Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 5

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 5
Bằng nhiều phương pháp soi cầu vô cùng hiện đại, khách hàng có thể chắc chắn hơn để đưa ra dự đoán cho kết quả Power 655 thứ 5. Kết quả Vietlott 655 thứ 5, thứ 3 và thứ 7 hàng tuần đều được cập nhật một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 5 Mới Nhất

09
13
21
28
50
54
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
46.969.203.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.086.792.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.969.203.000
Jackpot 2 | 0 4.086.792.750
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 562 500.000
Giải Ba 12592 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 5

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/11/2023 Truy vấn
04
06
26
33
52
55
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.785.765.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.399.744.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.785.765.150
Jackpot 2 | 0 3.399.744.100
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 413 500.000
Giải Ba 9819 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/11/2023 Truy vấn
03
05
10
18
44
49
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.952.406.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.225.328.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.952.406.950
Jackpot 2 | 1 4.225.328.000
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 461 500.000
Giải Ba 10564 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/11/2023 Truy vấn
08
17
24
34
39
48
44
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.420.540.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.721.787.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.420.540.650
Jackpot 2 | 0 3.721.787.300
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 429 500.000
Giải Ba 9408 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/11/2023 Truy vấn
09
15
17
21
26
36
13
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.605.069.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.178.341.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.605.069.000
Jackpot 2 | 0 3.178.341.000
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 544 500.000
Giải Ba 11173 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/10/2023 Truy vấn
14
22
32
37
43
48
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
157.447.377.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.584.855.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 157.447.377.750
Jackpot 2 | 0 3.584.855.450
Giải Nhất 30 40.000.000
Giải Nhì 1592 500.000
Giải Ba 29929 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/10/2023 Truy vấn
01
23
29
37
51
55
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
134.594.405.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.594.531.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 134.594.405.850
Jackpot 2 | 0 4.594.531.900
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1241 500.000
Giải Ba 25928 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/10/2023 Truy vấn
05
08
09
20
36
50
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
112.991.932.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.234.426.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 112.991.932.200
Jackpot 2 | 0 4.234.426.250
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1342 500.000
Giải Ba 27404 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 05/10/2023 Truy vấn
01
21
33
46
47
53
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
95.566.397.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.916.205.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 95.566.397.700
Jackpot 2 | 0 3.916.205.800
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1328 500.000
Giải Ba 21903 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/09/2023 Truy vấn
04
23
36
45
47
50
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
82.096.341.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.297.004.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 82.096.341.600
Jackpot 2 | 0 6.297.004.700
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 746 500.000
Giải Ba 15150 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/09/2023 Truy vấn
16
26
33
34
41
43
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.899.735.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.719.604.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.899.735.300
Jackpot 2 | 0 4.719.604.000
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 676 500.000
Giải Ba 13877 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/09/2023 Truy vấn
06
10
20
22
50
52
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
59.333.976.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.767.853.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.333.976.300
Jackpot 2 | 0 3.767.853.000
Giải Nhất 1 40.000.000
Giải Nhì 642 500.000
Giải Ba 13037 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/09/2023 Truy vấn
01
04
36
42
45
54
32
Dự tính giá trị Jackpot 1
52.423.299.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.296.715.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.423.299.300
Jackpot 2 | 1 4.296.715.600
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 550 500.000
Giải Ba 12410 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 31/08/2023 Truy vấn
23
33
37
43
45
46
29
Dự tính giá trị Jackpot 1
46.578.147.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.647.254.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.578.147.150
Jackpot 2 | 0 3.647.254.250
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 564 500.000
Giải Ba 13021 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 24/08/2023 Truy vấn
01
10
20
41
42
50
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.752.858.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
13.336.465.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.752.858.900
Jackpot 2 | 1 13.336.465.600
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 629 500.000
Giải Ba 13878 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 17/08/2023 Truy vấn
01
05
25
32
51
52
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.033.462.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
12.589.866.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.033.462.950
Jackpot 2 | 0 12.589.866.050
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 510 500.000
Giải Ba 12375 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 10/08/2023 Truy vấn
04
14
31
42
47
49
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
242.211.415.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
10.501.580.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 242.211.415.350
Jackpot 2 | 0 10.501.580.500
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1828 500.000
Giải Ba 41740 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 03/08/2023 Truy vấn
03
12
22
25
37
39
07
Dự tính giá trị Jackpot 1
196.667.264.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.441.119.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 196.667.264.100
Jackpot 2 | 0 5.441.119.250
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 2232 500.000
Giải Ba 43325 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 27/07/2023 Truy vấn
03
11
13
31
33
45
27
Dự tính giá trị Jackpot 1
166.915.926.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.826.551.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 166.915.926.750
Jackpot 2 | 1 3.826.551.700
Giải Nhất 34 40.000.000
Giải Nhì 2037 500.000
Giải Ba 39398 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 20/07/2023 Truy vấn
05
34
36
38
47
50
26
Dự tính giá trị Jackpot 1
138.815.469.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.942.490.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 138.815.469.750
Jackpot 2 | 0 6.942.490.150
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1449 500.000
Giải Ba 30445 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 13/07/2023 Truy vấn
03
04
30
34
36
49
08
Dự tính giá trị Jackpot 1
109.923.542.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.732.276.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 109.923.542.850
Jackpot 2 | 0 3.732.276.050
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1227 500.000
Giải Ba 27339 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 06/07/2023 Truy vấn
07
12
29
39
46
55
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
86.968.735.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.089.775.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 86.968.735.500
Jackpot 2 | 0 4.089.775.450
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1118 500.000
Giải Ba 22091 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/06/2023 Truy vấn
01
11
12
28
46
54
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
72.625.274.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.632.506.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.625.274.850
Jackpot 2 | 0 3.632.506.700
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 777 500.000
Giải Ba 16859 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/06/2023 Truy vấn
02
11
14
35
43
51
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
65.034.265.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.524.461.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.034.265.800
Jackpot 2 | 0 3.524.461.050
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1188 500.000
Giải Ba 18961 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/06/2023 Truy vấn
10
11
25
39
46
55
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
58.005.385.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.622.310.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.005.385.050
Jackpot 2 | 1 5.622.310.700
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 764 500.000
Giải Ba 16805 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 08/06/2023 Truy vấn
03
36
38
43
51
53
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.491.951.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.787.484.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.491.951.050
Jackpot 2 | 0 4.787.484.700
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 582 500.000
Giải Ba 13574 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 01/06/2023 Truy vấn
03
18
40
41
46
47
36
Dự tính giá trị Jackpot 1
43.522.243.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.013.072.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.522.243.950
Jackpot 2 | 0 4.013.072.800
Giải Nhất 2 40.000.000
Giải Nhì 379 500.000
Giải Ba 9437 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 25/05/2023 Truy vấn
15
16
19
31
33
46
07
Dự tính giá trị Jackpot 1
37.840.372.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.381.753.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 37.840.372.050
Jackpot 2 | 0 3.381.753.700
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 483 500.000
Giải Ba 9329 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 18/05/2023 Truy vấn
13
14
21
23
30
41
49
Dự tính giá trị Jackpot 1
32.942.141.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.499.150.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 32.942.141.850
Jackpot 2 | 0 4.499.150.650
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 491 500.000
Giải Ba 9032 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 11/05/2023 Truy vấn
01
03
19
33
34
51
17
Dự tính giá trị Jackpot 1
73.659.305.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.871.997.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 73.659.305.100
Jackpot 2 | 0 3.871.997.800
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 739 500.000
Giải Ba 17299 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 04/05/2023 Truy vấn
13
30
32
35
45
52
29
Dự tính giá trị Jackpot 1
65.811.324.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
1.774.701.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.811.324.900
Jackpot 2 | 2 1.774.701.200
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 656 500.000
Giải Ba 15422 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 27/04/2023 Truy vấn
08
28
38
39
41
45
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
58.514.317.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.466.427.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.514.317.950
Jackpot 2 | 1 3.466.427.050
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 804 500.000
Giải Ba 16507 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 20/04/2023 Truy vấn
07
11
32
35
42
51
46
Dự tính giá trị Jackpot 1
53.021.964.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.246.319.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 53.021.964.900
Jackpot 2 | 0 3.246.319.600
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 667 500.000
Giải Ba 13906 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 13/04/2023 Truy vấn
22
26
28
37
39
48
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
46.173.445.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.423.864.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.173.445.950
Jackpot 2 | 1 5.423.864.950
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 609 500.000
Giải Ba 12101 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 06/04/2023 Truy vấn
07
10
12
33
52
54
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.461.283.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.789.180.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.461.283.650
Jackpot 2 | 0 4.789.180.250
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 593 500.000
Giải Ba 11271 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 30/03/2023 Truy vấn
06
11
14
21
30
32
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.002.371.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.182.634.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.002.371.900
Jackpot 2 | 0 4.182.634.500
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 476 500.000
Giải Ba 10469 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/03/2023 Truy vấn
04
07
22
33
40
49
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
71.024.943.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.626.815.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 71.024.943.450
Jackpot 2 | 0 3.626.815.400
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 660 500.000
Giải Ba 14859 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/03/2023 Truy vấn
06
23
34
48
50
55
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.243.461.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.823.636.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.243.461.200
Jackpot 2 | 1 4.823.636.850
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 616 500.000
Giải Ba 14140 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/03/2023 Truy vấn
12
22
28
34
53
54
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
54.468.180.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.959.716.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.468.180.300
Jackpot 2 | 0 3.959.716.750
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 593 500.000
Giải Ba 14227 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/03/2023 Truy vấn
01
03
23
24
43
48
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.768.959.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.215.358.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.768.959.650
Jackpot 2 | 0 3.215.358.900
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 590 500.000
Giải Ba 13363 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/02/2023 Truy vấn
12
16
29
31
39
48
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
41.760.073.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.691.716.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.760.073.200
Jackpot 2 | 0 3.691.716.400
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 528 500.000
Giải Ba 11269 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/02/2023 Truy vấn
01
05
07
08
20
22
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.591.358.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.117.414.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.591.358.350
Jackpot 2 | 0 3.117.414.750
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 942 500.000
Giải Ba 15197 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/02/2023 Truy vấn
01
10
29
30
49
50
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.790.453.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.198.939.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.790.453.700
Jackpot 2 | 0 3.198.939.300
Giải Nhất 2 40.000.000
Giải Nhì 439 500.000
Giải Ba 9081 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/02/2023 Truy vấn
03
10
23
29
34
53
11
Dự tính giá trị Jackpot 1
79.652.814.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.089.873.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.652.814.150
Jackpot 2 | 0 4.089.873.700
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 899 500.000
Giải Ba 19788 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/01/2023 Truy vấn
08
15
18
20
33
41
14
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.293.412.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.166.658.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.293.412.500
Jackpot 2 | 0 4.166.658.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 727 500.000
Giải Ba 16315 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/01/2023 Truy vấn
03
21
32
33
38
52
30
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.304.180.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.612.299.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.304.180.150
Jackpot 2 | 0 3.612.299.300
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 791 500.000
Giải Ba 16980 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/01/2023 Truy vấn
05
14
37
45
47
55
25
Dự tính giá trị Jackpot 1
54.479.037.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.766.413.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.479.037.450
Jackpot 2 | 0 3.766.413.850
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 640 500.000
Giải Ba 14449 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 05/01/2023 Truy vấn
05
12
34
37
47
49
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.581.312.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.487.777.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.581.312.800
Jackpot 2 | 1 3.487.777.200
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 625 500.000
Giải Ba 13368 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/12/2022 Truy vấn
06
08
33
37
38
51
48
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.919.760.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.963.524.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.919.760.750
Jackpot 2 | 0 3.963.524.900
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 717 500.000
Giải Ba 14341 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/12/2022 Truy vấn
14
26
35
43
45
48
03
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.469.658.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.246.846.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.469.658.750
Jackpot 2 | 0 3.246.846.900
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 557 500.000
Giải Ba 11691 50.000
Xem Thêm