Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro

Trang chủ > Max 3D Pro
Nếu như xổ số max 3d Pro được phát sóng mỗi thứ 2,4,6 thì các ngày còn lại, mỗi tối thứ 3,5,7 nhà Vietlott lại dành thời gian cho các kết quả max 3d Pro. Người chơi luôn có thể dễ dàng tìm kiếm được các bảng thống kê con số trên các trang web chính thức của công ty.

Kết Quả Max 3D Pro Mới Nhất 30/09/2023

Kỳ:#00319
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 547 183 2 tỷ
Phụ ĐB 183 547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
160 781 005 243
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
190 573 151
063 498 634
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
817 142 727 096
058 186 038 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Thống kê chi tiết kết quả Max 3D Pro

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro

Chọn bộ số
Chọn chu kỳ
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 5 4 7
28/09/2023 9 1 2
26/09/2023 3 4 9
23/09/2023 2 7 6
21/09/2023 2 1 6
19/09/2023 4 0 8
16/09/2023 9 5 5
14/09/2023 8 5 3
12/09/2023 7 1 6
09/09/2023 5 4 7
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 1 8 3
28/09/2023 7 3 7
26/09/2023 3 3 4
23/09/2023 6 2 3
21/09/2023 1 4 5
19/09/2023 5 3 5
16/09/2023 6 4 6
14/09/2023 4 6 6
12/09/2023 3 0 4
09/09/2023 5 3 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 5 4 7
28/09/2023 9 1 2
26/09/2023 3 4 9
23/09/2023 2 7 6
21/09/2023 2 1 6
19/09/2023 4 0 8
16/09/2023 9 5 5
14/09/2023 8 5 3
12/09/2023 7 1 6
09/09/2023 5 4 7
07/09/2023 0 9 1
05/09/2023 2 4 5
02/09/2023 3 2 0
31/08/2023 4 9 1
29/08/2023 8 8 2
26/08/2023 2 4 6
24/08/2023 3 9 6
22/08/2023 1 5 1
19/08/2023 9 5 5
17/08/2023 7 8 0
15/08/2023 2 8 1
12/08/2023 1 9 9
10/08/2023 6 7 4
08/08/2023 3 9 3
05/08/2023 7 5 6
03/08/2023 2 5 0
01/08/2023 3 2 1
29/07/2023 3 3 2
27/07/2023 1 6 6
25/07/2023 3 4 6
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 1 8 3
28/09/2023 7 3 7
26/09/2023 3 3 4
23/09/2023 6 2 3
21/09/2023 1 4 5
19/09/2023 5 3 5
16/09/2023 6 4 6
14/09/2023 4 6 6
12/09/2023 3 0 4
09/09/2023 5 3 5
07/09/2023 4 3 5
05/09/2023 3 5 6
02/09/2023 8 0 4
31/08/2023 8 0 2
29/08/2023 6 3 6
26/08/2023 1 7 8
24/08/2023 4 0 7
22/08/2023 0 8 8
19/08/2023 9 9 2
17/08/2023 3 7 5
15/08/2023 3 3 8
12/08/2023 2 0 3
10/08/2023 3 0 3
08/08/2023 5 8 9
05/08/2023 7 4 9
03/08/2023 3 8 7
01/08/2023 8 5 4
29/07/2023 8 7 2
27/07/2023 4 8 4
25/07/2023 2 8 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 5 4 7
28/09/2023 9 1 2
26/09/2023 3 4 9
23/09/2023 2 7 6
21/09/2023 2 1 6
19/09/2023 4 0 8
16/09/2023 9 5 5
14/09/2023 8 5 3
12/09/2023 7 1 6
09/09/2023 5 4 7
07/09/2023 0 9 1
05/09/2023 2 4 5
02/09/2023 3 2 0
31/08/2023 4 9 1
29/08/2023 8 8 2
26/08/2023 2 4 6
24/08/2023 3 9 6
22/08/2023 1 5 1
19/08/2023 9 5 5
17/08/2023 7 8 0
15/08/2023 2 8 1
12/08/2023 1 9 9
10/08/2023 6 7 4
08/08/2023 3 9 3
05/08/2023 7 5 6
03/08/2023 2 5 0
01/08/2023 3 2 1
29/07/2023 3 3 2
27/07/2023 1 6 6
25/07/2023 3 4 6
22/07/2023 2 6 2
20/07/2023 9 3 5
18/07/2023 0 0 0
15/07/2023 0 1 0
13/07/2023 1 3 9
11/07/2023 2 2 0
08/07/2023 0 0 8
06/07/2023 1 7 4
04/07/2023 0 6 5
01/07/2023 1 1 2
29/06/2023 7 1 7
27/06/2023 1 0 7
24/06/2023 3 3 5
22/06/2023 0 9 9
20/06/2023 6 2 9
17/06/2023 3 6 4
15/06/2023 2 3 2
13/06/2023 6 2 1
10/06/2023 1 9 4
08/06/2023 4 8 8
06/06/2023 2 1 1
03/06/2023 3 8 4
01/06/2023 3 5 8
30/05/2023 4 9 2
27/05/2023 7 0 2
25/05/2023 1 1 6
23/05/2023 5 5 6
20/05/2023 1 5 0
18/05/2023 9 7 9
16/05/2023 1 1 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 1 8 3
28/09/2023 7 3 7
26/09/2023 3 3 4
23/09/2023 6 2 3
21/09/2023 1 4 5
19/09/2023 5 3 5
16/09/2023 6 4 6
14/09/2023 4 6 6
12/09/2023 3 0 4
09/09/2023 5 3 5
07/09/2023 4 3 5
05/09/2023 3 5 6
02/09/2023 8 0 4
31/08/2023 8 0 2
29/08/2023 6 3 6
26/08/2023 1 7 8
24/08/2023 4 0 7
22/08/2023 0 8 8
19/08/2023 9 9 2
17/08/2023 3 7 5
15/08/2023 3 3 8
12/08/2023 2 0 3
10/08/2023 3 0 3
08/08/2023 5 8 9
05/08/2023 7 4 9
03/08/2023 3 8 7
01/08/2023 8 5 4
29/07/2023 8 7 2
27/07/2023 4 8 4
25/07/2023 2 8 5
22/07/2023 9 4 8
20/07/2023 1 0 7
18/07/2023 5 2 4
15/07/2023 1 9 3
13/07/2023 5 7 9
11/07/2023 4 6 9
08/07/2023 0 2 5
06/07/2023 6 2 3
04/07/2023 0 7 8
01/07/2023 8 0 9
29/06/2023 4 2 1
27/06/2023 5 2 8
24/06/2023 9 3 2
22/06/2023 1 8 1
20/06/2023 8 4 6
17/06/2023 0 5 2
15/06/2023 9 7 9
13/06/2023 6 7 0
10/06/2023 8 8 5
08/06/2023 6 5 6
06/06/2023 9 3 3
03/06/2023 6 2 3
01/06/2023 6 0 8
30/05/2023 3 6 5
27/05/2023 4 7 5
25/05/2023 7 1 6
23/05/2023 9 9 9
20/05/2023 0 8 6
18/05/2023 6 8 2
16/05/2023 9 2 6
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 5 4 7
28/09/2023 9 1 2
26/09/2023 3 4 9
23/09/2023 2 7 6
21/09/2023 2 1 6
19/09/2023 4 0 8
16/09/2023 9 5 5
14/09/2023 8 5 3
12/09/2023 7 1 6
09/09/2023 5 4 7
07/09/2023 0 9 1
05/09/2023 2 4 5
02/09/2023 3 2 0
31/08/2023 4 9 1
29/08/2023 8 8 2
26/08/2023 2 4 6
24/08/2023 3 9 6
22/08/2023 1 5 1
19/08/2023 9 5 5
17/08/2023 7 8 0
15/08/2023 2 8 1
12/08/2023 1 9 9
10/08/2023 6 7 4
08/08/2023 3 9 3
05/08/2023 7 5 6
03/08/2023 2 5 0
01/08/2023 3 2 1
29/07/2023 3 3 2
27/07/2023 1 6 6
25/07/2023 3 4 6
22/07/2023 2 6 2
20/07/2023 9 3 5
18/07/2023 0 0 0
15/07/2023 0 1 0
13/07/2023 1 3 9
11/07/2023 2 2 0
08/07/2023 0 0 8
06/07/2023 1 7 4
04/07/2023 0 6 5
01/07/2023 1 1 2
29/06/2023 7 1 7
27/06/2023 1 0 7
24/06/2023 3 3 5
22/06/2023 0 9 9
20/06/2023 6 2 9
17/06/2023 3 6 4
15/06/2023 2 3 2
13/06/2023 6 2 1
10/06/2023 1 9 4
08/06/2023 4 8 8
06/06/2023 2 1 1
03/06/2023 3 8 4
01/06/2023 3 5 8
30/05/2023 4 9 2
27/05/2023 7 0 2
25/05/2023 1 1 6
23/05/2023 5 5 6
20/05/2023 1 5 0
18/05/2023 9 7 9
16/05/2023 1 1 0
13/05/2023 9 5 3
11/05/2023 1 9 5
09/05/2023 3 7 0
06/05/2023 1 8 5
04/05/2023 5 9 5
02/05/2023 4 0 6
29/04/2023 1 4 2
27/04/2023 2 8 4
25/04/2023 9 9 3
22/04/2023 6 6 5
20/04/2023 7 9 5
18/04/2023 9 5 1
15/04/2023 7 9 0
13/04/2023 6 9 6
11/04/2023 7 4 2
08/04/2023 0 2 2
06/04/2023 0 4 9
04/04/2023 9 6 1
01/04/2023 7 9 1
30/03/2023 6 3 4
28/03/2023 7 6 0
25/03/2023 2 5 6
23/03/2023 2 9 6
21/03/2023 2 3 7
18/03/2023 2 7 8
16/03/2023 1 6 1
14/03/2023 8 8 3
11/03/2023 2 9 1
09/03/2023 3 3 3
07/03/2023 5 8 7
04/03/2023 4 3 2
02/03/2023 3 6 7
28/02/2023 6 0 0
25/02/2023 6 9 8
23/02/2023 5 5 0
21/02/2023 2 7 9
18/02/2023 4 6 8
16/02/2023 9 6 5
14/02/2023 0 1 5
11/02/2023 3 7 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/09/2023 1 8 3
28/09/2023 7 3 7
26/09/2023 3 3 4
23/09/2023 6 2 3
21/09/2023 1 4 5
19/09/2023 5 3 5
16/09/2023 6 4 6
14/09/2023 4 6 6
12/09/2023 3 0 4
09/09/2023 5 3 5
07/09/2023 4 3 5
05/09/2023 3 5 6
02/09/2023 8 0 4
31/08/2023 8 0 2
29/08/2023 6 3 6
26/08/2023 1 7 8
24/08/2023 4 0 7
22/08/2023 0 8 8
19/08/2023 9 9 2
17/08/2023 3 7 5
15/08/2023 3 3 8
12/08/2023 2 0 3
10/08/2023 3 0 3
08/08/2023 5 8 9
05/08/2023 7 4 9
03/08/2023 3 8 7
01/08/2023 8 5 4
29/07/2023 8 7 2
27/07/2023 4 8 4
25/07/2023 2 8 5
22/07/2023 9 4 8
20/07/2023 1 0 7
18/07/2023 5 2 4
15/07/2023 1 9 3
13/07/2023 5 7 9
11/07/2023 4 6 9
08/07/2023 0 2 5
06/07/2023 6 2 3
04/07/2023 0 7 8
01/07/2023 8 0 9
29/06/2023 4 2 1
27/06/2023 5 2 8
24/06/2023 9 3 2
22/06/2023 1 8 1
20/06/2023 8 4 6
17/06/2023 0 5 2
15/06/2023 9 7 9
13/06/2023 6 7 0
10/06/2023 8 8 5
08/06/2023 6 5 6
06/06/2023 9 3 3
03/06/2023 6 2 3
01/06/2023 6 0 8
30/05/2023 3 6 5
27/05/2023 4 7 5
25/05/2023 7 1 6
23/05/2023 9 9 9
20/05/2023 0 8 6
18/05/2023 6 8 2
16/05/2023 9 2 6
13/05/2023 8 3 8
11/05/2023 3 6 7
09/05/2023 3 7 6
06/05/2023 2 8 2
04/05/2023 5 4 7
02/05/2023 9 5 1
29/04/2023 6 1 6
27/04/2023 7 4 9
25/04/2023 1 0 9
22/04/2023 5 4 7
20/04/2023 2 9 5
18/04/2023 6 0 4
15/04/2023 8 9 3
13/04/2023 5 0 6
11/04/2023 4 2 7
08/04/2023 7 1 8
06/04/2023 0 3 8
04/04/2023 5 8 0
01/04/2023 0 2 9
30/03/2023 4 1 0
28/03/2023 5 0 7
25/03/2023 0 8 5
23/03/2023 2 8 4
21/03/2023 4 4 7
18/03/2023 1 6 3
16/03/2023 2 0 6
14/03/2023 7 8 6
11/03/2023 0 2 4
09/03/2023 4 3 2
07/03/2023 9 5 5
04/03/2023 5 8 9
02/03/2023 5 5 1
28/02/2023 9 4 2
25/02/2023 3 4 8
23/02/2023 4 3 9
21/02/2023 6 0 3
18/02/2023 8 6 6
16/02/2023 0 6 3
14/02/2023 3 9 8
11/02/2023 0 8 8
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem giải đặc biệt của xổ số Max 3D Pro:

Chọn bộ số: Giải đặc biệt của Max 3D Pro có 2 bộ số, lựa chọn 1 trong 2 bộ số đó để kiểm tra số lần xuất hiện của chữ số thuộc hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm, điều này sẽ giúp ích cho quyết định chọn số lần sau của bạn.

Chọn kỳ quay: Chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn có thể dễ dàng kiểm tra thống kê kết quả ngắn và dài hạn của giải đặc biệt của Max 3D Pro.

Chế độ hiển thị: Chế độ mặc định là bảng thống kê, bạn cũng có thể lựa chọn chuyển sang chế độ đồ thị để theo dõi, hãy thử xem!

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 25 6
8 24 9
5 24 5
9 20 3
4 19 -1
3 19 -8
0 18 -5
1 18 0
6 17 2
2 16 -11
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 29 9
4 23 9
8 21 5
6 20 3
1 19 -6
7 19 1
3 18 -6
9 18 -8
2 17 -3
5 16 -4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 27 -3
4 23 -1
1 21 4
3 21 1
2 20 2
5 19 -2
7 19 -1
9 18 0
8 17 2
0 15 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 71 14
2 69 17
4 65 -1
5 62 3
7 59 11
8 59 8
1 57 -6
0 54 -5
9 53 -27
6 51 -14
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 74 15
0 67 6
3 62 -5
9 62 3
2 61 -9
8 59 1
4 58 8
1 54 -15
7 53 -1
6 50 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 76 -1
4 67 2
1 61 7
3 61 19
2 60 -1
9 59 1
5 58 -5
7 55 -2
0 52 -16
8 51 -4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 133 36
4 131 9
3 128 10
2 121 3
5 121 6
1 120 -2
6 116 -20
0 113 -17
8 110 -9
7 107 -16
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 133 -1
2 131 20
3 129 5
0 128 22
1 123 -3
9 121 -8
8 117 2
4 108 -14
7 107 -9
6 103 -14
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 153 0
4 132 16
2 121 -1
5 121 -5
0 120 -4
9 117 -16
1 115 34
7 112 -1
8 106 -10
3 103 -13
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 215 1
4 208 18
6 204 6
1 202 -30
9 202 41
5 198 6
0 197 -9
2 195 -5
8 193 3
7 186 -31
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 224 12
3 212 21
9 210 -19
2 207 13
1 202 9
0 200 -7
8 195 -2
4 190 -1
6 182 -16
7 178 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 251 19
9 213 19
5 208 8
4 204 8
2 203 5
0 202 12
7 191 -12
8 180 -18
3 179 -37
1 169 -4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh, số nóng của Max 3D Pro:

Chọn bộ số: Đối với mỗi kỳ quay thưởng cụ thể, chúng ta chọn độc lập vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm để phán đoán mức độ lạnh, nóng của từng chữ số.

Chọn kỳ quay: Sau khi chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn sẽ dễ dàng thấy được tần suất xuất hiện của mỗi chữ số tại các vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm trong bộ số trúng thưởng của Max 3D Pro.

Chế độ hiển thị: Hãy chọn bảng thống kê nếu bạn nhanh nhạy với các con số, và nếu bạn nhạy cảm với hình ảnh thì biểu đồ sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Kết quả các kỳ quay trước của Max 3D Pro

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 28/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 912 737 2 tỷ
Phụ ĐB 737 912 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
871 811 641 618
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
987 350 747
083 825 846
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
222 263 567 804
309 798 566 183
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 349 334 2 tỷ
Phụ ĐB 334 349 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
654 636 956 281
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
204 663 345
424 467 976
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
162 596 330 304
106 344 814 473
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 276 623 2 tỷ
Phụ ĐB 623 276 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
419 598 365 551
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
310 701 329
986 570 351
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
569 006 646 084
373 132 356 385
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 21/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 216 145 2 tỷ
Phụ ĐB 145 216 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
881 992 026 968
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
863 418 758
008 754 901
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
523 346 903 201
704 543 805 091
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 408 535 2 tỷ
Phụ ĐB 535 408 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
770 675 831 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
802 965 890
776 239 585
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
759 497 769 282
741 907 827 334
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 646 2 tỷ
Phụ ĐB 646 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
720 422 088 216
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
089 102 884
868 885 812
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
086 597 407 480
733 662 500 442
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 14/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 853 466 2 tỷ
Phụ ĐB 466 853 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
712 599 854 688
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
942 505 741
816 805 466
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
439 434 573 711
965 674 242 260
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 716 304 2 tỷ
Phụ ĐB 304 716 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
149 190 573 047
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
722 977 303
655 194 791
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
722 634 272 429
291 144 416 979
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 547 535 2 tỷ
Phụ ĐB 535 547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
908 107 620 579
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
202 424 537
571 809 611
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
813 990 019 078
708 986 159 734
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 07/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 091 435 2 tỷ
Phụ ĐB 435 091 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
316 276 362 761
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
454 417 337
904 215 500
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
300 110 349 279
363 246 792 944
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 245 356 2 tỷ
Phụ ĐB 356 245 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
936 297 306 237
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
702 686 285
429 451 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
193 570 312 446
267 932 220 852
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 320 804 2 tỷ
Phụ ĐB 804 320 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
668 675 023 110
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
116 022 257
657 520 119
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 529 168 513
099 587 906 363
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 31/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 491 802 2 tỷ
Phụ ĐB 802 491 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
806 298 258 849
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
599 914 728
539 265 961
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
706 322 429 106
074 421 219 026
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 29/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 882 636 2 tỷ
Phụ ĐB 636 882 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
655 293 194 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
739 315 617
419 333 300
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
664 090 673 367
235 475 754 536
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 26/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 246 178 2 tỷ
Phụ ĐB 178 246 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
530 276 488 361
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
794 832 954
007 463 202
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
324 591 032 837
084 889 794 361
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 396 407 2 tỷ
Phụ ĐB 407 396 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
875 815 568 312
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
098 117 824
248 353 120
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
977 915 783 577
799 135 552 133
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 151 088 2 tỷ
Phụ ĐB 088 151 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
553 492 286 404
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
679 185 016
099 364 796
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
061 080 573 746
923 436 008 740
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 19/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 992 2 tỷ
Phụ ĐB 992 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
245 502 111 914
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
756 794 850
776 231 543
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
326 974 017 190
036 036 376 143
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 17/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 780 375 2 tỷ
Phụ ĐB 375 780 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
931 251 615 423
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
018 254 057
421 587 883
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
994 645 819 298
628 435 601 684
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 281 338 2 tỷ
Phụ ĐB 338 281 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
190 549 830 654
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
569 457 918
421 601 451
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
294 421 559 273
363 953 197 026
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 12/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 199 203 2 tỷ
Phụ ĐB 203 199 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
135 687 430 420
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
439 074 948
853 179 602
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
583 856 158 835
754 901 688 345
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 10/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 674 303 2 tỷ
Phụ ĐB 303 674 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
401 164 251 429
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
033 082 071
259 329 093
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
338 225 595 696
861 206 621 368
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 393 589 2 tỷ
Phụ ĐB 589 393 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
773 574 650 685
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
585 362 551
488 572 103
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
380 703 222 470
903 282 248 922
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 05/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 756 749 2 tỷ
Phụ ĐB 749 756 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
454 940 920 352
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
676 688 694
122 340 607
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
191 565 502 231
251 266 456 522
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 03/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 250 387 2 tỷ
Phụ ĐB 387 250 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
542 059 457 416
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
482 220 174
427 740 409
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
347 250 743 385
836 827 453 398
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 01/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 321 854 2 tỷ
Phụ ĐB 854 321 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
938 470 388 728
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
732 302 865
346 093 307
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
458 057 880 778
830 048 917 834
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 29/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 332 872 2 tỷ
Phụ ĐB 872 332 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 912 134 716
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
875 118 439
295 848 241
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
924 722 593 027
299 701 452 769
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 27/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 166 484 2 tỷ
Phụ ĐB 484 166 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
985 071 653 185
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
049 357 290
635 151 119
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
649 304 415 650
280 216 992 551
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 346 285 2 tỷ
Phụ ĐB 285 346 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
861 647 742 161
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
955 254 804
229 819 197
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
126 459 533 959
854 146 826 554
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 22/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 262 948 2 tỷ
Phụ ĐB 948 262 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
587 676 864 564
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
819 158 448
747 546 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
062 984 802 658
363 995 496 015
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 20/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 935 107 2 tỷ
Phụ ĐB 107 935 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
655 914 324 984
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
625 189 359
956 828 417
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
995 973 156 774
785 881 310 997
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 000 524 2 tỷ
Phụ ĐB 524 000 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
997 315 262 076
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
004 077 633
679 324 195
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
114 280 419 341
406 720 095 124
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 15/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 010 193 2 tỷ
Phụ ĐB 193 010 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
742 090 393 697
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
543 776 530
357 295 221
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
939 931 017 546
684 812 749 280
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 13/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 139 579 2 tỷ
Phụ ĐB 579 139 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
821 603 626 587
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
100 789 215
337 302 479
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
322 106 636 472
116 064 586 462
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 220 469 2 tỷ
Phụ ĐB 469 220 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
990 038 412 624
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
661 418 114
391 201 946
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
060 881 425 454
953 718 608 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 08/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 008 025 2 tỷ
Phụ ĐB 025 008 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
451 895 503 623
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
428 789 196
946 021 410
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
787 424 617 188
960 415 987 597
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 06/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 174 623 2 tỷ
Phụ ĐB 623 174 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
333 095 887 066
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
248 701 605
608 256 170
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
190 156 540 851
768 680 675 470
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 065 078 2 tỷ
Phụ ĐB 078 065 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
025 965 119 917
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
502 755 820
026 386 117
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
962 170 140 956
033 548 477 852
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 01/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 112 809 2 tỷ
Phụ ĐB 809 112 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
205 645 407 639
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
677 902 531
739 602 815
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
825 741 232 582
906 045 450 974
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 29/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 717 421 2 tỷ
Phụ ĐB 421 717 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
805 671 447 835
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
696 994 196
302 134 190
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
669 702 849 308
954 866 317 558
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 27/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 107 528 2 tỷ
Phụ ĐB 528 107 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
039 818 460 582
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
860 496 470
229 039 243
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
813 171 316 779
800 451 738 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 24/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 335 932 2 tỷ
Phụ ĐB 932 335 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
652 927 454 716
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
093 290 399
430 026 526
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
249 555 604 222
129 312 861 127
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 22/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 099 181 2 tỷ
Phụ ĐB 181 099 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
556 850 768 765
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
436 940 819
356 004 039
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
851 639 087 971
943 287 984 132
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 20/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 629 846 2 tỷ
Phụ ĐB 846 629 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
252 534 967 520
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 520 382
325 306 244
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
872 229 532 438
598 562 909 790
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 17/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 364 052 2 tỷ
Phụ ĐB 052 364 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
562 926 008 831
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
328 885 927
856 966 482
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
896 522 637 447
775 352 534 766
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 15/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 232 979 2 tỷ
Phụ ĐB 979 232 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
391 460 898 476
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
435 568 079
326 317 408
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
054 062 916 755
832 074 000 706
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 13/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 670 2 tỷ
Phụ ĐB 670 621 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
198 805 089 604
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
539 306 908
435 423 420
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
231 199 272 581
316 404 638 872
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 10/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 194 885 2 tỷ
Phụ ĐB 885 194 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
241 591 697 341
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
090 436 966
636 666 294
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
280 245 734 801
502 916 485 183
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 08/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 488 656 2 tỷ
Phụ ĐB 656 488 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
338 572 395 730
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
918 952 225
096 934 992
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
134 520 740 489
907 673 622 143
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 06/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 211 933 2 tỷ
Phụ ĐB 933 211 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
943 675 121 685
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
524 516 074
431 938 669
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
787 374 029 037
732 327 038 195
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 03/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 384 623 2 tỷ
Phụ ĐB 623 384 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
616 147 408 287
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
277 987 696
218 809 250
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
913 118 938 909
161 786 985 756
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 01/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 358 608 2 tỷ
Phụ ĐB 608 358 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
068 543 147 594
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
132 766 080
450 502 904
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
116 588 164 391
929 062 405 560
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 492 365 2 tỷ
Phụ ĐB 365 492 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
958 629 734 689
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
424 507 212
615 120 741
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
213 319 955 933
580 463 448 157
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 27/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 702 475 2 tỷ
Phụ ĐB 475 702 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
671 410 051 853
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
244 536 064
620 855 331
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
831 814 197 651
954 548 968 007
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 25/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 716 2 tỷ
Phụ ĐB 716 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
692 011 282 170
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
991 471 727
330 554 952
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
567 780 545 259
754 174 121 634
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 23/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 556 999 2 tỷ
Phụ ĐB 999 556 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
978 393 610 415
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
473 218 790
316 089 982
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
401 026 476 213
116 690 509 841
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 20/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 150 086 2 tỷ
Phụ ĐB 086 150 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
247 824 244 367
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
585 174 424
800 349 323
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
149 975 731 841
269 976 216 130
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 18/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 979 682 2 tỷ
Phụ ĐB 682 979 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
366 376 110 920
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
665 956 338
207 851 935
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
190 799 474 659
231 254 340 014
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 16/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 110 926 2 tỷ
Phụ ĐB 926 110 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
383 917 553 917
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 773 420
487 293 545
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
220 663 608 003
342 412 591 963
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 953 838 2 tỷ
Phụ ĐB 838 953 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
789 144 471 699
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
985 685 926
329 481 303
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
872 693 145 789
195 574 794 160
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm