Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7
Vào cuối tuần, chúng tôi hi vọng người chơi có thể tạm gác lại công việc, nghỉ ngơi và giải trí bằng việc theo dõi kết quả max 3d pro thứ 7. Những con số mà công ty Vietlott quay thưởng biết đâu sẽ trùng với tấm vé bạn đang sở hữu trong tay thì sao. Chúng tôi mong rằng may mắn sẽ sớm đến với bạn.

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7 Mới Nhất

Kỳ:#00161
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 458 191 2 tỷ
Phụ ĐB 191 458 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
605 300 592 112
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
229 923 694
985 116 274
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
940 339 221 909
392 453 052 494
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 7

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 17/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 071 245 2 tỷ
Phụ ĐB 245 071 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
577 636 837 201
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
397 608 803
927 952 346
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
975 243 899 032
866 705 844 858
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 10/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 486 856 2 tỷ
Phụ ĐB 856 486 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
463 186 001 988
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
332 244 736
056 125 183
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
941 420 761 863
363 629 034 267
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 03/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 316 317 2 tỷ
Phụ ĐB 317 316 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
082 075 801 858
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
617 622 326
722 856 634
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
453 796 515 263
763 350 565 842
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 27/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 450 477 2 tỷ
Phụ ĐB 477 450 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
226 273 419 053
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
506 736 642
964 048 942
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
285 535 317 081
891 023 337 112
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 20/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 027 437 2 tỷ
Phụ ĐB 437 027 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
450 689 042 477
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
829 049 040
700 106 480
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
581 709 935 336
374 450 787 242
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 351 327 2 tỷ
Phụ ĐB 327 351 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
116 778 053 663
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
503 648 533
372 013 746
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
143 623 652 526
341 097 665 221
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 06/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 543 468 2 tỷ
Phụ ĐB 468 543 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
500 894 463 738
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
756 698 832
745 399 637
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
804 123 427 827
216 004 699 268
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 786 969 2 tỷ
Phụ ĐB 969 786 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
232 192 914 441
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
871 918 685
966 955 965
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
205 626 830 107
996 551 689 719
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 735 572 2 tỷ
Phụ ĐB 572 735 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
406 682 467 027
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
495 400 909
118 039 068
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
505 249 933 001
071 622 467 477
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 531 765 2 tỷ
Phụ ĐB 765 531 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
543 689 658 787
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
343 992 683
127 076 734
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
547 124 069 972
052 729 890 989
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 433 717 2 tỷ
Phụ ĐB 717 433 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
072 495 154 341
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
182 557 305
178 788 458
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
343 067 871 468
801 913 799 446
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 352 485 2 tỷ
Phụ ĐB 485 352 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
943 282 249 727
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
832 356 897
334 091 291
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
503 335 168 837
751 121 794 791
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 25/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 280 081 2 tỷ
Phụ ĐB 081 280 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
533 038 741 879
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
201 481 145
175 694 979
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
006 509 417 625
388 079 218 178
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 18/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 374 030 2 tỷ
Phụ ĐB 030 374 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
023 062 910 868
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
725 430 683
474 397 249
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
307 828 246 902
712 331 998 987
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 11/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 026 591 2 tỷ
Phụ ĐB 591 026 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
658 954 750 647
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
608 294 599
121 212 834
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
980 021 869 027
117 897 894 970
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 04/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 591 727 2 tỷ
Phụ ĐB 727 591 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
542 463 562 080
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
582 877 384
760 177 049
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
331 891 919 694
727 667 032 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 28/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 141 345 2 tỷ
Phụ ĐB 345 141 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
953 198 982 437
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
738 433 689
738 898 992
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
583 080 771 962
907 660 667 444
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 21/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 584 058 2 tỷ
Phụ ĐB 058 584 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
605 998 570 159
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
356 380 950
646 994 566
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
131 946 832 278
615 413 420 388
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 14/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 928 581 2 tỷ
Phụ ĐB 581 928 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
604 601 572 616
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
249 696 780
778 755 530
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
515 752 449 380
016 760 878 160
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 07/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 495 238 2 tỷ
Phụ ĐB 238 495 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
442 751 050 114
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
542 734 447
730 882 397
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
600 666 976 323
858 305 543 537
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 837 296 2 tỷ
Phụ ĐB 296 837 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
755 477 821 454
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
357 014 122
052 588 053
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
133 881 960 388
370 788 664 753
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 544 515 2 tỷ
Phụ ĐB 515 544 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
469 349 525 364
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
689 056 854
056 334 852
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
219 763 161 438
681 738 444 205
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 416 756 2 tỷ
Phụ ĐB 756 416 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
133 013 519 396
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
283 005 058
065 079 307
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
587 496 312 139
044 916 863 741
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 09/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 351 810 2 tỷ
Phụ ĐB 810 351 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
548 622 782 287
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
498 602 992
917 088 595
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
942 978 137 027
320 790 706 422
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 02/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 228 709 2 tỷ
Phụ ĐB 709 228 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
885 440 299 265
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
531 009 909
222 608 176
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
887 817 241 498
798 704 527 619
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 26/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 251 639 2 tỷ
Phụ ĐB 639 251 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
826 519 038 413
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
567 546 101
360 858 429
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
839 707 449 353
674 051 173 926
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 19/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 667 107 2 tỷ
Phụ ĐB 107 667 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 046 533 376
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
524 821 914
809 443 696
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
676 955 492 671
104 122 500 026
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 12/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 496 912 2 tỷ
Phụ ĐB 912 496 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
555 223 158 956
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
351 979 790
158 997 395
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
543 161 719 240
339 425 649 665
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 05/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 118 750 2 tỷ
Phụ ĐB 750 118 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
669 491 967 089
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
234 851 029
864 966 509
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
235 520 558 705
592 476 489 727
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 26/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 127 868 2 tỷ
Phụ ĐB 868 127 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
860 423 233 248
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
527 185 499
549 114 046
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
370 500 896 191
770 112 048 839
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 19/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 787 534 2 tỷ
Phụ ĐB 534 787 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
612 078 139 721
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
534 186 201
585 857 728
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
738 675 940 982
446 417 643 033
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 12/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 969 262 2 tỷ
Phụ ĐB 262 969 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
387 644 015 503
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
752 823 424
998 900 812
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
073 088 584 212
139 964 159 270
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 05/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 850 389 2 tỷ
Phụ ĐB 389 850 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
358 871 217 311
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
430 184 409
477 823 087
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
849 769 346 503
927 001 883 014
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 29/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 186 576 2 tỷ
Phụ ĐB 576 186 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
564 241 534 807
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
512 921 167
569 165 450
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
223 888 483 665
623 321 933 468
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 22/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 159 771 2 tỷ
Phụ ĐB 771 159 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
435 682 063 597
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
027 095 145
954 312 484
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
299 427 229 129
933 693 641 934
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 15/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 456 467 2 tỷ
Phụ ĐB 467 456 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
857 359 127 786
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
206 199 899
911 066 259
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
848 616 914 317
694 154 036 341
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 08/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 665 457 2 tỷ
Phụ ĐB 457 665 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
280 003 966 793
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
336 318 054
001 143 592
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
074 445 546 523
674 262 389 763
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 01/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 056 071 2 tỷ
Phụ ĐB 071 056 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
506 695 787 699
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
179 621 336
237 021 597
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
470 947 854 383
944 829 402 841
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 25/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 878 480 2 tỷ
Phụ ĐB 480 878 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
519 433 840 816
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
291 586 397
174 145 485
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
763 682 691 124
430 511 861 716
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 18/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 164 092 2 tỷ
Phụ ĐB 092 164 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
382 826 681 925
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
962 394 147
555 762 303
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
689 144 368 232
698 322 591 309
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 11/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 486 745 2 tỷ
Phụ ĐB 745 486 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
972 441 032 530
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
209 217 801
859 365 606
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
666 123 346 214
162 113 077 613
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 04/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 809 900 2 tỷ
Phụ ĐB 900 809 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
097 851 216 164
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
975 369 256
359 435 982
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
284 993 897 030
454 458 612 961
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 27/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 319 822 2 tỷ
Phụ ĐB 822 319 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
956 232 329 794
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
030 915 270
251 014 006
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
229 946 021 323
626 254 355 095
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 20/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 361 135 2 tỷ
Phụ ĐB 135 361 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
904 410 276 656
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
103 607 790
666 749 981
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
063 176 447 470
794 214 240 974
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 13/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 406 419 2 tỷ
Phụ ĐB 419 406 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
445 559 430 376
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
267 456 568
396 745 867
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
553 371 402 524
542 039 219 000
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 06/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 770 542 2 tỷ
Phụ ĐB 542 770 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
594 539 384 107
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
624 189 934
545 944 248
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
471 957 399 662
076 736 694 190
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 30/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 818 283 2 tỷ
Phụ ĐB 283 818 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
613 809 401 616
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
542 598 839
687 777 581
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
967 948 518 809
224 646 083 522
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 23/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 841 363 2 tỷ
Phụ ĐB 363 841 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
543 562 797 573
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
621 160 658
965 173 668
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
645 124 241 475
497 073 146 482
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 16/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 362 339 2 tỷ
Phụ ĐB 339 362 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
864 962 784 230
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
861 188 189
085 748 623
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
825 062 488 288
538 720 236 108
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm