Kết Quả Xổ Số Max 3D

Trang chủ > Max 3D
Đối với dân sành chơi xổ số nhà Vietlott, kết quả max 3d có lẽ là cái tên tra cứu quen thuộc mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần. Khi thực hiện tra cứu các kết quả xổ số max 3d tổng hợp, người chơi sẽ có được những thông tin chính xác nhất về những con số được thống kê qua từng ngày, từng tuần.

Kết Quả Max 3D Mới Nhất 18/05/2022

Kỳ:#00459
Giải Kết quả Giá trị
ĐB 944 167 1tr
Nhất 903 870 970 779 350N
Nhì 242 346 610 210N
023 455 884
Ba 006 695 018 695 100N
434 284 032 752
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê chi tiết kết quả Max 3D

Thống kê giải đặc biệt Max 3D

Chọn bộ số
Chọn chu kỳ
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 9 4 4
16/05/2022 2 9 9
13/05/2022 8 3 8
11/05/2022 9 6 1
09/05/2022 5 1 9
06/05/2022 7 5 9
04/05/2022 5 1 4
02/05/2022 3 2 4
29/04/2022 6 1 7
27/04/2022 1 4 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 1 6 7
16/05/2022 1 7 4
13/05/2022 8 3 2
11/05/2022 9 2 9
09/05/2022 5 5 7
06/05/2022 2 0 9
04/05/2022 8 4 8
02/05/2022 8 5 9
29/04/2022 3 7 7
27/04/2022 3 0 3
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 9 4 4
16/05/2022 2 9 9
13/05/2022 8 3 8
11/05/2022 9 6 1
09/05/2022 5 1 9
06/05/2022 7 5 9
04/05/2022 5 1 4
02/05/2022 3 2 4
29/04/2022 6 1 7
27/04/2022 1 4 5
25/04/2022 7 4 1
22/04/2022 7 5 1
20/04/2022 2 6 7
18/04/2022 1 3 8
15/04/2022 0 7 0
13/04/2022 1 4 0
11/04/2022 4 4 7
08/04/2022 3 8 7
06/04/2022 9 6 2
04/04/2022 2 2 5
01/04/2022 4 2 7
30/03/2022 4 5 5
28/03/2022 2 4 6
25/03/2022 6 2 1
23/03/2022 0 4 0
21/03/2022 8 6 3
18/03/2022 1 8 4
16/03/2022 9 4 5
14/03/2022 6 7 9
11/03/2022 1 5 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 1 6 7
16/05/2022 1 7 4
13/05/2022 8 3 2
11/05/2022 9 2 9
09/05/2022 5 5 7
06/05/2022 2 0 9
04/05/2022 8 4 8
02/05/2022 8 5 9
29/04/2022 3 7 7
27/04/2022 3 0 3
25/04/2022 6 8 1
22/04/2022 4 8 6
20/04/2022 0 0 8
18/04/2022 2 4 9
15/04/2022 0 3 3
13/04/2022 8 3 2
11/04/2022 2 1 6
08/04/2022 4 1 3
06/04/2022 7 3 5
04/04/2022 1 4 4
01/04/2022 8 8 0
30/03/2022 2 2 4
28/03/2022 2 6 1
25/03/2022 3 7 7
23/03/2022 1 4 4
21/03/2022 7 1 3
18/03/2022 3 7 9
16/03/2022 8 8 0
14/03/2022 1 1 3
11/03/2022 6 7 4
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 9 4 4
16/05/2022 2 9 9
13/05/2022 8 3 8
11/05/2022 9 6 1
09/05/2022 5 1 9
06/05/2022 7 5 9
04/05/2022 5 1 4
02/05/2022 3 2 4
29/04/2022 6 1 7
27/04/2022 1 4 5
25/04/2022 7 4 1
22/04/2022 7 5 1
20/04/2022 2 6 7
18/04/2022 1 3 8
15/04/2022 0 7 0
13/04/2022 1 4 0
11/04/2022 4 4 7
08/04/2022 3 8 7
06/04/2022 9 6 2
04/04/2022 2 2 5
01/04/2022 4 2 7
30/03/2022 4 5 5
28/03/2022 2 4 6
25/03/2022 6 2 1
23/03/2022 0 4 0
21/03/2022 8 6 3
18/03/2022 1 8 4
16/03/2022 9 4 5
14/03/2022 6 7 9
11/03/2022 1 5 0
09/03/2022 2 5 5
07/03/2022 1 8 7
04/03/2022 4 8 0
02/03/2022 2 3 8
28/02/2022 2 9 1
25/02/2022 8 9 1
23/02/2022 8 9 7
21/02/2022 1 5 4
18/02/2022 3 1 0
16/02/2022 6 3 0
14/02/2022 5 1 3
11/02/2022 1 6 7
09/02/2022 0 7 3
07/02/2022 0 4 7
04/02/2022 8 4 9
02/02/2022 5 0 1
28/01/2022 0 5 6
26/01/2022 2 6 4
24/01/2022 8 9 2
21/01/2022 1 5 5
19/01/2022 0 6 5
17/01/2022 7 1 5
14/01/2022 6 9 7
12/01/2022 5 2 1
10/01/2022 4 4 0
07/01/2022 1 8 4
05/01/2022 0 7 1
03/01/2022 4 0 0
31/12/2021 2 2 0
29/12/2021 3 7 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 1 6 7
16/05/2022 1 7 4
13/05/2022 8 3 2
11/05/2022 9 2 9
09/05/2022 5 5 7
06/05/2022 2 0 9
04/05/2022 8 4 8
02/05/2022 8 5 9
29/04/2022 3 7 7
27/04/2022 3 0 3
25/04/2022 6 8 1
22/04/2022 4 8 6
20/04/2022 0 0 8
18/04/2022 2 4 9
15/04/2022 0 3 3
13/04/2022 8 3 2
11/04/2022 2 1 6
08/04/2022 4 1 3
06/04/2022 7 3 5
04/04/2022 1 4 4
01/04/2022 8 8 0
30/03/2022 2 2 4
28/03/2022 2 6 1
25/03/2022 3 7 7
23/03/2022 1 4 4
21/03/2022 7 1 3
18/03/2022 3 7 9
16/03/2022 8 8 0
14/03/2022 1 1 3
11/03/2022 6 7 4
09/03/2022 2 5 3
07/03/2022 5 1 6
04/03/2022 4 7 7
02/03/2022 3 2 7
28/02/2022 7 0 7
25/02/2022 0 3 7
23/02/2022 0 6 9
21/02/2022 8 3 1
18/02/2022 4 9 1
16/02/2022 7 9 6
14/02/2022 8 4 3
11/02/2022 0 7 7
09/02/2022 2 6 4
07/02/2022 1 4 4
04/02/2022 4 4 0
02/02/2022 9 9 1
28/01/2022 3 5 6
26/01/2022 5 6 3
24/01/2022 3 5 7
21/01/2022 3 3 3
19/01/2022 8 4 5
17/01/2022 8 4 7
14/01/2022 9 2 1
12/01/2022 3 6 7
10/01/2022 0 1 6
07/01/2022 8 0 6
05/01/2022 7 3 7
03/01/2022 8 7 1
31/12/2021 6 3 9
29/12/2021 2 1 8
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 9 4 4
16/05/2022 2 9 9
13/05/2022 8 3 8
11/05/2022 9 6 1
09/05/2022 5 1 9
06/05/2022 7 5 9
04/05/2022 5 1 4
02/05/2022 3 2 4
29/04/2022 6 1 7
27/04/2022 1 4 5
25/04/2022 7 4 1
22/04/2022 7 5 1
20/04/2022 2 6 7
18/04/2022 1 3 8
15/04/2022 0 7 0
13/04/2022 1 4 0
11/04/2022 4 4 7
08/04/2022 3 8 7
06/04/2022 9 6 2
04/04/2022 2 2 5
01/04/2022 4 2 7
30/03/2022 4 5 5
28/03/2022 2 4 6
25/03/2022 6 2 1
23/03/2022 0 4 0
21/03/2022 8 6 3
18/03/2022 1 8 4
16/03/2022 9 4 5
14/03/2022 6 7 9
11/03/2022 1 5 0
09/03/2022 2 5 5
07/03/2022 1 8 7
04/03/2022 4 8 0
02/03/2022 2 3 8
28/02/2022 2 9 1
25/02/2022 8 9 1
23/02/2022 8 9 7
21/02/2022 1 5 4
18/02/2022 3 1 0
16/02/2022 6 3 0
14/02/2022 5 1 3
11/02/2022 1 6 7
09/02/2022 0 7 3
07/02/2022 0 4 7
04/02/2022 8 4 9
02/02/2022 5 0 1
28/01/2022 0 5 6
26/01/2022 2 6 4
24/01/2022 8 9 2
21/01/2022 1 5 5
19/01/2022 0 6 5
17/01/2022 7 1 5
14/01/2022 6 9 7
12/01/2022 5 2 1
10/01/2022 4 4 0
07/01/2022 1 8 4
05/01/2022 0 7 1
03/01/2022 4 0 0
31/12/2021 2 2 0
29/12/2021 3 7 2
27/12/2021 2 9 0
24/12/2021 0 8 6
22/12/2021 0 9 4
20/12/2021 7 5 2
17/12/2021 9 7 4
15/12/2021 0 8 0
13/12/2021 4 9 3
10/12/2021 9 1 1
08/12/2021 7 9 5
06/12/2021 6 4 1
03/12/2021 3 3 0
01/12/2021 5 8 0
29/11/2021 2 5 4
26/11/2021 8 0 1
24/11/2021 2 7 0
22/11/2021 7 0 6
19/11/2021 4 2 6
17/11/2021 9 1 2
15/11/2021 4 5 0
12/11/2021 5 1 1
10/11/2021 8 2 3
08/11/2021 9 6 5
05/11/2021 9 6 6
03/11/2021 1 9 2
01/11/2021 2 4 8
29/10/2021 0 7 2
27/10/2021 8 8 7
25/10/2021 5 9 1
22/10/2021 9 4 2
20/10/2021 3 8 6
18/10/2021 8 5 3
15/10/2021 8 8 6
13/10/2021 5 1 3
11/10/2021 6 9 9
08/10/2021 5 1 6
06/10/2021 6 2 1
04/10/2021 9 5 9
01/10/2021 2 6 2
29/09/2021 0 8 2
27/09/2021 5 9 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
18/05/2022 1 6 7
16/05/2022 1 7 4
13/05/2022 8 3 2
11/05/2022 9 2 9
09/05/2022 5 5 7
06/05/2022 2 0 9
04/05/2022 8 4 8
02/05/2022 8 5 9
29/04/2022 3 7 7
27/04/2022 3 0 3
25/04/2022 6 8 1
22/04/2022 4 8 6
20/04/2022 0 0 8
18/04/2022 2 4 9
15/04/2022 0 3 3
13/04/2022 8 3 2
11/04/2022 2 1 6
08/04/2022 4 1 3
06/04/2022 7 3 5
04/04/2022 1 4 4
01/04/2022 8 8 0
30/03/2022 2 2 4
28/03/2022 2 6 1
25/03/2022 3 7 7
23/03/2022 1 4 4
21/03/2022 7 1 3
18/03/2022 3 7 9
16/03/2022 8 8 0
14/03/2022 1 1 3
11/03/2022 6 7 4
09/03/2022 2 5 3
07/03/2022 5 1 6
04/03/2022 4 7 7
02/03/2022 3 2 7
28/02/2022 7 0 7
25/02/2022 0 3 7
23/02/2022 0 6 9
21/02/2022 8 3 1
18/02/2022 4 9 1
16/02/2022 7 9 6
14/02/2022 8 4 3
11/02/2022 0 7 7
09/02/2022 2 6 4
07/02/2022 1 4 4
04/02/2022 4 4 0
02/02/2022 9 9 1
28/01/2022 3 5 6
26/01/2022 5 6 3
24/01/2022 3 5 7
21/01/2022 3 3 3
19/01/2022 8 4 5
17/01/2022 8 4 7
14/01/2022 9 2 1
12/01/2022 3 6 7
10/01/2022 0 1 6
07/01/2022 8 0 6
05/01/2022 7 3 7
03/01/2022 8 7 1
31/12/2021 6 3 9
29/12/2021 2 1 8
27/12/2021 1 6 5
24/12/2021 5 5 0
22/12/2021 6 2 1
20/12/2021 6 9 1
17/12/2021 8 3 1
15/12/2021 8 7 6
13/12/2021 9 9 8
10/12/2021 2 2 1
08/12/2021 8 2 9
06/12/2021 1 7 2
03/12/2021 3 9 0
01/12/2021 1 7 5
29/11/2021 2 2 7
26/11/2021 0 8 3
24/11/2021 9 7 5
22/11/2021 5 6 9
19/11/2021 4 0 7
17/11/2021 9 6 3
15/11/2021 9 8 1
12/11/2021 9 1 0
10/11/2021 7 9 9
08/11/2021 9 8 0
05/11/2021 1 6 1
03/11/2021 7 4 7
01/11/2021 3 1 4
29/10/2021 8 0 0
27/10/2021 9 1 8
25/10/2021 5 6 4
22/10/2021 8 2 0
20/10/2021 4 0 5
18/10/2021 4 8 8
15/10/2021 6 8 2
13/10/2021 5 2 7
11/10/2021 0 5 4
08/10/2021 5 3 3
06/10/2021 9 5 7
04/10/2021 3 7 2
01/10/2021 6 8 6
29/09/2021 7 0 1
27/09/2021 4 4 0
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem kết quả giải đặc biệt của Max 3D:

Chọn bộ số: Mỗi giải đặc biệt của Max 3D bao gồm 2 bộ số, mỗi bộ có 3 chữ số, bạn có thể chọn một bộ trong đó để kiểm tra các con số ở vị trí số cuối, số giữa hoặc số đầu.

Chọn kỳ quay: Bạn có thể lựa chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất để thống kê tần suất xuất hiện của từng con số trong giải đặc biệt của Max 3D.

Chế độ hiển thị: Bạn có thể thay đổi giữa 2 chế độ bảng thống kê hoặc biểu đồ, chọn một hình thức phù hợp nhất để xem thống kê dữ liệu Max 3D.

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 25 10
6 23 5
8 22 -1
7 21 0
4 21 4
2 19 -8
9 19 4
0 18 -5
5 16 0
1 16 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 28 6
5 28 14
6 22 6
4 21 -12
1 20 1
8 19 -1
0 19 -3
3 17 -6
2 15 0
9 11 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 25 3
4 24 4
5 23 -3
1 23 4
2 19 -2
3 19 -1
9 18 -1
0 17 -7
8 17 5
6 15 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 73 10
8 67 6
1 66 -1
6 61 7
4 60 -15
0 59 7
7 59 -9
9 52 9
5 52 0
3 51 -14
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 74 14
4 72 12
5 66 12
6 62 8
8 60 1
1 59 1
3 58 -12
0 58 5
2 50 -4
9 41 -37
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 74 14
7 70 -4
0 66 -8
2 66 12
4 64 7
1 63 2
3 54 1
9 53 -4
6 47 -15
8 43 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 136 13
4 135 15
1 133 -3
8 128 12
7 127 12
3 116 9
6 115 1
0 111 -3
5 104 -20
9 95 -36
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 134 11
4 132 19
3 128 20
5 120 -30
8 119 -1
9 119 10
1 117 17
6 116 -7
0 111 -20
2 104 -19
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 144 20
0 140 13
5 134 34
1 124 -19
4 121 1
2 120 9
9 110 -8
6 109 -22
3 107 -9
8 91 -19
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 222 16
4 221 31
2 216 10
7 206 12
8 205 -3
6 194 13
5 188 -26
0 187 -17
9 181 -17
3 180 -19
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 216 20
5 214 -12
4 208 28
8 202 -5
6 201 8
0 199 17
9 197 18
3 194 -11
2 187 -21
1 182 -42
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 236 47
1 220 2
7 216 -15
4 207 28
5 206 36
2 198 -4
3 191 2
6 187 -48
9 182 -28
8 157 -20
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh, số nóng của Max 3D:

Chọn số: Chọn số cuối, số giữa hoặc số đầu để kiểm tra tần suất xuất hiện nhiều hay ít và cụ thể là bao nhiêu của mỗi con số trong kết quả Max 3D.

Chọn kỳ quay: Chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất, bạn sẽ dễ dàng phát hiện trong số kỳ quay đó, con số thuộc số cuối, số giữa hoặc số đầu nào có tần suất xuất hiện nhiều, con số nào có số lần xuất hiện ít.

Chế độ hiển thị: Nếu cảm thấy bảng thống kê không được trực quan thì bạn có thể chọn chuyển sang chế độ biểu đồ để quan sát.

Kết quả các kỳ quay trước của Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 16/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 299 174 1tr
Nhất 809 797 158 941 350N
Nhì 340 684 866 210N
978 874 476
Ba 311 681 053 081 100N
167 461 956 787
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 13/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 838 832 1tr
Nhất 654 428 162 146 350N
Nhì 686 061 883 210N
432 139 126
Ba 815 758 334 711 100N
510 417 616 202
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 11/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 961 929 1tr
Nhất 405 217 730 898 350N
Nhì 705 865 251 210N
629 704 787
Ba 849 655 253 347 100N
931 328 732 840
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 09/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 519 557 1tr
Nhất 377 905 345 947 350N
Nhì 671 335 425 210N
811 533 530
Ba 181 600 743 463 100N
618 720 202 743
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 759 209 1tr
Nhất 491 386 443 352 350N
Nhì 261 856 656 210N
474 279 393
Ba 068 360 566 124 100N
433 565 841 065
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 04/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 514 848 1tr
Nhất 963 474 287 795 350N
Nhì 489 054 512 210N
765 279 362
Ba 454 728 994 752 100N
273 547 654 617
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 02/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 324 859 1tr
Nhất 674 177 337 174 350N
Nhì 581 125 397 210N
660 669 605
Ba 553 252 409 677 100N
973 977 173 855
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 617 377 1tr
Nhất 041 995 258 614 350N
Nhì 322 031 480 210N
802 417 768
Ba 256 057 351 370 100N
972 242 479 108
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 27/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 145 303 1tr
Nhất 021 771 587 013 350N
Nhì 538 322 507 210N
985 516 371
Ba 049 868 375 204 100N
000 984 850 080
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 25/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 741 681 1tr
Nhất 583 187 463 121 350N
Nhì 172 165 033 210N
390 330 836
Ba 059 380 055 804 100N
533 811 435 865
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 751 486 1tr
Nhất 881 505 332 620 350N
Nhì 078 520 020 210N
469 141 645
Ba 519 496 315 239 100N
124 579 859 189
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 20/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 267 008 1tr
Nhất 291 915 835 189 350N
Nhì 919 024 259 210N
655 742 214
Ba 065 582 630 947 100N
241 564 663 001
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 18/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 138 249 1tr
Nhất 640 104 605 825 350N
Nhì 177 604 816 210N
976 898 477
Ba 790 937 833 742 100N
781 458 871 110
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 070 033 1tr
Nhất 542 778 225 215 350N
Nhì 395 742 061 210N
728 066 032
Ba 257 247 995 194 100N
273 619 027 048
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 13/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 140 832 1tr
Nhất 811 241 800 720 350N
Nhì 175 414 607 210N
444 446 736
Ba 313 054 571 647 100N
899 702 667 833
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 11/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 447 216 1tr
Nhất 047 590 302 883 350N
Nhì 382 978 253 210N
700 697 006
Ba 903 122 599 915 100N
354 940 415 000
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 387 413 1tr
Nhất 879 275 732 309 350N
Nhì 309 134 475 210N
200 204 280
Ba 272 466 032 272 100N
772 653 243 107
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 06/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 962 735 1tr
Nhất 366 814 476 150 350N
Nhì 588 601 940 210N
234 188 568
Ba 043 154 893 597 100N
183 260 246 174
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 04/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 225 144 1tr
Nhất 110 946 847 334 350N
Nhì 781 781 095 210N
742 449 687
Ba 907 976 826 542 100N
249 645 727 793
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 880 1tr
Nhất 132 532 792 597 350N
Nhì 253 714 211 210N
837 440 875
Ba 061 466 864 641 100N
135 992 615 233
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 30/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 455 224 1tr
Nhất 062 605 860 763 350N
Nhì 150 012 872 210N
159 927 246
Ba 967 154 266 751 100N
304 475 328 235
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 28/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 246 261 1tr
Nhất 712 034 530 200 350N
Nhì 734 045 802 210N
925 676 980
Ba 559 190 453 914 100N
690 766 515 215
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 377 1tr
Nhất 255 029 474 664 350N
Nhì 492 582 942 210N
938 164 201
Ba 233 822 976 881 100N
469 171 099 512
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 23/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 040 144 1tr
Nhất 152 713 021 287 350N
Nhì 778 207 685 210N
011 657 047
Ba 271 257 128 115 100N
530 120 177 964
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 21/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 863 713 1tr
Nhất 963 816 880 040 350N
Nhì 815 094 582 210N
093 601 758
Ba 267 360 171 119 100N
886 585 422 390
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 379 1tr
Nhất 795 508 662 169 350N
Nhì 121 850 853 210N
049 734 958
Ba 108 185 339 727 100N
349 822 459 253
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 16/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 945 880 1tr
Nhất 580 407 063 569 350N
Nhì 386 425 534 210N
592 808 146
Ba 369 907 874 111 100N
680 421 447 770
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 14/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 679 113 1tr
Nhất 422 585 998 980 350N
Nhì 272 577 477 210N
904 281 475
Ba 642 036 447 712 100N
855 270 252 278
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 150 674 1tr
Nhất 558 605 918 837 350N
Nhì 001 647 681 210N
628 206 763
Ba 687 396 271 430 100N
526 405 559 452
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 09/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 255 253 1tr
Nhất 326 470 230 250 350N
Nhì 976 965 305 210N
163 319 069
Ba 618 590 101 352 100N
411 432 528 036
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 07/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 187 516 1tr
Nhất 060 163 734 710 350N
Nhì 005 868 023 210N
490 473 947
Ba 499 913 340 154 100N
557 829 785 038
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 480 477 1tr
Nhất 342 578 110 476 350N
Nhì 807 798 065 210N
644 338 734
Ba 440 898 940 834 100N
750 651 508 938
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 02/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 238 327 1tr
Nhất 892 084 539 501 350N
Nhì 769 773 964 210N
235 056 805
Ba 475 306 288 526 100N
753 226 870 838
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 28/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 291 707 1tr
Nhất 625 567 790 410 350N
Nhì 288 046 047 210N
939 297 672
Ba 382 675 291 174 100N
589 667 760 011
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 891 037 1tr
Nhất 389 112 353 611 350N
Nhì 495 950 880 210N
734 491 109
Ba 950 218 384 231 100N
770 117 490 898
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 23/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 897 069 1tr
Nhất 180 600 493 515 350N
Nhì 446 667 207 210N
688 647 832
Ba 275 543 701 331 100N
876 692 433 325
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 21/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 154 831 1tr
Nhất 831 401 578 450 350N
Nhì 969 742 830 210N
837 717 108
Ba 237 250 036 717 100N
620 458 275 256
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 310 491 1tr
Nhất 690 480 459 957 350N
Nhì 106 898 730 210N
307 256 319
Ba 473 506 424 124 100N
806 401 427 273
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 16/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 630 796 1tr
Nhất 706 492 646 239 350N
Nhì 384 649 773 210N
479 131 342
Ba 519 880 407 484 100N
776 155 365 101
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 14/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 513 843 1tr
Nhất 510 892 074 604 350N
Nhì 694 139 446 210N
822 155 746
Ba 244 991 415 878 100N
300 746 620 229
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 167 077 1tr
Nhất 969 662 452 577 350N
Nhì 644 745 299 210N
398 534 422
Ba 752 836 450 912 100N
255 662 677 585
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 09/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 073 264 1tr
Nhất 191 570 409 741 350N
Nhì 396 502 005 210N
313 020 731
Ba 614 141 865 280 100N
462 066 824 996
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 07/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 047 144 1tr
Nhất 607 231 226 889 350N
Nhì 708 498 224 210N
528 277 965
Ba 565 288 182 087 100N
788 591 910 692
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 849 440 1tr
Nhất 922 152 592 731 350N
Nhì 480 319 456 210N
348 331 214
Ba 016 930 421 430 100N
443 699 414 111
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 02/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 501 991 1tr
Nhất 807 896 923 129 350N
Nhì 142 719 285 210N
880 747 159
Ba 299 088 277 593 100N
894 095 575 131
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 056 356 1tr
Nhất 649 917 103 400 350N
Nhì 182 513 786 210N
455 661 212
Ba 321 084 177 166 100N
448 804 933 402
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 26/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 264 563 1tr
Nhất 397 960 663 543 350N
Nhì 782 367 106 210N
929 343 033
Ba 417 273 759 708 100N
096 723 014 133
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 24/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 892 357 1tr
Nhất 225 233 382 996 350N
Nhì 557 576 048 210N
063 545 834
Ba 444 289 197 852 100N
368 977 753 614
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 155 333 1tr
Nhất 345 894 498 332 350N
Nhì 436 699 815 210N
085 702 197
Ba 437 596 190 361 100N
844 986 645 581
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 19/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 065 845 1tr
Nhất 829 395 735 171 350N
Nhì 664 325 334 210N
189 143 350
Ba 334 462 197 194 100N
329 614 087 750
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 17/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 715 847 1tr
Nhất 939 346 234 192 350N
Nhì 957 613 470 210N
113 654 090
Ba 906 736 913 689 100N
097 181 255 113
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 697 921 1tr
Nhất 199 565 310 799 350N
Nhì 167 027 100 210N
828 452 754
Ba 494 701 016 741 100N
250 277 976 891
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 12/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 521 367 1tr
Nhất 290 162 349 347 350N
Nhì 336 179 597 210N
220 230 887
Ba 488 707 908 471 100N
284 495 786 488
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 10/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 440 016 1tr
Nhất 147 829 761 338 350N
Nhì 661 072 217 210N
864 071 727
Ba 279 205 720 322 100N
908 874 308 643
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 07/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 806 1tr
Nhất 550 919 582 043 350N
Nhì 731 651 884 210N
633 425 449
Ba 133 694 599 540 100N
485 037 621 897
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 05/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 071 737 1tr
Nhất 060 322 575 468 350N
Nhì 664 563 271 210N
728 336 289
Ba 242 997 880 429 100N
720 790 734 096
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 03/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 400 871 1tr
Nhất 972 662 716 103 350N
Nhì 785 770 403 210N
779 697 746
Ba 141 385 897 100 100N
895 155 680 783
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 31/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 220 639 1tr
Nhất 721 585 505 012 350N
Nhì 142 573 038 210N
878 811 917
Ba 683 173 036 416 100N
376 291 364 424
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 29/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 372 218 1tr
Nhất 927 339 675 129 350N
Nhì 895 721 462 210N
181 315 070
Ba 552 242 117 357 100N
956 569 358 236
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 27/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 290 165 1tr
Nhất 471 057 422 663 350N
Nhì 220 459 274 210N
581 134 123
Ba 707 349 768 785 100N
224 976 469 502
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm