Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 5

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 5
Bằng nhiều phương pháp soi cầu vô cùng hiện đại, khách hàng có thể chắc chắn hơn để đưa ra dự đoán cho kết quả Power 655 thứ 5. Kết quả Vietlott 655 thứ 5, thứ 3 và thứ 7 hàng tuần đều được cập nhật một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 5 Mới Nhất

03
10
23
29
34
53
11
Dự tính giá trị Jackpot 1
79.652.814.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.089.873.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.652.814.150
Jackpot 2 | 0 4.089.873.700
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 899 500.000
Giải Ba 19788 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 5

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/01/2023 Truy vấn
08
15
18
20
33
41
14
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.293.412.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.166.658.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.293.412.500
Jackpot 2 | 0 4.166.658.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 727 500.000
Giải Ba 16315 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/01/2023 Truy vấn
03
21
32
33
38
52
30
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.304.180.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.612.299.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.304.180.150
Jackpot 2 | 0 3.612.299.300
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 791 500.000
Giải Ba 16980 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/01/2023 Truy vấn
05
14
37
45
47
55
25
Dự tính giá trị Jackpot 1
54.479.037.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.766.413.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.479.037.450
Jackpot 2 | 0 3.766.413.850
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 640 500.000
Giải Ba 14449 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 05/01/2023 Truy vấn
05
12
34
37
47
49
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.581.312.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.487.777.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.581.312.800
Jackpot 2 | 1 3.487.777.200
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 625 500.000
Giải Ba 13368 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/12/2022 Truy vấn
06
08
33
37
38
51
48
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.919.760.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.963.524.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.919.760.750
Jackpot 2 | 0 3.963.524.900
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 717 500.000
Giải Ba 14341 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/12/2022 Truy vấn
14
26
35
43
45
48
03
Dự tính giá trị Jackpot 1
34.469.658.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.246.846.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.469.658.750
Jackpot 2 | 0 3.246.846.900
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 557 500.000
Giải Ba 11691 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/12/2022 Truy vấn
02
25
38
50
51
55
21
Dự tính giá trị Jackpot 1
155.290.691.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.930.041.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 155.290.691.550
Jackpot 2 | 0 3.930.041.500
Giải Nhất 34 40.000.000
Giải Nhì 1727 500.000
Giải Ba 34399 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 08/12/2022 Truy vấn
06
30
36
41
49
55
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
126.455.985.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.035.071.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 126.455.985.750
Jackpot 2 | 2 3.035.071.250
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1349 500.000
Giải Ba 30139 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 01/12/2022 Truy vấn
11
14
29
31
52
54
07
Dự tính giá trị Jackpot 1
103.576.368.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.527.962.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 103.576.368.900
Jackpot 2 | 0 3.527.962.850
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1176 500.000
Giải Ba 27323 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 24/11/2022 Truy vấn
04
06
18
27
52
53
10
Dự tính giá trị Jackpot 1
90.352.111.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.391.425.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 90.352.111.350
Jackpot 2 | 0 3.391.425.300
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1167 500.000
Giải Ba 25093 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 17/11/2022 Truy vấn
01
19
25
27
38
42
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
79.814.616.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.390.879.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.814.616.150
Jackpot 2 | 1 3.390.879.700
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 1010 500.000
Giải Ba 21729 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 10/11/2022 Truy vấn
08
11
14
27
38
45
21
Dự tính giá trị Jackpot 1
69.642.327.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.246.053.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.642.327.900
Jackpot 2 | 1 3.246.053.000
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1103 500.000
Giải Ba 24287 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 03/11/2022 Truy vấn
08
13
24
28
29
33
49
Dự tính giá trị Jackpot 1
61.167.452.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.287.029.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 61.167.452.700
Jackpot 2 | 0 3.287.029.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 858 500.000
Giải Ba 17579 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 27/10/2022 Truy vấn
01
07
10
17
19
30
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
53.993.736.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.225.852.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 53.993.736.750
Jackpot 2 | 0 3.225.852.300
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1081 500.000
Giải Ba 18718 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 20/10/2022 Truy vấn
15
21
27
34
37
53
29
Dự tính giá trị Jackpot 1
46.869.729.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.780.226.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.869.729.600
Jackpot 2 | 0 3.780.226.300
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 625 500.000
Giải Ba 14219 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 13/10/2022 Truy vấn
12
13
43
48
51
52
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
39.847.692.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.898.754.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 39.847.692.900
Jackpot 2 | 1 4.898.754.850
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 545 500.000
Giải Ba 12148 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 06/10/2022 Truy vấn
06
08
19
20
47
53
07
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.330.821.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.174.658.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.330.821.700
Jackpot 2 | 0 4.174.658.050
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 661 500.000
Giải Ba 13805 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/09/2022 Truy vấn
15
32
33
37
42
54
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.206.530.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.578.503.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.206.530.150
Jackpot 2 | 0 3.578.503.350
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 504 500.000
Giải Ba 10993 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/09/2022 Truy vấn
12
14
19
29
44
47
26
Dự tính giá trị Jackpot 1
98.674.641.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
2.696.400.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 98.674.641.750
Jackpot 2 | 2 2.696.400.450
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1218 500.000
Giải Ba 25672 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/09/2022 Truy vấn
03
08
19
30
41
52
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
83.847.890.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.745.384.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 83.847.890.100
Jackpot 2 | 0 3.745.384.050
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1022 500.000
Giải Ba 21739 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 08/09/2022 Truy vấn
09
13
23
32
36
52
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
75.315.934.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.532.384.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 75.315.934.650
Jackpot 2 | 1 5.532.384.350
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1016 500.000
Giải Ba 21348 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 01/09/2022 Truy vấn
04
14
18
39
50
53
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
66.183.821.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.517.705.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 66.183.821.850
Jackpot 2 | 0 4.517.705.150
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 907 500.000
Giải Ba 17958 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 25/08/2022 Truy vấn
19
30
35
40
49
53
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
57.912.621.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.598.682.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 57.912.621.600
Jackpot 2 | 0 3.598.682.900
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 676 500.000
Giải Ba 14408 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 18/08/2022 Truy vấn
23
27
31
37
38
42
26
Dự tính giá trị Jackpot 1
50.094.066.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.237.880.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.094.066.900
Jackpot 2 | 0 3.237.880.150
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 712 500.000
Giải Ba 14763 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 11/08/2022 Truy vấn
01
12
21
34
48
55
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
42.823.778.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.778.045.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 42.823.778.700
Jackpot 2 | 0 5.778.045.500
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 594 500.000
Giải Ba 12081 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 04/08/2022 Truy vấn
08
09
20
41
48
54
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.032.949.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.023.508.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.032.949.300
Jackpot 2 | 0 5.023.508.900
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 528 500.000
Giải Ba 11873 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/07/2022 Truy vấn
05
06
17
28
29
39
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
42.178.630.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.353.181.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 42.178.630.800
Jackpot 2 | 0 4.353.181.200
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 871 500.000
Giải Ba 16135 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/07/2022 Truy vấn
02
20
33
45
51
55
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.972.954.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.663.661.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.972.954.400
Jackpot 2 | 0 3.663.661.600
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 460 500.000
Giải Ba 11164 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/07/2022 Truy vấn
11
25
29
37
39
52
45
Dự tính giá trị Jackpot 1
205.143.192.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.070.928.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 205.143.192.300
Jackpot 2 | 1 4.070.928.000
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1929 500.000
Giải Ba 43636 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/07/2022 Truy vấn
18
24
32
43
48
55
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
172.448.183.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
10.255.772.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 172.448.183.100
Jackpot 2 | 0 10.255.772.350
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1662 500.000
Giải Ba 32784 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 30/06/2022 Truy vấn
05
11
15
19
29
31
35
Dự tính giá trị Jackpot 1
145.146.456.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
7.222.247.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 145.146.456.750
Jackpot 2 | 0 7.222.247.200
Giải Nhất 30 40.000.000
Giải Nhì 1428 500.000
Giải Ba 29397 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/06/2022 Truy vấn
10
22
23
34
46
54
27
Dự tính giá trị Jackpot 1
120.359.597.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.468.151.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 120.359.597.700
Jackpot 2 | 0 4.468.151.750
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1251 500.000
Giải Ba 26671 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/06/2022 Truy vấn
09
13
21
40
51
54
04
Dự tính giá trị Jackpot 1
99.398.788.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.755.328.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 99.398.788.050
Jackpot 2 | 0 6.755.328.400
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 936 500.000
Giải Ba 21336 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/06/2022 Truy vấn
30
31
35
43
48
50
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
79.919.472.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.590.960.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.919.472.900
Jackpot 2 | 0 4.590.960.050
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 699 500.000
Giải Ba 16202 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/06/2022 Truy vấn
07
11
28
30
33
50
49
Dự tính giá trị Jackpot 1
67.823.715.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.246.986.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.823.715.000
Jackpot 2 | 0 3.246.986.950
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 787 500.000
Giải Ba 15500 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/05/2022 Truy vấn
04
30
32
39
41
53
42
Dự tính giá trị Jackpot 1
60.427.002.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.354.376.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.427.002.000
Jackpot 2 | 0 4.354.376.300
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 599 500.000
Giải Ba 13789 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/05/2022 Truy vấn
03
06
31
40
47
54
08
Dự tính giá trị Jackpot 1
52.849.603.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.512.443.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.849.603.650
Jackpot 2 | 0 3.512.443.150
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 623 500.000
Giải Ba 12909 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/05/2022 Truy vấn
09
18
24
43
44
50
15
Dự tính giá trị Jackpot 1
45.524.219.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.345.742.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.524.219.700
Jackpot 2 | 0 4.345.742.350
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 600 500.000
Giải Ba 13433 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 05/05/2022 Truy vấn
27
29
33
39
47
53
55
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.990.566.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.619.780.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.990.566.200
Jackpot 2 | 0 3.619.780.850
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 488 500.000
Giải Ba 11191 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/04/2022 Truy vấn
08
24
25
32
37
44
03
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.412.538.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.162.155.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.412.538.550
Jackpot 2 | 1 3.162.155.150
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 511 500.000
Giải Ba 10138 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/04/2022 Truy vấn
21
24
27
34
38
42
46
Dự tính giá trị Jackpot 1
87.502.919.250 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.945.995.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 87.502.919.250
Jackpot 2 | 0 4.945.995.950
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 938 500.000
Giải Ba 20112 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/04/2022 Truy vấn
01
05
09
34
37
45
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
77.809.523.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.868.952.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 77.809.523.700
Jackpot 2 | 0 3.868.952.000
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 894 500.000
Giải Ba 19516 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/04/2022 Truy vấn
06
14
15
25
29
32
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
69.988.955.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.520.183.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.988.955.700
Jackpot 2 | 1 4.520.183.500
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 886 500.000
Giải Ba 19061 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 31/03/2022 Truy vấn
05
24
34
39
42
49
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
61.525.768.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.579.829.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 61.525.768.350
Jackpot 2 | 0 3.579.829.350
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 651 500.000
Giải Ba 14505 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 24/03/2022 Truy vấn
05
09
16
35
45
46
44
Dự tính giá trị Jackpot 1
53.906.255.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.239.401.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 53.906.255.400
Jackpot 2 | 0 3.239.401.100
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 809 500.000
Giải Ba 16337 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 17/03/2022 Truy vấn
01
06
12
21
37
49
53
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.074.116.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.259.044.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.074.116.000
Jackpot 2 | 0 3.259.044.400
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 584 500.000
Giải Ba 13664 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 10/03/2022 Truy vấn
01
03
08
16
19
36
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.440.003.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.160.000.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.440.003.150
Jackpot 2 | 0 4.160.000.350
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 812 500.000
Giải Ba 14827 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 03/03/2022 Truy vấn
04
10
16
25
26
43
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.512.784.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.612.531.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.512.784.850
Jackpot 2 | 0 3.612.531.650
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 593 500.000
Giải Ba 12754 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 24/02/2022 Truy vấn
02
15
25
30
31
32
13
Dự tính giá trị Jackpot 1
78.554.607.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
529.848.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 78.554.607.600
Jackpot 2 | 6 529.848.650
Giải Nhất 43 40.000.000
Giải Nhì 1181 500.000
Giải Ba 18515 50.000
Xem Thêm