Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3
Với kết quả max 3d pro thứ 3, người chơi có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 3.8 tỷ đồng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không theo dõi ngay các kết quả tại các trang thông tin chính thức của nhà Vietlott ngay nào!

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3 Mới Nhất

Kỳ:#00183
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 684 388 2 tỷ
Phụ ĐB 388 684 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
199 182 687 790
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
327 528 966
350 307 103
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
010 806 484 130
753 265 241 815
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 497 753 2 tỷ
Phụ ĐB 753 497 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
423 047 784 375
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
149 454 240
550 598 543
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
306 086 459 023
821 539 305 073
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 01/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 990 732 2 tỷ
Phụ ĐB 732 990 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
124 005 566 126
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
978 733 862
354 681 412
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
192 870 098 894
598 894 290 957
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 769 700 2 tỷ
Phụ ĐB 700 769 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
277 387 575 963
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
712 328 446
106 185 342
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
726 624 636 894
493 033 297 466
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 734 155 2 tỷ
Phụ ĐB 155 734 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
465 195 267 506
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
023 162 692
531 507 368
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
422 890 147 315
405 269 019 920
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 689 320 2 tỷ
Phụ ĐB 320 689 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
808 374 202 117
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
922 909 213
272 092 570
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
634 712 943 529
777 641 065 752
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 295 696 2 tỷ
Phụ ĐB 696 295 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
319 961 383 236
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
110 894 523
117 540 688
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
191 639 067 360
638 445 507 449
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 27/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 826 716 2 tỷ
Phụ ĐB 716 826 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
925 634 695 446
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
380 688 038
245 244 270
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
356 005 595 706
907 396 108 804
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 20/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 708 745 2 tỷ
Phụ ĐB 745 708 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
263 411 367 164
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
159 342 286
065 553 706
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
113 598 673 906
799 405 710 594
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 13/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 518 598 2 tỷ
Phụ ĐB 598 518 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
302 967 160 073
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
805 834 670
679 296 810
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
681 782 723 104
023 159 416 611
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 06/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 392 009 2 tỷ
Phụ ĐB 009 392 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
159 541 045 929
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
278 360 010
359 160 822
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
306 004 523 359
377 673 072 958
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 948 832 2 tỷ
Phụ ĐB 832 948 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
425 290 607 416
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
630 124 443
012 283 000
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
490 715 110 082
066 059 566 238
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 23/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 068 743 2 tỷ
Phụ ĐB 743 068 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
805 400 543 380
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
536 493 422
261 010 494
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
850 981 133 537
157 452 302 813
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 16/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 324 569 2 tỷ
Phụ ĐB 569 324 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
121 772 473 218
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
994 721 361
741 190 792
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
429 724 650 050
143 999 024 069
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 09/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 922 107 2 tỷ
Phụ ĐB 107 922 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
641 280 866 878
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
269 967 987
417 817 542
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
494 340 096 702
319 540 224 490
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 02/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 808 595 2 tỷ
Phụ ĐB 595 808 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
739 568 770 583
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
134 987 480
967 326 114
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
656 362 373 345
842 055 581 637
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 831 005 2 tỷ
Phụ ĐB 005 831 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
944 315 700 661
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
340 353 815
144 098 023
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
105 701 864 744
004 280 108 487
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 178 130 2 tỷ
Phụ ĐB 130 178 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
114 591 898 732
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
114 019 585
041 594 531
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
181 747 905 971
329 669 262 367
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 456 2 tỷ
Phụ ĐB 456 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
019 513 895 916
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
536 779 042
291 203 763
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
980 848 334 314
854 677 787 167
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 814 157 2 tỷ
Phụ ĐB 157 814 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
346 929 720 865
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
398 775 492
134 722 643
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
928 502 942 584
454 864 836 949
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 139 594 2 tỷ
Phụ ĐB 594 139 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
889 772 354 018
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
587 792 692
187 756 437
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
185 330 397 129
008 692 073 229
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 324 871 2 tỷ
Phụ ĐB 871 324 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
607 806 590 081
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
598 602 531
216 104 318
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
989 545 266 613
323 364 021 964
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 536 639 2 tỷ
Phụ ĐB 639 536 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
609 464 899 724
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
537 689 561
753 031 417
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
392 932 146 889
615 818 802 769
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 785 861 2 tỷ
Phụ ĐB 861 785 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
945 022 546 153
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
125 569 632
244 950 552
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
205 052 449 705
638 697 694 185
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 31/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 933 977 2 tỷ
Phụ ĐB 977 933 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
789 834 048 300
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
053 327 423
909 090 392
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
671 728 182 223
260 857 674 023
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 24/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 548 800 2 tỷ
Phụ ĐB 800 548 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
701 222 667 736
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
988 433 867
148 099 468
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
948 860 183 456
829 155 582 531
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 17/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 291 481 2 tỷ
Phụ ĐB 481 291 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
907 398 140 037
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
340 934 408
959 298 235
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
285 828 489 720
841 673 326 105
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 10/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 222 194 2 tỷ
Phụ ĐB 194 222 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
740 523 332 519
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
702 362 099
805 177 218
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
240 241 505 603
604 801 262 138
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 03/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 163 681 2 tỷ
Phụ ĐB 681 163 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
705 560 232 296
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
133 517 539
050 654 191
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
555 306 213 473
858 840 779 458
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 296 024 2 tỷ
Phụ ĐB 024 296 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
391 837 231 676
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
950 626 661
221 072 326
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
482 963 890 911
383 003 464 374
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 160 937 2 tỷ
Phụ ĐB 937 160 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
746 127 050 578
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
540 332 901
599 091 362
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
861 896 080 217
340 636 984 367
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 803 2 tỷ
Phụ ĐB 803 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
523 085 249 824
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
055 341 952
990 638 168
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
381 011 145 290
509 711 685 105
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 857 661 2 tỷ
Phụ ĐB 661 857 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
923 871 010 317
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
437 454 123
234 558 981
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
905 985 081 076
811 047 041 032
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 29/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 289 734 2 tỷ
Phụ ĐB 734 289 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
946 775 475 667
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
501 959 955
272 720 892
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
425 214 892 535
922 741 237 142
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 036 855 2 tỷ
Phụ ĐB 855 036 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
355 763 892 342
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
861 269 670
576 175 865
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
405 869 275 861
297 132 196 240
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 310 669 2 tỷ
Phụ ĐB 669 310 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
909 754 398 723
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
602 838 555
256 010 666
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
755 922 769 538
868 229 138 064
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 522 460 2 tỷ
Phụ ĐB 460 522 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
765 973 954 943
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 926 771
709 722 021
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
845 292 600 105
651 751 980 499
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 01/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 188 421 2 tỷ
Phụ ĐB 421 188 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
251 562 119 074
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
604 796 436
599 699 369
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
128 653 221 709
644 460 693 748
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 585 081 2 tỷ
Phụ ĐB 081 585 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
934 206 581 532
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
922 755 617
857 918 216
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
145 797 538 660
153 097 182 430
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 494 040 2 tỷ
Phụ ĐB 040 494 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
982 404 820 244
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
303 895 729
672 366 591
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
541 137 571 420
560 001 911 422
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 838 2 tỷ
Phụ ĐB 838 427 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
954 296 577 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
830 018 952
769 119 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
450 791 661 249
910 792 580 445
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 852 617 2 tỷ
Phụ ĐB 617 852 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
319 209 568 798
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
303 015 670
849 927 510
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
148 468 453 783
261 179 748 646
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 895 505 2 tỷ
Phụ ĐB 505 895 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
515 226 252 690
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
865 652 873
766 411 001
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
821 547 203 469
202 141 093 274
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 504 056 2 tỷ
Phụ ĐB 056 504 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
823 949 940 984
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
839 895 625
682 398 874
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
742 021 871 460
322 313 739 669
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 605 705 2 tỷ
Phụ ĐB 705 605 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
106 515 866 827
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
067 829 872
650 367 104
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
222 221 420 698
945 942 436 395
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 829 217 2 tỷ
Phụ ĐB 217 829 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
711 614 886 538
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
024 863 411
148 426 229
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
417 487 899 340
375 413 918 057
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 474 784 2 tỷ
Phụ ĐB 784 474 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
871 926 034 262
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
343 087 809
763 129 082
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
848 676 929 336
338 399 178 325
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 825 082 2 tỷ
Phụ ĐB 082 825 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
187 817 371 028
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
698 080 553
572 460 863
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
478 402 025 025
449 830 074 524
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 602 846 2 tỷ
Phụ ĐB 846 602 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
220 634 017 195
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
073 078 707
406 577 109
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
727 863 005 570
499 115 338 859
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 612 054 2 tỷ
Phụ ĐB 054 612 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
948 310 977 297
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
656 572 704
133 951 258
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
451 612 197 702
155 779 731 984
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm