Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 5

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 5
Bằng nhiều phương pháp soi cầu vô cùng hiện đại, khách hàng có thể chắc chắn hơn để đưa ra dự đoán cho kết quả Power 655 thứ 5. Kết quả Vietlott 655 thứ 5, thứ 3 và thứ 7 hàng tuần đều được cập nhật một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 5 Mới Nhất

08
12
42
47
51
52
36
Dự tính giá trị Jackpot 1
42.733.638.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.971.896.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 42.733.638.750
Jackpot 2 | 0 3.971.896.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 627 500.000
Giải Ba 14273 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 5

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/05/2024 Truy vấn
20
25
27
39
45
55
44
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.985.134.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.222.062.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.985.134.550
Jackpot 2 | 0 3.222.062.850
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 538 500.000
Giải Ba 12439 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/05/2024 Truy vấn
03
16
21
36
37
40
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.575.096.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.660.148.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 62.575.096.350
Jackpot 2 | 1 5.660.148.700
Giải Nhất 66 40.000.000
Giải Nhì 888 500.000
Giải Ba 17709 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/05/2024 Truy vấn
30
32
33
36
42
48
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
55.439.469.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.867.301.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.439.469.300
Jackpot 2 | 0 4.867.301.250
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 597 500.000
Giải Ba 14270 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 25/04/2024 Truy vấn
13
19
27
38
41
54
46
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.354.753.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.968.999.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.354.753.100
Jackpot 2 | 0 3.968.999.450
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1049 500.000
Giải Ba 20236 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 18/04/2024 Truy vấn
01
21
23
33
43
54
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.633.758.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.625.181.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.633.758.050
Jackpot 2 | 1 3.625.181.100
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 729 500.000
Giải Ba 14634 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 11/04/2024 Truy vấn
03
06
15
25
33
43
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
157.093.357.425 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
2.288.150.825 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 2 157.093.357.425
Jackpot 2 | 2 2.288.150.825
Giải Nhất 103 40.000.000
Giải Nhì 4108 500.000
Giải Ba 72534 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 04/04/2024 Truy vấn
03
08
12
25
47
48
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
337.543.447.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
7.171.494.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 337.543.447.350
Jackpot 2 | 0 7.171.494.150
Giải Nhất 32 40.000.000
Giải Nhì 3348 500.000
Giải Ba 67843 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/03/2024 Truy vấn
01
07
18
26
38
49
21
Dự tính giá trị Jackpot 1
300.000.000.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
7.915.123.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 300.000.000.000
Jackpot 2 | 2 7.915.123.550
Giải Nhất 71 40.000.000
Giải Nhì 3289 500.000
Giải Ba 61928 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/03/2024 Truy vấn
12
13
41
48
49
53
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
270.263.424.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.398.445.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 270.263.424.450
Jackpot 2 | 1 4.398.445.450
Giải Nhất 36 40.000.000
Giải Nhì 2194 500.000
Giải Ba 46911 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/03/2024 Truy vấn
21
25
26
29
41
51
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
228.468.952.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
8.712.132.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 228.468.952.650
Jackpot 2 | 0 8.712.132.450
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1938 500.000
Giải Ba 43585 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/03/2024 Truy vấn
13
20
33
47
53
54
19
Dự tính giá trị Jackpot 1
186.792.773.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.081.445.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 186.792.773.700
Jackpot 2 | 0 4.081.445.900
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1647 500.000
Giải Ba 36841 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/02/2024 Truy vấn
04
11
20
38
52
53
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
153.346.722.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.988.213.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 153.346.722.600
Jackpot 2 | 0 4.988.213.650
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1435 500.000
Giải Ba 31785 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/02/2024 Truy vấn
08
19
24
31
35
55
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
130.331.185.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.419.717.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 130.331.185.950
Jackpot 2 | 1 3.419.717.350
Giải Nhất 48 40.000.000
Giải Nhì 1511 500.000
Giải Ba 30793 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/02/2024 Truy vấn
03
07
08
18
21
26
19
Dự tính giá trị Jackpot 1
116.463.068.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.952.789.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 116.463.068.400
Jackpot 2 | 0 4.952.789.200
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 1590 500.000
Giải Ba 33383 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 08/02/2024 Truy vấn
22
31
35
36
38
42
11
Dự tính giá trị Jackpot 1
107.397.479.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.945.501.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 107.397.479.550
Jackpot 2 | 0 3.945.501.550
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 1225 500.000
Giải Ba 26108 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 01/02/2024 Truy vấn
02
07
10
22
32
40
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
95.065.337.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.250.521.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 95.065.337.100
Jackpot 2 | 0 4.250.521.200
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1139 500.000
Giải Ba 24469 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 25/01/2024 Truy vấn
13
17
35
38
42
48
07
Dự tính giá trị Jackpot 1
83.810.646.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.754.098.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 83.810.646.300
Jackpot 2 | 1 3.754.098.000
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 930 500.000
Giải Ba 19259 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 18/01/2024 Truy vấn
12
20
33
38
40
52
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
73.702.820.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.301.982.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 73.702.820.550
Jackpot 2 | 0 3.301.982.850
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 869 500.000
Giải Ba 17793 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 11/01/2024 Truy vấn
02
23
32
44
51
52
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
65.509.647.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.208.594.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.509.647.150
Jackpot 2 | 1 4.208.594.000
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 757 500.000
Giải Ba 16460 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 04/01/2024 Truy vấn
07
34
37
43
52
54
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
57.063.120.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.270.091.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 57.063.120.600
Jackpot 2 | 0 3.270.091.050
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 817 500.000
Giải Ba 15084 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/12/2023 Truy vấn
20
28
30
40
45
52
32
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.014.908.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.649.067.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.014.908.300
Jackpot 2 | 0 4.649.067.300
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 595 500.000
Giải Ba 13500 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/12/2023 Truy vấn
09
31
39
41
47
48
03
Dự tính giá trị Jackpot 1
42.761.793.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.843.165.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 42.761.793.000
Jackpot 2 | 0 3.843.165.600
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 502 500.000
Giải Ba 11762 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/12/2023 Truy vấn
01
12
23
43
48
52
30
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.585.760.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.156.939.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.585.760.800
Jackpot 2 | 0 3.156.939.800
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 638 500.000
Giải Ba 11755 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/12/2023 Truy vấn
09
13
28
33
50
53
47
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.401.323.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.638.329.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.401.323.850
Jackpot 2 | 0 4.638.329.900
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 507 500.000
Giải Ba 9651 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 30/11/2023 Truy vấn
09
13
21
28
50
54
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
46.969.203.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.086.792.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.969.203.000
Jackpot 2 | 0 4.086.792.750
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 562 500.000
Giải Ba 12592 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/11/2023 Truy vấn
04
06
26
33
52
55
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.785.765.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.399.744.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.785.765.150
Jackpot 2 | 0 3.399.744.100
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 413 500.000
Giải Ba 9819 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/11/2023 Truy vấn
03
05
10
18
44
49
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.952.406.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.225.328.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.952.406.950
Jackpot 2 | 1 4.225.328.000
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 461 500.000
Giải Ba 10564 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/11/2023 Truy vấn
08
17
24
34
39
48
44
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.420.540.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.721.787.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.420.540.650
Jackpot 2 | 0 3.721.787.300
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 429 500.000
Giải Ba 9408 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/11/2023 Truy vấn
09
15
17
21
26
36
13
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.605.069.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.178.341.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.605.069.000
Jackpot 2 | 0 3.178.341.000
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 544 500.000
Giải Ba 11173 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/10/2023 Truy vấn
14
22
32
37
43
48
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
157.447.377.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.584.855.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 157.447.377.750
Jackpot 2 | 0 3.584.855.450
Giải Nhất 30 40.000.000
Giải Nhì 1592 500.000
Giải Ba 29929 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/10/2023 Truy vấn
01
23
29
37
51
55
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
134.594.405.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.594.531.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 134.594.405.850
Jackpot 2 | 0 4.594.531.900
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1241 500.000
Giải Ba 25928 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/10/2023 Truy vấn
05
08
09
20
36
50
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
112.991.932.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.234.426.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 112.991.932.200
Jackpot 2 | 0 4.234.426.250
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1342 500.000
Giải Ba 27404 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 05/10/2023 Truy vấn
01
21
33
46
47
53
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
95.566.397.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.916.205.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 95.566.397.700
Jackpot 2 | 0 3.916.205.800
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1328 500.000
Giải Ba 21903 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/09/2023 Truy vấn
04
23
36
45
47
50
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
82.096.341.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.297.004.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 82.096.341.600
Jackpot 2 | 0 6.297.004.700
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 746 500.000
Giải Ba 15150 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/09/2023 Truy vấn
16
26
33
34
41
43
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.899.735.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.719.604.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.899.735.300
Jackpot 2 | 0 4.719.604.000
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 676 500.000
Giải Ba 13877 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/09/2023 Truy vấn
06
10
20
22
50
52
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
59.333.976.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.767.853.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.333.976.300
Jackpot 2 | 0 3.767.853.000
Giải Nhất 1 40.000.000
Giải Nhì 642 500.000
Giải Ba 13037 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/09/2023 Truy vấn
01
04
36
42
45
54
32
Dự tính giá trị Jackpot 1
52.423.299.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.296.715.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.423.299.300
Jackpot 2 | 1 4.296.715.600
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 550 500.000
Giải Ba 12410 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 31/08/2023 Truy vấn
23
33
37
43
45
46
29
Dự tính giá trị Jackpot 1
46.578.147.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.647.254.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.578.147.150
Jackpot 2 | 0 3.647.254.250
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 564 500.000
Giải Ba 13021 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 24/08/2023 Truy vấn
01
10
20
41
42
50
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.752.858.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
13.336.465.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.752.858.900
Jackpot 2 | 1 13.336.465.600
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 629 500.000
Giải Ba 13878 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 17/08/2023 Truy vấn
01
05
25
32
51
52
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.033.462.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
12.589.866.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.033.462.950
Jackpot 2 | 0 12.589.866.050
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 510 500.000
Giải Ba 12375 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 10/08/2023 Truy vấn
04
14
31
42
47
49
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
242.211.415.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
10.501.580.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 242.211.415.350
Jackpot 2 | 0 10.501.580.500
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1828 500.000
Giải Ba 41740 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 03/08/2023 Truy vấn
03
12
22
25
37
39
07
Dự tính giá trị Jackpot 1
196.667.264.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.441.119.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 196.667.264.100
Jackpot 2 | 0 5.441.119.250
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 2232 500.000
Giải Ba 43325 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 27/07/2023 Truy vấn
03
11
13
31
33
45
27
Dự tính giá trị Jackpot 1
166.915.926.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.826.551.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 166.915.926.750
Jackpot 2 | 1 3.826.551.700
Giải Nhất 34 40.000.000
Giải Nhì 2037 500.000
Giải Ba 39398 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 20/07/2023 Truy vấn
05
34
36
38
47
50
26
Dự tính giá trị Jackpot 1
138.815.469.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.942.490.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 138.815.469.750
Jackpot 2 | 0 6.942.490.150
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1449 500.000
Giải Ba 30445 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 13/07/2023 Truy vấn
03
04
30
34
36
49
08
Dự tính giá trị Jackpot 1
109.923.542.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.732.276.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 109.923.542.850
Jackpot 2 | 0 3.732.276.050
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1227 500.000
Giải Ba 27339 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 06/07/2023 Truy vấn
07
12
29
39
46
55
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
86.968.735.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.089.775.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 86.968.735.500
Jackpot 2 | 0 4.089.775.450
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1118 500.000
Giải Ba 22091 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/06/2023 Truy vấn
01
11
12
28
46
54
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
72.625.274.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.632.506.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.625.274.850
Jackpot 2 | 0 3.632.506.700
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 777 500.000
Giải Ba 16859 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/06/2023 Truy vấn
02
11
14
35
43
51
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
65.034.265.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.524.461.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.034.265.800
Jackpot 2 | 0 3.524.461.050
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1188 500.000
Giải Ba 18961 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/06/2023 Truy vấn
10
11
25
39
46
55
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
58.005.385.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.622.310.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.005.385.050
Jackpot 2 | 1 5.622.310.700
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 764 500.000
Giải Ba 16805 50.000
Xem Thêm