Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro

Trang chủ > Max 3D Pro
Nếu như xổ số max 3d Pro được phát sóng mỗi thứ 2,4,6 thì các ngày còn lại, mỗi tối thứ 3,5,7 nhà Vietlott lại dành thời gian cho các kết quả max 3d Pro. Người chơi luôn có thể dễ dàng tìm kiếm được các bảng thống kê con số trên các trang web chính thức của công ty.

Kết Quả Max 3D Pro Mới Nhất 20/02/2024

Kỳ:#00379
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 983 009 2 tỷ
Phụ ĐB 009 983 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
074 759 897 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
850 267 329
418 461 649
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 849 799 350
663 195 826 091
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Thống kê chi tiết kết quả Max 3D Pro

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro

Chọn bộ số
Chọn chu kỳ
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 9 8 3
17/02/2024 4 9 4
15/02/2024 8 2 6
13/02/2024 0 8 1
08/02/2024 9 5 3
06/02/2024 8 6 7
03/02/2024 3 9 4
01/02/2024 8 1 2
30/01/2024 3 3 9
27/01/2024 9 8 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 0 0 9
17/02/2024 8 2 9
15/02/2024 1 3 9
13/02/2024 2 3 1
08/02/2024 8 0 3
06/02/2024 1 1 0
03/02/2024 7 8 7
01/02/2024 3 8 8
30/01/2024 0 1 9
27/01/2024 8 4 9
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 9 8 3
17/02/2024 4 9 4
15/02/2024 8 2 6
13/02/2024 0 8 1
08/02/2024 9 5 3
06/02/2024 8 6 7
03/02/2024 3 9 4
01/02/2024 8 1 2
30/01/2024 3 3 9
27/01/2024 9 8 5
25/01/2024 5 5 7
23/01/2024 5 7 8
20/01/2024 0 6 1
18/01/2024 5 0 4
16/01/2024 1 0 9
13/01/2024 6 6 8
11/01/2024 6 4 4
09/01/2024 5 6 3
06/01/2024 3 0 7
04/01/2024 4 3 8
02/01/2024 4 9 6
30/12/2023 3 5 9
28/12/2023 9 9 7
26/12/2023 0 3 2
23/12/2023 3 2 6
21/12/2023 0 7 5
19/12/2023 6 5 7
16/12/2023 5 4 5
14/12/2023 4 6 0
12/12/2023 1 1 6
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 0 0 9
17/02/2024 8 2 9
15/02/2024 1 3 9
13/02/2024 2 3 1
08/02/2024 8 0 3
06/02/2024 1 1 0
03/02/2024 7 8 7
01/02/2024 3 8 8
30/01/2024 0 1 9
27/01/2024 8 4 9
25/01/2024 4 7 2
23/01/2024 7 8 8
20/01/2024 2 0 5
18/01/2024 3 4 0
16/01/2024 3 3 4
13/01/2024 6 2 6
11/01/2024 2 9 6
09/01/2024 9 3 3
06/01/2024 5 2 8
04/01/2024 1 8 0
02/01/2024 8 9 1
30/12/2023 0 6 6
28/12/2023 7 7 5
26/12/2023 9 6 1
23/12/2023 9 1 2
21/12/2023 0 4 6
19/12/2023 9 8 7
16/12/2023 0 1 0
14/12/2023 7 7 5
12/12/2023 5 1 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 9 8 3
17/02/2024 4 9 4
15/02/2024 8 2 6
13/02/2024 0 8 1
08/02/2024 9 5 3
06/02/2024 8 6 7
03/02/2024 3 9 4
01/02/2024 8 1 2
30/01/2024 3 3 9
27/01/2024 9 8 5
25/01/2024 5 5 7
23/01/2024 5 7 8
20/01/2024 0 6 1
18/01/2024 5 0 4
16/01/2024 1 0 9
13/01/2024 6 6 8
11/01/2024 6 4 4
09/01/2024 5 6 3
06/01/2024 3 0 7
04/01/2024 4 3 8
02/01/2024 4 9 6
30/12/2023 3 5 9
28/12/2023 9 9 7
26/12/2023 0 3 2
23/12/2023 3 2 6
21/12/2023 0 7 5
19/12/2023 6 5 7
16/12/2023 5 4 5
14/12/2023 4 6 0
12/12/2023 1 1 6
09/12/2023 2 1 0
07/12/2023 0 5 3
05/12/2023 0 8 0
02/12/2023 7 7 5
30/11/2023 1 6 7
28/11/2023 9 6 5
25/11/2023 3 3 0
23/11/2023 4 7 3
21/11/2023 5 6 3
18/11/2023 5 2 2
16/11/2023 3 7 3
14/11/2023 9 4 3
11/11/2023 1 1 6
09/11/2023 7 9 9
07/11/2023 2 4 1
04/11/2023 8 2 1
02/11/2023 8 8 0
31/10/2023 2 9 0
28/10/2023 2 4 1
26/10/2023 0 5 3
24/10/2023 6 8 8
21/10/2023 5 5 5
19/10/2023 7 9 8
17/10/2023 5 3 2
14/10/2023 4 6 8
12/10/2023 0 3 9
10/10/2023 8 8 4
07/10/2023 4 8 2
05/10/2023 4 1 6
03/10/2023 3 2 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 0 0 9
17/02/2024 8 2 9
15/02/2024 1 3 9
13/02/2024 2 3 1
08/02/2024 8 0 3
06/02/2024 1 1 0
03/02/2024 7 8 7
01/02/2024 3 8 8
30/01/2024 0 1 9
27/01/2024 8 4 9
25/01/2024 4 7 2
23/01/2024 7 8 8
20/01/2024 2 0 5
18/01/2024 3 4 0
16/01/2024 3 3 4
13/01/2024 6 2 6
11/01/2024 2 9 6
09/01/2024 9 3 3
06/01/2024 5 2 8
04/01/2024 1 8 0
02/01/2024 8 9 1
30/12/2023 0 6 6
28/12/2023 7 7 5
26/12/2023 9 6 1
23/12/2023 9 1 2
21/12/2023 0 4 6
19/12/2023 9 8 7
16/12/2023 0 1 0
14/12/2023 7 7 5
12/12/2023 5 1 1
09/12/2023 6 0 9
07/12/2023 4 7 6
05/12/2023 4 7 3
02/12/2023 4 7 6
30/11/2023 5 3 6
28/11/2023 4 4 7
25/11/2023 1 5 9
23/11/2023 6 5 1
21/11/2023 9 2 2
18/11/2023 0 5 0
16/11/2023 0 4 4
14/11/2023 3 8 0
11/11/2023 5 2 0
09/11/2023 9 2 0
07/11/2023 8 1 0
04/11/2023 5 8 3
02/11/2023 2 4 0
31/10/2023 1 7 0
28/10/2023 5 4 4
26/10/2023 6 9 5
24/10/2023 1 0 3
21/10/2023 4 1 6
19/10/2023 9 6 9
17/10/2023 0 8 5
14/10/2023 4 9 6
12/10/2023 7 4 8
10/10/2023 2 4 2
07/10/2023 0 9 1
05/10/2023 4 0 6
03/10/2023 9 4 4
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 9 8 3
17/02/2024 4 9 4
15/02/2024 8 2 6
13/02/2024 0 8 1
08/02/2024 9 5 3
06/02/2024 8 6 7
03/02/2024 3 9 4
01/02/2024 8 1 2
30/01/2024 3 3 9
27/01/2024 9 8 5
25/01/2024 5 5 7
23/01/2024 5 7 8
20/01/2024 0 6 1
18/01/2024 5 0 4
16/01/2024 1 0 9
13/01/2024 6 6 8
11/01/2024 6 4 4
09/01/2024 5 6 3
06/01/2024 3 0 7
04/01/2024 4 3 8
02/01/2024 4 9 6
30/12/2023 3 5 9
28/12/2023 9 9 7
26/12/2023 0 3 2
23/12/2023 3 2 6
21/12/2023 0 7 5
19/12/2023 6 5 7
16/12/2023 5 4 5
14/12/2023 4 6 0
12/12/2023 1 1 6
09/12/2023 2 1 0
07/12/2023 0 5 3
05/12/2023 0 8 0
02/12/2023 7 7 5
30/11/2023 1 6 7
28/11/2023 9 6 5
25/11/2023 3 3 0
23/11/2023 4 7 3
21/11/2023 5 6 3
18/11/2023 5 2 2
16/11/2023 3 7 3
14/11/2023 9 4 3
11/11/2023 1 1 6
09/11/2023 7 9 9
07/11/2023 2 4 1
04/11/2023 8 2 1
02/11/2023 8 8 0
31/10/2023 2 9 0
28/10/2023 2 4 1
26/10/2023 0 5 3
24/10/2023 6 8 8
21/10/2023 5 5 5
19/10/2023 7 9 8
17/10/2023 5 3 2
14/10/2023 4 6 8
12/10/2023 0 3 9
10/10/2023 8 8 4
07/10/2023 4 8 2
05/10/2023 4 1 6
03/10/2023 3 2 1
30/09/2023 5 4 7
28/09/2023 9 1 2
26/09/2023 3 4 9
23/09/2023 2 7 6
21/09/2023 2 1 6
19/09/2023 4 0 8
16/09/2023 9 5 5
14/09/2023 8 5 3
12/09/2023 7 1 6
09/09/2023 5 4 7
07/09/2023 0 9 1
05/09/2023 2 4 5
02/09/2023 3 2 0
31/08/2023 4 9 1
29/08/2023 8 8 2
26/08/2023 2 4 6
24/08/2023 3 9 6
22/08/2023 1 5 1
19/08/2023 9 5 5
17/08/2023 7 8 0
15/08/2023 2 8 1
12/08/2023 1 9 9
10/08/2023 6 7 4
08/08/2023 3 9 3
05/08/2023 7 5 6
03/08/2023 2 5 0
01/08/2023 3 2 1
29/07/2023 3 3 2
27/07/2023 1 6 6
25/07/2023 3 4 6
22/07/2023 2 6 2
20/07/2023 9 3 5
18/07/2023 0 0 0
15/07/2023 0 1 0
13/07/2023 1 3 9
11/07/2023 2 2 0
08/07/2023 0 0 8
06/07/2023 1 7 4
04/07/2023 0 6 5
01/07/2023 1 1 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
20/02/2024 0 0 9
17/02/2024 8 2 9
15/02/2024 1 3 9
13/02/2024 2 3 1
08/02/2024 8 0 3
06/02/2024 1 1 0
03/02/2024 7 8 7
01/02/2024 3 8 8
30/01/2024 0 1 9
27/01/2024 8 4 9
25/01/2024 4 7 2
23/01/2024 7 8 8
20/01/2024 2 0 5
18/01/2024 3 4 0
16/01/2024 3 3 4
13/01/2024 6 2 6
11/01/2024 2 9 6
09/01/2024 9 3 3
06/01/2024 5 2 8
04/01/2024 1 8 0
02/01/2024 8 9 1
30/12/2023 0 6 6
28/12/2023 7 7 5
26/12/2023 9 6 1
23/12/2023 9 1 2
21/12/2023 0 4 6
19/12/2023 9 8 7
16/12/2023 0 1 0
14/12/2023 7 7 5
12/12/2023 5 1 1
09/12/2023 6 0 9
07/12/2023 4 7 6
05/12/2023 4 7 3
02/12/2023 4 7 6
30/11/2023 5 3 6
28/11/2023 4 4 7
25/11/2023 1 5 9
23/11/2023 6 5 1
21/11/2023 9 2 2
18/11/2023 0 5 0
16/11/2023 0 4 4
14/11/2023 3 8 0
11/11/2023 5 2 0
09/11/2023 9 2 0
07/11/2023 8 1 0
04/11/2023 5 8 3
02/11/2023 2 4 0
31/10/2023 1 7 0
28/10/2023 5 4 4
26/10/2023 6 9 5
24/10/2023 1 0 3
21/10/2023 4 1 6
19/10/2023 9 6 9
17/10/2023 0 8 5
14/10/2023 4 9 6
12/10/2023 7 4 8
10/10/2023 2 4 2
07/10/2023 0 9 1
05/10/2023 4 0 6
03/10/2023 9 4 4
30/09/2023 1 8 3
28/09/2023 7 3 7
26/09/2023 3 3 4
23/09/2023 6 2 3
21/09/2023 1 4 5
19/09/2023 5 3 5
16/09/2023 6 4 6
14/09/2023 4 6 6
12/09/2023 3 0 4
09/09/2023 5 3 5
07/09/2023 4 3 5
05/09/2023 3 5 6
02/09/2023 8 0 4
31/08/2023 8 0 2
29/08/2023 6 3 6
26/08/2023 1 7 8
24/08/2023 4 0 7
22/08/2023 0 8 8
19/08/2023 9 9 2
17/08/2023 3 7 5
15/08/2023 3 3 8
12/08/2023 2 0 3
10/08/2023 3 0 3
08/08/2023 5 8 9
05/08/2023 7 4 9
03/08/2023 3 8 7
01/08/2023 8 5 4
29/07/2023 8 7 2
27/07/2023 4 8 4
25/07/2023 2 8 5
22/07/2023 9 4 8
20/07/2023 1 0 7
18/07/2023 5 2 4
15/07/2023 1 9 3
13/07/2023 5 7 9
11/07/2023 4 6 9
08/07/2023 0 2 5
06/07/2023 6 2 3
04/07/2023 0 7 8
01/07/2023 8 0 9
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem giải đặc biệt của xổ số Max 3D Pro:

Chọn bộ số: Giải đặc biệt của Max 3D Pro có 2 bộ số, lựa chọn 1 trong 2 bộ số đó để kiểm tra số lần xuất hiện của chữ số thuộc hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm, điều này sẽ giúp ích cho quyết định chọn số lần sau của bạn.

Chọn kỳ quay: Chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn có thể dễ dàng kiểm tra thống kê kết quả ngắn và dài hạn của giải đặc biệt của Max 3D Pro.

Chế độ hiển thị: Chế độ mặc định là bảng thống kê, bạn cũng có thể lựa chọn chuyển sang chế độ đồ thị để theo dõi, hãy thử xem!

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 26 10
2 24 2
8 22 4
1 21 0
5 21 -3
6 20 4
7 20 -6
3 17 -3
4 16 -2
9 13 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 30 3
9 23 8
4 23 3
2 22 9
3 22 2
0 18 -7
1 18 1
6 18 -6
8 17 -1
7 9 -12
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 26 4
0 24 2
2 23 7
7 22 -6
4 21 8
1 21 -3
3 20 0
5 19 3
8 16 -4
6 8 -11
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 70 18
7 69 6
8 68 13
5 67 6
0 63 -6
1 58 -15
6 56 -7
3 52 -5
9 50 5
4 47 -15
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 80 15
6 67 16
1 60 -10
9 60 -1
4 60 -3
0 57 -3
3 57 6
7 55 -7
2 53 -3
8 51 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 70 12
7 68 8
1 64 16
3 61 -10
5 61 -1
9 60 6
8 57 14
2 56 -5
6 53 -22
4 50 -18
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 132 19
7 132 25
1 131 11
5 128 7
8 123 13
2 122 1
6 119 3
3 109 -19
4 109 -22
9 95 -38
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 145 12
1 130 7
4 123 15
9 121 0
6 118 15
0 117 -11
7 117 10
8 112 -5
2 109 -22
3 108 -21
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 132 29
0 128 8
7 128 16
6 128 -25
5 123 2
4 118 -14
2 117 -4
9 114 -3
1 112 -3
8 100 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 212 -9
0 210 15
7 208 15
5 207 9
2 204 8
8 198 1
4 196 0
3 195 -21
6 195 -13
9 175 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 236 2
1 209 11
0 207 19
9 202 -11
4 199 11
2 195 2
8 193 -6
7 189 4
6 185 -3
3 185 -29
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 228 -27
5 210 10
3 206 15
7 205 14
4 205 11
0 203 -3
2 196 -8
9 191 -21
1 188 38
8 168 -29
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh, số nóng của Max 3D Pro:

Chọn bộ số: Đối với mỗi kỳ quay thưởng cụ thể, chúng ta chọn độc lập vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm để phán đoán mức độ lạnh, nóng của từng chữ số.

Chọn kỳ quay: Sau khi chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn sẽ dễ dàng thấy được tần suất xuất hiện của mỗi chữ số tại các vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm trong bộ số trúng thưởng của Max 3D Pro.

Chế độ hiển thị: Hãy chọn bảng thống kê nếu bạn nhanh nhạy với các con số, và nếu bạn nhạy cảm với hình ảnh thì biểu đồ sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Kết quả các kỳ quay trước của Max 3D Pro

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 17/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 494 829 2 tỷ
Phụ ĐB 829 494 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
394 562 457 226
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
699 295 494
230 417 611
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
332 242 292 501
889 548 117 025
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 15/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 826 139 2 tỷ
Phụ ĐB 139 826 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
647 839 248 669
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
003 580 677
898 480 415
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
159 480 338 769
734 553 500 558
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 13/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 081 231 2 tỷ
Phụ ĐB 231 081 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
702 694 343 964
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
143 935 712
600 557 311
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
362 334 529 756
052 242 193 147
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 08/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 953 803 2 tỷ
Phụ ĐB 803 953 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
053 062 505 687
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
164 053 250
546 561 506
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
150 245 549 048
942 007 847 849
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 06/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 867 110 2 tỷ
Phụ ĐB 110 867 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
134 634 120 622
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
741 221 797
520 757 821
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
693 014 018 910
418 171 322 587
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 03/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 394 787 2 tỷ
Phụ ĐB 787 394 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
353 335 751 170
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
262 280 519
806 030 029
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
297 251 485 060
202 921 758 765
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 01/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 812 388 2 tỷ
Phụ ĐB 388 812 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
054 719 255 673
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
723 653 891
184 068 281
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
228 257 645 170
122 827 072 657
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 339 019 2 tỷ
Phụ ĐB 019 339 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
034 294 932 702
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
864 443 419
992 035 330
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
416 705 128 138
603 193 942 859
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 27/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 985 849 2 tỷ
Phụ ĐB 849 985 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
058 655 280 271
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
501 521 922
454 684 739
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
590 961 405 355
000 197 530 044
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 25/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 557 472 2 tỷ
Phụ ĐB 472 557 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
462 533 441 089
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
402 445 273
083 957 101
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
716 917 723 227
106 321 270 419
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 23/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 578 788 2 tỷ
Phụ ĐB 788 578 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
017 181 727 760
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
607 217 453
841 549 194
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
159 681 890 619
604 598 377 511
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 20/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 061 205 2 tỷ
Phụ ĐB 205 061 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
233 093 482 298
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
354 551 831
730 809 246
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
898 876 879 500
360 449 315 996
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 18/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 504 340 2 tỷ
Phụ ĐB 340 504 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
666 119 850 917
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
932 816 956
554 916 414
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
158 832 757 126
830 072 908 992
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 16/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 109 334 2 tỷ
Phụ ĐB 334 109 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
263 290 349 726
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
801 782 740
404 907 089
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
628 731 508 833
850 092 165 506
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 668 626 2 tỷ
Phụ ĐB 626 668 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
806 463 473 979
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
617 335 021
229 858 352
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
131 987 605 355
590 742 199 480
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 11/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 644 296 2 tỷ
Phụ ĐB 296 644 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
754 577 377 297
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
169 351 568
726 386 477
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
557 869 461 082
951 547 789 278
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 09/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 563 933 2 tỷ
Phụ ĐB 933 563 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
761 477 387 273
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
747 705 937
774 086 169
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
263 376 390 941
963 751 649 140
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 06/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 307 528 2 tỷ
Phụ ĐB 528 307 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
043 665 015 559
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
578 761 660
931 315 655
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
540 085 157 338
758 052 227 040
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 04/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 438 180 2 tỷ
Phụ ĐB 180 438 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
258 260 212 601
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
104 502 740
104 773 753
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
169 103 771 265
288 835 937 535
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 02/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 496 891 2 tỷ
Phụ ĐB 891 496 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
558 006 897 380
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
988 959 856
959 776 068
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
451 761 218 808
348 300 786 747
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 359 066 2 tỷ
Phụ ĐB 066 359 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
752 940 326 805
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 767 250
363 972 878
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
156 735 103 550
279 898 962 254
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 28/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 997 775 2 tỷ
Phụ ĐB 775 997 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
291 164 785 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
213 881 138
698 260 815
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
363 208 228 272
898 141 842 736
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 26/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 032 961 2 tỷ
Phụ ĐB 961 032 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 280 217 876
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
886 752 010
594 832 685
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
941 876 806 237
404 663 623 035
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 326 912 2 tỷ
Phụ ĐB 912 326 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
451 774 712 365
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
041 619 150
875 728 891
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
670 157 345 515
624 238 541 308
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 21/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 075 046 2 tỷ
Phụ ĐB 046 075 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
083 212 200 955
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
485 514 595
213 496 165
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
519 143 576 493
768 312 390 013
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 19/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 657 987 2 tỷ
Phụ ĐB 987 657 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
675 960 523 637
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
210 615 291
199 307 814
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
550 425 272 443
877 629 563 636
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 545 010 2 tỷ
Phụ ĐB 010 545 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
855 039 563 064
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
083 512 630
061 976 051
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
654 627 493 777
544 523 783 186
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 14/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 460 775 2 tỷ
Phụ ĐB 775 460 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
966 420 475 189
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
542 078 296
233 604 979
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
734 120 765 810
661 060 294 028
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 12/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 511 2 tỷ
Phụ ĐB 511 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
996 221 507 811
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
723 727 762
875 620 690
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
175 348 948 886
802 574 857 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 210 609 2 tỷ
Phụ ĐB 609 210 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
284 754 007 879
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
770 879 539
846 799 880
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
384 562 213 353
385 803 157 013
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 07/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 053 476 2 tỷ
Phụ ĐB 476 053 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
245 663 616 894
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
987 370 841
041 201 072
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
463 117 553 100
591 553 792 117
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 080 473 2 tỷ
Phụ ĐB 473 080 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
657 430 966 976
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
106 133 477
235 089 193
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
134 634 822 758
903 937 730 057
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 775 476 2 tỷ
Phụ ĐB 476 775 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
776 146 118 852
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
064 847 413
536 221 238
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
912 672 819 697
506 825 492 663
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 30/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 167 536 2 tỷ
Phụ ĐB 536 167 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
691 004 225 504
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
988 306 326
641 837 397
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
732 329 505 266
233 760 206 399
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 965 447 2 tỷ
Phụ ĐB 447 965 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
190 435 355 370
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
843 472 051
469 855 048
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
303 684 316 223
692 359 484 748
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 25/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 330 159 2 tỷ
Phụ ĐB 159 330 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
756 314 043 612
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
541 103 801
622 686 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
436 660 579 720
087 014 589 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 23/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 473 651 2 tỷ
Phụ ĐB 651 473 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
729 892 759 119
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
874 374 751
096 524 661
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
590 367 059 147
714 707 220 808
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 563 922 2 tỷ
Phụ ĐB 922 563 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
042 574 064 598
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
805 659 163
125 940 696
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
678 688 000 089
186 982 793 654
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 18/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 522 050 2 tỷ
Phụ ĐB 050 522 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
447 250 702 798
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
485 088 103
599 345 090
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
207 414 779 129
187 024 493 765
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 16/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 373 044 2 tỷ
Phụ ĐB 044 373 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
456 253 270 876
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
728 306 136
417 172 688
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
722 563 424 197
197 617 920 641
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 14/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 943 380 2 tỷ
Phụ ĐB 380 943 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
874 872 296 359
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
465 605 158
454 271 555
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
560 943 212 420
394 417 896 714
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 11/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 520 2 tỷ
Phụ ĐB 520 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
018 907 136 883
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
554 008 997
157 970 587
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
034 552 863 930
275 359 340 139
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 09/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 799 920 2 tỷ
Phụ ĐB 920 799 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
919 319 093 087
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
066 513 854
199 188 128
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
780 619 882 262
110 864 188 121
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 07/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 241 810 2 tỷ
Phụ ĐB 810 241 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
785 240 672 336
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
311 341 946
487 735 483
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
406 335 759 920
733 310 682 426
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 04/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 821 583 2 tỷ
Phụ ĐB 583 821 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
795 690 776 135
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
127 849 272
842 496 018
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
045 071 513 368
605 417 410 251
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 02/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 880 240 2 tỷ
Phụ ĐB 240 880 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
014 175 561 624
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
858 634 987
725 116 059
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
092 658 381 920
286 127 905 174
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 31/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 290 170 2 tỷ
Phụ ĐB 170 290 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
582 026 637 144
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
865 801 846
963 687 441
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
010 783 631 571
531 561 680 534
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 28/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 241 544 2 tỷ
Phụ ĐB 544 241 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
174 125 147 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
893 004 393
605 561 995
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
677 922 102 130
981 534 139 886
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 26/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 053 695 2 tỷ
Phụ ĐB 695 053 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
554 798 415 614
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
665 933 261
476 991 802
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
127 524 035 276
755 637 408 587
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 24/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 688 103 2 tỷ
Phụ ĐB 103 688 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
016 412 342 449
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
017 724 001
518 230 098
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
603 164 795 025
803 792 467 176
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 21/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 555 416 2 tỷ
Phụ ĐB 416 555 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
806 914 343 912
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
679 794 212
064 233 215
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
409 729 555 448
970 651 446 602
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 19/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 798 969 2 tỷ
Phụ ĐB 969 798 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
565 207 289 051
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
633 023 200
041 117 169
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
557 540 956 003
343 614 136 962
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 17/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 532 085 2 tỷ
Phụ ĐB 085 532 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
615 065 555 937
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
721 703 902
843 209 352
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
151 397 718 306
017 457 760 194
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 14/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 468 496 2 tỷ
Phụ ĐB 496 468 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
512 820 328 913
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
022 161 074
072 329 019
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
263 793 508 770
313 892 896 894
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 12/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 039 748 2 tỷ
Phụ ĐB 748 039 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
140 413 173 357
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
746 324 985
122 389 389
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
852 410 631 594
138 585 412 706
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 10/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 884 242 2 tỷ
Phụ ĐB 242 884 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
338 455 069 442
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
466 622 249
075 744 321
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
834 467 723 386
214 603 746 671
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 07/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 482 091 2 tỷ
Phụ ĐB 091 482 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
456 242 147 455
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
573 605 618
044 206 788
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
573 256 682 946
216 755 603 198
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 05/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 416 406 2 tỷ
Phụ ĐB 406 416 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
526 474 913 646
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
494 876 392
197 787 356
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
917 028 172 184
765 244 039 254
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 03/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 321 944 2 tỷ
Phụ ĐB 944 321 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
346 470 680 385
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
115 003 566
859 162 755
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
018 776 745 576
577 839 201 593
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 547 183 2 tỷ
Phụ ĐB 183 547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
160 781 005 243
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
190 573 151
063 498 634
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
817 142 727 096
058 186 038 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm