Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật

Trang chủ > Mega 6/45 > Kết Quả Mega 6/45 Chủ nhật
Hãy cùng xem kết quả Mega 645 chủ nhật có gì đặc biệt và những đài nào trực tiếp quay số mở thưởng kết quả Vietlott chủ nhật vào lúc 18h00. Trang tin tức uy tín chuyên tổng hợp các thông tin liên quan đến xổ số Mega 645 đầy đủ và chính xác nhất. Hàng chục nghìn giải thưởng đang chờ đợi bạn!

Kết Quả Mega 6/45 Chủ nhật Mới Nhất

04
08
23
27
30
36
Dự tính giá trị Jackpot
35.790.940.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 35.790.940.500
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1193 300.000
Giải Ba 18611 30.000

Toàn Bộ Kết Quả Mega 6/45 Chủ nhật

Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 17/09/2023 Truy vấn
06
10
15
36
39
43
Dự tính giá trị Jackpot
30.649.643.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 30.649.643.500
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1096 300.000
Giải Ba 18528 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 10/09/2023 Truy vấn
04
05
10
18
27
40
Dự tính giá trị Jackpot
26.272.334.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 26.272.334.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 978 300.000
Giải Ba 16787 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 03/09/2023 Truy vấn
01
33
38
39
44
45
Dự tính giá trị Jackpot
22.006.990.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 22.006.990.500
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 926 300.000
Giải Ba 14065 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 27/08/2023 Truy vấn
24
27
30
37
44
45
Dự tính giá trị Jackpot
17.754.370.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 17.754.370.000
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 915 300.000
Giải Ba 13906 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 20/08/2023 Truy vấn
07
08
22
23
30
42
Dự tính giá trị Jackpot
13.295.078.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.295.078.500
Giải Nhất 14 10.000.000
Giải Nhì 944 300.000
Giải Ba 14900 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 13/08/2023 Truy vấn
09
15
23
33
35
40
Dự tính giá trị Jackpot
20.257.762.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 20.257.762.000
Giải Nhất 23 10.000.000
Giải Nhì 1221 300.000
Giải Ba 19433 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 06/08/2023 Truy vấn
04
15
19
25
30
38
Dự tính giá trị Jackpot
14.785.414.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.785.414.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 846 300.000
Giải Ba 14809 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 30/07/2023 Truy vấn
03
17
23
33
42
45
Dự tính giá trị Jackpot
35.508.728.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 35.508.728.000
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1374 300.000
Giải Ba 22570 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 23/07/2023 Truy vấn
14
17
23
32
33
43
Dự tính giá trị Jackpot
24.294.014.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.294.014.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1247 300.000
Giải Ba 18637 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 16/07/2023 Truy vấn
01
07
16
18
21
29
Dự tính giá trị Jackpot
19.016.179.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.016.179.500
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1091 300.000
Giải Ba 17479 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 09/07/2023 Truy vấn
14
16
27
28
33
41
Dự tính giá trị Jackpot
14.604.632.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.604.632.000
Giải Nhất 13 10.000.000
Giải Nhì 781 300.000
Giải Ba 13223 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 02/07/2023 Truy vấn
03
05
08
17
37
41
Dự tính giá trị Jackpot
35.467.876.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 35.467.876.000
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1312 300.000
Giải Ba 21204 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 25/06/2023 Truy vấn
04
06
07
25
26
30
Dự tính giá trị Jackpot
28.708.833.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 28.708.833.500
Giải Nhất 23 10.000.000
Giải Nhì 1136 300.000
Giải Ba 18632 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 18/06/2023 Truy vấn
03
04
08
18
21
33
Dự tính giá trị Jackpot
23.071.734.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 23.071.734.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1139 300.000
Giải Ba 18221 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 11/06/2023 Truy vấn
05
18
22
40
41
44
Dự tính giá trị Jackpot
17.836.752.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 17.836.752.000
Giải Nhất 12 10.000.000
Giải Nhì 833 300.000
Giải Ba 14398 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 04/06/2023 Truy vấn
03
15
19
35
36
43
Dự tính giá trị Jackpot
13.233.555.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.233.555.500
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 843 300.000
Giải Ba 13135 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 28/05/2023 Truy vấn
06
13
19
20
37
44
Dự tính giá trị Jackpot
13.230.312.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.230.312.000
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 921 300.000
Giải Ba 14312 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 21/05/2023 Truy vấn
08
10
17
19
24
41
Dự tính giá trị Jackpot
62.996.443.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 62.996.443.000
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1828 300.000
Giải Ba 31645 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 14/05/2023 Truy vấn
07
08
13
37
42
44
Dự tính giá trị Jackpot
46.700.646.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 46.700.646.500
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 1347 300.000
Giải Ba 23862 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 07/05/2023 Truy vấn
04
30
31
33
35
45
Dự tính giá trị Jackpot
34.598.123.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 34.598.123.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1025 300.000
Giải Ba 18130 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 30/04/2023 Truy vấn
07
09
23
24
33
36
Dự tính giá trị Jackpot
24.181.232.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.181.232.000
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 943 300.000
Giải Ba 16992 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 23/04/2023 Truy vấn
01
02
22
30
37
42
Dự tính giá trị Jackpot
19.213.526.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.213.526.500
Giải Nhất 13 10.000.000
Giải Nhì 812 300.000
Giải Ba 14000 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 16/04/2023 Truy vấn
08
17
20
25
33
36
Dự tính giá trị Jackpot
14.643.306.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.643.306.500
Giải Nhất 16 10.000.000
Giải Nhì 798 300.000
Giải Ba 13972 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 09/04/2023 Truy vấn
12
15
25
30
34
39
Dự tính giá trị Jackpot
66.446.394.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 66.446.394.500
Giải Nhất 43 10.000.000
Giải Nhì 1828 300.000
Giải Ba 30263 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 02/04/2023 Truy vấn
02
24
36
38
42
43
Dự tính giá trị Jackpot
49.214.478.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 49.214.478.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1488 300.000
Giải Ba 24763 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 26/03/2023 Truy vấn
06
16
18
25
34
45
Dự tính giá trị Jackpot
35.931.924.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 35.931.924.500
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 1380 300.000
Giải Ba 21185 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 19/03/2023 Truy vấn
02
07
10
21
28
35
Dự tính giá trị Jackpot
24.811.119.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.811.119.000
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1382 300.000
Giải Ba 19960 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 12/03/2023 Truy vấn
10
28
29
31
33
37
Dự tính giá trị Jackpot
19.674.351.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.674.351.500
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1103 300.000
Giải Ba 16711 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 05/03/2023 Truy vấn
09
11
24
31
36
44
Dự tính giá trị Jackpot
15.021.254.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 15.021.254.500
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 911 300.000
Giải Ba 16310 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 26/02/2023 Truy vấn
04
09
16
26
28
42
Dự tính giá trị Jackpot
87.754.341.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 87.754.341.500
Giải Nhất 47 10.000.000
Giải Nhì 2444 300.000
Giải Ba 41868 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 19/02/2023 Truy vấn
02
20
22
28
29
38
Dự tính giá trị Jackpot
65.155.827.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 65.155.827.000
Giải Nhất 43 10.000.000
Giải Nhì 1979 300.000
Giải Ba 31792 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 12/02/2023 Truy vấn
03
05
11
23
24
42
Dự tính giá trị Jackpot
46.539.623.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 46.539.623.000
Giải Nhất 30 10.000.000
Giải Nhì 1700 300.000
Giải Ba 27864 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 05/02/2023 Truy vấn
13
15
23
29
31
34
Dự tính giá trị Jackpot
32.791.181.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 32.791.181.500
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1261 300.000
Giải Ba 20845 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 29/01/2023 Truy vấn
05
21
26
27
32
33
Dự tính giá trị Jackpot
22.873.004.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 22.873.004.500
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 1026 300.000
Giải Ba 18196 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 15/01/2023 Truy vấn
08
09
15
21
26
45
Dự tính giá trị Jackpot
14.962.713.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.962.713.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1133 300.000
Giải Ba 18386 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 08/01/2023 Truy vấn
11
29
32
39
40
43
Dự tính giá trị Jackpot
52.449.684.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 52.449.684.000
Giải Nhất 28 10.000.000
Giải Nhì 1548 300.000
Giải Ba 26215 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 01/01/2023 Truy vấn
16
20
26
30
32
40
Dự tính giá trị Jackpot
38.125.966.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 38.125.966.500
Giải Nhất 30 10.000.000
Giải Nhì 1524 300.000
Giải Ba 23608 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 25/12/2022 Truy vấn
15
17
21
28
37
43
Dự tính giá trị Jackpot
30.681.148.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 30.681.148.000
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1372 300.000
Giải Ba 22442 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 18/12/2022 Truy vấn
02
12
13
33
36
42
Dự tính giá trị Jackpot
23.854.749.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 23.854.749.000
Giải Nhất 41 10.000.000
Giải Nhì 1380 300.000
Giải Ba 21511 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 11/12/2022 Truy vấn
09
11
16
17
22
33
Dự tính giá trị Jackpot
17.974.244.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 17.974.244.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1340 300.000
Giải Ba 20036 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 04/12/2022 Truy vấn
04
05
07
09
27
39
Dự tính giá trị Jackpot
13.282.007.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.282.007.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 1089 300.000
Giải Ba 16580 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 27/11/2022 Truy vấn
01
26
27
35
36
43
Dự tính giá trị Jackpot
13.440.836.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.440.836.000
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 687 300.000
Giải Ba 12763 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 20/11/2022 Truy vấn
01
04
14
22
24
40
Dự tính giá trị Jackpot
16.973.364.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.973.364.000
Giải Nhất 14 10.000.000
Giải Nhì 860 300.000
Giải Ba 14925 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 13/11/2022 Truy vấn
03
04
27
32
40
43
Dự tính giá trị Jackpot
72.397.323.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 72.397.323.000
Giải Nhất 34 10.000.000
Giải Nhì 1655 300.000
Giải Ba 29161 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 06/11/2022 Truy vấn
08
10
12
14
17
31
Dự tính giá trị Jackpot
53.746.736.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 53.746.736.500
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 1797 300.000
Giải Ba 29173 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 30/10/2022 Truy vấn
15
27
31
36
38
41
Dự tính giá trị Jackpot
39.364.640.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 39.364.640.500
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1307 300.000
Giải Ba 20863 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 23/10/2022 Truy vấn
02
11
18
33
36
45
Dự tính giá trị Jackpot
28.053.087.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 28.053.087.500
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1250 300.000
Giải Ba 19271 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 16/10/2022 Truy vấn
02
05
19
26
38
40
Dự tính giá trị Jackpot
22.314.157.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 22.314.157.500
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1297 300.000
Giải Ba 19525 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật 09/10/2022 Truy vấn
13
15
20
25
35
43
Dự tính giá trị Jackpot
16.803.160.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.803.160.500
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 1014 300.000
Giải Ba 17746 30.000
Xem Thêm