Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 3

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 3
Kết quả power 655 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần có lịch quay số mở thưởng với năm giải thưởng bao gồm hai giải Jackpot lên đến 172 tỷ đồng. Chỉ cần dự đoán đúng 06 bộ số trong dãy từ 01 đến 55 của kết quả Vietlott 655 thứ 3 thì bạn đã có ngay cơ hội trong tay nhận ngay phần quà hấp dẫn.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 3 Mới Nhất

09
13
19
21
34
51
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
112.724.914.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.619.853.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 112.724.914.800
Jackpot 2 | 0 3.619.853.650
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1387 500.000
Giải Ba 28067 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 3

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/06/2022 Truy vấn
02
15
26
32
35
36
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
92.299.663.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.966.536.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 92.299.663.650
Jackpot 2 | 0 5.966.536.800
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1044 500.000
Giải Ba 23230 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/06/2022 Truy vấn
16
17
21
28
39
50
19
Dự tính giá trị Jackpot 1
74.335.915.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.970.564.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 74.335.915.200
Jackpot 2 | 0 3.970.564.750
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 930 500.000
Giải Ba 18298 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/05/2022 Truy vấn
04
10
15
16
47
51
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
65.600.832.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.929.246.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.600.832.450
Jackpot 2 | 1 4.929.246.350
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 791 500.000
Giải Ba 17151 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/05/2022 Truy vấn
18
31
32
46
50
52
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
57.772.834.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.059.468.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 57.772.834.500
Jackpot 2 | 0 4.059.468.800
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 622 500.000
Giải Ba 14714 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 17/05/2022 Truy vấn
11
17
25
29
45
48
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.454.523.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.246.323.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.454.523.200
Jackpot 2 | 0 3.246.323.100
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 805 500.000
Giải Ba 16641 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 10/05/2022 Truy vấn
12
18
41
43
47
51
10
Dự tính giá trị Jackpot 1
43.368.051.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.106.168.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.368.051.000
Jackpot 2 | 0 4.106.168.050
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 518 500.000
Giải Ba 12730 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 03/05/2022 Truy vấn
01
22
38
48
49
53
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
37.087.734.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.408.355.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 37.087.734.000
Jackpot 2 | 0 3.408.355.050
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 492 500.000
Giải Ba 10482 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/04/2022 Truy vấn
14
22
24
25
43
49
17
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.953.142.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.726.646.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.953.142.200
Jackpot 2 | 1 5.726.646.150
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 409 500.000
Giải Ba 10232 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/04/2022 Truy vấn
02
07
13
28
29
34
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
84.160.173.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.574.579.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 84.160.173.900
Jackpot 2 | 0 4.574.579.800
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 1089 500.000
Giải Ba 22844 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/04/2022 Truy vấn
11
18
20
22
25
40
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
75.356.765.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.596.423.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 75.356.765.400
Jackpot 2 | 0 3.596.423.300
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 921 500.000
Giải Ba 19411 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/04/2022 Truy vấn
05
18
26
36
43
44
45
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.331.602.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.224.922.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.331.602.650
Jackpot 2 | 0 4.224.922.050
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 960 500.000
Giải Ba 19492 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/03/2022 Truy vấn
05
11
32
35
40
52
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
58.908.623.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.289.035.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.908.623.700
Jackpot 2 | 0 3.289.035.500
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 805 500.000
Giải Ba 16338 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/03/2022 Truy vấn
01
14
18
28
47
49
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
51.751.645.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.778.769.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.751.645.500
Jackpot 2 | 1 3.778.769.900
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 654 500.000
Giải Ba 14047 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/03/2022 Truy vấn
06
14
24
28
33
52
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.742.716.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.000.000.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.742.716.400
Jackpot 2 | 1 3.000.000.000
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 834 500.000
Giải Ba 17015 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/03/2022 Truy vấn
03
23
25
39
47
48
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.675.385.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.963.931.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.675.385.750
Jackpot 2 | 0 3.963.931.750
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 659 500.000
Giải Ba 14959 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/03/2022 Truy vấn
15
19
25
42
51
53
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.707.650.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.411.961.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.707.650.350
Jackpot 2 | 0 3.411.961.150
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 556 500.000
Giải Ba 11837 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/02/2022 Truy vấn
09
16
19
23
25
39
04
Dự tính giá trị Jackpot 1
76.942.780.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.945.386.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 76.942.780.500
Jackpot 2 | 1 3.945.386.250
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1387 500.000
Giải Ba 26195 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/02/2022 Truy vấn
05
07
14
24
29
36
46
Dự tính giá trị Jackpot 1
68.434.304.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.874.619.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 68.434.304.250
Jackpot 2 | 1 3.874.619.150
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1207 500.000
Giải Ba 22274 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/02/2022 Truy vấn
12
15
21
28
32
40
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
60.562.731.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.868.907.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.562.731.900
Jackpot 2 | 1 3.868.907.300
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1042 500.000
Giải Ba 21698 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/01/2022 Truy vấn
02
16
17
20
31
51
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.714.037.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.211.981.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.714.037.600
Jackpot 2 | 0 5.211.981.150
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 724 500.000
Giải Ba 16146 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/01/2022 Truy vấn
06
15
16
33
41
43
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.661.845.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.428.404.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.661.845.500
Jackpot 2 | 0 4.428.404.250
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 721 500.000
Giải Ba 15339 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/01/2022 Truy vấn
12
25
26
28
33
46
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.313.096.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.722.987.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.313.096.550
Jackpot 2 | 0 3.722.987.700
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 668 500.000
Giải Ba 15316 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/01/2022 Truy vấn
11
17
22
28
39
49
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.074.658.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.897.184.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.074.658.250
Jackpot 2 | 1 3.897.184.250
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 803 500.000
Giải Ba 16136 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/12/2021 Truy vấn
03
08
09
40
44
48
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
32.003.504.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.222.611.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 32.003.504.400
Jackpot 2 | 0 3.222.611.600
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 512 500.000
Giải Ba 12092 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/12/2021 Truy vấn
23
25
28
49
52
54
44
Dự tính giá trị Jackpot 1
198.581.827.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.659.045.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 198.581.827.350
Jackpot 2 | 0 3.659.045.650
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1717 500.000
Giải Ba 38071 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/12/2021 Truy vấn
10
16
19
24
39
50
29
Dự tính giá trị Jackpot 1
182.330.633.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.570.777.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 182.330.633.100
Jackpot 2 | 0 3.570.777.000
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1810 500.000
Giải Ba 37036 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/12/2021 Truy vấn
04
06
22
32
34
53
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
167.297.139.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.081.094.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 167.297.139.300
Jackpot 2 | 1 5.081.094.900
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1240 500.000
Giải Ba 28884 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/11/2021 Truy vấn
12
21
23
28
33
46
38
Dự tính giá trị Jackpot 1
152.992.255.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.491.663.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 152.992.255.350
Jackpot 2 | 0 3.491.663.350
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1249 500.000
Giải Ba 27954 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/11/2021 Truy vấn
05
07
09
28
38
55
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
140.284.425.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.255.172.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 140.284.425.000
Jackpot 2 | 1 5.255.172.900
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1926 500.000
Giải Ba 35632 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/11/2021 Truy vấn
08
19
27
34
46
51
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
127.938.125.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.883.361.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 127.938.125.100
Jackpot 2 | 0 3.883.361.800
Giải Nhất 42 40.000.000
Giải Nhì 1555 500.000
Giải Ba 29973 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/11/2021 Truy vấn
12
25
26
47
51
53
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
115.517.111.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.956.654.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 115.517.111.250
Jackpot 2 | 1 3.956.654.050
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1259 500.000
Giải Ba 26928 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 02/11/2021 Truy vấn
37
38
42
46
47
55
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
103.358.105.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.458.668.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 103.358.105.400
Jackpot 2 | 0 3.458.668.400
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1067 500.000
Giải Ba 23712 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/10/2021 Truy vấn
21
24
29
34
39
53
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
91.883.861.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.389.598.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 91.883.861.400
Jackpot 2 | 0 3.389.598.700
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 874 500.000
Giải Ba 19933 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/10/2021 Truy vấn
03
09
25
29
46
50
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
82.941.970.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.368.671.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 82.941.970.800
Jackpot 2 | 1 3.368.671.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 861 500.000
Giải Ba 18432 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/10/2021 Truy vấn
14
17
31
33
42
50
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
74.329.390.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.580.090.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 74.329.390.200
Jackpot 2 | 0 4.580.090.300
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 715 500.000
Giải Ba 14821 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/10/2021 Truy vấn
11
16
17
19
38
43
24
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.505.291.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.821.857.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.505.291.850
Jackpot 2 | 0 3.821.857.150
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 697 500.000
Giải Ba 13893 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/09/2021 Truy vấn
07
22
25
40
49
50
37
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.152.928.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.227.150.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.152.928.850
Jackpot 2 | 0 3.227.150.150
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 543 500.000
Giải Ba 11145 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/09/2021 Truy vấn
15
24
25
40
42
50
49
Dự tính giá trị Jackpot 1
56.957.293.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.568.268.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.957.293.200
Jackpot 2 | 0 4.568.268.750
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 456 500.000
Giải Ba 10072 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/09/2021 Truy vấn
17
22
30
40
43
44
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
52.091.219.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.027.593.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.091.219.550
Jackpot 2 | 0 4.027.593.900
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 418 500.000
Giải Ba 8715 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/09/2021 Truy vấn
19
30
35
43
47
55
12
Dự tính giá trị Jackpot 1
48.767.588.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.658.301.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.767.588.400
Jackpot 2 | 0 3.658.301.550
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 311 500.000
Giải Ba 6735 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/08/2021 Truy vấn
07
20
37
47
51
53
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
45.716.421.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.319.283.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.716.421.900
Jackpot 2 | 0 3.319.283.050
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 306 500.000
Giải Ba 6034 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/08/2021 Truy vấn
02
04
07
18
30
35
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
42.842.874.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.007.094.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 42.842.874.450
Jackpot 2 | 1 4.007.094.000
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 358 500.000
Giải Ba 6784 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/07/2021 Truy vấn
02
08
11
13
17
26
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.324.690.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.505.073.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.324.690.400
Jackpot 2 | 0 3.505.073.550
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 594 500.000
Giải Ba 10605 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/07/2021 Truy vấn
05
11
18
27
34
43
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.794.244.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.112.801.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.794.244.200
Jackpot 2 | 0 3.112.801.750
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 593 500.000
Giải Ba 11362 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/07/2021 Truy vấn
17
20
22
24
30
54
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.599.710.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.087.415.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.599.710.400
Jackpot 2 | 0 4.087.415.700
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 483 500.000
Giải Ba 9121 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/06/2021 Truy vấn
05
14
24
36
44
55
48
Dự tính giá trị Jackpot 1
49.383.994.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.444.428.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.383.994.350
Jackpot 2 | 0 3.444.428.550
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 910 500.000
Giải Ba 15130 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/06/2021 Truy vấn
03
09
32
33
41
43
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
43.626.698.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.384.102.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.626.698.850
Jackpot 2 | 0 3.384.102.150
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 608 500.000
Giải Ba 14199 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/06/2021 Truy vấn
11
18
21
22
30
55
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.329.212.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.200.226.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.329.212.900
Jackpot 2 | 0 3.200.226.050
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 532 500.000
Giải Ba 12263 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/06/2021 Truy vấn
16
28
33
41
42
54
12
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.193.526.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.195.783.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.193.526.250
Jackpot 2 | 1 3.195.783.850
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 459 500.000
Giải Ba 9400 50.000
Xem Thêm