Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Thứ 7

Trang chủ > Power 6/55 > Kết Quả Power 6/55 Thứ 7
Kết quả xổ số Power 655 thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h00 phút. Những dãy số dự đoán kết quả Vietlott 655 thứ 7 hôm nay được dự đoán một cách chính xác nhất bởi các cao thủ soi cầu lâu năm. Đón xem để tìm ra những con số may mắn để thu về giải thưởng khủng lên đến hàng tỷ đồng.

Kết Quả Power 6/55 Thứ 7 Mới Nhất

12
34
39
44
49
55
14
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.853.249.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.388.287.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.853.249.350
Jackpot 2 | 0 4.388.287.550
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 467 500.000
Giải Ba 9782 50.000

Toàn Bộ Kết Quả Power 6/55 Thứ 7

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 25/03/2023 Truy vấn
17
18
28
40
49
54
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.734.697.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.819.559.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.734.697.800
Jackpot 2 | 0 3.819.559.600
Giải Nhất 2 40.000.000
Giải Nhì 344 500.000
Giải Ba 8107 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 18/03/2023 Truy vấn
18
24
32
33
51
53
36
Dự tính giá trị Jackpot 1
65.383.604.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.348.904.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.383.604.850
Jackpot 2 | 1 3.348.904.850
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 668 500.000
Giải Ba 15243 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 11/03/2023 Truy vấn
13
23
25
30
35
44
08
Dự tính giá trị Jackpot 1
56.487.021.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.184.032.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.487.021.150
Jackpot 2 | 0 4.184.032.400
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 841 500.000
Giải Ba 16495 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 04/03/2023 Truy vấn
09
13
23
36
38
54
21
Dự tính giá trị Jackpot 1
49.872.652.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.449.102.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.872.652.950
Jackpot 2 | 0 3.449.102.600
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 657 500.000
Giải Ba 14912 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 25/02/2023 Truy vấn
01
02
14
21
38
51
50
Dự tính giá trị Jackpot 1
43.516.873.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.886.916.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.516.873.650
Jackpot 2 | 0 3.886.916.450
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 501 500.000
Giải Ba 10921 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 18/02/2023 Truy vấn
11
23
26
29
43
50
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.396.133.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.317.945.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.396.133.300
Jackpot 2 | 0 3.317.945.300
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 515 500.000
Giải Ba 11659 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 11/02/2023 Truy vấn
04
13
45
48
52
54
05
Dự tính giá trị Jackpot 1
33.529.908.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.392.212.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.529.908.900
Jackpot 2 | 0 3.392.212.100
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 422 500.000
Giải Ba 9369 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 04/02/2023 Truy vấn
02
06
08
27
41
46
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
85.835.025.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.776.786.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 85.835.025.750
Jackpot 2 | 0 4.776.786.100
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 794 500.000
Giải Ba 20372 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 28/01/2023 Truy vấn
09
22
23
29
38
47
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
69.843.950.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.450.051.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.843.950.850
Jackpot 2 | 1 4.450.051.600
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1021 500.000
Giải Ba 19927 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 14/01/2023 Truy vấn
05
17
24
30
43
53
26
Dự tính giá trị Jackpot 1
56.793.486.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.023.574.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.793.486.450
Jackpot 2 | 1 4.023.574.850
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 807 500.000
Giải Ba 16275 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 07/01/2023 Truy vấn
03
04
09
15
33
54
16
Dự tính giá trị Jackpot 1
49.544.227.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.218.101.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.544.227.650
Jackpot 2 | 0 3.218.101.650
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 697 500.000
Giải Ba 14990 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 31/12/2022 Truy vấn
10
15
36
42
45
52
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
43.191.318.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.215.920.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.191.318.000
Jackpot 2 | 1 4.215.920.150
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 678 500.000
Giải Ba 15098 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 24/12/2022 Truy vấn
05
19
22
23
30
44
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
36.098.421.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.427.820.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.098.421.150
Jackpot 2 | 0 3.427.820.500
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 771 500.000
Giải Ba 14867 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 17/12/2022 Truy vấn
01
02
29
34
41
42
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
167.391.079.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.274.529.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 167.391.079.950
Jackpot 2 | 0 5.274.529.100
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 1358 500.000
Giải Ba 31221 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 10/12/2022 Truy vấn
02
12
13
18
33
44
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
134.599.851.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.904.873.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 134.599.851.300
Jackpot 2 | 0 3.904.873.950
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1502 500.000
Giải Ba 35069 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 03/12/2022 Truy vấn
16
17
27
48
52
53
24
Dự tính giá trị Jackpot 1
108.784.806.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.106.678.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 108.784.806.600
Jackpot 2 | 0 4.106.678.150
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 1282 500.000
Giải Ba 28205 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 26/11/2022 Truy vấn
08
23
24
48
49
52
01
Dự tính giá trị Jackpot 1
94.333.835.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.833.839.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 94.333.835.100
Jackpot 2 | 0 3.833.839.050
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 1074 500.000
Giải Ba 23690 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 19/11/2022 Truy vấn
03
15
22
39
46
48
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
83.273.763.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.384.349.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 83.273.763.450
Jackpot 2 | 1 3.384.349.700
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1137 500.000
Giải Ba 24479 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 12/11/2022 Truy vấn
08
18
23
30
35
42
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
72.525.177.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.320.316.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.525.177.750
Jackpot 2 | 0 3.320.316.650
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 884 500.000
Giải Ba 18904 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 05/11/2022 Truy vấn
10
19
22
25
47
53
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
63.987.346.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.600.351.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 63.987.346.200
Jackpot 2 | 0 3.600.351.150
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 924 500.000
Giải Ba 18874 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 29/10/2022 Truy vấn
01
03
10
13
15
20
32
Dự tính giá trị Jackpot 1
55.574.880.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.401.534.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.574.880.150
Jackpot 2 | 0 3.401.534.900
Giải Nhất 35 40.000.000
Giải Nhì 1220 500.000
Giải Ba 21623 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 22/10/2022 Truy vấn
17
19
35
42
51
52
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
49.411.290.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.062.621.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.411.290.450
Jackpot 2 | 0 4.062.621.950
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 687 500.000
Giải Ba 16013 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 15/10/2022 Truy vấn
08
15
16
39
45
51
23
Dự tính giá trị Jackpot 1
41.892.390.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.227.188.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.892.390.300
Jackpot 2 | 0 3.227.188.600
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 733 500.000
Giải Ba 14697 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 08/10/2022 Truy vấn
11
17
23
34
41
51
40
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.350.914.000 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.399.112.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.350.914.000
Jackpot 2 | 0 4.399.112.750
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 567 500.000
Giải Ba 12657 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 01/10/2022 Truy vấn
14
15
16
22
23
29
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
37.241.100.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.804.566.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 37.241.100.750
Jackpot 2 | 0 3.804.566.750
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 559 500.000
Giải Ba 12319 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 24/09/2022 Truy vấn
01
04
05
17
42
47
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.902.787.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.211.420.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.902.787.650
Jackpot 2 | 0 3.211.420.850
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 379 500.000
Giải Ba 9757 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 17/09/2022 Truy vấn
05
08
19
34
40
49
39
Dự tính giá trị Jackpot 1
87.421.889.100 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.142.495.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 87.421.889.100
Jackpot 2 | 0 4.142.495.050
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1064 500.000
Giải Ba 22581 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 10/09/2022 Truy vấn
02
08
15
19
35
38
14
Dự tính giá trị Jackpot 1
77.139.433.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.202.611.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 77.139.433.650
Jackpot 2 | 1 3.202.611.000
Giải Nhất 35 40.000.000
Giải Nhì 1706 500.000
Giải Ba 27185 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 03/09/2022 Truy vấn
11
22
31
33
40
46
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
68.862.978.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.815.389.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 68.862.978.750
Jackpot 2 | 0 4.815.389.250
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 1013 500.000
Giải Ba 20522 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 27/08/2022 Truy vấn
01
05
07
10
25
48
36
Dự tính giá trị Jackpot 1
60.479.670.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.883.910.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.479.670.450
Jackpot 2 | 0 3.883.910.550
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 980 500.000
Giải Ba 19178 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 20/08/2022 Truy vấn
06
16
29
32
42
51
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
52.524.475.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
1.753.962.775 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.524.475.500
Jackpot 2 | 2 1.753.962.775
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 671 500.000
Giải Ba 15164 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 13/08/2022 Truy vấn
19
28
29
30
33
36
14
Dự tính giá trị Jackpot 1
45.228.896.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.045.280.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.228.896.850
Jackpot 2 | 0 6.045.280.850
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 610 500.000
Giải Ba 13664 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 06/08/2022 Truy vấn
06
21
27
41
51
53
43
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.170.136.550 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.260.974.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.170.136.550
Jackpot 2 | 0 5.260.974.150
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 552 500.000
Giải Ba 11049 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 30/07/2022 Truy vấn
01
04
24
35
44
47
17
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.865.574.450 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.560.467.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.865.574.450
Jackpot 2 | 0 4.560.467.250
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 440 500.000
Giải Ba 9790 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 23/07/2022 Truy vấn
27
28
29
39
40
54
13
Dự tính giá trị Jackpot 1
38.195.566.050 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.910.618.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.195.566.050
Jackpot 2 | 0 3.910.618.450
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 546 500.000
Giải Ba 11883 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 16/07/2022 Truy vấn
06
13
18
27
34
46
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.962.266.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.218.029.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.962.266.400
Jackpot 2 | 0 3.218.029.600
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 636 500.000
Giải Ba 12363 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 09/07/2022 Truy vấn
05
21
24
47
52
55
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
183.948.645.900 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
11.533.601.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 183.948.645.900
Jackpot 2 | 0 11.533.601.550
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1497 500.000
Giải Ba 32603 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 02/07/2022 Truy vấn
06
26
39
40
46
47
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
153.712.284.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
8.174.005.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 153.712.284.600
Jackpot 2 | 0 8.174.005.850
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1491 500.000
Giải Ba 29365 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 25/06/2022 Truy vấn
14
17
31
35
37
40
28
Dự tính giá trị Jackpot 1
128.468.041.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.369.089.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 128.468.041.500
Jackpot 2 | 0 5.369.089.950
Giải Nhất 24 40.000.000
Giải Nhì 1100 500.000
Giải Ba 24718 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 18/06/2022 Truy vấn
06
27
43
44
45
47
33
Dự tính giá trị Jackpot 1
107.146.231.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
7.616.155.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 107.146.231.950
Jackpot 2 | 1 7.616.155.500
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1100 500.000
Giải Ba 25139 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 11/06/2022 Truy vấn
10
18
23
25
45
47
38
Dự tính giá trị Jackpot 1
85.597.658.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.221.869.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 85.597.658.400
Jackpot 2 | 0 5.221.869.550
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 1035 500.000
Giải Ba 21866 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 04/06/2022 Truy vấn
03
17
27
30
34
49
25
Dự tính giá trị Jackpot 1
70.506.838.200 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.545.111.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 70.506.838.200
Jackpot 2 | 0 3.545.111.750
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 800 500.000
Giải Ba 17001 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 28/05/2022 Truy vấn
33
36
38
42
43
46
03
Dự tính giá trị Jackpot 1
62.757.436.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.613.313.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.757.436.800
Jackpot 2 | 0 4.613.313.500
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 756 500.000
Giải Ba 14865 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 21/05/2022 Truy vấn
19
32
38
40
45
48
02
Dự tính giá trị Jackpot 1
55.087.218.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.761.067.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.087.218.300
Jackpot 2 | 0 3.761.067.000
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 732 500.000
Giải Ba 13751 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 14/05/2022 Truy vấn
02
28
30
43
44
55
22
Dự tính giá trị Jackpot 1
48.237.615.300 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
2.323.615.375 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.237.615.300
Jackpot 2 | 2 2.323.615.375
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 524 500.000
Giải Ba 12180 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 07/05/2022 Truy vấn
15
32
33
36
43
46
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
40.960.429.950 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.838.654.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.960.429.950
Jackpot 2 | 0 3.838.654.600
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 450 500.000
Giải Ba 11186 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 30/04/2022 Truy vấn
11
23
51
52
53
54
27
Dự tính giá trị Jackpot 1
35.131.524.600 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.190.998.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.131.524.600
Jackpot 2 | 0 3.190.998.450
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 482 500.000
Giải Ba 8632 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 23/04/2022 Truy vấn
03
27
36
41
49
55
18
Dự tính giá trị Jackpot 1
92.575.628.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.509.630.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 92.575.628.850
Jackpot 2 | 0 5.509.630.350
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 951 500.000
Giải Ba 20234 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 16/04/2022 Truy vấn
04
08
39
41
53
55
52
Dự tính giá trị Jackpot 1
80.758.885.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.196.658.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 80.758.885.350
Jackpot 2 | 0 4.196.658.850
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 890 500.000
Giải Ba 18846 50.000
Xem Thêm