Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5

Trang chủ > Max 3D Pro > Kết Quả Max 3D Pro Thứ 5
Kết quả max 3d pro thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp với 20 lần quay tương ứng với 10 giải thưởng hấp dẫn. Khách hàng sẽ luôn có được những trải nghiệm tốt nhất để đảm bảo được quyền lợi những tờ về trong tay mình.

Kết Quả Max 3D Pro Thứ 5 Mới Nhất

Kỳ:#00216
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 073 564 2 tỷ
Phụ ĐB 564 073 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
482 923 554 747
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
070 793 496
594 728 480
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
865 468 163 776
453 532 691 347
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 5

Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 26/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 992 042 2 tỷ
Phụ ĐB 042 992 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
389 940 935 308
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
070 638 941
008 804 306
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
240 070 542 849
856 151 235 830
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 19/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 252 232 2 tỷ
Phụ ĐB 232 252 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
653 750 369 006
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
621 096 272
163 029 375
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
502 466 446 283
496 761 446 118
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 12/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 980 120 2 tỷ
Phụ ĐB 120 980 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
428 549 254 192
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
090 824 628
639 298 259
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
500 502 468 677
254 497 296 288
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 05/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 130 109 2 tỷ
Phụ ĐB 109 130 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
236 100 630 271
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
624 479 836
864 025 275
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
077 966 586 710
066 023 074 577
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 29/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 548 542 2 tỷ
Phụ ĐB 542 548 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
536 025 234 948
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
383 561 164
411 294 627
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
958 674 073 086
216 629 607 023
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 22/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 319 247 2 tỷ
Phụ ĐB 247 319 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
533 250 636 561
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
698 648 786
453 990 424
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
769 363 052 544
152 107 526 088
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 15/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 209 272 2 tỷ
Phụ ĐB 272 209 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
383 302 839 194
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
468 325 454
332 119 896
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
719 615 182 652
807 384 999 237
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 08/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 306 725 2 tỷ
Phụ ĐB 725 306 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
170 681 590 143
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
951 292 772
025 560 170
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
358 207 271 834
278 139 448 525
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 01/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 367 358 2 tỷ
Phụ ĐB 358 367 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
306 547 169 964
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
761 906 152
961 220 880
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
708 096 080 944
642 682 654 834
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 866 625 2 tỷ
Phụ ĐB 625 866 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
765 927 652 855
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
328 372 767
297 157 363
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
931 340 846 227
273 883 986 822
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 17/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 216 806 2 tỷ
Phụ ĐB 806 216 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
247 846 734 174
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
730 893 312
717 507 519
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
680 027 087 509
985 299 108 033
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 10/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 187 379 2 tỷ
Phụ ĐB 379 187 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
180 508 982 725
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
255 153 791
754 373 759
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
258 173 947 164
093 303 119 992
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 03/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 769 829 2 tỷ
Phụ ĐB 829 769 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
029 529 367 709
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
731 450 141
150 861 590
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
488 089 793 566
112 114 873 220
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 27/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 593 035 2 tỷ
Phụ ĐB 035 593 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
278 767 619 053
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
792 217 171
820 183 871
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
256 980 977 624
257 415 262 785
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 20/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 551 102 2 tỷ
Phụ ĐB 102 551 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
017 646 775 008
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
678 699 146
984 781 288
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
476 404 119 647
697 919 534 235
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 13/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 243 802 2 tỷ
Phụ ĐB 802 243 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
205 520 045 513
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
496 644 150
272 241 821
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
254 401 049 178
481 196 082 423
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 06/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 772 347 2 tỷ
Phụ ĐB 347 772 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
726 864 017 697
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
861 087 033
389 087 626
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
693 840 999 944
427 105 057 143
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 29/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 350 999 2 tỷ
Phụ ĐB 999 350 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
821 207 920 524
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
580 403 348
879 184 499
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
711 509 878 706
587 981 375 490
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 22/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 488 313 2 tỷ
Phụ ĐB 313 488 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
424 893 002 174
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
533 573 737
901 917 997
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
726 166 293 605
627 393 631 539
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 15/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 984 150 2 tỷ
Phụ ĐB 150 984 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
187 270 503 394
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
917 718 098
418 637 930
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
483 916 115 392
866 175 399 849
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 08/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 967 063 2 tỷ
Phụ ĐB 063 967 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
210 890 354 852
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
985 987 556
824 522 264
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
856 605 434 469
340 606 715 223
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 01/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 608 355 2 tỷ
Phụ ĐB 355 608 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
108 830 842 177
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
819 788 150
088 878 764
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
703 130 239 164
699 179 330 173
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 25/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 344 634 2 tỷ
Phụ ĐB 634 344 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
043 621 720 719
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
361 056 386
297 645 034
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
104 356 422 697
812 386 036 763
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 18/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 054 425 2 tỷ
Phụ ĐB 425 054 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
769 905 090 191
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
623 196 094
770 595 235
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
236 172 683 195
757 415 410 361
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 11/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 162 738 2 tỷ
Phụ ĐB 738 162 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
035 703 547 491
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
908 915 863
381 598 070
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
452 911 311 508
955 306 236 074
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 04/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 846 393 2 tỷ
Phụ ĐB 393 846 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
456 222 814 537
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
976 293 296
112 455 779
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
203 265 039 070
085 216 594 157
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 28/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 775 705 2 tỷ
Phụ ĐB 705 775 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
461 686 467 811
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
565 774 553
668 647 899
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
862 256 656 256
481 999 758 041
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 21/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 231 677 2 tỷ
Phụ ĐB 677 231 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
703 638 106 327
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
803 293 586
867 633 107
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
369 359 173 002
494 505 536 552
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 14/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 997 374 2 tỷ
Phụ ĐB 374 997 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
858 258 418 638
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
528 508 173
834 766 784
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
042 719 582 305
828 130 248 158
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 07/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 331 491 2 tỷ
Phụ ĐB 491 331 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
446 772 301 528
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
683 289 218
619 271 267
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
746 423 319 765
703 064 201 069
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 30/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 354 032 2 tỷ
Phụ ĐB 032 354 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
659 176 065 683
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
640 319 554
505 465 173
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
659 254 166 257
709 070 695 200
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 23/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 955 269 2 tỷ
Phụ ĐB 269 955 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
939 970 772 627
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
421 346 743
682 843 835
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
392 451 498 950
123 334 251 196
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 16/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 707 758 2 tỷ
Phụ ĐB 758 707 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
135 583 135 514
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
165 746 410
110 306 732
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
757 863 328 899
327 416 558 834
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 09/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 162 022 2 tỷ
Phụ ĐB 022 162 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
217 218 529 083
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
330 815 750
888 537 589
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
007 538 149 210
739 588 561 761
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 02/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 666 728 2 tỷ
Phụ ĐB 728 666 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
813 696 629 493
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
550 281 827
166 854 452
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
224 468 495 047
531 981 967 518
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 26/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 779 286 2 tỷ
Phụ ĐB 286 779 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
711 356 030 080
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
728 381 969
849 695 141
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
077 869 297 885
339 937 323 542
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 19/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 110 772 2 tỷ
Phụ ĐB 772 110 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
166 033 625 178
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
762 404 458
037 790 759
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
801 168 086 856
275 601 619 548
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 12/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 932 403 2 tỷ
Phụ ĐB 403 932 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
904 205 976 378
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
281 630 786
639 387 385
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
440 858 500 136
223 046 406 258
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 05/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 734 471 2 tỷ
Phụ ĐB 471 734 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
031 163 256 565
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
600 258 714
649 729 946
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
109 381 037 882
624 538 221 569
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 28/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 452 543 2 tỷ
Phụ ĐB 543 452 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
468 202 783 456
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
901 528 473
304 232 357
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
544 086 057 026
534 637 994 246
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 21/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 285 706 2 tỷ
Phụ ĐB 706 285 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
303 814 347 285
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
013 828 446
151 357 348
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
733 822 399 008
040 409 006 524
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 14/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 199 660 2 tỷ
Phụ ĐB 660 199 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
653 056 348 250
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
024 422 721
112 341 582
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
790 393 277 352
369 701 476 268
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 07/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 658 359 2 tỷ
Phụ ĐB 359 658 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
704 452 944 951
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
367 204 859
246 032 351
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
726 733 192 456
370 857 827 769
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 31/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 772 157 2 tỷ
Phụ ĐB 157 772 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
267 139 327 267
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
146 639 234
880 357 416
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
095 858 462 658
353 485 966 150
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 896 549 2 tỷ
Phụ ĐB 549 896 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
137 018 878 661
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
089 896 566
890 476 744
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
140 452 136 766
878 133 085 661
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 17/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 363 066 2 tỷ
Phụ ĐB 066 363 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
304 789 684 460
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
790 186 329
425 880 276
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
723 278 244 316
054 011 259 995
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 10/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 277 432 2 tỷ
Phụ ĐB 432 277 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
935 753 128 269
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
444 469 645
926 813 243
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
298 184 114 336
132 426 933 554
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 03/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 903 294 2 tỷ
Phụ ĐB 294 903 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
453 964 252 109
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
727 837 813
868 332 671
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
827 563 514 078
062 580 629 451
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 24/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 026 680 2 tỷ
Phụ ĐB 680 026 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
211 394 820 032
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
749 762 103
284 828 258
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
808 011 836 264
358 413 995 235
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Xem Thêm