Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật

Trang chủ > Mega 6/45 > Kết Quả Mega 6/45 Chủ nhật
Hãy cùng xem kết quả Mega 645 chủ nhật có gì đặc biệt và những đài nào trực tiếp quay số mở thưởng kết quả Vietlott chủ nhật vào lúc 18h00. Trang tin tức uy tín chuyên tổng hợp các thông tin liên quan đến xổ số Mega 645 đầy đủ và chính xác nhất. Hàng chục nghìn giải thưởng đang chờ đợi bạn!

Kết Quả Mega 6/45 Chủ nhật Mới Nhất

03
04
27
32
40
43
Dự tính giá trị Jackpot
72.397.323.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 72.397.323.000
Giải Nhất 34 10.000.000
Giải Nhì 1655 300.000
Giải Ba 29161 30.000

Toàn Bộ Kết Quả Mega 6/45 Chủ nhật

Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 06/11/2022 Truy vấn
08
10
12
14
17
31
Dự tính giá trị Jackpot
53.746.736.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 53.746.736.500
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 1797 300.000
Giải Ba 29173 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 30/10/2022 Truy vấn
15
27
31
36
38
41
Dự tính giá trị Jackpot
39.364.640.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 39.364.640.500
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1307 300.000
Giải Ba 20863 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 23/10/2022 Truy vấn
02
11
18
33
36
45
Dự tính giá trị Jackpot
28.053.087.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 28.053.087.500
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1250 300.000
Giải Ba 19271 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 16/10/2022 Truy vấn
02
05
19
26
38
40
Dự tính giá trị Jackpot
22.314.157.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 22.314.157.500
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1297 300.000
Giải Ba 19525 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 09/10/2022 Truy vấn
13
15
20
25
35
43
Dự tính giá trị Jackpot
16.803.160.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.803.160.500
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 1014 300.000
Giải Ba 17746 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 02/10/2022 Truy vấn
03
17
28
30
31
32
Dự tính giá trị Jackpot
21.270.243.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 21.270.243.500
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 971 300.000
Giải Ba 17210 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 25/09/2022 Truy vấn
03
05
08
31
33
34
Dự tính giá trị Jackpot
16.272.183.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.272.183.500
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 793 300.000
Giải Ba 14773 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 18/09/2022 Truy vấn
03
05
10
17
25
29
Dự tính giá trị Jackpot
43.132.025.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 43.132.025.000
Giải Nhất 47 10.000.000
Giải Nhì 1581 300.000
Giải Ba 24131 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 11/09/2022 Truy vấn
04
15
20
31
43
44
Dự tính giá trị Jackpot
30.720.902.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 30.720.902.000
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 1084 300.000
Giải Ba 17631 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 04/09/2022 Truy vấn
05
17
19
27
35
39
Dự tính giá trị Jackpot
22.380.171.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 22.380.171.500
Giải Nhất 37 10.000.000
Giải Nhì 1294 300.000
Giải Ba 19436 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 28/08/2022 Truy vấn
08
16
31
37
39
41
Dự tính giá trị Jackpot
17.727.644.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 17.727.644.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 905 300.000
Giải Ba 15413 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 21/08/2022 Truy vấn
05
19
21
23
28
36
Dự tính giá trị Jackpot
13.332.771.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.332.771.500
Giải Nhất 16 10.000.000
Giải Nhì 899 300.000
Giải Ba 14850 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 14/08/2022 Truy vấn
09
13
21
24
34
35
Dự tính giá trị Jackpot
39.833.936.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 39.833.936.500
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 1317 300.000
Giải Ba 21347 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 07/08/2022 Truy vấn
06
09
10
13
24
27
Dự tính giá trị Jackpot
30.408.294.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 30.408.294.000
Giải Nhất 28 10.000.000
Giải Nhì 1350 300.000
Giải Ba 21491 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 31/07/2022 Truy vấn
03
08
15
16
40
42
Dự tính giá trị Jackpot
24.608.526.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.608.526.000
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 1238 300.000
Giải Ba 19034 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 24/07/2022 Truy vấn
04
11
17
29
30
44
Dự tính giá trị Jackpot
19.644.682.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.644.682.500
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1034 300.000
Giải Ba 16820 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 17/07/2022 Truy vấn
07
13
20
23
27
29
Dự tính giá trị Jackpot
15.129.926.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 15.129.926.500
Giải Nhất 12 10.000.000
Giải Nhì 876 300.000
Giải Ba 15176 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 10/07/2022 Truy vấn
12
23
29
36
37
41
Dự tính giá trị Jackpot
14.744.806.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.744.806.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 822 300.000
Giải Ba 15006 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 03/07/2022 Truy vấn
08
14
17
20
21
40
Dự tính giá trị Jackpot
60.754.135.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 60.754.135.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 2107 300.000
Giải Ba 30979 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 26/06/2022 Truy vấn
03
07
08
18
27
36
Dự tính giá trị Jackpot
44.984.697.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 44.984.697.500
Giải Nhất 36 10.000.000
Giải Nhì 1501 300.000
Giải Ba 24565 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 19/06/2022 Truy vấn
01
24
25
31
39
40
Dự tính giá trị Jackpot
32.798.069.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 32.798.069.000
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 969 300.000
Giải Ba 16901 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 12/06/2022 Truy vấn
06
14
19
22
40
42
Dự tính giá trị Jackpot
23.453.316.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 23.453.316.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 1073 300.000
Giải Ba 17270 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 05/06/2022 Truy vấn
06
08
21
28
30
35
Dự tính giá trị Jackpot
18.393.789.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 18.393.789.500
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 927 300.000
Giải Ba 15355 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 29/05/2022 Truy vấn
02
06
19
24
30
42
Dự tính giá trị Jackpot
14.256.983.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.256.983.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1003 300.000
Giải Ba 13916 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 22/05/2022 Truy vấn
01
07
10
24
33
40
Dự tính giá trị Jackpot
33.635.682.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 33.635.682.500
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1168 300.000
Giải Ba 18995 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 15/05/2022 Truy vấn
05
20
21
31
34
37
Dự tính giá trị Jackpot
24.169.204.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.169.204.000
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 984 300.000
Giải Ba 17246 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 08/05/2022 Truy vấn
04
12
20
25
35
37
Dự tính giá trị Jackpot
19.023.068.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.023.068.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 994 300.000
Giải Ba 16140 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 01/05/2022 Truy vấn
08
21
26
35
37
42
Dự tính giá trị Jackpot
14.476.477.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.476.477.000
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 791 300.000
Giải Ba 12766 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 24/04/2022 Truy vấn
09
12
23
30
32
40
Dự tính giá trị Jackpot
32.384.289.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 32.384.289.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1274 300.000
Giải Ba 21604 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 17/04/2022 Truy vấn
05
13
15
28
38
40
Dự tính giá trị Jackpot
24.256.968.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.256.968.000
Giải Nhất 24 10.000.000
Giải Nhì 1198 300.000
Giải Ba 18932 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 10/04/2022 Truy vấn
04
17
28
30
38
42
Dự tính giá trị Jackpot
19.102.705.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.102.705.000
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 1010 300.000
Giải Ba 16188 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 03/04/2022 Truy vấn
05
11
20
26
40
43
Dự tính giá trị Jackpot
14.573.466.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.573.466.500
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 836 300.000
Giải Ba 14127 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 27/03/2022 Truy vấn
08
17
21
39
44
45
Dự tính giá trị Jackpot
20.912.630.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 20.912.630.500
Giải Nhất 23 10.000.000
Giải Nhì 1148 300.000
Giải Ba 17596 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 20/03/2022 Truy vấn
01
09
10
12
22
44
Dự tính giá trị Jackpot
16.182.991.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.182.991.000
Giải Nhất 24 10.000.000
Giải Nhì 1084 300.000
Giải Ba 16380 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 13/03/2022 Truy vấn
01
05
19
20
23
38
Dự tính giá trị Jackpot
36.253.032.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 36.253.032.000
Giải Nhất 16 10.000.000
Giải Nhì 1251 300.000
Giải Ba 20889 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 06/03/2022 Truy vấn
11
16
21
33
34
42
Dự tính giá trị Jackpot
25.072.243.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 25.072.243.500
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 1001 300.000
Giải Ba 18002 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 27/02/2022 Truy vấn
10
20
25
27
38
45
Dự tính giá trị Jackpot
19.617.776.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.617.776.000
Giải Nhất 25 10.000.000
Giải Nhì 1024 300.000
Giải Ba 17110 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 20/02/2022 Truy vấn
04
06
16
30
43
44
Dự tính giá trị Jackpot
14.939.869.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.939.869.500
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 886 300.000
Giải Ba 15115 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 13/02/2022 Truy vấn
14
21
22
24
28
45
Dự tính giá trị Jackpot
38.734.645.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 38.734.645.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1217 300.000
Giải Ba 21289 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 06/02/2022 Truy vấn
05
09
21
24
34
39
Dự tính giá trị Jackpot
31.614.479.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 31.614.479.500
Giải Nhất 25 10.000.000
Giải Nhì 1441 300.000
Giải Ba 22377 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 30/01/2022 Truy vấn
01
07
22
26
28
41
Dự tính giá trị Jackpot
25.769.631.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 25.769.631.000
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1354 300.000
Giải Ba 21686 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 23/01/2022 Truy vấn
13
20
24
32
34
40
Dự tính giá trị Jackpot
20.275.298.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 20.275.298.500
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 970 300.000
Giải Ba 16340 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 16/01/2022 Truy vấn
01
03
04
05
32
33
Dự tính giá trị Jackpot
15.005.629.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 15.005.629.500
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 971 300.000
Giải Ba 15122 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 09/01/2022 Truy vấn
06
07
11
22
35
41
Dự tính giá trị Jackpot
21.975.994.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 21.975.994.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1397 300.000
Giải Ba 21832 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 02/01/2022 Truy vấn
11
17
30
36
41
45
Dự tính giá trị Jackpot
16.699.523.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.699.523.500
Giải Nhất 23 10.000.000
Giải Nhì 1003 300.000
Giải Ba 16498 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 26/12/2021 Truy vấn
04
11
16
24
35
44
Dự tính giá trị Jackpot
16.762.864.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 16.762.864.500
Giải Nhất 23 10.000.000
Giải Nhì 1166 300.000
Giải Ba 18758 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 19/12/2021 Truy vấn
12
15
24
30
36
45
Dự tính giá trị Jackpot
20.636.521.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 20.636.521.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1213 300.000
Giải Ba 19203 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 12/12/2021 Truy vấn
16
21
29
40
41
43
Dự tính giá trị Jackpot
15.281.516.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 15.281.516.500
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 965 300.000
Giải Ba 16237 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 05/12/2021 Truy vấn
03
05
06
31
34
35
Dự tính giá trị Jackpot
90.627.189.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 90.627.189.000
Giải Nhất 41 10.000.000
Giải Nhì 1988 300.000
Giải Ba 35904 30.000
Xem Thêm