Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro

Trang chủ > Max 3D Pro
Nếu như xổ số max 3d Pro được phát sóng mỗi thứ 2,4,6 thì các ngày còn lại, mỗi tối thứ 3,5,7 nhà Vietlott lại dành thời gian cho các kết quả max 3d Pro. Người chơi luôn có thể dễ dàng tìm kiếm được các bảng thống kê con số trên các trang web chính thức của công ty.

Kết Quả Max 3D Pro Mới Nhất 19/05/2022

Kỳ:#00106
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 110 772 2 tỷ
Phụ ĐB 772 110 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
166 033 625 178
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
762 404 458
037 790 759
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
801 168 086 856
275 601 619 548
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Thống kê chi tiết kết quả Max 3D Pro

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro

Chọn bộ số
Chọn chu kỳ
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 1 1 0
17/05/2022 2 9 1
14/05/2022 9 2 8
12/05/2022 9 3 2
10/05/2022 2 2 2
07/05/2022 4 9 5
05/05/2022 7 3 4
03/05/2022 1 6 3
30/04/2022 8 3 7
28/04/2022 4 5 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 7 7 2
17/05/2022 4 8 1
14/05/2022 5 8 1
12/05/2022 4 0 3
10/05/2022 1 9 4
07/05/2022 2 3 8
05/05/2022 4 7 1
03/05/2022 6 8 1
30/04/2022 2 9 6
28/04/2022 5 4 3
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 1 1 0
17/05/2022 2 9 1
14/05/2022 9 2 8
12/05/2022 9 3 2
10/05/2022 2 2 2
07/05/2022 4 9 5
05/05/2022 7 3 4
03/05/2022 1 6 3
30/04/2022 8 3 7
28/04/2022 4 5 2
26/04/2022 2 9 6
23/04/2022 5 4 4
21/04/2022 2 8 5
19/04/2022 1 6 0
16/04/2022 4 1 6
14/04/2022 1 9 9
12/04/2022 1 1 6
09/04/2022 3 5 1
07/04/2022 6 5 8
05/04/2022 8 5 7
02/04/2022 2 2 8
31/03/2022 7 7 2
29/03/2022 2 8 9
26/03/2022 2 5 1
24/03/2022 8 9 6
22/03/2022 0 3 6
19/03/2022 6 6 7
17/03/2022 3 6 3
15/03/2022 3 1 0
12/03/2022 4 9 6
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 7 7 2
17/05/2022 4 8 1
14/05/2022 5 8 1
12/05/2022 4 0 3
10/05/2022 1 9 4
07/05/2022 2 3 8
05/05/2022 4 7 1
03/05/2022 6 8 1
30/04/2022 2 9 6
28/04/2022 5 4 3
26/04/2022 0 2 4
23/04/2022 5 1 5
21/04/2022 7 0 6
19/04/2022 9 3 7
16/04/2022 7 5 6
14/04/2022 6 6 0
12/04/2022 8 0 3
09/04/2022 8 1 0
07/04/2022 3 5 9
05/04/2022 6 6 1
02/04/2022 7 0 9
31/03/2022 1 5 7
29/03/2022 7 3 4
26/03/2022 6 3 9
24/03/2022 5 4 9
22/03/2022 8 5 5
19/03/2022 1 0 7
17/03/2022 0 6 6
15/03/2022 6 6 9
12/03/2022 9 1 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 1 1 0
17/05/2022 2 9 1
14/05/2022 9 2 8
12/05/2022 9 3 2
10/05/2022 2 2 2
07/05/2022 4 9 5
05/05/2022 7 3 4
03/05/2022 1 6 3
30/04/2022 8 3 7
28/04/2022 4 5 2
26/04/2022 2 9 6
23/04/2022 5 4 4
21/04/2022 2 8 5
19/04/2022 1 6 0
16/04/2022 4 1 6
14/04/2022 1 9 9
12/04/2022 1 1 6
09/04/2022 3 5 1
07/04/2022 6 5 8
05/04/2022 8 5 7
02/04/2022 2 2 8
31/03/2022 7 7 2
29/03/2022 2 8 9
26/03/2022 2 5 1
24/03/2022 8 9 6
22/03/2022 0 3 6
19/03/2022 6 6 7
17/03/2022 3 6 3
15/03/2022 3 1 0
12/03/2022 4 9 6
10/03/2022 2 7 7
08/03/2022 5 2 2
05/03/2022 1 1 8
03/03/2022 9 0 3
01/03/2022 1 8 8
26/02/2022 1 2 7
24/02/2022 0 2 6
22/02/2022 5 8 5
19/02/2022 7 8 7
17/02/2022 5 3 2
15/02/2022 4 9 4
12/02/2022 9 6 9
10/02/2022 8 3 0
08/02/2022 4 2 7
05/02/2022 8 5 0
03/02/2022 1 5 8
29/01/2022 1 8 6
27/01/2022 0 7 8
25/01/2022 8 5 2
22/01/2022 1 5 9
20/01/2022 0 0 3
18/01/2022 8 9 5
15/01/2022 4 5 6
13/01/2022 7 7 3
11/01/2022 5 0 4
08/01/2022 6 6 5
06/01/2022 6 6 6
04/01/2022 6 0 5
01/01/2022 0 5 6
30/12/2021 9 5 7
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 7 7 2
17/05/2022 4 8 1
14/05/2022 5 8 1
12/05/2022 4 0 3
10/05/2022 1 9 4
07/05/2022 2 3 8
05/05/2022 4 7 1
03/05/2022 6 8 1
30/04/2022 2 9 6
28/04/2022 5 4 3
26/04/2022 0 2 4
23/04/2022 5 1 5
21/04/2022 7 0 6
19/04/2022 9 3 7
16/04/2022 7 5 6
14/04/2022 6 6 0
12/04/2022 8 0 3
09/04/2022 8 1 0
07/04/2022 3 5 9
05/04/2022 6 6 1
02/04/2022 7 0 9
31/03/2022 1 5 7
29/03/2022 7 3 4
26/03/2022 6 3 9
24/03/2022 5 4 9
22/03/2022 8 5 5
19/03/2022 1 0 7
17/03/2022 0 6 6
15/03/2022 6 6 9
12/03/2022 9 1 2
10/03/2022 4 3 2
08/03/2022 4 6 0
05/03/2022 7 5 0
03/03/2022 2 9 4
01/03/2022 4 2 1
26/02/2022 8 6 8
24/02/2022 6 8 0
22/02/2022 0 8 1
19/02/2022 5 3 4
17/02/2022 6 3 5
15/02/2022 0 4 0
12/02/2022 2 6 2
10/02/2022 3 0 3
08/02/2022 8 3 8
05/02/2022 3 8 9
03/02/2022 4 5 5
29/01/2022 5 7 6
27/01/2022 1 2 0
25/01/2022 6 1 7
22/01/2022 7 7 1
20/01/2022 1 7 8
18/01/2022 5 0 5
15/01/2022 4 6 7
13/01/2022 4 9 9
11/01/2022 0 5 6
08/01/2022 4 5 7
06/01/2022 5 9 7
04/01/2022 7 0 5
01/01/2022 0 7 1
30/12/2021 0 5 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 1 1 0
17/05/2022 2 9 1
14/05/2022 9 2 8
12/05/2022 9 3 2
10/05/2022 2 2 2
07/05/2022 4 9 5
05/05/2022 7 3 4
03/05/2022 1 6 3
30/04/2022 8 3 7
28/04/2022 4 5 2
26/04/2022 2 9 6
23/04/2022 5 4 4
21/04/2022 2 8 5
19/04/2022 1 6 0
16/04/2022 4 1 6
14/04/2022 1 9 9
12/04/2022 1 1 6
09/04/2022 3 5 1
07/04/2022 6 5 8
05/04/2022 8 5 7
02/04/2022 2 2 8
31/03/2022 7 7 2
29/03/2022 2 8 9
26/03/2022 2 5 1
24/03/2022 8 9 6
22/03/2022 0 3 6
19/03/2022 6 6 7
17/03/2022 3 6 3
15/03/2022 3 1 0
12/03/2022 4 9 6
10/03/2022 2 7 7
08/03/2022 5 2 2
05/03/2022 1 1 8
03/03/2022 9 0 3
01/03/2022 1 8 8
26/02/2022 1 2 7
24/02/2022 0 2 6
22/02/2022 5 8 5
19/02/2022 7 8 7
17/02/2022 5 3 2
15/02/2022 4 9 4
12/02/2022 9 6 9
10/02/2022 8 3 0
08/02/2022 4 2 7
05/02/2022 8 5 0
03/02/2022 1 5 8
29/01/2022 1 8 6
27/01/2022 0 7 8
25/01/2022 8 5 2
22/01/2022 1 5 9
20/01/2022 0 0 3
18/01/2022 8 9 5
15/01/2022 4 5 6
13/01/2022 7 7 3
11/01/2022 5 0 4
08/01/2022 6 6 5
06/01/2022 6 6 6
04/01/2022 6 0 5
01/01/2022 0 5 6
30/12/2021 9 5 7
28/12/2021 8 2 9
25/12/2021 8 7 8
23/12/2021 6 0 9
21/12/2021 4 7 4
18/12/2021 1 6 4
16/12/2021 9 3 8
14/12/2021 8 2 5
11/12/2021 4 8 6
09/12/2021 9 6 6
07/12/2021 6 0 2
04/12/2021 8 0 9
02/12/2021 2 3 1
30/11/2021 6 1 2
27/11/2021 3 1 9
25/11/2021 0 1 9
23/11/2021 2 4 8
20/11/2021 3 6 1
18/11/2021 1 3 9
16/11/2021 4 2 7
13/11/2021 4 0 6
11/11/2021 1 1 0
09/11/2021 5 4 2
06/11/2021 7 7 0
04/11/2021 7 6 7
02/11/2021 8 4 8
30/10/2021 8 1 8
28/10/2021 9 9 8
26/10/2021 1 6 4
23/10/2021 8 4 1
21/10/2021 7 6 2
19/10/2021 7 0 2
16/10/2021 3 6 2
14/10/2021 7 4 4
12/10/2021 2 3 2
09/10/2021 1 3 4
07/10/2021 1 2 8
05/10/2021 4 8 1
02/10/2021 7 2 0
30/09/2021 4 2 6
28/09/2021 3 0 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
19/05/2022 7 7 2
17/05/2022 4 8 1
14/05/2022 5 8 1
12/05/2022 4 0 3
10/05/2022 1 9 4
07/05/2022 2 3 8
05/05/2022 4 7 1
03/05/2022 6 8 1
30/04/2022 2 9 6
28/04/2022 5 4 3
26/04/2022 0 2 4
23/04/2022 5 1 5
21/04/2022 7 0 6
19/04/2022 9 3 7
16/04/2022 7 5 6
14/04/2022 6 6 0
12/04/2022 8 0 3
09/04/2022 8 1 0
07/04/2022 3 5 9
05/04/2022 6 6 1
02/04/2022 7 0 9
31/03/2022 1 5 7
29/03/2022 7 3 4
26/03/2022 6 3 9
24/03/2022 5 4 9
22/03/2022 8 5 5
19/03/2022 1 0 7
17/03/2022 0 6 6
15/03/2022 6 6 9
12/03/2022 9 1 2
10/03/2022 4 3 2
08/03/2022 4 6 0
05/03/2022 7 5 0
03/03/2022 2 9 4
01/03/2022 4 2 1
26/02/2022 8 6 8
24/02/2022 6 8 0
22/02/2022 0 8 1
19/02/2022 5 3 4
17/02/2022 6 3 5
15/02/2022 0 4 0
12/02/2022 2 6 2
10/02/2022 3 0 3
08/02/2022 8 3 8
05/02/2022 3 8 9
03/02/2022 4 5 5
29/01/2022 5 7 6
27/01/2022 1 2 0
25/01/2022 6 1 7
22/01/2022 7 7 1
20/01/2022 1 7 8
18/01/2022 5 0 5
15/01/2022 4 6 7
13/01/2022 4 9 9
11/01/2022 0 5 6
08/01/2022 4 5 7
06/01/2022 5 9 7
04/01/2022 7 0 5
01/01/2022 0 7 1
30/12/2021 0 5 2
28/12/2021 2 1 7
25/12/2021 4 8 0
23/12/2021 7 7 0
21/12/2021 7 8 4
18/12/2021 0 9 2
16/12/2021 7 2 3
14/12/2021 0 8 2
11/12/2021 7 4 5
09/12/2021 3 8 1
07/12/2021 8 4 6
04/12/2021 9 0 0
02/12/2021 8 7 5
30/11/2021 0 5 4
27/11/2021 8 2 2
25/11/2021 6 0 2
23/11/2021 4 7 7
20/11/2021 1 3 5
18/11/2021 7 2 9
16/11/2021 2 4 5
13/11/2021 4 1 9
11/11/2021 2 7 1
09/11/2021 9 7 3
06/11/2021 5 4 2
04/11/2021 8 6 9
02/11/2021 3 6 1
30/10/2021 2 8 3
28/10/2021 2 4 4
26/10/2021 0 4 2
23/10/2021 3 6 3
21/10/2021 7 1 7
19/10/2021 9 2 9
16/10/2021 3 3 9
14/10/2021 0 6 6
12/10/2021 4 2 6
09/10/2021 5 7 5
07/10/2021 7 0 6
05/10/2021 6 0 3
02/10/2021 1 2 9
30/09/2021 1 9 5
28/09/2021 9 8 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem giải đặc biệt của xổ số Max 3D Pro:

Chọn bộ số: Giải đặc biệt của Max 3D Pro có 2 bộ số, lựa chọn 1 trong 2 bộ số đó để kiểm tra số lần xuất hiện của chữ số thuộc hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm, điều này sẽ giúp ích cho quyết định chọn số lần sau của bạn.

Chọn kỳ quay: Chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn có thể dễ dàng kiểm tra thống kê kết quả ngắn và dài hạn của giải đặc biệt của Max 3D Pro.

Chế độ hiển thị: Chế độ mặc định là bảng thống kê, bạn cũng có thể lựa chọn chuyển sang chế độ đồ thị để theo dõi, hãy thử xem!

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 26 8
7 25 7
5 24 9
6 21 7
4 21 4
3 19 -14
1 19 4
0 17 -15
8 16 -3
9 12 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 28 9
3 28 10
5 28 0
8 21 1
4 21 -2
7 17 6
6 16 -4
2 16 -6
9 13 -6
1 12 -8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 27 10
0 24 6
6 23 -2
1 20 -8
2 20 -2
3 19 1
4 19 0
5 17 2
7 16 -5
9 15 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 69 14
3 69 22
0 64 1
7 64 12
8 61 -14
4 57 -13
5 57 -7
1 57 -3
6 55 -3
9 47 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 83 18
3 67 12
6 65 -4
4 63 7
0 63 9
2 60 -19
9 53 -6
8 52 -4
7 48 -6
1 46 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 79 22
1 64 -5
8 63 6
9 62 -13
0 59 11
2 59 2
5 57 4
7 54 -4
4 53 -8
3 50 -15
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 136 51
0 127 35
4 127 24
2 124 27
5 121 42
1 117 15
3 116 25
7 116 31
6 113 12
9 103 18
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 148 58
2 139 48
6 134 24
3 122 37
4 119 32
0 117 26
9 112 28
8 108 16
7 102 3
1 99 8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 137 25
6 136 25
1 133 52
8 120 20
2 116 28
3 115 29
4 114 24
7 112 15
5 110 36
0 107 26
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 214 198
0 209 199
1 209 199
8 209 197
2 205 189
6 199 184
3 193 179
5 191 182
7 191 181
9 180 172
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 226 208
5 224 210
2 221 212
3 198 189
4 192 178
0 192 176
7 189 177
8 188 176
9 187 178
1 183 176
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 234 219
6 228 209
8 208 196
7 201 193
1 199 184
4 196 188
2 194 184
3 188 175
5 178 172
0 174 160
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh, số nóng của Max 3D Pro:

Chọn bộ số: Đối với mỗi kỳ quay thưởng cụ thể, chúng ta chọn độc lập vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm để phán đoán mức độ lạnh, nóng của từng chữ số.

Chọn kỳ quay: Sau khi chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn sẽ dễ dàng thấy được tần suất xuất hiện của mỗi chữ số tại các vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm trong bộ số trúng thưởng của Max 3D Pro.

Chế độ hiển thị: Hãy chọn bảng thống kê nếu bạn nhanh nhạy với các con số, và nếu bạn nhạy cảm với hình ảnh thì biểu đồ sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Kết quả các kỳ quay trước của Max 3D Pro

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 17/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 291 481 2 tỷ
Phụ ĐB 481 291 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
907 398 140 037
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
340 934 408
959 298 235
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
285 828 489 720
841 673 326 105
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 14/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 928 581 2 tỷ
Phụ ĐB 581 928 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
604 601 572 616
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
249 696 780
778 755 530
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
515 752 449 380
016 760 878 160
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 12/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 932 403 2 tỷ
Phụ ĐB 403 932 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
904 205 976 378
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
281 630 786
639 387 385
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
440 858 500 136
223 046 406 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 10/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 222 194 2 tỷ
Phụ ĐB 194 222 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
740 523 332 519
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
702 362 099
805 177 218
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
240 241 505 603
604 801 262 138
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 07/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 495 238 2 tỷ
Phụ ĐB 238 495 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
442 751 050 114
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
542 734 447
730 882 397
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
600 666 976 323
858 305 543 537
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 05/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 734 471 2 tỷ
Phụ ĐB 471 734 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
031 163 256 565
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
600 258 714
649 729 946
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
109 381 037 882
624 538 221 569
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 03/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 163 681 2 tỷ
Phụ ĐB 681 163 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
705 560 232 296
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
133 517 539
050 654 191
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
555 306 213 473
858 840 779 458
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 837 296 2 tỷ
Phụ ĐB 296 837 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
755 477 821 454
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
357 014 122
052 588 053
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
133 881 960 388
370 788 664 753
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 28/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 452 543 2 tỷ
Phụ ĐB 543 452 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
468 202 783 456
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
901 528 473
304 232 357
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
544 086 057 026
534 637 994 246
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 296 024 2 tỷ
Phụ ĐB 024 296 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
391 837 231 676
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
950 626 661
221 072 326
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
482 963 890 911
383 003 464 374
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 544 515 2 tỷ
Phụ ĐB 515 544 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
469 349 525 364
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
689 056 854
056 334 852
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
219 763 161 438
681 738 444 205
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 21/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 285 706 2 tỷ
Phụ ĐB 706 285 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
303 814 347 285
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 828 446
151 357 348
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 822 399 008
040 409 006 524
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 160 937 2 tỷ
Phụ ĐB 937 160 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
746 127 050 578
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
540 332 901
599 091 362
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
861 896 080 217
340 636 984 367
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 416 756 2 tỷ
Phụ ĐB 756 416 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
133 013 519 396
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
283 005 058
065 079 307
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
587 496 312 139
044 916 863 741
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 14/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 199 660 2 tỷ
Phụ ĐB 660 199 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
653 056 348 250
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
024 422 721
112 341 582
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
790 393 277 352
369 701 476 268
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 803 2 tỷ
Phụ ĐB 803 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
523 085 249 824
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
055 341 952
990 638 168
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
381 011 145 290
509 711 685 105
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 351 810 2 tỷ
Phụ ĐB 810 351 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
548 622 782 287
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
498 602 992
917 088 595
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
942 978 137 027
320 790 706 422
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 07/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 658 359 2 tỷ
Phụ ĐB 359 658 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
704 452 944 951
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
367 204 859
246 032 351
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
726 733 192 456
370 857 827 769
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 857 661 2 tỷ
Phụ ĐB 661 857 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
923 871 010 317
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
437 454 123
234 558 981
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
905 985 081 076
811 047 041 032
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 228 709 2 tỷ
Phụ ĐB 709 228 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
885 440 299 265
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
531 009 909
222 608 176
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
887 817 241 498
798 704 527 619
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 31/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 772 157 2 tỷ
Phụ ĐB 157 772 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
267 139 327 267
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
146 639 234
880 357 416
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
095 858 462 658
353 485 966 150
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 29/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 289 734 2 tỷ
Phụ ĐB 734 289 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
946 775 475 667
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
501 959 955
272 720 892
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
425 214 892 535
922 741 237 142
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 26/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 251 639 2 tỷ
Phụ ĐB 639 251 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
826 519 038 413
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
567 546 101
360 858 429
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
839 707 449 353
674 051 173 926
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 896 549 2 tỷ
Phụ ĐB 549 896 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
137 018 878 661
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
089 896 566
890 476 744
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
140 452 136 766
878 133 085 661
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 036 855 2 tỷ
Phụ ĐB 855 036 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
355 763 892 342
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
861 269 670
576 175 865
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
405 869 275 861
297 132 196 240
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 19/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 667 107 2 tỷ
Phụ ĐB 107 667 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 046 533 376
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
524 821 914
809 443 696
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
676 955 492 671
104 122 500 026
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 17/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 363 066 2 tỷ
Phụ ĐB 066 363 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
304 789 684 460
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
790 186 329
425 880 276
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
723 278 244 316
054 011 259 995
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 310 669 2 tỷ
Phụ ĐB 669 310 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
909 754 398 723
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
602 838 555
256 010 666
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
755 922 769 538
868 229 138 064
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 12/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 496 912 2 tỷ
Phụ ĐB 912 496 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
555 223 158 956
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
351 979 790
158 997 395
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
543 161 719 240
339 425 649 665
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 10/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 277 432 2 tỷ
Phụ ĐB 432 277 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
935 753 128 269
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
444 469 645
926 813 243
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
298 184 114 336
132 426 933 554
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 522 460 2 tỷ
Phụ ĐB 460 522 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
765 973 954 943
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 926 771
709 722 021
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
845 292 600 105
651 751 980 499
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 05/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 118 750 2 tỷ
Phụ ĐB 750 118 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
669 491 967 089
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
234 851 029
864 966 509
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
235 520 558 705
592 476 489 727
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 03/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 903 294 2 tỷ
Phụ ĐB 294 903 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
453 964 252 109
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
727 837 813
868 332 671
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
827 563 514 078
062 580 629 451
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 01/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 188 421 2 tỷ
Phụ ĐB 421 188 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
251 562 119 074
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
604 796 436
599 699 369
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
128 653 221 709
644 460 693 748
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 26/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 127 868 2 tỷ
Phụ ĐB 868 127 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
860 423 233 248
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
527 185 499
549 114 046
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
370 500 896 191
770 112 048 839
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 026 680 2 tỷ
Phụ ĐB 680 026 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
211 394 820 032
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
749 762 103
284 828 258
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
808 011 836 264
358 413 995 235
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 585 081 2 tỷ
Phụ ĐB 081 585 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
934 206 581 532
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
922 755 617
857 918 216
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
145 797 538 660
153 097 182 430
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 19/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 787 534 2 tỷ
Phụ ĐB 534 787 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
612 078 139 721
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
534 186 201
585 857 728
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
738 675 940 982
446 417 643 033
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 17/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 532 635 2 tỷ
Phụ ĐB 635 532 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
149 047 829 161
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
521 249 112
507 028 327
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
908 620 918 376
478 151 497 522
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 494 040 2 tỷ
Phụ ĐB 040 494 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
982 404 820 244
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
303 895 729
672 366 591
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
541 137 571 420
560 001 911 422
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 12/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 969 262 2 tỷ
Phụ ĐB 262 969 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
387 644 015 503
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
752 823 424
998 900 812
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
073 088 584 212
139 964 159 270
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 10/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 830 303 2 tỷ
Phụ ĐB 303 830 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
869 573 547 999
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
809 790 807
080 683 915
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
129 881 029 318
903 888 450 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 838 2 tỷ
Phụ ĐB 838 427 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
954 296 577 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
830 018 952
769 119 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
450 791 661 249
910 792 580 445
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 05/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 850 389 2 tỷ
Phụ ĐB 389 850 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
358 871 217 311
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
430 184 409
477 823 087
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
849 769 346 503
927 001 883 014
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 03/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 158 455 2 tỷ
Phụ ĐB 455 158 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
789 435 629 628
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
834 421 098
810 566 196
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
175 262 503 321
497 011 352 563
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 29/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 186 576 2 tỷ
Phụ ĐB 576 186 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
564 241 534 807
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
512 921 167
569 165 450
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
223 888 483 665
623 321 933 468
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 27/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 078 120 2 tỷ
Phụ ĐB 120 078 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
349 567 514 973
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
208 922 361
093 372 279
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
757 434 916 164
366 530 584 166
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 852 617 2 tỷ
Phụ ĐB 617 852 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
319 209 568 798
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
303 015 670
849 927 510
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
148 468 453 783
261 179 748 646
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 22/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 159 771 2 tỷ
Phụ ĐB 771 159 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
435 682 063 597
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
027 095 145
954 312 484
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
299 427 229 129
933 693 641 934
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 20/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 003 178 2 tỷ
Phụ ĐB 178 003 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
882 848 001 479
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
731 476 864
373 234 499
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
451 661 801 796
071 853 137 961
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 895 505 2 tỷ
Phụ ĐB 505 895 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
515 226 252 690
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
865 652 873
766 411 001
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
821 547 203 469
202 141 093 274
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 15/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 456 467 2 tỷ
Phụ ĐB 467 456 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
857 359 127 786
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
206 199 899
911 066 259
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
848 616 914 317
694 154 036 341
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 13/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 773 499 2 tỷ
Phụ ĐB 499 773 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
654 782 381 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
159 936 121
939 408 387
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
886 440 785 078
129 852 573 738
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 504 056 2 tỷ
Phụ ĐB 056 504 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
823 949 940 984
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
839 895 625
682 398 874
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
742 021 871 460
322 313 739 669
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 08/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 665 457 2 tỷ
Phụ ĐB 457 665 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
280 003 966 793
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
336 318 054
001 143 592
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
074 445 546 523
674 262 389 763
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 06/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 666 597 2 tỷ
Phụ ĐB 597 666 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
199 055 057 704
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
743 876 628
556 185 421
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
066 205 041 641
854 280 328 485
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 605 705 2 tỷ
Phụ ĐB 705 605 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
106 515 866 827
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
067 829 872
650 367 104
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
222 221 420 698
945 942 436 395
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 01/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 056 071 2 tỷ
Phụ ĐB 071 056 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
506 695 787 699
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
179 621 336
237 021 597
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
470 947 854 383
944 829 402 841
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 30/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 957 052 2 tỷ
Phụ ĐB 052 957 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
615 462 685 652
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
374 476 234
863 316 803
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
693 674 416 055
851 395 028 872
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 829 217 2 tỷ
Phụ ĐB 217 829 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
711 614 886 538
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
024 863 411
148 426 229
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
417 487 899 340
375 413 918 057
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm