Kết Quả Xổ Số Max 3D

Trang chủ > Max 3D
Đối với dân sành chơi xổ số nhà Vietlott, kết quả max 3d có lẽ là cái tên tra cứu quen thuộc mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần. Khi thực hiện tra cứu các kết quả xổ số max 3d tổng hợp, người chơi sẽ có được những thông tin chính xác nhất về những con số được thống kê qua từng ngày, từng tuần.

Kết Quả Max 3D Mới Nhất 24/04/2024

Kỳ:#00760
Giải Kết quả Giá trị
ĐB 200 297 1tr
Nhất 501 387 402 733 350N
Nhì 043 024 346 210N
578 729 548
Ba 545 067 608 388 100N
305 726 700 216
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê chi tiết kết quả Max 3D

Thống kê giải đặc biệt Max 3D

Chọn bộ số
Chọn chu kỳ
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 0 0
22/04/2024 8 7 9
19/04/2024 4 0 0
17/04/2024 2 7 3
15/04/2024 1 5 7
12/04/2024 7 2 0
10/04/2024 5 7 7
08/04/2024 3 5 6
05/04/2024 6 7 7
03/04/2024 5 7 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 9 7
22/04/2024 3 1 9
19/04/2024 7 3 6
17/04/2024 1 2 4
15/04/2024 3 4 9
12/04/2024 2 1 7
10/04/2024 2 6 8
08/04/2024 0 2 6
05/04/2024 0 4 8
03/04/2024 8 0 7
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 0 0
22/04/2024 8 7 9
19/04/2024 4 0 0
17/04/2024 2 7 3
15/04/2024 1 5 7
12/04/2024 7 2 0
10/04/2024 5 7 7
08/04/2024 3 5 6
05/04/2024 6 7 7
03/04/2024 5 7 2
01/04/2024 5 7 2
29/03/2024 0 2 1
27/03/2024 8 8 7
25/03/2024 3 5 9
22/03/2024 4 1 5
20/03/2024 9 1 8
18/03/2024 1 8 9
15/03/2024 8 9 2
13/03/2024 3 7 6
11/03/2024 3 2 3
08/03/2024 4 2 7
06/03/2024 8 6 4
04/03/2024 2 6 4
01/03/2024 6 8 9
28/02/2024 9 0 2
26/02/2024 5 2 6
23/02/2024 9 2 8
21/02/2024 7 8 5
19/02/2024 6 5 9
16/02/2024 4 1 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 9 7
22/04/2024 3 1 9
19/04/2024 7 3 6
17/04/2024 1 2 4
15/04/2024 3 4 9
12/04/2024 2 1 7
10/04/2024 2 6 8
08/04/2024 0 2 6
05/04/2024 0 4 8
03/04/2024 8 0 7
01/04/2024 2 1 1
29/03/2024 8 5 9
27/03/2024 2 7 2
25/03/2024 9 2 4
22/03/2024 7 8 3
20/03/2024 5 5 1
18/03/2024 0 1 1
15/03/2024 1 5 3
13/03/2024 4 4 4
11/03/2024 4 5 7
08/03/2024 3 3 4
06/03/2024 3 2 5
04/03/2024 7 5 9
01/03/2024 6 8 6
28/02/2024 6 3 0
26/02/2024 2 7 5
23/02/2024 8 7 0
21/02/2024 9 8 7
19/02/2024 3 7 0
16/02/2024 0 3 6
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 0 0
22/04/2024 8 7 9
19/04/2024 4 0 0
17/04/2024 2 7 3
15/04/2024 1 5 7
12/04/2024 7 2 0
10/04/2024 5 7 7
08/04/2024 3 5 6
05/04/2024 6 7 7
03/04/2024 5 7 2
01/04/2024 5 7 2
29/03/2024 0 2 1
27/03/2024 8 8 7
25/03/2024 3 5 9
22/03/2024 4 1 5
20/03/2024 9 1 8
18/03/2024 1 8 9
15/03/2024 8 9 2
13/03/2024 3 7 6
11/03/2024 3 2 3
08/03/2024 4 2 7
06/03/2024 8 6 4
04/03/2024 2 6 4
01/03/2024 6 8 9
28/02/2024 9 0 2
26/02/2024 5 2 6
23/02/2024 9 2 8
21/02/2024 7 8 5
19/02/2024 6 5 9
16/02/2024 4 1 5
14/02/2024 1 8 4
12/02/2024 3 5 8
07/02/2024 9 4 2
05/02/2024 8 5 1
02/02/2024 2 0 4
31/01/2024 9 1 9
29/01/2024 1 5 6
26/01/2024 2 4 8
24/01/2024 3 5 3
22/01/2024 4 5 0
19/01/2024 7 0 5
17/01/2024 6 5 3
15/01/2024 3 4 7
12/01/2024 6 6 6
10/01/2024 2 0 4
08/01/2024 6 0 7
05/01/2024 3 0 9
03/01/2024 6 9 4
01/01/2024 3 2 6
29/12/2023 9 1 6
27/12/2023 3 4 0
25/12/2023 2 8 4
22/12/2023 2 9 9
20/12/2023 0 5 4
18/12/2023 3 1 3
15/12/2023 9 5 7
13/12/2023 6 5 7
11/12/2023 1 7 6
08/12/2023 8 1 9
06/12/2023 1 2 8
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 9 7
22/04/2024 3 1 9
19/04/2024 7 3 6
17/04/2024 1 2 4
15/04/2024 3 4 9
12/04/2024 2 1 7
10/04/2024 2 6 8
08/04/2024 0 2 6
05/04/2024 0 4 8
03/04/2024 8 0 7
01/04/2024 2 1 1
29/03/2024 8 5 9
27/03/2024 2 7 2
25/03/2024 9 2 4
22/03/2024 7 8 3
20/03/2024 5 5 1
18/03/2024 0 1 1
15/03/2024 1 5 3
13/03/2024 4 4 4
11/03/2024 4 5 7
08/03/2024 3 3 4
06/03/2024 3 2 5
04/03/2024 7 5 9
01/03/2024 6 8 6
28/02/2024 6 3 0
26/02/2024 2 7 5
23/02/2024 8 7 0
21/02/2024 9 8 7
19/02/2024 3 7 0
16/02/2024 0 3 6
14/02/2024 2 3 6
12/02/2024 3 1 2
07/02/2024 2 7 5
05/02/2024 8 7 9
02/02/2024 9 5 9
31/01/2024 3 1 0
29/01/2024 8 8 5
26/01/2024 3 4 6
24/01/2024 7 9 0
22/01/2024 4 7 6
19/01/2024 2 4 5
17/01/2024 3 2 5
15/01/2024 5 7 8
12/01/2024 6 3 6
10/01/2024 0 7 9
08/01/2024 9 2 9
05/01/2024 1 1 8
03/01/2024 1 1 4
01/01/2024 7 0 0
29/12/2023 3 5 8
27/12/2023 5 3 0
25/12/2023 6 8 9
22/12/2023 2 3 1
20/12/2023 2 7 9
18/12/2023 3 6 9
15/12/2023 7 8 3
13/12/2023 6 5 6
11/12/2023 8 8 0
08/12/2023 5 2 2
06/12/2023 5 2 9
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 0 0
22/04/2024 8 7 9
19/04/2024 4 0 0
17/04/2024 2 7 3
15/04/2024 1 5 7
12/04/2024 7 2 0
10/04/2024 5 7 7
08/04/2024 3 5 6
05/04/2024 6 7 7
03/04/2024 5 7 2
01/04/2024 5 7 2
29/03/2024 0 2 1
27/03/2024 8 8 7
25/03/2024 3 5 9
22/03/2024 4 1 5
20/03/2024 9 1 8
18/03/2024 1 8 9
15/03/2024 8 9 2
13/03/2024 3 7 6
11/03/2024 3 2 3
08/03/2024 4 2 7
06/03/2024 8 6 4
04/03/2024 2 6 4
01/03/2024 6 8 9
28/02/2024 9 0 2
26/02/2024 5 2 6
23/02/2024 9 2 8
21/02/2024 7 8 5
19/02/2024 6 5 9
16/02/2024 4 1 5
14/02/2024 1 8 4
12/02/2024 3 5 8
07/02/2024 9 4 2
05/02/2024 8 5 1
02/02/2024 2 0 4
31/01/2024 9 1 9
29/01/2024 1 5 6
26/01/2024 2 4 8
24/01/2024 3 5 3
22/01/2024 4 5 0
19/01/2024 7 0 5
17/01/2024 6 5 3
15/01/2024 3 4 7
12/01/2024 6 6 6
10/01/2024 2 0 4
08/01/2024 6 0 7
05/01/2024 3 0 9
03/01/2024 6 9 4
01/01/2024 3 2 6
29/12/2023 9 1 6
27/12/2023 3 4 0
25/12/2023 2 8 4
22/12/2023 2 9 9
20/12/2023 0 5 4
18/12/2023 3 1 3
15/12/2023 9 5 7
13/12/2023 6 5 7
11/12/2023 1 7 6
08/12/2023 8 1 9
06/12/2023 1 2 8
04/12/2023 3 7 4
01/12/2023 4 0 1
29/11/2023 0 6 0
27/11/2023 7 8 5
24/11/2023 4 3 2
22/11/2023 6 5 5
20/11/2023 7 5 7
17/11/2023 6 1 8
15/11/2023 2 0 8
13/11/2023 0 5 1
10/11/2023 6 4 0
08/11/2023 6 6 2
06/11/2023 6 2 9
03/11/2023 4 0 1
01/11/2023 4 7 8
30/10/2023 6 6 1
27/10/2023 3 1 7
25/10/2023 9 7 6
23/10/2023 6 6 4
20/10/2023 2 2 6
18/10/2023 2 2 0
16/10/2023 7 9 6
13/10/2023 3 8 9
11/10/2023 8 6 6
09/10/2023 2 1 0
06/10/2023 8 4 8
04/10/2023 8 1 2
02/10/2023 0 1 1
29/09/2023 1 9 1
27/09/2023 6 3 6
25/09/2023 5 1 9
22/09/2023 7 4 8
20/09/2023 7 4 9
18/09/2023 5 9 0
15/09/2023 1 8 3
13/09/2023 6 4 7
11/09/2023 9 8 0
08/09/2023 6 2 1
06/09/2023 0 4 2
04/09/2023 0 1 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/04/2024 2 9 7
22/04/2024 3 1 9
19/04/2024 7 3 6
17/04/2024 1 2 4
15/04/2024 3 4 9
12/04/2024 2 1 7
10/04/2024 2 6 8
08/04/2024 0 2 6
05/04/2024 0 4 8
03/04/2024 8 0 7
01/04/2024 2 1 1
29/03/2024 8 5 9
27/03/2024 2 7 2
25/03/2024 9 2 4
22/03/2024 7 8 3
20/03/2024 5 5 1
18/03/2024 0 1 1
15/03/2024 1 5 3
13/03/2024 4 4 4
11/03/2024 4 5 7
08/03/2024 3 3 4
06/03/2024 3 2 5
04/03/2024 7 5 9
01/03/2024 6 8 6
28/02/2024 6 3 0
26/02/2024 2 7 5
23/02/2024 8 7 0
21/02/2024 9 8 7
19/02/2024 3 7 0
16/02/2024 0 3 6
14/02/2024 2 3 6
12/02/2024 3 1 2
07/02/2024 2 7 5
05/02/2024 8 7 9
02/02/2024 9 5 9
31/01/2024 3 1 0
29/01/2024 8 8 5
26/01/2024 3 4 6
24/01/2024 7 9 0
22/01/2024 4 7 6
19/01/2024 2 4 5
17/01/2024 3 2 5
15/01/2024 5 7 8
12/01/2024 6 3 6
10/01/2024 0 7 9
08/01/2024 9 2 9
05/01/2024 1 1 8
03/01/2024 1 1 4
01/01/2024 7 0 0
29/12/2023 3 5 8
27/12/2023 5 3 0
25/12/2023 6 8 9
22/12/2023 2 3 1
20/12/2023 2 7 9
18/12/2023 3 6 9
15/12/2023 7 8 3
13/12/2023 6 5 6
11/12/2023 8 8 0
08/12/2023 5 2 2
06/12/2023 5 2 9
04/12/2023 4 8 6
01/12/2023 9 3 4
29/11/2023 5 4 7
27/11/2023 3 2 6
24/11/2023 4 5 8
22/11/2023 1 1 7
20/11/2023 4 9 7
17/11/2023 7 8 8
15/11/2023 0 7 4
13/11/2023 1 2 0
10/11/2023 6 9 3
08/11/2023 2 5 7
06/11/2023 0 0 1
03/11/2023 9 5 1
01/11/2023 5 0 9
30/10/2023 0 7 1
27/10/2023 8 1 1
25/10/2023 4 0 7
23/10/2023 0 7 6
20/10/2023 7 1 6
18/10/2023 6 2 4
16/10/2023 1 0 2
13/10/2023 6 2 1
11/10/2023 2 2 0
09/10/2023 9 1 7
06/10/2023 2 6 2
04/10/2023 8 4 5
02/10/2023 2 0 1
29/09/2023 8 4 6
27/09/2023 3 2 7
25/09/2023 0 9 2
22/09/2023 2 0 5
20/09/2023 7 2 8
18/09/2023 1 1 0
15/09/2023 3 0 5
13/09/2023 7 1 9
11/09/2023 6 1 4
08/09/2023 0 0 2
06/09/2023 9 8 0
04/09/2023 1 2 5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem kết quả giải đặc biệt của Max 3D:

Chọn bộ số: Mỗi giải đặc biệt của Max 3D bao gồm 2 bộ số, mỗi bộ có 3 chữ số, bạn có thể chọn một bộ trong đó để kiểm tra các con số ở vị trí số cuối, số giữa hoặc số đầu.

Chọn kỳ quay: Bạn có thể lựa chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất để thống kê tần suất xuất hiện của từng con số trong giải đặc biệt của Max 3D.

Chế độ hiển thị: Bạn có thể thay đổi giữa 2 chế độ bảng thống kê hoặc biểu đồ, chọn một hình thức phù hợp nhất để xem thống kê dữ liệu Max 3D.

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 27 6
3 26 2
0 21 4
4 21 -1
5 20 2
6 19 2
8 19 -3
1 18 1
7 17 -3
9 12 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 26 9
7 24 -2
3 23 3
4 22 6
1 22 6
6 20 2
0 19 4
5 15 -11
8 15 -5
9 14 -12
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 26 0
6 22 -5
8 21 4
3 21 5
7 20 -3
2 20 4
9 20 5
1 18 -8
5 17 -1
4 15 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 74 6
6 70 12
2 67 13
4 63 2
8 63 1
7 58 -10
0 55 3
5 51 -8
9 51 -5
1 48 -14
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 75 22
3 65 6
2 63 -6
8 63 3
9 61 11
1 58 -2
6 56 -6
5 56 -6
0 53 -3
4 50 -19
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 75 -2
0 72 18
7 60 6
3 59 -1
5 59 -1
1 59 7
9 57 -7
2 56 1
4 54 -9
8 49 -12
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 142 34
6 128 9
7 126 -9
8 125 11
4 124 -1
2 121 -2
5 110 -22
1 110 -7
0 107 4
9 107 -17
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 132 2
7 128 17
3 124 2
8 123 -5
4 119 15
6 118 -11
5 118 -2
1 118 -14
9 111 7
0 109 -11
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 152 35
0 126 -13
9 121 12
5 119 6
3 119 3
4 117 14
7 114 -4
2 111 -11
1 111 -20
8 110 -22
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 215 13
4 213 11
6 212 25
7 209 -22
2 202 2
8 195 8
9 193 -17
5 192 -27
1 190 0
0 179 7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 224 26
1 215 37
8 207 0
3 205 -7
5 196 -19
7 196 -12
6 195 -3
4 193 -9
0 189 -17
9 180 4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 233 10
0 221 29
1 211 16
8 196 -11
7 196 -15
9 195 -4
3 192 4
5 191 -16
4 183 -6
2 182 -7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh, số nóng của Max 3D:

Chọn số: Chọn số cuối, số giữa hoặc số đầu để kiểm tra tần suất xuất hiện nhiều hay ít và cụ thể là bao nhiêu của mỗi con số trong kết quả Max 3D.

Chọn kỳ quay: Chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất, bạn sẽ dễ dàng phát hiện trong số kỳ quay đó, con số thuộc số cuối, số giữa hoặc số đầu nào có tần suất xuất hiện nhiều, con số nào có số lần xuất hiện ít.

Chế độ hiển thị: Nếu cảm thấy bảng thống kê không được trực quan thì bạn có thể chọn chuyển sang chế độ biểu đồ để quan sát.

Kết quả các kỳ quay trước của Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 22/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 879 319 1tr
Nhất 299 833 926 356 350N
Nhì 686 270 011 210N
983 076 048
Ba 271 131 766 852 100N
100 760 835 225
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 400 736 1tr
Nhất 226 212 454 631 350N
Nhì 641 669 445 210N
154 183 867
Ba 484 923 347 270 100N
385 460 322 141
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 17/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 273 124 1tr
Nhất 317 333 298 812 350N
Nhì 644 636 420 210N
510 307 709
Ba 914 571 612 278 100N
441 796 128 234
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 15/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 157 349 1tr
Nhất 832 311 228 735 350N
Nhì 650 867 963 210N
236 487 513
Ba 300 819 478 882 100N
979 692 611 094
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 720 217 1tr
Nhất 573 379 612 338 350N
Nhì 264 144 114 210N
025 465 932
Ba 041 665 038 389 100N
067 748 226 557
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 10/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 577 268 1tr
Nhất 353 360 313 399 350N
Nhì 669 493 577 210N
671 090 720
Ba 626 240 729 972 100N
531 445 921 216
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 08/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 356 026 1tr
Nhất 553 466 562 100 350N
Nhì 206 479 436 210N
998 641 371
Ba 093 484 673 820 100N
117 149 111 888
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 677 048 1tr
Nhất 734 538 040 803 350N
Nhì 493 844 085 210N
850 556 432
Ba 723 115 538 007 100N
418 992 060 202
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 03/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 572 807 1tr
Nhất 459 252 285 085 350N
Nhì 507 222 125 210N
363 829 739
Ba 970 130 362 808 100N
599 150 825 070
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 01/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 572 211 1tr
Nhất 914 900 845 854 350N
Nhì 346 081 560 210N
199 991 016
Ba 314 280 317 717 100N
076 340 462 708
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 021 859 1tr
Nhất 971 420 088 572 350N
Nhì 450 371 362 210N
973 171 032
Ba 598 290 276 149 100N
661 233 454 367
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 27/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 887 272 1tr
Nhất 766 046 292 276 350N
Nhì 140 081 967 210N
302 514 930
Ba 910 704 797 728 100N
824 866 256 696
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 25/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 359 924 1tr
Nhất 177 280 851 941 350N
Nhì 991 273 976 210N
706 691 844
Ba 286 068 691 271 100N
832 407 551 279
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 415 783 1tr
Nhất 400 139 075 401 350N
Nhì 356 791 888 210N
386 669 470
Ba 487 927 277 748 100N
988 993 755 222
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 20/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 918 551 1tr
Nhất 305 428 862 084 350N
Nhì 801 435 542 210N
662 330 297
Ba 354 827 420 356 100N
463 800 817 390
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 18/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 189 011 1tr
Nhất 603 177 486 517 350N
Nhì 668 658 020 210N
611 570 735
Ba 685 487 899 650 100N
134 843 785 623
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 892 153 1tr
Nhất 632 595 546 990 350N
Nhì 203 106 021 210N
939 290 799
Ba 316 355 830 677 100N
528 445 395 593
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 13/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 376 444 1tr
Nhất 408 533 174 330 350N
Nhì 629 480 846 210N
856 962 094
Ba 157 568 737 795 100N
556 861 735 136
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 11/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 323 457 1tr
Nhất 959 237 736 094 350N
Nhì 973 795 165 210N
957 119 556
Ba 673 778 240 358 100N
031 485 159 321
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 334 1tr
Nhất 312 611 794 805 350N
Nhì 688 304 215 210N
580 455 689
Ba 103 051 374 615 100N
342 625 004 226
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 06/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 864 325 1tr
Nhất 846 892 827 091 350N
Nhì 410 813 413 210N
696 559 076
Ba 683 906 335 750 100N
079 223 713 663
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 04/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 264 759 1tr
Nhất 074 514 644 603 350N
Nhì 827 698 038 210N
664 671 984
Ba 643 682 615 872 100N
294 979 570 937
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 689 686 1tr
Nhất 718 183 323 620 350N
Nhì 470 429 137 210N
891 924 772
Ba 934 086 689 052 100N
866 660 096 201
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 28/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 902 630 1tr
Nhất 294 466 054 310 350N
Nhì 369 975 284 210N
793 269 203
Ba 239 808 782 683 100N
385 271 876 489
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 26/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 526 275 1tr
Nhất 239 795 406 141 350N
Nhì 852 566 664 210N
357 413 249
Ba 390 707 766 374 100N
646 342 131 363
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 928 870 1tr
Nhất 757 567 541 718 350N
Nhì 256 167 824 210N
097 400 574
Ba 088 475 925 599 100N
930 383 970 607
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 21/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 785 987 1tr
Nhất 989 337 766 569 350N
Nhì 697 885 107 210N
306 134 336
Ba 475 612 410 172 100N
155 093 135 388
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 19/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 659 370 1tr
Nhất 766 092 622 447 350N
Nhì 535 280 142 210N
421 941 250
Ba 033 799 713 379 100N
832 606 238 425
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 415 036 1tr
Nhất 902 783 851 122 350N
Nhì 676 880 780 210N
819 972 881
Ba 436 335 696 713 100N
895 408 621 599
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 14/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 236 1tr
Nhất 507 051 640 584 350N
Nhì 969 006 298 210N
520 497 729
Ba 357 026 896 284 100N
650 349 780 861
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 12/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 358 312 1tr
Nhất 143 469 453 114 350N
Nhì 391 839 543 210N
226 761 563
Ba 538 585 823 543 100N
902 556 246 082
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 07/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 942 275 1tr
Nhất 421 878 407 321 350N
Nhì 968 938 506 210N
653 291 605
Ba 927 075 152 114 100N
848 070 328 105
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 05/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 851 879 1tr
Nhất 094 088 195 106 350N
Nhì 569 072 466 210N
063 769 015
Ba 111 695 055 082 100N
161 035 521 752
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 204 959 1tr
Nhất 484 859 772 687 350N
Nhì 289 780 806 210N
619 805 824
Ba 750 069 729 384 100N
307 041 593 152
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 31/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 919 310 1tr
Nhất 288 426 989 946 350N
Nhì 193 743 152 210N
447 510 625
Ba 783 687 198 211 100N
393 306 456 121
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 29/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 156 885 1tr
Nhất 616 176 143 691 350N
Nhì 109 525 688 210N
315 004 782
Ba 650 020 794 538 100N
710 769 183 967
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 248 346 1tr
Nhất 883 158 074 725 350N
Nhì 761 459 118 210N
305 785 209
Ba 443 106 262 273 100N
733 928 419 646
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 24/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 353 790 1tr
Nhất 570 135 627 290 350N
Nhì 664 447 829 210N
637 504 345
Ba 040 320 562 721 100N
836 783 252 213
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 22/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 450 476 1tr
Nhất 447 315 310 623 350N
Nhì 530 954 735 210N
138 796 238
Ba 388 342 448 242 100N
986 749 054 723
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 705 245 1tr
Nhất 895 582 290 262 350N
Nhì 182 766 676 210N
569 022 383
Ba 537 948 710 667 100N
324 428 420 716
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 17/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 653 325 1tr
Nhất 658 212 456 255 350N
Nhì 709 554 776 210N
651 230 804
Ba 720 436 437 338 100N
164 517 405 340
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 15/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 347 578 1tr
Nhất 323 140 931 750 350N
Nhì 213 473 083 210N
806 161 771
Ba 818 088 841 267 100N
489 463 204 359
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 666 636 1tr
Nhất 742 624 612 091 350N
Nhì 809 284 877 210N
356 130 699
Ba 154 876 594 368 100N
180 060 454 161
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 10/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 204 079 1tr
Nhất 169 978 536 412 350N
Nhì 310 417 625 210N
993 835 340
Ba 911 018 444 953 100N
667 320 246 238
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 08/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 607 929 1tr
Nhất 905 350 807 803 350N
Nhì 243 376 744 210N
438 569 197
Ba 453 722 414 671 100N
763 447 226 661
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 309 118 1tr
Nhất 765 588 014 028 350N
Nhì 119 410 333 210N
528 083 935
Ba 332 374 912 468 100N
732 077 526 090
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 03/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 694 114 1tr
Nhất 937 573 288 905 350N
Nhì 991 562 171 210N
635 916 757
Ba 043 175 368 851 100N
960 933 765 301
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 01/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 326 700 1tr
Nhất 970 580 862 584 350N
Nhì 171 972 721 210N
316 576 992
Ba 539 661 528 866 100N
065 004 936 050
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 916 358 1tr
Nhất 706 087 985 645 350N
Nhì 371 843 994 210N
694 408 405
Ba 622 353 248 464 100N
819 384 408 873
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 27/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 340 530 1tr
Nhất 634 128 188 966 350N
Nhì 446 097 911 210N
006 607 598
Ba 456 497 820 826 100N
085 699 512 845
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 25/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 284 689 1tr
Nhất 553 012 217 042 350N
Nhì 128 504 452 210N
014 393 233
Ba 593 235 761 901 100N
805 141 503 239
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 299 231 1tr
Nhất 788 527 744 217 350N
Nhì 846 557 324 210N
759 843 219
Ba 797 881 826 685 100N
822 785 701 347
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 20/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 054 279 1tr
Nhất 896 331 453 092 350N
Nhì 741 942 718 210N
739 330 326
Ba 816 790 191 153 100N
434 434 734 187
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 18/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 313 369 1tr
Nhất 612 342 566 664 350N
Nhì 499 656 003 210N
838 857 472
Ba 942 324 579 966 100N
138 960 437 547
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 957 783 1tr
Nhất 835 235 010 498 350N
Nhì 209 172 761 210N
132 822 338
Ba 534 146 123 724 100N
129 931 072 598
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 13/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 657 656 1tr
Nhất 885 410 679 403 350N
Nhì 687 974 945 210N
414 678 545
Ba 871 925 344 394 100N
978 296 960 577
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 11/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 176 880 1tr
Nhất 383 871 115 012 350N
Nhì 727 884 316 210N
965 672 844
Ba 295 369 805 808 100N
104 849 622 266
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 819 522 1tr
Nhất 600 649 561 451 350N
Nhì 976 743 659 210N
769 406 827
Ba 677 888 749 069 100N
999 771 206 426
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 06/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 128 529 1tr
Nhất 019 166 847 155 350N
Nhì 244 522 379 210N
376 486 786
Ba 939 422 447 836 100N
935 750 195 147
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 04/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 374 486 1tr
Nhất 313 746 935 519 350N
Nhì 534 797 935 210N
039 771 356
Ba 908 091 615 982 100N
891 978 991 380
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm