Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4

Trang chủ > Mega 6/45 > Kết Quả Mega 6/45 Thứ 4
Tổng hợp những thông tin chi tiết nhất liên quan đến kết quả mega 645 thứ 4. Các chuyên gia soi cầu hàng đầu của chúng tôi sẽ tiến hành dự kết quả Vietlott thứ 4 hàng tuần cho quý khách hàng. Truy cập ngay trang tin tức xổ số kết quả xổ số Mega 645 để tra cứu nhanh nhất.

Kết Quả Mega 6/45 Thứ 4 Mới Nhất

02
03
12
32
35
44
Dự tính giá trị Jackpot
13.531.338.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.531.338.500
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 900 300.000
Giải Ba 15111 30.000

Toàn Bộ Kết Quả Mega 6/45 Thứ 4

Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 09/11/2022 Truy vấn
07
09
16
20
30
32
Dự tính giá trị Jackpot
59.325.037.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 59.325.037.000
Giải Nhất 62 10.000.000
Giải Nhì 2023 300.000
Giải Ba 33642 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 02/11/2022 Truy vấn
02
17
23
27
37
42
Dự tính giá trị Jackpot
43.928.011.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 43.928.011.000
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1512 300.000
Giải Ba 24221 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 26/10/2022 Truy vấn
02
03
10
15
31
36
Dự tính giá trị Jackpot
31.027.945.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 31.027.945.500
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1178 300.000
Giải Ba 20480 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 19/10/2022 Truy vấn
01
03
07
10
21
29
Dự tính giá trị Jackpot
24.040.873.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.040.873.500
Giải Nhất 25 10.000.000
Giải Nhì 1221 300.000
Giải Ba 19955 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 12/10/2022 Truy vấn
01
07
13
16
27
35
Dự tính giá trị Jackpot
18.611.883.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 18.611.883.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1223 300.000
Giải Ba 18782 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 05/10/2022 Truy vấn
09
18
23
24
29
34
Dự tính giá trị Jackpot
13.427.711.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.427.711.000
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 990 300.000
Giải Ba 15944 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 28/09/2022 Truy vấn
04
05
07
24
27
30
Dự tính giá trị Jackpot
17.875.801.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 17.875.801.500
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 953 300.000
Giải Ba 16363 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 21/09/2022 Truy vấn
05
10
14
25
42
45
Dự tính giá trị Jackpot
13.397.869.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.397.869.000
Giải Nhất 15 10.000.000
Giải Nhì 871 300.000
Giải Ba 14638 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 14/09/2022 Truy vấn
03
12
15
20
24
45
Dự tính giá trị Jackpot
34.942.394.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 34.942.394.000
Giải Nhất 24 10.000.000
Giải Nhì 1371 300.000
Giải Ba 22015 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 07/09/2022 Truy vấn
08
09
10
20
35
38
Dự tính giá trị Jackpot
24.136.566.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 24.136.566.500
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 1299 300.000
Giải Ba 21347 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 31/08/2022 Truy vấn
04
10
28
29
31
34
Dự tính giá trị Jackpot
19.404.163.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.404.163.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 917 300.000
Giải Ba 15942 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 24/08/2022 Truy vấn
12
20
21
23
27
34
Dự tính giá trị Jackpot
14.664.625.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 14.664.625.000
Giải Nhất 28 10.000.000
Giải Nhì 823 300.000
Giải Ba 14232 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 17/08/2022 Truy vấn
23
29
35
37
39
45
Dự tính giá trị Jackpot
44.200.260.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 44.200.260.000
Giải Nhất 37 10.000.000
Giải Nhì 1581 300.000
Giải Ba 25412 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 10/08/2022 Truy vấn
04
08
10
15
26
31
Dự tính giá trị Jackpot
32.328.305.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 32.328.305.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1349 300.000
Giải Ba 22875 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 03/08/2022 Truy vấn
05
14
30
36
38
42
Dự tính giá trị Jackpot
26.577.005.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 26.577.005.500
Giải Nhất 24 10.000.000
Giải Nhì 1034 300.000
Giải Ba 18645 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 27/07/2022 Truy vấn
09
15
18
22
32
41
Dự tính giá trị Jackpot
21.311.501.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 21.311.501.500
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 1126 300.000
Giải Ba 18457 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 20/07/2022 Truy vấn
05
06
20
22
26
39
Dự tính giá trị Jackpot
16.450.587.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.450.587.000
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1105 300.000
Giải Ba 17333 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 13/07/2022 Truy vấn
04
09
21
28
35
37
Dự tính giá trị Jackpot
16.263.765.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 16.263.765.000
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1017 300.000
Giải Ba 17081 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 06/07/2022 Truy vấn
04
12
14
15
41
42
Dự tính giá trị Jackpot
66.844.435.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 66.844.435.000
Giải Nhất 46 10.000.000
Giải Nhì 2051 300.000
Giải Ba 32568 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 29/06/2022 Truy vấn
01
19
20
27
30
32
Dự tính giá trị Jackpot
50.036.747.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 50.036.747.000
Giải Nhất 37 10.000.000
Giải Nhì 1281 300.000
Giải Ba 25584 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 22/06/2022 Truy vấn
03
20
23
30
33
35
Dự tính giá trị Jackpot
36.830.904.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 36.830.904.000
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 1112 300.000
Giải Ba 20653 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 15/06/2022 Truy vấn
01
06
12
20
36
39
Dự tính giá trị Jackpot
25.773.380.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 25.773.380.500
Giải Nhất 14 10.000.000
Giải Nhì 1067 300.000
Giải Ba 18620 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 08/06/2022 Truy vấn
02
10
13
15
22
36
Dự tính giá trị Jackpot
19.988.694.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 19.988.694.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1124 300.000
Giải Ba 17341 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 01/06/2022 Truy vấn
06
10
21
23
28
39
Dự tính giá trị Jackpot
15.582.586.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 15.582.586.500
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 993 300.000
Giải Ba 14935 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 25/05/2022 Truy vấn
19
26
27
39
44
45
Dự tính giá trị Jackpot
37.336.878.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 37.336.878.000
Giải Nhất 28 10.000.000
Giải Nhì 1266 300.000
Giải Ba 21478 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 18/05/2022 Truy vấn
03
17
23
37
40
42
Dự tính giá trị Jackpot
26.804.142.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 26.804.142.000
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 1295 300.000
Giải Ba 19331 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 11/05/2022 Truy vấn
02
06
07
18
34
41
Dự tính giá trị Jackpot
20.622.299.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 20.622.299.500
Giải Nhất 30 10.000.000
Giải Nhì 1025 300.000
Giải Ba 17700 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 04/05/2022 Truy vấn
01
04
23
28
33
38
Dự tính giá trị Jackpot
15.915.138.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 15.915.138.500
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 874 300.000
Giải Ba 14422 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 27/04/2022 Truy vấn
03
09
14
17
27
32
Dự tính giá trị Jackpot
36.546.933.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 36.546.933.000
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1540 300.000
Giải Ba 23355 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 20/04/2022 Truy vấn
01
08
17
21
27
37
Dự tính giá trị Jackpot
26.148.270.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 26.148.270.500
Giải Nhất 27 10.000.000
Giải Nhì 1180 300.000
Giải Ba 19371 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 13/04/2022 Truy vấn
01
07
20
25
40
41
Dự tính giá trị Jackpot
20.906.620.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 20.906.620.000
Giải Nhất 13 10.000.000
Giải Nhì 978 300.000
Giải Ba 16552 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 06/04/2022 Truy vấn
13
17
19
25
32
45
Dự tính giá trị Jackpot
16.086.020.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.086.020.000
Giải Nhất 12 10.000.000
Giải Nhì 843 300.000
Giải Ba 14973 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 30/03/2022 Truy vấn
01
12
26
28
39
45
Dự tính giá trị Jackpot
22.422.244.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 22.422.244.500
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1035 300.000
Giải Ba 17596 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 23/03/2022 Truy vấn
02
09
37
38
40
43
Dự tính giá trị Jackpot
17.867.079.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 17.867.079.000
Giải Nhất 6 10.000.000
Giải Nhì 777 300.000
Giải Ba 14324 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 16/03/2022 Truy vấn
10
11
14
24
31
45
Dự tính giá trị Jackpot
13.414.721.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.414.721.000
Giải Nhất 10 10.000.000
Giải Nhì 833 300.000
Giải Ba 14064 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 09/03/2022 Truy vấn
03
15
35
39
40
43
Dự tính giá trị Jackpot
28.814.538.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 28.814.538.500
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1186 300.000
Giải Ba 20727 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 02/03/2022 Truy vấn
07
10
13
20
21
34
Dự tính giá trị Jackpot
21.457.475.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 21.457.475.500
Giải Nhất 16 10.000.000
Giải Nhì 957 300.000
Giải Ba 16922 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 23/02/2022 Truy vấn
02
16
18
19
24
29
Dự tính giá trị Jackpot
16.542.911.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.542.911.000
Giải Nhất 23 10.000.000
Giải Nhì 919 300.000
Giải Ba 16582 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 16/02/2022 Truy vấn
02
05
08
16
22
42
Dự tính giá trị Jackpot
43.057.471.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 43.057.471.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1816 300.000
Giải Ba 27072 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 09/02/2022 Truy vấn
03
20
27
37
44
45
Dự tính giá trị Jackpot
34.007.667.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 34.007.667.500
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1522 300.000
Giải Ba 24573 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 02/02/2022 Truy vấn
05
06
14
20
31
38
Dự tính giá trị Jackpot
27.709.922.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 27.709.922.500
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 1056 300.000
Giải Ba 18957 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 26/01/2022 Truy vấn
05
11
15
18
27
43
Dự tính giá trị Jackpot
21.964.946.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 21.964.946.000
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1410 300.000
Giải Ba 21684 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 19/01/2022 Truy vấn
14
21
25
34
37
39
Dự tính giá trị Jackpot
16.793.959.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 16.793.959.500
Giải Nhất 13 10.000.000
Giải Nhì 1021 300.000
Giải Ba 16442 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 12/01/2022 Truy vấn
03
06
13
15
36
44
Dự tính giá trị Jackpot
23.657.658.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 23.657.658.500
Giải Nhất 46 10.000.000
Giải Nhì 1362 300.000
Giải Ba 21287 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 05/01/2022 Truy vấn
01
03
08
09
35
40
Dự tính giá trị Jackpot
18.547.498.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 18.547.498.500
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 969 300.000
Giải Ba 17593 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 29/12/2021 Truy vấn
05
27
33
34
38
40
Dự tính giá trị Jackpot
13.578.555.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.578.555.500
Giải Nhất 13 10.000.000
Giải Nhì 787 300.000
Giải Ba 14436 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 22/12/2021 Truy vấn
08
16
17
23
28
38
Dự tính giá trị Jackpot
13.485.049.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 13.485.049.000
Giải Nhất 19 10.000.000
Giải Nhì 1053 300.000
Giải Ba 17156 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 15/12/2021 Truy vấn
03
18
29
30
39
41
Dự tính giá trị Jackpot
17.097.562.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 0 17.097.562.500
Giải Nhất 13 10.000.000
Giải Nhì 1071 300.000
Giải Ba 17477 30.000
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 08/12/2021 Truy vấn
02
03
16
19
22
34
Dự tính giá trị Jackpot
98.295.409.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 98.295.409.000
Giải Nhất 53 10.000.000
Giải Nhì 2046 300.000
Giải Ba 35683 30.000
Xem Thêm