Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 3

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 3
Kết quả power 655 thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần có lịch quay số mở thưởng với năm giải thưởng bao gồm hai giải Jackpot lên đến 172 tỷ đồng. Chỉ cần dự đoán đúng 06 bộ số trong dãy từ 01 đến 55 của kết quả Vietlott 655 thứ 3 thì bạn đã có ngay cơ hội trong tay nhận ngay phần quà hấp dẫn.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 3 Mới Nhất

03
05
32
40
46
50
37
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.274.024.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.362.988.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.274.024.650
Jackpot 2 | 0 3.362.988.500
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 741 500.000
Giải Ba 16464 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 3

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/04/2024 Truy vấn
04
12
27
44
46
51
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
300.000.000.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
25.409.725.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 | 1 25.409.725.000
Giải Nhất 41 40.000.000
Giải Nhì 3112 500.000
Giải Ba 69136 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 02/04/2024 Truy vấn
01
12
18
20
51
52
37
Dự tính giá trị Jackpot 1
317.948.300.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.994.255.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 317.948.300.400
Jackpot 2 | 0 4.994.255.600
Giải Nhất 43 40.000.000
Giải Nhì 3182 500.000
Giải Ba 66871 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/03/2024 Truy vấn
01
08
13
16
38
44
47
Dự tính giá trị Jackpot 1
297.045.137.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.773.402.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 297.045.137.100
Jackpot 2 | 1 4.773.402.950
Giải Nhất 42 40.000.000
Giải Nhì 2734 500.000
Giải Ba 63321 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/03/2024 Truy vấn
06
25
39
45
46
55
26
Dự tính giá trị Jackpot 1
257.677.415.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.532.598.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 257.677.415.400
Jackpot 2 | 1 4.532.598.900
Giải Nhất 37 40.000.000
Giải Nhì 2240 500.000
Giải Ba 49299 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/03/2024 Truy vấn
11
14
18
20
22
43
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
213.559.310.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
7.055.505.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 213.559.310.100
Jackpot 2 | 0 7.055.505.500
Giải Nhất 34 40.000.000
Giải Nhì 2559 500.000
Giải Ba 51357 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/03/2024 Truy vấn
12
19
21
23
28
54
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
177.059.760.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
7.622.995.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 177.059.760.600
Jackpot 2 | 1 7.622.995.650
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 2012 500.000
Giải Ba 43558 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/02/2024 Truy vấn
01
04
06
08
24
35
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
142.673.643.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.802.316.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 142.673.643.750
Jackpot 2 | 0 3.802.316.000
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 2068 500.000
Giải Ba 36946 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/02/2024 Truy vấn
34
46
50
51
52
55
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
126.553.729.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.628.934.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 126.553.729.800
Jackpot 2 | 1 3.628.934.550
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1586 500.000
Giải Ba 30486 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/02/2024 Truy vấn
08
17
22
31
34
49
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
112.343.407.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.495.049.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 112.343.407.950
Jackpot 2 | 0 4.495.049.150
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1305 500.000
Giải Ba 27701 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/02/2024 Truy vấn
08
19
27
34
46
51
24
Dự tính giá trị Jackpot 1
103.161.578.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.474.845.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 103.161.578.250
Jackpot 2 | 0 3.474.845.850
Giải Nhất 28 40.000.000
Giải Nhì 1549 500.000
Giải Ba 30460 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/01/2024 Truy vấn
03
10
13
40
49
52
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
91.320.972.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.834.480.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 91.320.972.600
Jackpot 2 | 0 3.834.480.700
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1148 500.000
Giải Ba 24000 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/01/2024 Truy vấn
13
27
32
48
49
51
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
80.681.771.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.406.445.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 80.681.771.550
Jackpot 2 | 0 3.406.445.250
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 888 500.000
Giải Ba 19417 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/01/2024 Truy vấn
09
14
18
20
27
43
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
70.984.974.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.313.161.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 70.984.974.900
Jackpot 2 | 1 3.313.161.050
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 1132 500.000
Giải Ba 22865 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/01/2024 Truy vấn
16
32
45
50
52
53
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.968.732.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.926.270.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.968.732.950
Jackpot 2 | 0 3.926.270.200
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 673 500.000
Giải Ba 16100 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 02/01/2024 Truy vấn
02
05
18
31
37
45
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
54.632.301.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.278.133.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.632.301.150
Jackpot 2 | 1 3.278.133.150
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 868 500.000
Giải Ba 17756 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/12/2023 Truy vấn
10
14
17
27
29
40
25
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.615.531.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.382.469.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.615.531.700
Jackpot 2 | 0 4.382.469.900
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 700 500.000
Giải Ba 15581 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/12/2023 Truy vấn
11
14
15
24
34
53
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.527.961.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.594.962.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.527.961.950
Jackpot 2 | 0 3.594.962.150
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 601 500.000
Giải Ba 12830 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/12/2023 Truy vấn
06
07
16
21
34
50
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.173.302.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
2.528.719.325 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.173.302.600
Jackpot 2 | 2 2.528.719.325
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 507 500.000
Giải Ba 11806 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/12/2023 Truy vấn
02
04
19
32
35
39
49
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.531.713.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.482.627.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 50.531.713.500
Jackpot 2 | 0 4.482.627.250
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 826 500.000
Giải Ba 17445 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/11/2023 Truy vấn
10
24
47
48
52
55
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.717.168.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.836.566.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.717.168.550
Jackpot 2 | 0 3.836.566.700
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 527 500.000
Giải Ba 11951 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/11/2023 Truy vấn
03
07
16
37
39
51
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.984.117.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.199.561.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.984.117.250
Jackpot 2 | 0 3.199.561.000
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 608 500.000
Giải Ba 12852 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/11/2023 Truy vấn
04
09
12
15
22
38
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.196.392.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.030.215.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.196.392.650
Jackpot 2 | 0 4.030.215.300
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 754 500.000
Giải Ba 13994 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/11/2023 Truy vấn
12
18
20
28
35
52
25
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.075.545.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.563.949.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 35.075.545.050
Jackpot 2 | 0 3.563.949.450
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 616 500.000
Giải Ba 12286 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/10/2023 Truy vấn
10
16
17
28
37
42
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
173.149.875.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.727.385.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 173.149.875.300
Jackpot 2 | 1 3.727.385.950
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1613 500.000
Giải Ba 33139 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/10/2023 Truy vấn
12
20
26
33
40
44
24
Dự tính giá trị Jackpot 1
152.183.678.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.548.895.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 152.183.678.700
Jackpot 2 | 1 6.548.895.550
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 1534 500.000
Giải Ba 31359 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 17/10/2023 Truy vấn
13
22
33
41
46
47
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
126.033.393.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.643.308.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 126.033.393.900
Jackpot 2 | 0 3.643.308.350
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1214 500.000
Giải Ba 26177 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 10/10/2023 Truy vấn
06
23
26
37
44
46
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
106.511.719.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.514.402.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 106.511.719.800
Jackpot 2 | 0 3.514.402.650
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1351 500.000
Giải Ba 26333 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 03/10/2023 Truy vấn
03
15
27
29
37
48
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
90.070.410.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.305.540.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 90.070.410.900
Jackpot 2 | 0 3.305.540.600
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 898 500.000
Giải Ba 19423 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/09/2023 Truy vấn
14
20
24
27
41
44
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
77.347.149.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.769.316.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 77.347.149.150
Jackpot 2 | 0 5.769.316.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 822 500.000
Giải Ba 15397 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/09/2023 Truy vấn
17
29
35
40
51
52
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
64.650.236.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.358.548.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 64.650.236.700
Jackpot 2 | 0 4.358.548.600
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 555 500.000
Giải Ba 13751 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/09/2023 Truy vấn
26
31
32
39
45
55
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
56.990.967.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.507.518.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.990.967.600
Jackpot 2 | 0 3.507.518.700
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 563 500.000
Giải Ba 13789 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/09/2023 Truy vấn
02
06
19
29
34
48
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.166.294.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.045.937.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.166.294.600
Jackpot 2 | 0 4.045.937.300
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 606 500.000
Giải Ba 13334 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/08/2023 Truy vấn
01
08
20
25
35
53
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
44.834.259.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.453.489.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.834.259.900
Jackpot 2 | 0 3.453.489.000
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 552 500.000
Giải Ba 13076 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/08/2023 Truy vấn
02
03
06
34
35
36
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.459.304.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
13.081.626.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.459.304.300
Jackpot 2 | 0 13.081.626.200
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 700 500.000
Giải Ba 15800 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/08/2023 Truy vấn
05
12
25
39
40
53
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.860.737.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
12.348.452.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.860.737.850
Jackpot 2 | 0 12.348.452.150
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 772 500.000
Giải Ba 15816 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/08/2023 Truy vấn
05
06
19
20
40
45
47
Dự tính giá trị Jackpot 1
226.138.479.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
8.715.698.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 226.138.479.600
Jackpot 2 | 0 8.715.698.750
Giải Nhất 37 40.000.000
Giải Nhì 2512 500.000
Giải Ba 52664 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/08/2023 Truy vấn
04
18
22
25
33
48
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
184.720.792.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.113.733.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 184.720.792.350
Jackpot 2 | 0 4.113.733.500
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1754 500.000
Giải Ba 39756 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/07/2023 Truy vấn
12
23
42
44
51
52
03
Dự tính giá trị Jackpot 1
159.476.961.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
9.238.211.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 159.476.961.450
Jackpot 2 | 1 9.238.211.450
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 1666 500.000
Giải Ba 38373 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/07/2023 Truy vấn
10
11
19
28
42
47
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
129.014.374.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.853.479.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 129.014.374.350
Jackpot 2 | 0 5.853.479.550
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1756 500.000
Giải Ba 38080 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/07/2023 Truy vấn
24
40
44
46
47
49
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
103.333.058.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.908.033.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 103.333.058.400
Jackpot 2 | 1 5.908.033.550
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 987 500.000
Giải Ba 23666 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/07/2023 Truy vấn
04
13
14
23
33
50
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
80.894.008.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.414.805.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 80.894.008.650
Jackpot 2 | 0 3.414.805.800
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 1007 500.000
Giải Ba 21759 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/06/2023 Truy vấn
02
12
15
16
27
28
47
Dự tính giá trị Jackpot 1
69.936.872.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.333.795.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.936.872.700
Jackpot 2 | 0 3.333.795.350
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 996 500.000
Giải Ba 22626 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/06/2023 Truy vấn
07
23
26
31
35
53
32
Dự tính giá trị Jackpot 1
63.040.925.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.302.978.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 63.040.925.550
Jackpot 2 | 0 3.302.978.800
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 875 500.000
Giải Ba 18957 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/06/2023 Truy vấn
04
14
18
27
47
50
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
55.603.213.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.355.402.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.603.213.950
Jackpot 2 | 0 5.355.402.800
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 787 500.000
Giải Ba 16587 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/06/2023 Truy vấn
01
14
23
27
44
50
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
48.285.119.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.542.281.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.285.119.100
Jackpot 2 | 0 4.542.281.150
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 628 500.000
Giải Ba 14040 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/05/2023 Truy vấn
01
14
24
28
40
46
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
41.223.910.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.757.702.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.223.910.350
Jackpot 2 | 0 3.757.702.400
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 498 500.000
Giải Ba 10897 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/05/2023 Truy vấn
26
27
35
36
47
54
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.233.149.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.203.173.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.233.149.800
Jackpot 2 | 0 3.203.173.450
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 435 500.000
Giải Ba 9593 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/05/2023 Truy vấn
19
24
30
34
40
44
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.705.358.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.361.730.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.705.358.250
Jackpot 2 | 0 4.361.730.250
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 522 500.000
Giải Ba 10023 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/05/2023 Truy vấn
07
09
13
22
44
47
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
70.842.375.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.559.005.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 70.842.375.750
Jackpot 2 | 0 3.559.005.650
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 918 500.000
Giải Ba 20734 50.000
Xem Thêm