Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7
Vào cuối tuần, chúng tôi hi vọng người chơi có thể tạm gác lại công việc, nghỉ ngơi và giải trí bằng việc theo dõi kết quả max 3d pro thứ 7. Những con số mà công ty Vietlott quay thưởng biết đâu sẽ trùng với tấm vé bạn đang sở hữu trong tay thì sao. Chúng tôi mong rằng may mắn sẽ sớm đến với bạn.

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7 Mới Nhất

Kỳ:#00346
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 775 476 2 tỷ
Phụ ĐB 476 775 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
776 146 118 852
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
064 847 413
536 221 238
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
912 672 819 697
506 825 492 663
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 25/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 330 159 2 tỷ
Phụ ĐB 159 330 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
756 314 043 612
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
541 103 801
622 686 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
436 660 579 720
087 014 589 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 18/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 522 050 2 tỷ
Phụ ĐB 050 522 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
447 250 702 798
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
485 088 103
599 345 090
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
207 414 779 129
187 024 493 765
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 11/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 116 520 2 tỷ
Phụ ĐB 520 116 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
018 907 136 883
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
554 008 997
157 970 587
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
034 552 863 930
275 359 340 139
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 04/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 821 583 2 tỷ
Phụ ĐB 583 821 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
795 690 776 135
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
127 849 272
842 496 018
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
045 071 513 368
605 417 410 251
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 28/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 241 544 2 tỷ
Phụ ĐB 544 241 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
174 125 147 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
893 004 393
605 561 995
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
677 922 102 130
981 534 139 886
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 21/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 555 416 2 tỷ
Phụ ĐB 416 555 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
806 914 343 912
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
679 794 212
064 233 215
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
409 729 555 448
970 651 446 602
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 14/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 468 496 2 tỷ
Phụ ĐB 496 468 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
512 820 328 913
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
022 161 074
072 329 019
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
263 793 508 770
313 892 896 894
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 07/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 482 091 2 tỷ
Phụ ĐB 091 482 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
456 242 147 455
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
573 605 618
044 206 788
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
573 256 682 946
216 755 603 198
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 547 183 2 tỷ
Phụ ĐB 183 547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
160 781 005 243
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
190 573 151
063 498 634
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
817 142 727 096
058 186 038 925
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 276 623 2 tỷ
Phụ ĐB 623 276 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
419 598 365 551
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
310 701 329
986 570 351
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
569 006 646 084
373 132 356 385
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 646 2 tỷ
Phụ ĐB 646 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
720 422 088 216
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
089 102 884
868 885 812
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
086 597 407 480
733 662 500 442
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 547 535 2 tỷ
Phụ ĐB 535 547 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
908 107 620 579
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
202 424 537
571 809 611
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
813 990 019 078
708 986 159 734
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 320 804 2 tỷ
Phụ ĐB 804 320 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
668 675 023 110
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
116 022 257
657 520 119
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 529 168 513
099 587 906 363
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 26/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 246 178 2 tỷ
Phụ ĐB 178 246 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
530 276 488 361
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
794 832 954
007 463 202
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
324 591 032 837
084 889 794 361
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 19/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 992 2 tỷ
Phụ ĐB 992 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
245 502 111 914
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
756 794 850
776 231 543
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
326 974 017 190
036 036 376 143
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 12/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 199 203 2 tỷ
Phụ ĐB 203 199 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
135 687 430 420
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
439 074 948
853 179 602
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
583 856 158 835
754 901 688 345
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 05/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 756 749 2 tỷ
Phụ ĐB 749 756 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
454 940 920 352
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
676 688 694
122 340 607
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
191 565 502 231
251 266 456 522
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 29/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 332 872 2 tỷ
Phụ ĐB 872 332 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 912 134 716
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
875 118 439
295 848 241
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
924 722 593 027
299 701 452 769
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 22/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 262 948 2 tỷ
Phụ ĐB 948 262 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
587 676 864 564
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
819 158 448
747 546 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
062 984 802 658
363 995 496 015
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 15/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 010 193 2 tỷ
Phụ ĐB 193 010 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
742 090 393 697
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
543 776 530
357 295 221
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
939 931 017 546
684 812 749 280
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 08/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 008 025 2 tỷ
Phụ ĐB 025 008 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
451 895 503 623
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
428 789 196
946 021 410
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
787 424 617 188
960 415 987 597
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 01/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 112 809 2 tỷ
Phụ ĐB 809 112 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
205 645 407 639
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
677 902 531
739 602 815
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
825 741 232 582
906 045 450 974
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 24/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 335 932 2 tỷ
Phụ ĐB 932 335 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
652 927 454 716
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
093 290 399
430 026 526
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
249 555 604 222
129 312 861 127
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 17/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 364 052 2 tỷ
Phụ ĐB 052 364 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
562 926 008 831
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
328 885 927
856 966 482
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
896 522 637 447
775 352 534 766
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 10/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 194 885 2 tỷ
Phụ ĐB 885 194 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
241 591 697 341
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
090 436 966
636 666 294
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
280 245 734 801
502 916 485 183
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 03/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 384 623 2 tỷ
Phụ ĐB 623 384 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
616 147 408 287
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
277 987 696
218 809 250
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
913 118 938 909
161 786 985 756
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 27/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 702 475 2 tỷ
Phụ ĐB 475 702 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
671 410 051 853
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
244 536 064
620 855 331
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
831 814 197 651
954 548 968 007
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 20/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 150 086 2 tỷ
Phụ ĐB 086 150 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
247 824 244 367
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
585 174 424
800 349 323
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
149 975 731 841
269 976 216 130
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 953 838 2 tỷ
Phụ ĐB 838 953 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
789 144 471 699
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
985 685 926
329 481 303
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
872 693 145 789
195 574 794 160
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 06/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 185 282 2 tỷ
Phụ ĐB 282 185 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
492 833 355 135
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
150 436 389
405 589 934
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
323 513 852 585
696 622 168 058
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 29/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 142 616 2 tỷ
Phụ ĐB 616 142 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
665 882 157 006
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
298 954 232
279 605 376
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
350 578 649 731
636 208 586 948
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 22/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 665 547 2 tỷ
Phụ ĐB 547 665 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
078 302 585 979
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
328 234 158
656 309 779
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
882 648 845 218
542 366 032 452
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 15/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 790 893 2 tỷ
Phụ ĐB 893 790 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
330 396 899 782
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
191 320 389
803 275 253
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
375 756 837 998
865 999 198 759
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 08/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 022 718 2 tỷ
Phụ ĐB 718 022 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
625 727 337 331
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
389 940 966
432 622 604
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
328 765 409 919
222 364 839 617
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 01/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 791 029 2 tỷ
Phụ ĐB 029 791 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
481 607 713 859
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
863 543 888
960 013 354
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
790 274 951 329
313 373 866 379
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 25/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 256 085 2 tỷ
Phụ ĐB 085 256 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
610 849 128 389
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
540 967 456
357 592 619
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
165 896 795 196
433 812 423 753
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 18/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 278 163 2 tỷ
Phụ ĐB 163 278 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 411 224 794
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
231 521 320
818 736 758
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
081 281 923 058
749 687 069 259
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 11/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 291 024 2 tỷ
Phụ ĐB 024 291 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
068 327 621 611
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
502 657 858
846 498 789
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
769 480 931 527
578 274 307 116
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 04/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 432 589 2 tỷ
Phụ ĐB 589 432 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
798 233 542 774
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
228 047 207
576 724 075
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
094 682 597 386
086 099 395 257
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 25/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 698 348 2 tỷ
Phụ ĐB 348 698 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
642 773 211 086
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
129 009 074
723 948 541
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
714 351 680 796
912 495 683 324
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 18/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 468 866 2 tỷ
Phụ ĐB 866 468 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
646 527 836 243
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
890 908 234
276 554 930
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
342 633 547 394
674 150 719 542
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 11/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 372 088 2 tỷ
Phụ ĐB 088 372 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
865 730 599 307
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
601 984 640
850 290 059
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
493 609 966 350
395 970 307 207
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 04/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 793 515 2 tỷ
Phụ ĐB 515 793 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
225 773 809 377
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
857 554 451
607 953 427
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
704 332 966 886
387 398 420 197
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 28/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 239 265 2 tỷ
Phụ ĐB 265 239 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
524 901 061 250
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
421 326 071
977 515 802
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
769 133 840 708
681 240 129 066
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 14/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 722 738 2 tỷ
Phụ ĐB 738 722 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
918 934 659 665
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
504 638 736
047 332 684
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
772 716 993 593
772 296 010 267
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 07/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 172 037 2 tỷ
Phụ ĐB 037 172 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
383 583 733 457
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
169 505 543
724 786 802
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
778 527 015 118
111 351 890 487
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 31/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 436 095 2 tỷ
Phụ ĐB 095 436 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
817 562 746 167
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
684 593 473
072 069 692
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
062 810 985 348
109 393 044 215
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 24/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 849 103 2 tỷ
Phụ ĐB 103 849 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
154 117 090 601
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 356 438
465 074 552
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
724 401 159 638
378 955 196 829
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 17/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 057 285 2 tỷ
Phụ ĐB 285 057 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
362 740 102 170
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
924 343 126
772 512 126
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
034 533 132 680
117 632 855 312
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm