Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 5
Kết quả max 3d pro thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp với 20 lần quay tương ứng với 10 giải thưởng hấp dẫn. Khách hàng sẽ luôn có được những trải nghiệm tốt nhất để đảm bảo được quyền lợi những tờ về trong tay mình.

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 5 Mới Nhất

Kỳ:#00106
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 110 772 2 tỷ
Phụ ĐB 772 110 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
166 033 625 178
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
762 404 458
037 790 759
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
801 168 086 856
275 601 619 548
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 5

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 12/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 932 403 2 tỷ
Phụ ĐB 403 932 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
904 205 976 378
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
281 630 786
639 387 385
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
440 858 500 136
223 046 406 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 05/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 734 471 2 tỷ
Phụ ĐB 471 734 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
031 163 256 565
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
600 258 714
649 729 946
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
109 381 037 882
624 538 221 569
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 28/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 452 543 2 tỷ
Phụ ĐB 543 452 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
468 202 783 456
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
901 528 473
304 232 357
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
544 086 057 026
534 637 994 246
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 21/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 285 706 2 tỷ
Phụ ĐB 706 285 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
303 814 347 285
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 828 446
151 357 348
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 822 399 008
040 409 006 524
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 14/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 199 660 2 tỷ
Phụ ĐB 660 199 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
653 056 348 250
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
024 422 721
112 341 582
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
790 393 277 352
369 701 476 268
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 07/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 658 359 2 tỷ
Phụ ĐB 359 658 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
704 452 944 951
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
367 204 859
246 032 351
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
726 733 192 456
370 857 827 769
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 31/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 772 157 2 tỷ
Phụ ĐB 157 772 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
267 139 327 267
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
146 639 234
880 357 416
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
095 858 462 658
353 485 966 150
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 896 549 2 tỷ
Phụ ĐB 549 896 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
137 018 878 661
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
089 896 566
890 476 744
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
140 452 136 766
878 133 085 661
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 17/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 363 066 2 tỷ
Phụ ĐB 066 363 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
304 789 684 460
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
790 186 329
425 880 276
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
723 278 244 316
054 011 259 995
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 10/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 277 432 2 tỷ
Phụ ĐB 432 277 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
935 753 128 269
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
444 469 645
926 813 243
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
298 184 114 336
132 426 933 554
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 03/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 903 294 2 tỷ
Phụ ĐB 294 903 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
453 964 252 109
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
727 837 813
868 332 671
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
827 563 514 078
062 580 629 451
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 026 680 2 tỷ
Phụ ĐB 680 026 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
211 394 820 032
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
749 762 103
284 828 258
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
808 011 836 264
358 413 995 235
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 17/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 532 635 2 tỷ
Phụ ĐB 635 532 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
149 047 829 161
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
521 249 112
507 028 327
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
908 620 918 376
478 151 497 522
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 10/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 830 303 2 tỷ
Phụ ĐB 303 830 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
869 573 547 999
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
809 790 807
080 683 915
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
129 881 029 318
903 888 450 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 03/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 158 455 2 tỷ
Phụ ĐB 455 158 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
789 435 629 628
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
834 421 098
810 566 196
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
175 262 503 321
497 011 352 563
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 27/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 078 120 2 tỷ
Phụ ĐB 120 078 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
349 567 514 973
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
208 922 361
093 372 279
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
757 434 916 164
366 530 584 166
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 20/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 003 178 2 tỷ
Phụ ĐB 178 003 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
882 848 001 479
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
731 476 864
373 234 499
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
451 661 801 796
071 853 137 961
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 13/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 773 499 2 tỷ
Phụ ĐB 499 773 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
654 782 381 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
159 936 121
939 408 387
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
886 440 785 078
129 852 573 738
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 06/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 666 597 2 tỷ
Phụ ĐB 597 666 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
199 055 057 704
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
743 876 628
556 185 421
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
066 205 041 641
854 280 328 485
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 30/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 957 052 2 tỷ
Phụ ĐB 052 957 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
615 462 685 652
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
374 476 234
863 316 803
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
693 674 416 055
851 395 028 872
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 23/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 609 770 2 tỷ
Phụ ĐB 770 609 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
915 490 800 277
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
473 038 556
966 719 426
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
953 900 365 885
619 830 369 729
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 16/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 938 723 2 tỷ
Phụ ĐB 723 938 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
589 555 971 303
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
826 156 410
008 057 388
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
453 614 290 130
110 459 366 074
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 09/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 966 381 2 tỷ
Phụ ĐB 381 966 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
116 673 373 113
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
882 121 666
758 536 657
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
327 511 678 216
455 287 421 477
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 02/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 231 875 2 tỷ
Phụ ĐB 875 231 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
450 899 833 731
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
947 677 495
032 118 248
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
978 364 204 279
414 752 543 146
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 25/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 019 602 2 tỷ
Phụ ĐB 602 019 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
177 854 553 589
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
231 082 236
425 164 171
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
611 412 223 885
639 589 207 121
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 18/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 139 729 2 tỷ
Phụ ĐB 729 139 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
614 989 996 746
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
503 389 287
674 297 586
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
737 791 302 820
639 591 592 033
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 11/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 110 271 2 tỷ
Phụ ĐB 271 110 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
437 873 689 988
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
389 735 367
390 563 406
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
473 144 996 451
438 799 255 782
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 04/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 767 869 2 tỷ
Phụ ĐB 869 767 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
342 173 193 480
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
877 005 803
559 841 739
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
618 662 167 516
238 219 575 738
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 28/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 998 244 2 tỷ
Phụ ĐB 244 998 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
796 599 310 183
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
046 118 687
068 327 154
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
768 964 150 097
204 336 404 194
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 21/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 762 717 2 tỷ
Phụ ĐB 717 762 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
218 060 863 078
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
320 598 187
642 165 294
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
769 005 605 078
619 226 678 679
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 14/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 744 066 2 tỷ
Phụ ĐB 066 744 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
290 881 830 513
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
776 270 787
212 352 695
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
902 810 578 871
928 941 064 607
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 07/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 128 706 2 tỷ
Phụ ĐB 706 128 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
518 997 054 957
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
030 758 343
942 265 127
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
663 108 347 598
996 695 859 957
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 30/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 426 195 2 tỷ
Phụ ĐB 195 426 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
594 350 595 137
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
357 856 822
923 072 243
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
723 313 190 172
179 752 172 391
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 23/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 828 655 2 tỷ
Phụ ĐB 655 828 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
442 521 663 420
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
882 064 486
740 621 231
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
401 416 472 359
040 576 156 888
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 16/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 243 843 2 tỷ
Phụ ĐB 843 243 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
241 488 124 559
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
701 250 923
060 828 949
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
353 385 185 659
640 769 009 190
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm