Kết Quả Xổ Số Max 3D

Trang chủ > Max 3D
Đối với dân sành chơi xổ số nhà Vietlott, kết quả max 3d có lẽ là cái tên tra cứu quen thuộc mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần. Khi thực hiện tra cứu các kết quả xổ số max 3d tổng hợp, người chơi sẽ có được những thông tin chính xác nhất về những con số được thống kê qua từng ngày, từng tuần.

Kết Quả Max 3D Mới Nhất 01/12/2023

Kỳ:#00699
Giải Kết quả Giá trị
ĐB 401 934 1tr
Nhất 010 494 048 431 350N
Nhì 819 832 039 210N
130 980 516
Ba 960 081 502 118 100N
541 919 901 343
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê chi tiết kết quả Max 3D

Thống kê giải đặc biệt Max 3D

Chọn bộ số
Chọn chu kỳ
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 4 0 1
29/11/2023 0 6 0
27/11/2023 7 8 5
24/11/2023 4 3 2
22/11/2023 6 5 5
20/11/2023 7 5 7
17/11/2023 6 1 8
15/11/2023 2 0 8
13/11/2023 0 5 1
10/11/2023 6 4 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 9 3 4
29/11/2023 5 4 7
27/11/2023 3 2 6
24/11/2023 4 5 8
22/11/2023 1 1 7
20/11/2023 4 9 7
17/11/2023 7 8 8
15/11/2023 0 7 4
13/11/2023 1 2 0
10/11/2023 6 9 3
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 4 0 1
29/11/2023 0 6 0
27/11/2023 7 8 5
24/11/2023 4 3 2
22/11/2023 6 5 5
20/11/2023 7 5 7
17/11/2023 6 1 8
15/11/2023 2 0 8
13/11/2023 0 5 1
10/11/2023 6 4 0
08/11/2023 6 6 2
06/11/2023 6 2 9
03/11/2023 4 0 1
01/11/2023 4 7 8
30/10/2023 6 6 1
27/10/2023 3 1 7
25/10/2023 9 7 6
23/10/2023 6 6 4
20/10/2023 2 2 6
18/10/2023 2 2 0
16/10/2023 7 9 6
13/10/2023 3 8 9
11/10/2023 8 6 6
09/10/2023 2 1 0
06/10/2023 8 4 8
04/10/2023 8 1 2
02/10/2023 0 1 1
29/09/2023 1 9 1
27/09/2023 6 3 6
25/09/2023 5 1 9
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 9 3 4
29/11/2023 5 4 7
27/11/2023 3 2 6
24/11/2023 4 5 8
22/11/2023 1 1 7
20/11/2023 4 9 7
17/11/2023 7 8 8
15/11/2023 0 7 4
13/11/2023 1 2 0
10/11/2023 6 9 3
08/11/2023 2 5 7
06/11/2023 0 0 1
03/11/2023 9 5 1
01/11/2023 5 0 9
30/10/2023 0 7 1
27/10/2023 8 1 1
25/10/2023 4 0 7
23/10/2023 0 7 6
20/10/2023 7 1 6
18/10/2023 6 2 4
16/10/2023 1 0 2
13/10/2023 6 2 1
11/10/2023 2 2 0
09/10/2023 9 1 7
06/10/2023 2 6 2
04/10/2023 8 4 5
02/10/2023 2 0 1
29/09/2023 8 4 6
27/09/2023 3 2 7
25/09/2023 0 9 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 4 0 1
29/11/2023 0 6 0
27/11/2023 7 8 5
24/11/2023 4 3 2
22/11/2023 6 5 5
20/11/2023 7 5 7
17/11/2023 6 1 8
15/11/2023 2 0 8
13/11/2023 0 5 1
10/11/2023 6 4 0
08/11/2023 6 6 2
06/11/2023 6 2 9
03/11/2023 4 0 1
01/11/2023 4 7 8
30/10/2023 6 6 1
27/10/2023 3 1 7
25/10/2023 9 7 6
23/10/2023 6 6 4
20/10/2023 2 2 6
18/10/2023 2 2 0
16/10/2023 7 9 6
13/10/2023 3 8 9
11/10/2023 8 6 6
09/10/2023 2 1 0
06/10/2023 8 4 8
04/10/2023 8 1 2
02/10/2023 0 1 1
29/09/2023 1 9 1
27/09/2023 6 3 6
25/09/2023 5 1 9
22/09/2023 7 4 8
20/09/2023 7 4 9
18/09/2023 5 9 0
15/09/2023 1 8 3
13/09/2023 6 4 7
11/09/2023 9 8 0
08/09/2023 6 2 1
06/09/2023 0 4 2
04/09/2023 0 1 1
01/09/2023 1 5 5
30/08/2023 7 3 2
28/08/2023 0 3 8
25/08/2023 2 0 7
23/08/2023 5 6 5
21/08/2023 4 7 5
18/08/2023 7 7 6
16/08/2023 9 9 8
14/08/2023 8 5 7
11/08/2023 8 8 3
09/08/2023 3 1 0
07/08/2023 9 6 6
04/08/2023 1 6 8
02/08/2023 2 2 7
31/07/2023 2 6 2
28/07/2023 1 5 2
26/07/2023 4 6 1
24/07/2023 0 3 6
21/07/2023 3 7 6
19/07/2023 4 8 4
17/07/2023 9 2 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 9 3 4
29/11/2023 5 4 7
27/11/2023 3 2 6
24/11/2023 4 5 8
22/11/2023 1 1 7
20/11/2023 4 9 7
17/11/2023 7 8 8
15/11/2023 0 7 4
13/11/2023 1 2 0
10/11/2023 6 9 3
08/11/2023 2 5 7
06/11/2023 0 0 1
03/11/2023 9 5 1
01/11/2023 5 0 9
30/10/2023 0 7 1
27/10/2023 8 1 1
25/10/2023 4 0 7
23/10/2023 0 7 6
20/10/2023 7 1 6
18/10/2023 6 2 4
16/10/2023 1 0 2
13/10/2023 6 2 1
11/10/2023 2 2 0
09/10/2023 9 1 7
06/10/2023 2 6 2
04/10/2023 8 4 5
02/10/2023 2 0 1
29/09/2023 8 4 6
27/09/2023 3 2 7
25/09/2023 0 9 2
22/09/2023 2 0 5
20/09/2023 7 2 8
18/09/2023 1 1 0
15/09/2023 3 0 5
13/09/2023 7 1 9
11/09/2023 6 1 4
08/09/2023 0 0 2
06/09/2023 9 8 0
04/09/2023 1 2 5
01/09/2023 0 3 5
30/08/2023 1 6 4
28/08/2023 9 1 0
25/08/2023 5 7 4
23/08/2023 9 3 1
21/08/2023 7 5 8
18/08/2023 1 6 8
16/08/2023 8 6 5
14/08/2023 8 6 3
11/08/2023 7 4 6
09/08/2023 3 0 8
07/08/2023 4 8 5
04/08/2023 5 2 8
02/08/2023 5 7 3
31/07/2023 8 4 0
28/07/2023 6 8 2
26/07/2023 7 7 5
24/07/2023 2 8 5
21/07/2023 9 9 4
19/07/2023 7 8 1
17/07/2023 0 4 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 4 0 1
29/11/2023 0 6 0
27/11/2023 7 8 5
24/11/2023 4 3 2
22/11/2023 6 5 5
20/11/2023 7 5 7
17/11/2023 6 1 8
15/11/2023 2 0 8
13/11/2023 0 5 1
10/11/2023 6 4 0
08/11/2023 6 6 2
06/11/2023 6 2 9
03/11/2023 4 0 1
01/11/2023 4 7 8
30/10/2023 6 6 1
27/10/2023 3 1 7
25/10/2023 9 7 6
23/10/2023 6 6 4
20/10/2023 2 2 6
18/10/2023 2 2 0
16/10/2023 7 9 6
13/10/2023 3 8 9
11/10/2023 8 6 6
09/10/2023 2 1 0
06/10/2023 8 4 8
04/10/2023 8 1 2
02/10/2023 0 1 1
29/09/2023 1 9 1
27/09/2023 6 3 6
25/09/2023 5 1 9
22/09/2023 7 4 8
20/09/2023 7 4 9
18/09/2023 5 9 0
15/09/2023 1 8 3
13/09/2023 6 4 7
11/09/2023 9 8 0
08/09/2023 6 2 1
06/09/2023 0 4 2
04/09/2023 0 1 1
01/09/2023 1 5 5
30/08/2023 7 3 2
28/08/2023 0 3 8
25/08/2023 2 0 7
23/08/2023 5 6 5
21/08/2023 4 7 5
18/08/2023 7 7 6
16/08/2023 9 9 8
14/08/2023 8 5 7
11/08/2023 8 8 3
09/08/2023 3 1 0
07/08/2023 9 6 6
04/08/2023 1 6 8
02/08/2023 2 2 7
31/07/2023 2 6 2
28/07/2023 1 5 2
26/07/2023 4 6 1
24/07/2023 0 3 6
21/07/2023 3 7 6
19/07/2023 4 8 4
17/07/2023 9 2 1
14/07/2023 6 0 6
12/07/2023 7 1 4
10/07/2023 7 9 6
07/07/2023 9 5 3
05/07/2023 4 4 5
03/07/2023 2 0 2
30/06/2023 5 4 8
28/06/2023 2 4 5
26/06/2023 6 4 0
23/06/2023 5 2 8
21/06/2023 3 5 5
19/06/2023 3 2 3
16/06/2023 4 3 7
14/06/2023 1 2 0
12/06/2023 2 0 2
09/06/2023 3 6 7
07/06/2023 7 1 2
05/06/2023 9 3 7
02/06/2023 9 9 9
31/05/2023 7 9 9
29/05/2023 7 8 4
26/05/2023 1 7 3
24/05/2023 0 1 4
22/05/2023 6 6 9
19/05/2023 8 1 2
17/05/2023 8 8 8
15/05/2023 5 4 3
12/05/2023 3 2 4
10/05/2023 6 4 1
08/05/2023 5 1 7
05/05/2023 4 4 9
03/05/2023 1 1 8
01/05/2023 2 0 6
28/04/2023 0 9 7
26/04/2023 7 8 6
24/04/2023 4 6 2
21/04/2023 1 2 8
19/04/2023 3 6 3
17/04/2023 3 6 1
14/04/2023 8 2 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/12/2023 9 3 4
29/11/2023 5 4 7
27/11/2023 3 2 6
24/11/2023 4 5 8
22/11/2023 1 1 7
20/11/2023 4 9 7
17/11/2023 7 8 8
15/11/2023 0 7 4
13/11/2023 1 2 0
10/11/2023 6 9 3
08/11/2023 2 5 7
06/11/2023 0 0 1
03/11/2023 9 5 1
01/11/2023 5 0 9
30/10/2023 0 7 1
27/10/2023 8 1 1
25/10/2023 4 0 7
23/10/2023 0 7 6
20/10/2023 7 1 6
18/10/2023 6 2 4
16/10/2023 1 0 2
13/10/2023 6 2 1
11/10/2023 2 2 0
09/10/2023 9 1 7
06/10/2023 2 6 2
04/10/2023 8 4 5
02/10/2023 2 0 1
29/09/2023 8 4 6
27/09/2023 3 2 7
25/09/2023 0 9 2
22/09/2023 2 0 5
20/09/2023 7 2 8
18/09/2023 1 1 0
15/09/2023 3 0 5
13/09/2023 7 1 9
11/09/2023 6 1 4
08/09/2023 0 0 2
06/09/2023 9 8 0
04/09/2023 1 2 5
01/09/2023 0 3 5
30/08/2023 1 6 4
28/08/2023 9 1 0
25/08/2023 5 7 4
23/08/2023 9 3 1
21/08/2023 7 5 8
18/08/2023 1 6 8
16/08/2023 8 6 5
14/08/2023 8 6 3
11/08/2023 7 4 6
09/08/2023 3 0 8
07/08/2023 4 8 5
04/08/2023 5 2 8
02/08/2023 5 7 3
31/07/2023 8 4 0
28/07/2023 6 8 2
26/07/2023 7 7 5
24/07/2023 2 8 5
21/07/2023 9 9 4
19/07/2023 7 8 1
17/07/2023 0 4 0
14/07/2023 6 3 3
12/07/2023 6 1 9
10/07/2023 6 2 8
07/07/2023 8 1 6
05/07/2023 1 4 6
03/07/2023 9 4 0
30/06/2023 5 4 7
28/06/2023 4 3 4
26/06/2023 3 6 8
23/06/2023 8 1 9
21/06/2023 4 4 9
19/06/2023 3 1 5
16/06/2023 6 1 5
14/06/2023 2 2 5
12/06/2023 3 1 4
09/06/2023 4 5 9
07/06/2023 0 3 9
05/06/2023 9 2 4
02/06/2023 0 0 7
31/05/2023 7 9 7
29/05/2023 8 0 5
26/05/2023 4 0 3
24/05/2023 9 6 4
22/05/2023 3 3 9
19/05/2023 7 7 9
17/05/2023 4 1 2
15/05/2023 7 4 4
12/05/2023 1 5 2
10/05/2023 6 7 0
08/05/2023 5 5 0
05/05/2023 9 6 6
03/05/2023 0 0 4
01/05/2023 2 4 5
28/04/2023 4 6 7
26/04/2023 0 6 6
24/04/2023 5 1 8
21/04/2023 1 5 6
19/04/2023 4 0 6
17/04/2023 6 3 0
14/04/2023 3 3 5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem kết quả giải đặc biệt của Max 3D:

Chọn bộ số: Mỗi giải đặc biệt của Max 3D bao gồm 2 bộ số, mỗi bộ có 3 chữ số, bạn có thể chọn một bộ trong đó để kiểm tra các con số ở vị trí số cuối, số giữa hoặc số đầu.

Chọn kỳ quay: Bạn có thể lựa chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất để thống kê tần suất xuất hiện của từng con số trong giải đặc biệt của Max 3D.

Chế độ hiển thị: Bạn có thể thay đổi giữa 2 chế độ bảng thống kê hoặc biểu đồ, chọn một hình thức phù hợp nhất để xem thống kê dữ liệu Max 3D.

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 30 7
0 24 12
1 21 -3
7 21 -1
5 20 1
2 19 1
8 19 2
6 17 -11
9 15 -6
3 14 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 27 6
1 25 0
0 23 1
5 23 6
3 22 5
9 19 0
4 17 0
6 16 -11
8 15 2
7 13 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 29 1
0 26 5
8 25 9
9 20 5
6 20 -2
7 20 -1
4 17 1
3 16 -9
5 15 0
2 12 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 70 14
6 68 16
1 63 6
2 63 1
7 60 -13
5 58 -17
8 57 0
9 55 -10
0 54 4
3 52 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 75 19
2 71 9
6 64 -3
3 59 -3
0 59 -3
4 58 11
5 58 -6
9 56 9
8 52 -21
7 48 -12
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 83 36
0 71 1
6 64 10
8 63 -5
3 58 -2
7 58 -1
9 56 3
2 51 -20
4 50 -2
5 46 -20
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 133 -7
5 133 15
4 126 1
2 125 10
6 120 6
9 120 -9
1 120 6
8 114 7
3 105 -22
0 104 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 133 14
6 131 21
1 131 26
8 125 13
5 122 -14
3 121 -10
0 121 -1
7 108 -19
4 105 -26
9 103 -4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 141 22
8 131 13
1 130 9
2 122 20
3 118 14
6 118 -27
7 117 -11
5 112 -11
9 109 -13
4 102 -16
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 229 12
4 210 9
5 209 -7
9 207 9
6 206 32
2 197 2
1 197 9
3 194 -14
8 180 -24
0 171 -28
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 217 21
3 209 7
5 205 2
8 204 3
0 201 4
1 201 6
6 201 1
7 196 -6
4 192 -21
9 174 -17
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 228 51
6 216 -2
1 204 14
8 204 -12
7 204 -26
9 191 -15
5 191 -24
2 191 28
3 189 -7
4 182 -7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh, số nóng của Max 3D:

Chọn số: Chọn số cuối, số giữa hoặc số đầu để kiểm tra tần suất xuất hiện nhiều hay ít và cụ thể là bao nhiêu của mỗi con số trong kết quả Max 3D.

Chọn kỳ quay: Chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần nhất, bạn sẽ dễ dàng phát hiện trong số kỳ quay đó, con số thuộc số cuối, số giữa hoặc số đầu nào có tần suất xuất hiện nhiều, con số nào có số lần xuất hiện ít.

Chế độ hiển thị: Nếu cảm thấy bảng thống kê không được trực quan thì bạn có thể chọn chuyển sang chế độ biểu đồ để quan sát.

Kết quả các kỳ quay trước của Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 29/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 060 547 1tr
Nhất 107 769 393 440 350N
Nhì 721 268 294 210N
998 441 589
Ba 407 816 383 517 100N
520 137 667 071
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 27/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 785 326 1tr
Nhất 731 900 114 569 350N
Nhì 927 778 163 210N
849 794 885
Ba 420 419 191 028 100N
846 219 305 881
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 432 458 1tr
Nhất 053 729 259 405 350N
Nhì 158 415 145 210N
826 017 506
Ba 352 409 607 538 100N
746 671 225 656
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 22/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 655 117 1tr
Nhất 380 461 759 111 350N
Nhì 078 842 520 210N
432 275 829
Ba 039 510 371 629 100N
487 099 098 383
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 20/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 757 497 1tr
Nhất 893 924 026 698 350N
Nhì 201 546 464 210N
225 120 861
Ba 250 913 819 798 100N
228 205 008 025
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 618 788 1tr
Nhất 292 265 058 446 350N
Nhì 424 390 467 210N
837 550 739
Ba 330 970 216 224 100N
411 648 637 966
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 15/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 208 074 1tr
Nhất 725 834 163 131 350N
Nhì 560 516 257 210N
714 326 700
Ba 096 437 471 651 100N
451 783 003 457
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 13/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 051 120 1tr
Nhất 634 806 608 860 350N
Nhì 151 970 682 210N
174 583 406
Ba 311 283 596 658 100N
940 027 021 751
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 640 693 1tr
Nhất 794 352 115 474 350N
Nhì 901 478 102 210N
528 750 054
Ba 141 839 223 833 100N
708 432 116 592
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 08/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 662 257 1tr
Nhất 501 003 123 693 350N
Nhì 674 363 817 210N
173 174 768
Ba 602 315 747 577 100N
445 413 802 683
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 06/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 629 001 1tr
Nhất 224 967 812 216 350N
Nhì 641 064 690 210N
636 175 625
Ba 741 341 937 181 100N
119 803 820 683
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 401 951 1tr
Nhất 751 708 563 740 350N
Nhì 162 184 464 210N
271 453 952
Ba 210 334 671 651 100N
626 277 491 790
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 01/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 478 509 1tr
Nhất 328 834 493 561 350N
Nhì 706 851 589 210N
589 069 706
Ba 143 347 165 349 100N
167 002 716 432
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 30/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 661 071 1tr
Nhất 580 703 912 221 350N
Nhì 361 936 812 210N
363 123 791
Ba 376 162 801 632 100N
480 941 094 595
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 27/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 317 811 1tr
Nhất 512 203 999 800 350N
Nhì 839 394 094 210N
616 617 457
Ba 217 678 546 950 100N
223 728 249 591
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 25/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 976 407 1tr
Nhất 551 427 925 210 350N
Nhì 108 598 262 210N
067 626 965
Ba 502 579 960 430 100N
412 750 126 842
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 23/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 664 076 1tr
Nhất 643 268 565 176 350N
Nhì 951 318 771 210N
489 727 857
Ba 862 198 939 167 100N
405 105 323 474
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 20/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 226 716 1tr
Nhất 146 253 982 745 350N
Nhì 172 773 683 210N
958 030 830
Ba 455 698 139 380 100N
843 535 971 906
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 18/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 220 624 1tr
Nhất 795 634 490 397 350N
Nhì 610 716 126 210N
289 792 616
Ba 970 013 438 550 100N
117 468 438 964
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 16/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 796 102 1tr
Nhất 372 990 088 212 350N
Nhì 950 878 621 210N
418 444 746
Ba 213 558 775 281 100N
795 260 011 741
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 13/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 389 621 1tr
Nhất 912 232 646 669 350N
Nhì 243 141 448 210N
342 444 544
Ba 530 527 838 859 100N
269 925 726 929
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 11/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 866 220 1tr
Nhất 698 263 185 215 350N
Nhì 125 650 080 210N
293 221 118
Ba 186 655 448 217 100N
251 304 359 773
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 09/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 210 917 1tr
Nhất 023 237 769 969 350N
Nhì 119 385 389 210N
951 686 376
Ba 171 030 350 618 100N
834 366 196 685
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 848 262 1tr
Nhất 317 511 600 244 350N
Nhì 434 454 993 210N
138 880 046
Ba 519 918 818 306 100N
831 097 833 439
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 04/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 812 845 1tr
Nhất 486 289 763 547 350N
Nhì 763 901 156 210N
780 492 663
Ba 444 664 235 492 100N
620 167 087 680
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 02/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 011 201 1tr
Nhất 630 020 589 014 350N
Nhì 399 811 951 210N
334 934 348
Ba 495 607 508 729 100N
936 534 021 886
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 191 846 1tr
Nhất 287 265 643 045 350N
Nhì 969 623 868 210N
921 912 665
Ba 381 753 729 300 100N
217 894 052 171
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 27/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 636 327 1tr
Nhất 529 447 522 903 350N
Nhì 594 520 567 210N
980 799 276
Ba 302 555 183 567 100N
478 132 300 440
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 25/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 519 092 1tr
Nhất 497 851 042 656 350N
Nhì 580 322 708 210N
801 678 078
Ba 711 176 286 138 100N
864 053 870 321
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 748 205 1tr
Nhất 144 352 988 083 350N
Nhì 638 856 953 210N
447 527 510
Ba 415 266 781 251 100N
937 549 727 563
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 20/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 749 728 1tr
Nhất 129 815 512 887 350N
Nhì 912 455 880 210N
107 913 773
Ba 576 780 189 005 100N
504 447 946 780
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 18/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 590 110 1tr
Nhất 432 247 146 716 350N
Nhì 987 123 185 210N
934 576 730
Ba 652 170 387 980 100N
811 663 251 160
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 183 305 1tr
Nhất 615 355 503 190 350N
Nhì 261 235 374 210N
507 090 509
Ba 607 083 379 418 100N
859 475 090 858
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 13/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 647 719 1tr
Nhất 765 576 025 855 350N
Nhì 339 413 530 210N
738 985 967
Ba 722 362 295 436 100N
153 638 579 987
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 11/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 980 614 1tr
Nhất 902 059 202 304 350N
Nhì 926 971 671 210N
388 575 467
Ba 887 428 655 253 100N
204 604 588 398
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 002 1tr
Nhất 928 600 734 844 350N
Nhì 908 762 591 210N
479 125 696
Ba 921 934 085 420 100N
359 530 084 736
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 06/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 042 980 1tr
Nhất 448 429 058 908 350N
Nhì 492 280 282 210N
522 088 900
Ba 305 727 373 277 100N
742 818 466 951
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 04/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 011 125 1tr
Nhất 359 588 064 022 350N
Nhì 317 231 588 210N
284 715 620
Ba 122 219 167 970 100N
336 247 837 472
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 155 035 1tr
Nhất 167 832 562 338 350N
Nhì 843 709 487 210N
258 153 190
Ba 784 063 505 903 100N
870 684 564 747
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 30/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 732 164 1tr
Nhất 939 138 661 535 350N
Nhì 149 461 508 210N
417 821 239
Ba 562 623 752 455 100N
503 800 509 550
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 28/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 038 910 1tr
Nhất 428 111 330 937 350N
Nhì 568 229 652 210N
819 872 595
Ba 132 560 997 706 100N
756 187 081 391
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 207 574 1tr
Nhất 941 473 149 810 350N
Nhì 799 217 800 210N
979 067 090
Ba 993 337 990 195 100N
914 568 128 382
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 23/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 565 931 1tr
Nhất 550 380 828 969 350N
Nhì 632 389 944 210N
349 772 976
Ba 914 255 490 455 100N
845 560 776 086
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 21/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 475 758 1tr
Nhất 727 858 734 140 350N
Nhì 833 655 554 210N
770 849 165
Ba 394 023 866 002 100N
243 133 115 458
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 776 168 1tr
Nhất 212 706 799 390 350N
Nhì 668 658 056 210N
158 382 662
Ba 275 307 800 429 100N
200 433 266 728
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 16/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 998 865 1tr
Nhất 352 679 912 375 350N
Nhì 832 176 765 210N
784 156 268
Ba 458 087 275 512 100N
875 500 024 323
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 14/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 857 863 1tr
Nhất 889 229 975 156 350N
Nhì 765 772 921 210N
672 449 086
Ba 552 016 183 827 100N
219 682 022 273
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 883 746 1tr
Nhất 274 064 899 568 350N
Nhì 341 897 326 210N
982 772 201
Ba 001 424 121 998 100N
368 647 456 930
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 09/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 310 308 1tr
Nhất 677 724 205 768 350N
Nhì 566 882 040 210N
646 057 066
Ba 017 343 691 174 100N
497 962 565 212
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 07/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 966 485 1tr
Nhất 831 108 527 507 350N
Nhì 482 493 423 210N
293 479 503
Ba 733 537 571 018 100N
346 672 449 690
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 168 528 1tr
Nhất 630 393 086 230 350N
Nhì 921 744 834 210N
200 800 648
Ba 217 283 452 522 100N
512 261 584 780
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 02/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 227 573 1tr
Nhất 618 570 337 329 350N
Nhì 332 428 834 210N
622 195 906
Ba 052 557 061 678 100N
671 489 990 797
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 31/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 262 840 1tr
Nhất 685 691 369 510 350N
Nhì 234 376 213 210N
706 890 757
Ba 261 142 719 609 100N
784 832 564 024
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 152 682 1tr
Nhất 616 175 834 723 350N
Nhì 984 178 600 210N
881 492 943
Ba 196 204 959 854 100N
504 770 703 573
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 26/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 461 775 1tr
Nhất 531 455 163 865 350N
Nhì 962 404 701 210N
734 765 738
Ba 513 713 430 046 100N
196 548 073 615
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 24/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 036 285 1tr
Nhất 226 503 778 321 350N
Nhì 608 288 388 210N
770 658 515
Ba 815 369 568 947 100N
457 252 252 789
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 376 994 1tr
Nhất 553 278 633 944 350N
Nhì 743 552 383 210N
913 920 723
Ba 085 111 608 080 100N
311 790 134 892
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 19/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 484 781 1tr
Nhất 200 505 961 812 350N
Nhì 589 430 812 210N
755 826 785
Ba 228 426 262 809 100N
369 487 997 287
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 17/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 921 040 1tr
Nhất 129 641 555 856 350N
Nhì 199 628 556 210N
233 032 991
Ba 203 510 703 416 100N
465 090 334 166
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 606 633 1tr
Nhất 980 952 485 072 350N
Nhì 756 046 356 210N
081 127 628
Ba 509 939 769 672 100N
906 567 855 367
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm