Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3
Với kết quả max 3d pro thứ 3, người chơi có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 3.8 tỷ đồng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không theo dõi ngay các kết quả tại các trang thông tin chính thức của nhà Vietlott ngay nào!

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3 Mới Nhất

Kỳ:#00418
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 159 024 2 tỷ
Phụ ĐB 024 159 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
533 200 464 637
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
816 943 113
777 600 624
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
116 977 700 963
731 367 216 434
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/05/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 350 052 2 tỷ
Phụ ĐB 052 350 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
556 659 500 103
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
929 654 055
666 492 840
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
925 656 962 049
253 292 704 915
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/05/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 037 295 2 tỷ
Phụ ĐB 295 037 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
544 604 470 815
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
623 398 762
274 480 956
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
521 927 076 293
408 584 002 202
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 434 589 2 tỷ
Phụ ĐB 589 434 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
207 666 550 769
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
714 141 297
511 335 490
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
931 972 028 205
758 129 943 786
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 23/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 783 576 2 tỷ
Phụ ĐB 576 783 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
096 551 049 163
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
871 561 568
012 084 031
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
165 889 604 000
434 351 800 772
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 16/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 598 004 2 tỷ
Phụ ĐB 004 598 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
016 277 022 489
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
807 358 380
556 362 268
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
366 944 844 355
282 722 608 257
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 09/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 710 627 2 tỷ
Phụ ĐB 627 710 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
243 168 991 275
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
323 275 564
576 526 931
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
398 428 838 817
504 861 722 472
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 02/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 011 101 2 tỷ
Phụ ĐB 101 011 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
611 316 333 989
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
729 802 652
798 618 332
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
133 522 852 327
083 526 842 668
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 574 114 2 tỷ
Phụ ĐB 114 574 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
848 576 211 911
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
809 736 246
867 501 881
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
823 279 195 226
525 086 116 488
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 293 895 2 tỷ
Phụ ĐB 895 293 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
689 617 385 586
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
391 868 981
802 022 227
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
264 825 352 352
715 762 643 629
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 559 562 2 tỷ
Phụ ĐB 562 559 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
380 080 684 207
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
950 076 937
556 190 181
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
449 198 151 825
813 096 913 991
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 201 318 2 tỷ
Phụ ĐB 318 201 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
144 290 438 679
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
811 035 679
884 754 547
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
335 554 769 056
124 594 316 773
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 27/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 080 595 2 tỷ
Phụ ĐB 595 080 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
589 056 513 745
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
318 638 680
129 421 574
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
284 079 978 393
100 789 872 255
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 20/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 983 009 2 tỷ
Phụ ĐB 009 983 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
074 759 897 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
850 267 329
418 461 649
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 849 799 350
663 195 826 091
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 13/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 081 231 2 tỷ
Phụ ĐB 231 081 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
702 694 343 964
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
143 935 712
600 557 311
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
362 334 529 756
052 242 193 147
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 06/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 867 110 2 tỷ
Phụ ĐB 110 867 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
134 634 120 622
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
741 221 797
520 757 821
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
693 014 018 910
418 171 322 587
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 339 019 2 tỷ
Phụ ĐB 019 339 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
034 294 932 702
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
864 443 419
992 035 330
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
416 705 128 138
603 193 942 859
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 23/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 578 788 2 tỷ
Phụ ĐB 788 578 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
017 181 727 760
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
607 217 453
841 549 194
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
159 681 890 619
604 598 377 511
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 16/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 109 334 2 tỷ
Phụ ĐB 334 109 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
263 290 349 726
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
801 782 740
404 907 089
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
628 731 508 833
850 092 165 506
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 09/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 563 933 2 tỷ
Phụ ĐB 933 563 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
761 477 387 273
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
747 705 937
774 086 169
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
263 376 390 941
963 751 649 140
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 02/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 496 891 2 tỷ
Phụ ĐB 891 496 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
558 006 897 380
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
988 959 856
959 776 068
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
451 761 218 808
348 300 786 747
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 032 961 2 tỷ
Phụ ĐB 961 032 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 280 217 876
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
886 752 010
594 832 685
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
941 876 806 237
404 663 623 035
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 657 987 2 tỷ
Phụ ĐB 987 657 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
675 960 523 637
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
210 615 291
199 307 814
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
550 425 272 443
877 629 563 636
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 511 2 tỷ
Phụ ĐB 511 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
996 221 507 811
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
723 727 762
875 620 690
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
175 348 948 886
802 574 857 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 080 473 2 tỷ
Phụ ĐB 473 080 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
657 430 966 976
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
106 133 477
235 089 193
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
134 634 822 758
903 937 730 057
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 965 447 2 tỷ
Phụ ĐB 447 965 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
190 435 355 370
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
843 472 051
469 855 048
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
303 684 316 223
692 359 484 748
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 563 922 2 tỷ
Phụ ĐB 922 563 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
042 574 064 598
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
805 659 163
125 940 696
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
678 688 000 089
186 982 793 654
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 943 380 2 tỷ
Phụ ĐB 380 943 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
874 872 296 359
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
465 605 158
454 271 555
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
560 943 212 420
394 417 896 714
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 241 810 2 tỷ
Phụ ĐB 810 241 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
785 240 672 336
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
311 341 946
487 735 483
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
406 335 759 920
733 310 682 426
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 31/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 290 170 2 tỷ
Phụ ĐB 170 290 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
582 026 637 144
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
865 801 846
963 687 441
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
010 783 631 571
531 561 680 534
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 24/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 688 103 2 tỷ
Phụ ĐB 103 688 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
016 412 342 449
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
017 724 001
518 230 098
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
603 164 795 025
803 792 467 176
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 17/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 532 085 2 tỷ
Phụ ĐB 085 532 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
615 065 555 937
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
721 703 902
843 209 352
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
151 397 718 306
017 457 760 194
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 10/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 884 242 2 tỷ
Phụ ĐB 242 884 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
338 455 069 442
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
466 622 249
075 744 321
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
834 467 723 386
214 603 746 671
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 03/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 321 944 2 tỷ
Phụ ĐB 944 321 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
346 470 680 385
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
115 003 566
859 162 755
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
018 776 745 576
577 839 201 593
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 349 334 2 tỷ
Phụ ĐB 334 349 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
654 636 956 281
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
204 663 345
424 467 976
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
162 596 330 304
106 344 814 473
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 408 535 2 tỷ
Phụ ĐB 535 408 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
770 675 831 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
802 965 890
776 239 585
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
759 497 769 282
741 907 827 334
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 716 304 2 tỷ
Phụ ĐB 304 716 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
149 190 573 047
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
722 977 303
655 194 791
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
722 634 272 429
291 144 416 979
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 245 356 2 tỷ
Phụ ĐB 356 245 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
936 297 306 237
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
702 686 285
429 451 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
193 570 312 446
267 932 220 852
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 29/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 882 636 2 tỷ
Phụ ĐB 636 882 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
655 293 194 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
739 315 617
419 333 300
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
664 090 673 367
235 475 754 536
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 151 088 2 tỷ
Phụ ĐB 088 151 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
553 492 286 404
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
679 185 016
099 364 796
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
061 080 573 746
923 436 008 740
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 281 338 2 tỷ
Phụ ĐB 338 281 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
190 549 830 654
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
569 457 918
421 601 451
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
294 421 559 273
363 953 197 026
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 393 589 2 tỷ
Phụ ĐB 589 393 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
773 574 650 685
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
585 362 551
488 572 103
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
380 703 222 470
903 282 248 922
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 01/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 321 854 2 tỷ
Phụ ĐB 854 321 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
938 470 388 728
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
732 302 865
346 093 307
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
458 057 880 778
830 048 917 834
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 346 285 2 tỷ
Phụ ĐB 285 346 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
861 647 742 161
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
955 254 804
229 819 197
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
126 459 533 959
854 146 826 554
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 000 524 2 tỷ
Phụ ĐB 524 000 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
997 315 262 076
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
004 077 633
679 324 195
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
114 280 419 341
406 720 095 124
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 220 469 2 tỷ
Phụ ĐB 469 220 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
990 038 412 624
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
661 418 114
391 201 946
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
060 881 425 454
953 718 608 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 065 078 2 tỷ
Phụ ĐB 078 065 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
025 965 119 917
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
502 755 820
026 386 117
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
962 170 140 956
033 548 477 852
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 27/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 107 528 2 tỷ
Phụ ĐB 528 107 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
039 818 460 582
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
860 496 470
229 039 243
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
813 171 316 779
800 451 738 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 20/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 629 846 2 tỷ
Phụ ĐB 846 629 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
252 534 967 520
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 520 382
325 306 244
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
872 229 532 438
598 562 909 790
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 13/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 670 2 tỷ
Phụ ĐB 670 621 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
198 805 089 604
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
539 306 908
435 423 420
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
231 199 272 581
316 404 638 872
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm