160.173.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.574.579.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 84.160.173.900
Jackpot 2 | 0 4.574.579.800
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 1089 500.000
Giải Ba 22844 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/04/2022 Truy vấn
11
18
20
22
25
40
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
75.356.765.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.596.423.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 75.356.765.400
Jackpot 2 | 0 3.596.423.300
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 921 500.000
Giải Ba 19411 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/04/2022 Truy vấn
05
18
26
36
43
44
45
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.331.602.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.224.922.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.331.602.650
Jackpot 2 | 0 4.224.922.050
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 960 500.000
Giải Ba 19492 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/03/2022 Truy vấn
05
11
32
35
40
52
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
58.908.623.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.289.035.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.908.623.700
Jackpot 2 | 0 3.289.035.500
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 805 500.000
Giải Ba 16338 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/03/2022 Truy vấn
01
14
18
28
47
49
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
51.751.645.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.778.769.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.751.645.500
Jackpot 2 | 1 3.778.769.900
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 654 500.000
Giải Ba 14047 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/03/2022 Truy vấn
06
14
24
28
33
52
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.742.716.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.000.000.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.742.716.400
Jackpot 2 | 1 3.000.000.000
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 834 500.000
Giải Ba 17015 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/03/2022 Truy vấn
03
23
25
39
47
48
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.675.385.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.963.931.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.675.385.750
Jackpot 2 | 0 3.963.931.750
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 659 500.000
Giải Ba 14959 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/03/2022 Truy vấn
15
19
25
42
51
53
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.707.650.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.411.961.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.707.650.350
Jackpot 2 | 0 3.411.961.150
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 556 500.000
Giải Ba 11837 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/02/2022 Truy vấn
09
16
19
23
25
39
04
Dự tính giá trị Jackpot 1
76.942.780.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.945.386.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 76.942.780.500
Jackpot 2 | 1 3.945.386.250
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1387 500.000
Giải Ba 26195 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/02/2022 Truy vấn
05
07
14
24
29
36
46
Dự tính giá trị Jackpot 1
68.434.304.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.874.619.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 68.434.304.250
Jackpot 2 | 1 3.874.619.150
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1207 500.000
Giải Ba 22274 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/02/2022 Truy vấn
12
15
21
28
32
40
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
60.562.731.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.868.907.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.562.731.900
Jackpot 2 | 1 3.868.907.300
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1042 500.000
Giải Ba 21698 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/01/2022 Truy vấn
02
16
17
20
31
51
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.714.037.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.211.981.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.714.037.600
Jackpot 2 | 0 5.211.981.150
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 724 500.000
Giải Ba 16146 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/01/2022 Truy vấn
06
15
16
33
41
43
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.661.845.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.428.404.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.661.845.500
Jackpot 2 | 0 4.428.404.250
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 721 500.000
Giải Ba 15339 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/01/2022 Truy vấn
12
25
26
28
33
46
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.313.096.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.722.987.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.313.096.550
Jackpot 2 | 0 3.722.987.700
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 668 500.000
Giải Ba 15316 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/01/2022 Truy vấn
11
17
22
28
39
49
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.074.658.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.897.184.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.074.658.250
Jackpot 2 | 1 3.897.184.250
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 803 500.000
Giải Ba 16136 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/12/2021 Truy vấn
03
08
09
40
44
48
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
32.003.504.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.222.611.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 32.003.504.400
Jackpot 2 | 0 3.222.611.600
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 512 500.000
Giải Ba 12092 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/12/2021 Truy vấn
23
25
28
49
52
54
44
Dự tính giá trị Jackpot 1
198.581.827.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.659.045.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 198.581.827.350
Jackpot 2 | 0 3.659.045.650
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1717 500.000
Giải Ba 38071 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/12/2021 Truy vấn
10
16
19
24
39
50
29
Dự tính giá trị Jackpot 1
182.330.633.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.570.777.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 182.330.633.100
Jackpot 2 | 0 3.570.777.000
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1810 500.000
Giải Ba 37036 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/12/2021 Truy vấn
04
06
22
32
34
53
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
167.297.139.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.081.094.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 167.297.139.300
Jackpot 2 | 1 5.081.094.900
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1240 500.000
Giải Ba 28884 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/11/2021 Truy vấn
12
21
23
28
33
46
38
Dự tính giá trị Jackpot 1
152.992.255.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.491.663.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 152.992.255.350
Jackpot 2 | 0 3.491.663.350
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1249 500.000
Giải Ba 27954 50.000
Xem Thêm