Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3
Với kết quả max 3d pro thứ 3, người chơi có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 3.8 tỷ đồng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không theo dõi ngay các kết quả tại các trang thông tin chính thức của nhà Vietlott ngay nào!

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3 Mới Nhất

Kỳ:#00344
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 965 447 2 tỷ
Phụ ĐB 447 965 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
190 435 355 370
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
843 472 051
469 855 048
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
303 684 316 223
692 359 484 748
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 563 922 2 tỷ
Phụ ĐB 922 563 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
042 574 064 598
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
805 659 163
125 940 696
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
678 688 000 089
186 982 793 654
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 943 380 2 tỷ
Phụ ĐB 380 943 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
874 872 296 359
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
465 605 158
454 271 555
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
560 943 212 420
394 417 896 714
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 241 810 2 tỷ
Phụ ĐB 810 241 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
785 240 672 336
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
311 341 946
487 735 483
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
406 335 759 920
733 310 682 426
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 31/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 290 170 2 tỷ
Phụ ĐB 170 290 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
582 026 637 144
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
865 801 846
963 687 441
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
010 783 631 571
531 561 680 534
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 24/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 688 103 2 tỷ
Phụ ĐB 103 688 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
016 412 342 449
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
017 724 001
518 230 098
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
603 164 795 025
803 792 467 176
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 17/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 532 085 2 tỷ
Phụ ĐB 085 532 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
615 065 555 937
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
721 703 902
843 209 352
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
151 397 718 306
017 457 760 194
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 10/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 884 242 2 tỷ
Phụ ĐB 242 884 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
338 455 069 442
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
466 622 249
075 744 321
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
834 467 723 386
214 603 746 671
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 03/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 321 944 2 tỷ
Phụ ĐB 944 321 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
346 470 680 385
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
115 003 566
859 162 755
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
018 776 745 576
577 839 201 593
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 349 334 2 tỷ
Phụ ĐB 334 349 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
654 636 956 281
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
204 663 345
424 467 976
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
162 596 330 304
106 344 814 473
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 408 535 2 tỷ
Phụ ĐB 535 408 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
770 675 831 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
802 965 890
776 239 585
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
759 497 769 282
741 907 827 334
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 716 304 2 tỷ
Phụ ĐB 304 716 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
149 190 573 047
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
722 977 303
655 194 791
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
722 634 272 429
291 144 416 979
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 245 356 2 tỷ
Phụ ĐB 356 245 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
936 297 306 237
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
702 686 285
429 451 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
193 570 312 446
267 932 220 852
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 29/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 882 636 2 tỷ
Phụ ĐB 636 882 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
655 293 194 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
739 315 617
419 333 300
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
664 090 673 367
235 475 754 536
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 151 088 2 tỷ
Phụ ĐB 088 151 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
553 492 286 404
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
679 185 016
099 364 796
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
061 080 573 746
923 436 008 740
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 281 338 2 tỷ
Phụ ĐB 338 281 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
190 549 830 654
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
569 457 918
421 601 451
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
294 421 559 273
363 953 197 026
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 393 589 2 tỷ
Phụ ĐB 589 393 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
773 574 650 685
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
585 362 551
488 572 103
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
380 703 222 470
903 282 248 922
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 01/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 321 854 2 tỷ
Phụ ĐB 854 321 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
938 470 388 728
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
732 302 865
346 093 307
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
458 057 880 778
830 048 917 834
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 346 285 2 tỷ
Phụ ĐB 285 346 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
861 647 742 161
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
955 254 804
229 819 197
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
126 459 533 959
854 146 826 554
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 000 524 2 tỷ
Phụ ĐB 524 000 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
997 315 262 076
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
004 077 633
679 324 195
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
114 280 419 341
406 720 095 124
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 220 469 2 tỷ
Phụ ĐB 469 220 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
990 038 412 624
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
661 418 114
391 201 946
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
060 881 425 454
953 718 608 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 065 078 2 tỷ
Phụ ĐB 078 065 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
025 965 119 917
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
502 755 820
026 386 117
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
962 170 140 956
033 548 477 852
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 27/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 107 528 2 tỷ
Phụ ĐB 528 107 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
039 818 460 582
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
860 496 470
229 039 243
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
813 171 316 779
800 451 738 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 20/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 629 846 2 tỷ
Phụ ĐB 846 629 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
252 534 967 520
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 520 382
325 306 244
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
872 229 532 438
598 562 909 790
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 13/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 670 2 tỷ
Phụ ĐB 670 621 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
198 805 089 604
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
539 306 908
435 423 420
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
231 199 272 581
316 404 638 872
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 06/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 211 933 2 tỷ
Phụ ĐB 933 211 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
943 675 121 685
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
524 516 074
431 938 669
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
787 374 029 037
732 327 038 195
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 492 365 2 tỷ
Phụ ĐB 365 492 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
958 629 734 689
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
424 507 212
615 120 741
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
213 319 955 933
580 463 448 157
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 23/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 556 999 2 tỷ
Phụ ĐB 999 556 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
978 393 610 415
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
473 218 790
316 089 982
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
401 026 476 213
116 690 509 841
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 16/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 110 926 2 tỷ
Phụ ĐB 926 110 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
383 917 553 917
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 773 420
487 293 545
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
220 663 608 003
342 412 591 963
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 09/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 370 376 2 tỷ
Phụ ĐB 376 370 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
649 057 044 700
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
943 025 486
867 747 835
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
826 510 364 642
985 370 657 874
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 02/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 406 951 2 tỷ
Phụ ĐB 951 406 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
085 149 193 025
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
153 098 122
444 315 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
911 482 019 493
157 452 270 514
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 993 109 2 tỷ
Phụ ĐB 109 993 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
015 819 735 853
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
823 099 794
346 269 246
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
964 552 496 298
500 127 347 370
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 951 604 2 tỷ
Phụ ĐB 604 951 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
391 800 237 028
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
111 380 193
812 150 553
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
720 244 960 962
877 268 009 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 742 427 2 tỷ
Phụ ĐB 427 742 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
831 862 609 218
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
226 615 317
646 500 469
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
456 101 310 660
060 138 952 696
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 961 580 2 tỷ
Phụ ĐB 580 961 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
088 256 102 725
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
166 554 200
502 722 802
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
135 436 759 414
851 991 638 869
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 760 507 2 tỷ
Phụ ĐB 507 760 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
699 236 036 990
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
320 351 556
634 135 147
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
519 788 028 566
523 702 285 238
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 237 447 2 tỷ
Phụ ĐB 447 237 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
259 128 986 740
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
163 369 952
092 859 624
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
012 177 005 055
034 350 271 106
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 883 786 2 tỷ
Phụ ĐB 786 883 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
004 809 026 887
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
109 477 109
605 313 970
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
230 303 677 397
048 880 766 385
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 587 955 2 tỷ
Phụ ĐB 955 587 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
571 178 850 872
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
438 188 982
440 154 286
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
885 664 918 815
313 180 568 045
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 600 942 2 tỷ
Phụ ĐB 942 600 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
820 140 067 403
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
186 732 990
616 663 701
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
767 980 919 269
156 599 049 753
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 279 603 2 tỷ
Phụ ĐB 603 279 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
945 699 657 506
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
558 272 296
879 406 506
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
512 101 365 946
613 995 536 465
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 015 398 2 tỷ
Phụ ĐB 398 015 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
010 195 733 581
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
457 694 460
325 816 120
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
282 824 276 719
652 695 636 793
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 823 404 2 tỷ
Phụ ĐB 404 823 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
134 459 616 355
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
495 742 658
785 673 834
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
013 718 240 615
994 182 692 804
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 31/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 778 419 2 tỷ
Phụ ĐB 419 778 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
128 884 230 034
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
760 795 457
060 243 114
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
896 031 983 546
092 071 468 712
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 24/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 841 170 2 tỷ
Phụ ĐB 170 841 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
916 168 982 618
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
651 338 113
522 319 836
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
208 956 581 455
783 317 462 650
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 17/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 235 819 2 tỷ
Phụ ĐB 819 235 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
514 355 874 420
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
072 410 675
317 296 756
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
778 923 320 786
107 145 446 292
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 10/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 572 256 2 tỷ
Phụ ĐB 256 572 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
369 656 087 618
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
237 400 653
888 146 219
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
455 499 136 446
183 883 210 685
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 03/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 903 825 2 tỷ
Phụ ĐB 825 903 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
977 884 376 689
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
011 480 700
243 610 156
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
079 269 090 626
716 062 605 077
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 27/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 266 557 2 tỷ
Phụ ĐB 557 266 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
761 414 414 716
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
579 645 632
206 285 448
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
690 549 244 344
611 849 735 702
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 20/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 466 389 2 tỷ
Phụ ĐB 389 466 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
452 486 791 464
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
392 284 751
133 230 498
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
963 197 425 550
488 008 143 153
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm