Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7
Vào cuối tuần, chúng tôi hi vọng người chơi có thể tạm gác lại công việc, nghỉ ngơi và giải trí bằng việc theo dõi kết quả max 3d pro thứ 7. Những con số mà công ty Vietlott quay thưởng biết đâu sẽ trùng với tấm vé bạn đang sở hữu trong tay thì sao. Chúng tôi mong rằng may mắn sẽ sớm đến với bạn.

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7 Mới Nhất

Kỳ:#00405
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 213 707 2 tỷ
Phụ ĐB 707 213 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
582 491 802 371
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
469 814 541
265 353 090
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
409 652 803 775
411 615 666 979
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 105 460 2 tỷ
Phụ ĐB 460 105 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
358 325 624 888
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
977 340 489
725 564 824
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
775 719 811 861
293 899 418 419
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 06/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 205 180 2 tỷ
Phụ ĐB 180 205 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
432 780 281 390
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
259 572 661
694 018 318
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
238 831 873 457
229 473 903 771
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 066 116 2 tỷ
Phụ ĐB 116 066 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
591 624 129 348
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
594 223 245
265 097 917
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
422 713 120 776
685 363 456 282
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 473 482 2 tỷ
Phụ ĐB 482 473 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
730 126 212 473
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
888 213 093
152 182 729
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
978 219 332 445
489 802 856 844
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 397 266 2 tỷ
Phụ ĐB 266 397 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
000 737 787 366
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
439 143 696
728 218 519
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
369 883 936 660
387 557 385 322
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 815 508 2 tỷ
Phụ ĐB 508 815 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
737 101 185 876
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
382 089 061
373 506 723
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
509 772 063 765
784 262 406 815
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 419 719 2 tỷ
Phụ ĐB 719 419 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
149 100 017 105
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
183 431 595
771 159 560
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
481 449 224 630
141 634 680 832
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 24/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 762 262 2 tỷ
Phụ ĐB 262 762 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
495 197 905 282
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
238 919 561
434 822 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
025 185 949 521
836 890 724 835
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 17/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 494 829 2 tỷ
Phụ ĐB 829 494 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
394 562 457 226
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
699 295 494
230 417 611
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
332 242 292 501
889 548 117 025
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 03/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 394 787 2 tỷ
Phụ ĐB 787 394 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
353 335 751 170
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
262 280 519
806 030 029
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
297 251 485 060
202 921 758 765
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 27/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 985 849 2 tỷ
Phụ ĐB 849 985 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
058 655 280 271
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
501 521 922
454 684 739
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
590 961 405 355
000 197 530 044
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 20/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 061 205 2 tỷ
Phụ ĐB 205 061 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
233 093 482 298
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
354 551 831
730 809 246
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
898 876 879 500
360 449 315 996
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 668 626 2 tỷ
Phụ ĐB 626 668 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
806 463 473 979
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
617 335 021
229 858 352
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
131 987 605 355
590 742 199 480
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 06/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 307 528 2 tỷ
Phụ ĐB 528 307 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
043 665 015 559
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
578 761 660
931 315 655
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
540 085 157 338
758 052 227 040
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 359 066 2 tỷ
Phụ ĐB 066 359 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
752 940 326 805
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 767 250
363 972 878
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
156 735 103 550
279 898 962 254
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 326 912 2 tỷ
Phụ ĐB 912 326 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
451 774 712 365
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
041 619 150
875 728 891
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
670 157 345 515
624 238 541 308
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 545 010 2 tỷ
Phụ ĐB 010 545 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
855 039 563 064
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
083 512 630
061 976 051
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
654 627 493 777
544 523 783 186
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 210 609 2 tỷ
Phụ ĐB 609 210 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
284 754 007 879
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
770 879 539
846 799 880
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
384 562 213 353
385 803 157 013
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 775 476 2 tỷ
Phụ ĐB 476 775 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
776 146 118 852
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
064 847 413
536 221 238
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
912 672 819 697
506 825 492 663
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 25/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 330 159 2 tỷ
Phụ ĐB 159 330 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
756 314 043 612
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
541 103 801
622 686 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
436 660 579 720
087 014 589 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 18/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 522 050 2 tỷ
Phụ ĐB 050 522 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
447 250 702 798
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
485 088 103
599 345 090
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
207 414 779 129
187 024 493 765
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 11/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 520 2 tỷ
Phụ ĐB 520 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
018 907 136 883
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
554 008 997
157 970 587
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
034 552 863 930
275 359 340 139
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 04/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 821 583 2 tỷ
Phụ ĐB 583 821 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
795 690 776 135
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
127 849 272
842 496 018
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
045 071 513 368
605 417 410 251
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 28/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 241 544 2 tỷ
Phụ ĐB 544 241 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
174 125 147 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
893 004 393
605 561 995
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
677 922 102 130
981 534 139 886
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 21/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 555 416 2 tỷ
Phụ ĐB 416 555 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
806 914 343 912
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
679 794 212
064 233 215
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
409 729 555 448
970 651 446 602
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 14/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 468 496 2 tỷ
Phụ ĐB 496 468 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
512 820 328 913
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
022 161 074
072 329 019
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
263 793 508 770
313 892 896 894
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 07/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 482 091 2 tỷ
Phụ ĐB 091 482 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
456 242 147 455
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
573 605 618
044 206 788
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
573 256 682 946
216 755 603 198
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 547 183 2 tỷ
Phụ ĐB 183 547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
160 781 005 243
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
190 573 151
063 498 634
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
817 142 727 096
058 186 038 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 276 623 2 tỷ
Phụ ĐB 623 276 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
419 598 365 551
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
310 701 329
986 570 351
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
569 006 646 084
373 132 356 385
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 646 2 tỷ
Phụ ĐB 646 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
720 422 088 216
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
089 102 884
868 885 812
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
086 597 407 480
733 662 500 442
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 547 535 2 tỷ
Phụ ĐB 535 547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
908 107 620 579
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
202 424 537
571 809 611
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
813 990 019 078
708 986 159 734
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 320 804 2 tỷ
Phụ ĐB 804 320 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
668 675 023 110
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
116 022 257
657 520 119
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 529 168 513
099 587 906 363
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 26/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 246 178 2 tỷ
Phụ ĐB 178 246 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
530 276 488 361
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
794 832 954
007 463 202
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
324 591 032 837
084 889 794 361
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 19/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 992 2 tỷ
Phụ ĐB 992 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
245 502 111 914
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
756 794 850
776 231 543
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
326 974 017 190
036 036 376 143
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 12/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 199 203 2 tỷ
Phụ ĐB 203 199 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
135 687 430 420
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
439 074 948
853 179 602
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
583 856 158 835
754 901 688 345
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 05/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 756 749 2 tỷ
Phụ ĐB 749 756 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
454 940 920 352
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
676 688 694
122 340 607
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
191 565 502 231
251 266 456 522
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 29/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 332 872 2 tỷ
Phụ ĐB 872 332 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 912 134 716
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
875 118 439
295 848 241
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
924 722 593 027
299 701 452 769
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 22/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 262 948 2 tỷ
Phụ ĐB 948 262 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
587 676 864 564
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
819 158 448
747 546 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
062 984 802 658
363 995 496 015
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 15/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 010 193 2 tỷ
Phụ ĐB 193 010 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
742 090 393 697
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
543 776 530
357 295 221
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
939 931 017 546
684 812 749 280
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 08/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 008 025 2 tỷ
Phụ ĐB 025 008 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
451 895 503 623
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
428 789 196
946 021 410
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
787 424 617 188
960 415 987 597
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 01/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 112 809 2 tỷ
Phụ ĐB 809 112 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
205 645 407 639
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
677 902 531
739 602 815
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
825 741 232 582
906 045 450 974
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 24/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 335 932 2 tỷ
Phụ ĐB 932 335 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
652 927 454 716
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
093 290 399
430 026 526
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
249 555 604 222
129 312 861 127
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 17/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 364 052 2 tỷ
Phụ ĐB 052 364 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
562 926 008 831
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
328 885 927
856 966 482
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
896 522 637 447
775 352 534 766
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 10/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 194 885 2 tỷ
Phụ ĐB 885 194 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
241 591 697 341
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
090 436 966
636 666 294
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
280 245 734 801
502 916 485 183
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 03/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 384 623 2 tỷ
Phụ ĐB 623 384 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
616 147 408 287
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
277 987 696
218 809 250
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
913 118 938 909
161 786 985 756
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 27/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 702 475 2 tỷ
Phụ ĐB 475 702 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
671 410 051 853
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
244 536 064
620 855 331
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
831 814 197 651
954 548 968 007
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 20/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 150 086 2 tỷ
Phụ ĐB 086 150 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
247 824 244 367
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
585 174 424
800 349 323
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
149 975 731 841
269 976 216 130
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 953 838 2 tỷ
Phụ ĐB 838 953 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
789 144 471 699
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
985 685 926
329 481 303
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
872 693 145 789
195 574 794 160
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 06/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 185 282 2 tỷ
Phụ ĐB 282 185 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
492 833 355 135
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
150 436 389
405 589 934
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
323 513 852 585
696 622 168 058
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm