Kết Quả Xổ Số Power 6/55

Trang chủ > Power 6/55
Theo dõi kết quả xổ số Power 655 có tại trang tin tức tổng hợp thông tin tức tổng hợp kết quả Power 655. Theo thống kê, tỷ lệ trúng giải cao nhất là dựa vào phương pháp soi cầu Vietlott Power 655 đến từ các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm kết hợp với bảng thống kê KQXS của kỳ trước.

Kết Quả Power 6/55 Mới Nhất 04/02/2023

Kỳ:#000836
02
06
08
27
41
46
20
Dự tính giá trị Jackpot 1
85.835.025.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.776.786.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 85.835.025.750
Jackpot 2 | 0 4.776.786.100
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 794 500.000
Giải Ba 20372 50.000

Thống kê chi tiết kết quả Power 6/55

Thống kê kết quả Jackpot Power 6/55

Chọn kỳ quay
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
04/02/2023
02
06
08
27
41
46
20
85.835.025.750đ 4.776.786.100đ
02/02/2023
03
10
23
29
34
53
11
79.652.814.150đ 4.089.873.700đ
31/01/2023
10
11
31
32
38
52
05
73.618.027.050đ 3.419.341.800đ
28/01/2023
09
22
23
29
38
47
33
69.843.950.850đ 4.450.051.600đ
26/01/2023
08
15
18
20
33
41
14
67.293.412.500đ 4.166.658.450đ
24/01/2023
03
05
10
12
29
30
09
64.877.769.750đ 3.898.253.700đ
19/01/2023
03
21
32
33
38
52
30
62.304.180.150đ 3.612.299.300đ
17/01/2023
01
09
20
36
44
50
40
59.818.408.950đ 3.336.102.500đ
14/01/2023
05
17
24
30
43
53
26
56.793.486.450đ 4.023.574.850đ
12/01/2023
05
14
37
45
47
55
25
54.479.037.450đ 3.766.413.850đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
04/02/2023
02
06
08
27
41
46
20
85.835.025.750đ 4.776.786.100đ
02/02/2023
03
10
23
29
34
53
11
79.652.814.150đ 4.089.873.700đ
31/01/2023
10
11
31
32
38
52
05
73.618.027.050đ 3.419.341.800đ
28/01/2023
09
22
23
29
38
47
33
69.843.950.850đ 4.450.051.600đ
26/01/2023
08
15
18
20
33
41
14
67.293.412.500đ 4.166.658.450đ
24/01/2023
03
05
10
12
29
30
09
64.877.769.750đ 3.898.253.700đ
19/01/2023
03
21
32
33
38
52
30
62.304.180.150đ 3.612.299.300đ
17/01/2023
01
09
20
36
44
50
40
59.818.408.950đ 3.336.102.500đ
14/01/2023
05
17
24
30
43
53
26
56.793.486.450đ 4.023.574.850đ
12/01/2023
05
14
37
45
47
55
25
54.479.037.450đ 3.766.413.850đ
10/01/2023
05
12
14
19
46
51
36
51.992.583.600đ 3.490.141.200đ
07/01/2023
03
04
09
15
33
54
16
49.544.227.650đ 3.218.101.650đ
05/01/2023
05
12
34
37
47
49
28
47.581.312.800đ 3.487.777.200đ
03/01/2023
09
13
24
43
47
48
18
45.442.629.750đ 3.250.145.750đ
31/12/2022
10
15
36
42
45
52
20
43.191.318.000đ 4.215.920.150đ
29/12/2022
06
08
33
37
38
51
48
40.919.760.750đ 3.963.524.900đ
27/12/2022
11
12
13
14
23
55
27
38.626.793.850đ 3.708.750.800đ
24/12/2022
05
19
22
23
30
44
52
36.098.421.150đ 3.427.820.500đ
22/12/2022
14
26
35
43
45
48
03
34.469.658.750đ 3.246.846.900đ
20/12/2022
02
06
09
20
31
35
42
32.248.036.650đ 5.524.310.950đ
17/12/2022
01
02
29
34
41
42
09
167.391.079.950đ 5.274.529.100đ
15/12/2022
02
25
38
50
51
55
21
155.290.691.550đ 3.930.041.500đ
13/12/2022
10
22
31
37
41
52
20
146.920.318.050đ 5.273.814.700đ
10/12/2022
02
12
13
18
33
44
31
134.599.851.300đ 3.904.873.950đ
08/12/2022
06
30
36
41
49
55
20
126.455.985.750đ 3.035.071.250đ
06/12/2022
01
11
25
44
45
46
35
116.145.205.500đ 4.924.500.250đ
03/12/2022
16
17
27
48
52
53
24
108.784.806.600đ 4.106.678.150đ
01/12/2022
11
14
29
31
52
54
07
103.576.368.900đ 3.527.962.850đ
29/11/2022
02
13
16
18
41
42
19
98.824.703.250đ 4.332.824.400đ
26/11/2022
08
23
24
48
49
52
01
94.333.835.100đ 3.833.839.050đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
04/02/2023
02
06
08
27
41
46
20
85.835.025.750đ 4.776.786.100đ
02/02/2023
03
10
23
29
34
53
11
79.652.814.150đ 4.089.873.700đ
31/01/2023
10
11
31
32
38
52
05
73.618.027.050đ 3.419.341.800đ
28/01/2023
09
22
23
29
38
47
33
69.843.950.850đ 4.450.051.600đ
26/01/2023
08
15
18
20
33
41
14
67.293.412.500đ 4.166.658.450đ
24/01/2023
03
05
10
12
29
30
09
64.877.769.750đ 3.898.253.700đ
19/01/2023
03
21
32
33
38
52
30
62.304.180.150đ 3.612.299.300đ
17/01/2023
01
09
20
36
44
50
40
59.818.408.950đ 3.336.102.500đ
14/01/2023
05
17
24
30
43
53
26
56.793.486.450đ 4.023.574.850đ
12/01/2023
05
14
37
45
47
55
25
54.479.037.450đ 3.766.413.850đ
10/01/2023
05
12
14
19
46
51
36
51.992.583.600đ 3.490.141.200đ
07/01/2023
03
04
09
15
33
54
16
49.544.227.650đ 3.218.101.650đ
05/01/2023
05
12
34
37
47
49
28
47.581.312.800đ 3.487.777.200đ
03/01/2023
09
13
24
43
47
48
18
45.442.629.750đ 3.250.145.750đ
31/12/2022
10
15
36
42
45
52
20
43.191.318.000đ 4.215.920.150đ
29/12/2022
06
08
33
37
38
51
48
40.919.760.750đ 3.963.524.900đ
27/12/2022
11
12
13
14
23
55
27
38.626.793.850đ 3.708.750.800đ
24/12/2022
05
19
22
23
30
44
52
36.098.421.150đ 3.427.820.500đ
22/12/2022
14
26
35
43
45
48
03
34.469.658.750đ 3.246.846.900đ
20/12/2022
02
06
09
20
31
35
42
32.248.036.650đ 5.524.310.950đ
17/12/2022
01
02
29
34
41
42
09
167.391.079.950đ 5.274.529.100đ
15/12/2022
02
25
38
50
51
55
21
155.290.691.550đ 3.930.041.500đ
13/12/2022
10
22
31
37
41
52
20
146.920.318.050đ 5.273.814.700đ
10/12/2022
02
12
13
18
33
44
31
134.599.851.300đ 3.904.873.950đ
08/12/2022
06
30
36
41
49
55
20
126.455.985.750đ 3.035.071.250đ
06/12/2022
01
11
25
44
45
46
35
116.145.205.500đ 4.924.500.250đ
03/12/2022
16
17
27
48
52
53
24
108.784.806.600đ 4.106.678.150đ
01/12/2022
11
14
29
31
52
54
07
103.576.368.900đ 3.527.962.850đ
29/11/2022
02
13
16
18
41
42
19
98.824.703.250đ 4.332.824.400đ
26/11/2022
08
23
24
48
49
52
01
94.333.835.100đ 3.833.839.050đ
24/11/2022
04
06
18
27
52
53
10
90.352.111.350đ 3.391.425.300đ
22/11/2022
03
09
21
22
26
35
15
86.829.283.650đ 3.395.057.800đ
19/11/2022
03
15
22
39
46
48
43
83.273.763.450đ 3.384.349.700đ
17/11/2022
01
19
25
27
38
42
54
79.814.616.150đ 3.390.879.700đ
15/11/2022
04
20
26
36
47
51
33
76.296.698.850đ 3.739.374.550đ
12/11/2022
08
18
23
30
35
42
43
72.525.177.750đ 3.320.316.650đ
10/11/2022
08
11
14
27
38
45
21
69.642.327.900đ 3.246.053.000đ
08/11/2022
12
27
33
44
48
50
18
67.427.850.900đ 3.982.629.450đ
05/11/2022
10
19
22
25
47
53
52
63.987.346.200đ 3.600.351.150đ
03/11/2022
08
13
24
28
29
33
49
61.167.452.700đ 3.287.029.650đ
01/11/2022
03
09
20
23
31
54
55
58.584.185.850đ 3.735.902.200đ
29/10/2022
01
03
10
13
15
20
32
55.574.880.150đ 3.401.534.900đ
27/10/2022
01
07
10
17
19
30
53
53.993.736.750đ 3.225.852.300đ
25/10/2022
08
18
20
22
42
46
01
51.961.066.050đ 2.172.965.175đ
22/10/2022
17
19
35
42
51
52
34
49.411.290.450đ 4.062.621.950đ
20/10/2022
15
21
27
34
37
53
29
46.869.729.600đ 3.780.226.300đ
18/10/2022
06
30
36
39
44
46
49
44.628.997.800đ 3.531.256.100đ
15/10/2022
08
15
16
39
45
51
23
41.892.390.300đ 3.227.188.600đ
13/10/2022
12
13
43
48
51
52
15
39.847.692.900đ 4.898.754.850đ
11/10/2022
11
26
34
40
46
52
01
37.672.072.050đ 4.657.019.200đ
08/10/2022
11
17
23
34
41
51
40
35.350.914.000đ 4.399.112.750đ
06/10/2022
06
08
19
20
47
53
07
33.330.821.700đ 4.174.658.050đ
04/10/2022
05
11
12
22
43
45
42
31.658.106.000đ 3.988.800.750đ
01/10/2022
14
15
16
22
23
29
20
37.241.100.750đ 3.804.566.750đ
29/09/2022
15
32
33
37
42
54
28
35.206.530.150đ 3.578.503.350đ
27/09/2022
11
13
23
27
37
43
34
33.257.062.650đ 3.361.895.850đ
24/09/2022
01
04
05
17
42
47
09
31.902.787.650đ 3.211.420.850đ
22/09/2022
12
14
19
29
44
47
26
98.674.641.750đ 2.696.400.450đ
20/09/2022
08
27
32
43
53
54
45
91.614.070.200đ 4.608.292.950đ
17/09/2022
05
08
19
34
40
49
39
87.421.889.100đ 4.142.495.050đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
04/02/2023
02
06
08
27
41
46
20
85.835.025.750đ 4.776.786.100đ
02/02/2023
03
10
23
29
34
53
11
79.652.814.150đ 4.089.873.700đ
31/01/2023
10
11
31
32
38
52
05
73.618.027.050đ 3.419.341.800đ
28/01/2023
09
22
23
29
38
47
33
69.843.950.850đ 4.450.051.600đ
26/01/2023
08
15
18
20
33
41
14
67.293.412.500đ 4.166.658.450đ
24/01/2023
03
05
10
12
29
30
09
64.877.769.750đ 3.898.253.700đ
19/01/2023
03
21
32
33
38
52
30
62.304.180.150đ 3.612.299.300đ
17/01/2023
01
09
20
36
44
50
40
59.818.408.950đ 3.336.102.500đ
14/01/2023
05
17
24
30
43
53
26
56.793.486.450đ 4.023.574.850đ
12/01/2023
05
14
37
45
47
55
25
54.479.037.450đ 3.766.413.850đ
10/01/2023
05
12
14
19
46
51
36
51.992.583.600đ 3.490.141.200đ
07/01/2023
03
04
09
15
33
54
16
49.544.227.650đ 3.218.101.650đ
05/01/2023
05
12
34
37
47
49
28
47.581.312.800đ 3.487.777.200đ
03/01/2023
09
13
24
43
47
48
18
45.442.629.750đ 3.250.145.750đ
31/12/2022
10
15
36
42
45
52
20
43.191.318.000đ 4.215.920.150đ
29/12/2022
06
08
33
37
38
51
48
40.919.760.750đ 3.963.524.900đ
27/12/2022
11
12
13
14
23
55
27
38.626.793.850đ 3.708.750.800đ
24/12/2022
05
19
22
23
30
44
52
36.098.421.150đ 3.427.820.500đ
22/12/2022
14
26
35
43
45
48
03
34.469.658.750đ 3.246.846.900đ
20/12/2022
02
06
09
20
31
35
42
32.248.036.650đ 5.524.310.950đ
17/12/2022
01
02
29
34
41
42
09
167.391.079.950đ 5.274.529.100đ
15/12/2022
02
25
38
50
51
55
21
155.290.691.550đ 3.930.041.500đ
13/12/2022
10
22
31
37
41
52
20
146.920.318.050đ 5.273.814.700đ
10/12/2022
02
12
13
18
33
44
31
134.599.851.300đ 3.904.873.950đ
08/12/2022
06
30
36
41
49
55
20
126.455.985.750đ 3.035.071.250đ
06/12/2022
01
11
25
44
45
46
35
116.145.205.500đ 4.924.500.250đ
03/12/2022
16
17
27
48
52
53
24
108.784.806.600đ 4.106.678.150đ
01/12/2022
11
14
29
31
52
54
07
103.576.368.900đ 3.527.962.850đ
29/11/2022
02
13
16
18
41
42
19
98.824.703.250đ 4.332.824.400đ
26/11/2022
08
23
24
48
49
52
01
94.333.835.100đ 3.833.839.050đ
24/11/2022
04
06
18
27
52
53
10
90.352.111.350đ 3.391.425.300đ
22/11/2022
03
09
21
22
26
35
15
86.829.283.650đ 3.395.057.800đ
19/11/2022
03
15
22
39
46
48
43
83.273.763.450đ 3.384.349.700đ
17/11/2022
01
19
25
27
38
42
54
79.814.616.150đ 3.390.879.700đ
15/11/2022
04
20
26
36
47
51
33
76.296.698.850đ 3.739.374.550đ
12/11/2022
08
18
23
30
35
42
43
72.525.177.750đ 3.320.316.650đ
10/11/2022
08
11
14
27
38
45
21
69.642.327.900đ 3.246.053.000đ
08/11/2022
12
27
33
44
48
50
18
67.427.850.900đ 3.982.629.450đ
05/11/2022
10
19
22
25
47
53
52
63.987.346.200đ 3.600.351.150đ
03/11/2022
08
13
24
28
29
33
49
61.167.452.700đ 3.287.029.650đ
01/11/2022
03
09
20
23
31
54
55
58.584.185.850đ 3.735.902.200đ
29/10/2022
01
03
10
13
15
20
32
55.574.880.150đ 3.401.534.900đ
27/10/2022
01
07
10
17
19
30
53
53.993.736.750đ 3.225.852.300đ
25/10/2022
08
18
20
22
42
46
01
51.961.066.050đ 2.172.965.175đ
22/10/2022
17
19
35
42
51
52
34
49.411.290.450đ 4.062.621.950đ
20/10/2022
15
21
27
34
37
53
29
46.869.729.600đ 3.780.226.300đ
18/10/2022
06
30
36
39
44
46
49
44.628.997.800đ 3.531.256.100đ
15/10/2022
08
15
16
39
45
51
23
41.892.390.300đ 3.227.188.600đ
13/10/2022
12
13
43
48
51
52
15
39.847.692.900đ 4.898.754.850đ
11/10/2022
11
26
34
40
46
52
01
37.672.072.050đ 4.657.019.200đ
08/10/2022
11
17
23
34
41
51
40
35.350.914.000đ 4.399.112.750đ
06/10/2022
06
08
19
20
47
53
07
33.330.821.700đ 4.174.658.050đ
04/10/2022
05
11
12
22
43
45
42
31.658.106.000đ 3.988.800.750đ
01/10/2022
14
15
16
22
23
29
20
37.241.100.750đ 3.804.566.750đ
29/09/2022
15
32
33
37
42
54
28
35.206.530.150đ 3.578.503.350đ
27/09/2022
11
13
23
27
37
43
34
33.257.062.650đ 3.361.895.850đ
24/09/2022
01
04
05
17
42
47
09
31.902.787.650đ 3.211.420.850đ
22/09/2022
12
14
19
29
44
47
26
98.674.641.750đ 2.696.400.450đ
20/09/2022
08
27
32
43
53
54
45
91.614.070.200đ 4.608.292.950đ
17/09/2022
05
08
19
34
40
49
39
87.421.889.100đ 4.142.495.050đ
15/09/2022
03
08
19
30
41
52
09
83.847.890.100đ 3.745.384.050đ
13/09/2022
09
10
21
40
41
48
54
80.468.982.300đ 3.369.949.850đ
10/09/2022
02
08
15
19
35
38
14
77.139.433.650đ 3.202.611.000đ
08/09/2022
09
13
23
32
36
52
43
75.315.934.650đ 5.532.384.350đ
06/09/2022
01
05
27
43
52
54
15
72.622.537.050đ 5.233.117.950đ
03/09/2022
11
22
31
33
40
46
41
68.862.978.750đ 4.815.389.250đ
01/09/2022
04
14
18
39
50
53
31
66.183.821.850đ 4.517.705.150đ
30/08/2022
02
13
19
29
30
32
16
63.748.396.650đ 4.247.102.350đ
27/08/2022
01
05
07
10
25
48
36
60.479.670.450đ 3.883.910.550đ
25/08/2022
19
30
35
40
49
53
42
57.912.621.600đ 3.598.682.900đ
23/08/2022
13
21
31
41
44
45
27
55.279.408.350đ 3.306.103.650đ
20/08/2022
06
16
29
32
42
51
43
52.524.475.500đ 1.753.962.775đ
18/08/2022
23
27
31
37
38
42
26
50.094.066.900đ 3.237.880.150đ
16/08/2022
17
18
28
47
50
53
11
47.953.145.550đ 6.347.975.150đ
13/08/2022
19
28
29
30
33
36
14
45.228.896.850đ 6.045.280.850đ
11/08/2022
01
12
21
34
48
55
50
42.823.778.700đ 5.778.045.500đ
09/08/2022
09
10
36
41
51
55
52
40.722.247.650đ 5.544.542.050đ
06/08/2022
06
21
27
41
51
53
43
38.170.136.550đ 5.260.974.150đ
04/08/2022
08
09
20
41
48
54
02
36.032.949.300đ 5.023.508.900đ
02/08/2022
02
05
28
40
47
48
31
34.019.568.300đ 4.799.799.900đ
30/07/2022
01
04
24
35
44
47
17
31.865.574.450đ 4.560.467.250đ
28/07/2022
05
06
17
28
29
39
34
42.178.630.800đ 4.353.181.200đ
26/07/2022
05
08
09
13
14
47
53
40.513.467.450đ 4.168.163.050đ
23/07/2022
27
28
29
39
40
54
13
38.195.566.050đ 3.910.618.450đ
21/07/2022
02
20
33
45
51
55
01
35.972.954.400đ 3.663.661.600đ
19/07/2022
08
09
33
34
35
52
36
33.952.631.250đ 3.439.181.250đ
16/07/2022
06
13
18
27
34
46
33
31.962.266.400đ 3.218.029.600đ
14/07/2022
11
25
29
37
39
52
45
205.143.192.300đ 4.070.928.000đ
12/07/2022
12
13
24
25
39
41
09
195.504.840.300đ 12.817.623.150đ
09/07/2022
05
21
24
47
52
55
20
183.948.645.900đ 11.533.601.550đ
07/07/2022
18
24
32
43
48
55
15
172.448.183.100đ 10.255.772.350đ
05/07/2022
05
07
12
26
29
44
38
162.630.330.150đ 9.164.899.800đ
02/07/2022
06
26
39
40
46
47
02
153.712.284.600đ 8.174.005.850đ
30/06/2022
05
11
15
19
29
31
35
145.146.456.750đ 7.222.247.200đ
28/06/2022
05
22
30
32
38
55
33
137.360.420.850đ 6.357.132.100đ
25/06/2022
14
17
31
35
37
40
28
128.468.041.500đ 5.369.089.950đ
23/06/2022
10
22
23
34
46
54
27
120.359.597.700đ 4.468.151.750đ
21/06/2022
09
13
19
21
34
51
35
112.724.914.800đ 3.619.853.650đ
18/06/2022
06
27
43
44
45
47
33
107.146.231.950đ 7.616.155.500đ
16/06/2022
09
13
21
40
51
54
04
99.398.788.050đ 6.755.328.400đ
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
?Hướng dẫn xem thống kê kết quả Jackpot xổ số Power 6/55:

Mỗi kỳ quay Power 6/55 sẽ tạo ra hai giải Jackpot, bạn có thể lọc và truy vấn tất cả các số trúng giải Jackpot đã xuất hiện trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây, bao gồm ngày quay thưởng và hai số tiền thưởng tương ứng.

Để tìm ra quy luật của các con số một cách nhanh chóng, vui lòng kiểm tra số lẻ và số chẵn hoặc số lớn (28-55) và số nhỏ (01-27) theo màu sắc.

Thống kê số nóng xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
03 3 2
29 3 3
05 3 0
10 3 2
38 3 2
08 2 1
20 2 1
52 2 1
23 2 0
47 2 0
33 2 0
53 2 2
30 2 1
09 2 -1
32 2 2
41 2 2
15 1 -1
24 1 0
46 1 0
50 1 1
55 1 0
21 1 1
44 1 0
45 1 -1
36 1 0
37 1 -1
12 1 -2
22 1 0
11 1 0
34 1 0
27 1 1
31 1 0
14 1 -2
02 1 0
06 1 -1
17 1 1
18 1 1
01 1 1
43 1 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
09 1 1
20 1 0
05 1 1
14 1 1
40 1 1
26 1 1
25 1 1
11 1 1
33 1 1
30 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
52 7 3
02 6 6
05 6 3
41 6 5
10 5 2
09 5 3
14 5 2
38 5 3
33 5 2
23 5 0
12 5 1
29 5 2
44 4 1
13 4 0
30 4 1
08 4 -4
11 4 -1
47 4 -1
55 4 4
31 4 3
48 4 1
37 4 1
06 4 1
45 4 1
03 4 0
34 3 -1
43 3 -1
20 3 -2
42 3 -3
36 3 1
22 3 -3
18 3 0
24 3 2
01 3 -1
15 3 -3
51 3 -2
46 3 -1
53 3 -2
49 3 2
19 2 -5
17 2 -2
32 2 0
50 2 1
54 2 -1
25 2 0
27 2 -5
16 2 0
35 2 -1
26 1 -2
04 1 -2
21 1 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
20 4 3
09 2 1
30 1 1
42 1 0
33 1 0
14 1 1
52 1 0
31 1 1
35 1 1
07 1 0
11 1 1
05 1 1
25 1 1
16 1 1
18 1 0
03 1 1
21 1 0
19 1 1
27 1 1
40 1 0
26 1 0
36 1 1
28 1 0
48 1 1
24 1 1
01 1 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
08 12 7
52 11 3
23 10 5
47 9 -3
19 9 1
22 9 5
27 9 1
11 9 3
15 9 4
05 9 0
42 9 6
12 9 5
53 8 0
10 8 2
51 8 -1
13 8 0
14 8 5
03 8 5
20 8 6
29 8 -2
33 8 0
30 7 -3
09 7 -2
41 7 -2
37 7 4
44 7 1
48 7 -3
38 7 1
45 7 1
01 7 2
34 7 1
06 7 0
46 7 0
43 7 -2
02 6 0
18 6 -2
17 6 0
54 5 -2
35 5 -2
36 5 -1
31 5 -3
04 4 0
55 4 -3
26 4 1
32 4 -6
16 4 1
49 4 1
25 4 -1
24 4 -1
21 3 -5
39 3 -6
50 3 -4
40 2 -8
07 1 -2
28 1 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
20 5 4
01 3 2
09 3 1
07 2 2
40 2 2
15 2 -1
49 2 1
18 2 2
52 2 1
43 2 -1
28 2 0
34 2 1
33 2 -1
26 2 1
42 2 -1
21 2 2
35 1 -1
11 1 0
32 1 1
27 1 -2
30 1 1
36 1 -1
19 1 0
39 1 1
55 1 0
48 1 1
03 1 0
16 1 -1
10 1 0
53 1 -1
29 1 1
05 1 1
31 1 -2
25 1 0
24 1 1
54 1 0
45 1 0
14 1 -1
23 1 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
05 18 5
08 17 4
52 17 11
19 16 6
13 16 12
29 16 4
47 16 5
27 15 9
09 15 7
41 14 0
51 14 1
06 13 -2
23 13 2
48 13 0
53 12 2
11 12 4
12 12 2
34 12 2
22 12 3
10 12 5
30 12 -1
33 12 -3
14 11 3
46 11 -5
44 11 1
42 11 -1
01 11 2
15 11 0
37 10 -2
45 10 0
54 10 5
38 10 1
20 10 6
21 10 1
43 10 -5
55 10 1
18 10 -2
35 10 1
40 10 -1
31 10 -4
02 10 1
39 9 -2
32 9 -9
17 9 -1
03 9 -1
24 8 -5
36 8 -3
25 7 -12
26 6 -6
04 6 -4
28 6 -10
50 5 -5
16 5 -8
49 5 -10
07 3 -4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
20 6 5
43 5 2
09 5 4
33 5 5
15 4 3
01 4 3
31 3 0
35 3 2
28 3 -1
52 3 0
36 3 2
27 3 0
34 3 3
42 3 1
26 3 3
14 3 2
18 2 -1
02 2 -2
45 2 0
53 2 0
21 2 1
16 2 -3
40 2 1
11 2 1
07 2 1
49 2 1
54 2 2
29 1 -1
38 1 -2
23 1 -3
05 1 0
32 1 1
13 1 -1
55 1 -2
50 1 -2
17 1 -1
25 1 0
03 1 -5
30 1 1
24 1 1
10 1 -1
19 1 0
41 1 -3
48 1 0
39 1 0
04 1 0
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số nóng của Power 6/55:

Muốn truy vấn những con số xuất hiện nhiều nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay thưởng gần đây? Vậy thì bảng thống kê này là dành cho bạn!

Chúng tôi sẽ thống kê từ 6 số đầu và 1 số cuối trong kết quả xổ số Power 6/55 các con số có tần suất xuất hiện nhiều trong khoảng 01-55 cho bạn.

Từ tần suất xuất hiện của các con số, bạn có thể so sánh sự thay đổi số lần xuất hiện của con số đó nhiều hay ít so với kỳ trước đó.

Thống kê số lạnh xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
16 0 0
35 0 -2
54 0 -1
04 0 -1
51 0 -2
40 0 0
07 0 0
42 0 -1
49 0 -1
48 0 -2
13 0 -2
26 0 -1
25 0 0
28 0 0
19 0 -2
39 0 0
17 1 1
18 1 1
15 1 -1
46 1 0
21 1 1
14 1 -2
45 1 -1
24 1 0
01 1 1
12 1 -2
27 1 1
11 1 0
44 1 0
43 1 -1
31 1 0
50 1 1
06 1 -1
34 1 0
02 1 0
36 1 0
37 1 -1
22 1 0
55 1 0
08 2 1
33 2 0
32 2 2
30 2 1
53 2 2
23 2 0
20 2 1
41 2 2
52 2 1
09 2 -1
47 2 0
05 3 0
10 3 2
29 3 3
03 3 2
38 3 2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
01 0 0
02 0 0
03 0 -1
04 0 0
54 0 0
06 0 0
07 0 0
08 0 0
53 0 0
10 0 0
52 0 -1
12 0 0
13 0 0
51 0 0
15 0 0
16 0 -1
17 0 0
18 0 -1
19 0 0
50 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
49 0 0
48 0 -1
27 0 -1
43 0 0
29 0 0
47 0 0
31 0 0
32 0 0
46 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 -1
37 0 0
38 0 0
39 0 0
45 0 0
41 0 0
42 0 -1
28 0 -1
44 0 0
55 0 0
33 1 1
30 1 1
26 1 1
25 1 1
20 1 0
14 1 1
11 1 1
09 1 1
05 1 1
40 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
28 0 -1
39 0 -3
40 0 -2
07 0 -1
04 1 -2
26 1 -2
21 1 -1
17 2 -2
25 2 0
50 2 1
27 2 -5
54 2 -1
19 2 -5
35 2 -1
32 2 0
16 2 0
15 3 -3
18 3 0
36 3 1
20 3 -2
42 3 -3
46 3 -1
34 3 -1
24 3 2
49 3 2
51 3 -2
53 3 -2
22 3 -3
01 3 -1
43 3 -1
31 4 3
03 4 0
06 4 1
08 4 -4
48 4 1
13 4 0
37 4 1
47 4 -1
45 4 1
11 4 -1
44 4 1
55 4 4
30 4 1
29 5 2
12 5 1
09 5 3
38 5 3
14 5 2
33 5 2
23 5 0
10 5 2
05 6 3
41 6 5
02 6 6
52 7 3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
29 0 -1
02 0 0
54 0 -1
04 0 0
53 0 -1
06 0 0
13 0 0
08 0 0
51 0 0
10 0 -1
50 0 0
12 0 0
49 0 -2
47 0 0
15 0 -2
46 0 0
17 0 0
45 0 -1
44 0 0
43 0 -2
41 0 0
22 0 0
23 0 -1
39 0 -1
38 0 0
37 0 0
32 0 -1
34 0 -2
55 0 -1
07 1 0
31 1 1
27 1 1
33 1 0
28 1 0
35 1 1
36 1 1
26 1 0
25 1 1
24 1 1
40 1 0
21 1 0
42 1 0
30 1 1
19 1 1
18 1 0
16 1 1
14 1 1
48 1 1
01 1 -1
11 1 1
03 1 1
52 1 0
05 1 1
09 2 1
20 4 3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
07 1 -2
28 1 -7
40 2 -8
39 3 -6
50 3 -4
21 3 -5
55 4 -3
49 4 1
04 4 0
26 4 1
25 4 -1
24 4 -1
16 4 1
32 4 -6
36 5 -1
54 5 -2
31 5 -3
35 5 -2
18 6 -2
02 6 0
17 6 0
44 7 1
38 7 1
45 7 1
46 7 0
43 7 -2
37 7 4
09 7 -2
06 7 0
30 7 -3
41 7 -2
48 7 -3
34 7 1
01 7 2
13 8 0
33 8 0
51 8 -1
03 8 5
20 8 6
53 8 0
10 8 2
29 8 -2
14 8 5
12 9 5
42 9 6
11 9 3
47 9 -3
15 9 4
19 9 1
05 9 0
27 9 1
22 9 5
23 10 5
52 11 3
08 12 7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
17 0 -1
02 0 -3
38 0 -2
04 0 -1
37 0 0
06 0 0
13 0 -1
08 0 -1
44 0 0
46 0 0
47 0 0
12 0 0
22 0 -2
41 0 -1
51 0 0
50 0 -1
55 1 0
16 1 -1
19 1 0
14 1 -1
48 1 1
53 1 -1
23 1 0
24 1 1
25 1 0
11 1 0
27 1 -2
10 1 0
29 1 1
30 1 1
31 1 -2
32 1 1
45 1 0
54 1 0
35 1 -1
36 1 -1
05 1 1
03 1 0
39 1 1
07 2 2
40 2 2
42 2 -1
43 2 -1
34 2 1
33 2 -1
28 2 0
26 2 1
21 2 2
52 2 1
18 2 2
15 2 -1
49 2 1
01 3 2
09 3 1
20 5 4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
07 3 -4
50 5 -5
49 5 -10
16 5 -8
26 6 -6
04 6 -4
28 6 -10
25 7 -12
36 8 -3
24 8 -5
03 9 -1
39 9 -2
17 9 -1
32 9 -9
38 10 1
31 10 -4
02 10 1
18 10 -2
40 10 -1
20 10 6
21 10 1
43 10 -5
37 10 -2
45 10 0
55 10 1
54 10 5
35 10 1
46 11 -5
44 11 1
42 11 -1
14 11 3
15 11 0
01 11 2
12 12 2
33 12 -3
30 12 -1
53 12 2
10 12 5
11 12 4
34 12 2
22 12 3
23 13 2
06 13 -2
48 13 0
51 14 1
41 14 0
09 15 7
27 15 9
47 16 5
19 16 6
13 16 12
29 16 4
52 17 11
08 17 4
05 18 5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
44 0 -3
37 0 -3
22 0 -5
46 0 -3
51 0 -1
06 0 0
12 0 -1
08 0 -1
47 0 0
10 1 -1
41 1 -3
13 1 -1
32 1 1
05 1 0
50 1 -2
04 1 0
17 1 -1
30 1 1
19 1 0
55 1 -2
29 1 -1
03 1 -5
23 1 -3
24 1 1
25 1 0
48 1 0
39 1 0
38 1 -2
07 2 1
21 2 1
18 2 -1
16 2 -3
45 2 0
11 2 1
54 2 2
40 2 1
02 2 -2
53 2 0
49 2 1
26 3 3
35 3 2
42 3 1
52 3 0
34 3 3
14 3 2
31 3 0
27 3 0
36 3 2
28 3 -1
15 4 3
01 4 3
33 5 5
43 5 2
09 5 4
20 6 5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh của xổ số Power 6/55:

Bảng thống kê này thống kê các con số ít xuất hiện nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây của kết quả Power 6/55.

Chúng tôi sẽ thống kê các con số nằm trong khoảng 01-55 có số lần xuất hiện ít nhất và thậm chí chưa từng xuất hiện. Số càng "lạnh" sẽ hiển thị ở trên cùng.

Ngoài ra, bạn còn có thể so sánh sự thay đổi về tần suất xuất hiện của mỗi con số so với chu kỳ trước đó. Kết hợp dữ liệu sự biến hóa của các con số nóng và lạnh, tin rằng chiến lược chọn số về sau của bạn sẽ nắm nhiều tỷ lệ thắng hơn.

Kết quả các kỳ quay trước của Power 6/55

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/02/2023 Truy vấn
03
10
23
29
34
53
11
Dự kiến giá trị Jackpot 1
79.652.814.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.089.873.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.652.814.150
Jackpot 2 | 0 4.089.873.700
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 899 500.000
Giải Ba 19788 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/01/2023 Truy vấn
10
11
31
32
38
52
05
Dự kiến giá trị Jackpot 1
73.618.027.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.419.341.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 73.618.027.050
Jackpot 2 | 0 3.419.341.800
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1571 500.000
Giải Ba 28703 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 28/01/2023 Truy vấn
09
22
23
29
38
47
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
69.843.950.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.450.051.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.843.950.850
Jackpot 2 | 1 4.450.051.600
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1021 500.000
Giải Ba 19927 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/01/2023 Truy vấn
08
15
18
20
33
41
14
Dự kiến giá trị Jackpot 1
67.293.412.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.166.658.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.293.412.500
Jackpot 2 | 0 4.166.658.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 727 500.000
Giải Ba 16315 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/01/2023 Truy vấn
03
05
10
12
29
30
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
64.877.769.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.898.253.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 64.877.769.750
Jackpot 2 | 0 3.898.253.700
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 1342 500.000
Giải Ba 24714 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/01/2023 Truy vấn
03
21
32
33
38
52
30
Dự kiến giá trị Jackpot 1
62.304.180.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.612.299.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.304.180.150
Jackpot 2 | 0 3.612.299.300
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 791 500.000
Giải Ba 16980 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 17/01/2023 Truy vấn
01
09
20
36
44
50
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
59.818.408.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.336.102.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.818.408.950
Jackpot 2 | 0 3.336.102.500
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 866 500.000
Giải Ba 18669 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 14/01/2023 Truy vấn
05
17
24
30
43
53
26
Dự kiến giá trị Jackpot 1
56.793.486.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.023.574.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.793.486.450
Jackpot 2 | 1 4.023.574.850
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 807 500.000
Giải Ba 16275 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/01/2023 Truy vấn
05
14
37
45
47
55
25
Dự kiến giá trị Jackpot 1
54.479.037.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.766.413.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.479.037.450
Jackpot 2 | 0 3.766.413.850
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 640 500.000
Giải Ba 14449 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 10/01/2023 Truy vấn
05
12
14
19
46
51
36
Dự kiến giá trị Jackpot 1
51.992.583.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.490.141.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.992.583.600
Jackpot 2 | 0 3.490.141.200
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 733 500.000
Giải Ba 16298 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 07/01/2023 Truy vấn
03
04
09
15
33
54
16
Dự kiến giá trị Jackpot 1
49.544.227.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.218.101.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.544.227.650
Jackpot 2 | 0 3.218.101.650
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 697 500.000
Giải Ba 14990 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 05/01/2023 Truy vấn
05
12
34
37
47
49
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
47.581.312.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.487.777.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.581.312.800
Jackpot 2 | 1 3.487.777.200
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 625 500.000
Giải Ba 13368 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 03/01/2023 Truy vấn
09
13
24
43
47
48
18
Dự kiến giá trị Jackpot 1
45.442.629.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.250.145.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.442.629.750
Jackpot 2 | 0 3.250.145.750
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 720 500.000
Giải Ba 15390 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 31/12/2022 Truy vấn
10
15
36
42
45
52
20
Dự kiến giá trị Jackpot 1
43.191.318.000 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.215.920.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.191.318.000
Jackpot 2 | 1 4.215.920.150
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 678 500.000
Giải Ba 15098 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/12/2022 Truy vấn
06
08
33
37
38
51
48
Dự kiến giá trị Jackpot 1
40.919.760.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.963.524.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.919.760.750
Jackpot 2 | 0 3.963.524.900
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 717 500.000
Giải Ba 14341 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/12/2022 Truy vấn
11
12
13
14
23
55
27
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.626.793.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.708.750.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.626.793.850
Jackpot 2 | 0 3.708.750.800
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 692 500.000
Giải Ba 15663 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 24/12/2022 Truy vấn
05
19
22
23
30
44
52
Dự kiến giá trị Jackpot 1
36.098.421.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.427.820.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.098.421.150
Jackpot 2 | 0 3.427.820.500
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 771 500.000
Giải Ba 14867 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/12/2022 Truy vấn
14
26
35
43
45
48
03
Dự kiến giá trị Jackpot 1
34.469.658.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.246.846.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.469.658.750
Jackpot 2 | 0 3.246.846.900
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 557 500.000
Giải Ba 11691 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/12/2022 Truy vấn
02
06
09
20
31
35
42
Dự kiến giá trị Jackpot 1
32.248.036.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.524.310.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 32.248.036.650
Jackpot 2 | 1 5.524.310.950
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 744 500.000
Giải Ba 15627 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 17/12/2022 Truy vấn
01
02
29
34
41
42
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
167.391.079.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.274.529.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 167.391.079.950
Jackpot 2 | 0 5.274.529.100
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 1358 500.000
Giải Ba 31221 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/12/2022 Truy vấn
02
25
38
50
51
55
21
Dự kiến giá trị Jackpot 1
155.290.691.550 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.930.041.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 155.290.691.550
Jackpot 2 | 0 3.930.041.500
Giải Nhất 34 40.000.000
Giải Nhì 1727 500.000
Giải Ba 34399 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/12/2022 Truy vấn
10
22
31
37
41
52
20
Dự kiến giá trị Jackpot 1
146.920.318.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.273.814.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 146.920.318.050
Jackpot 2 | 1 5.273.814.700
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 1572 500.000
Giải Ba 37574 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 10/12/2022 Truy vấn
02
12
13
18
33
44
31
Dự kiến giá trị Jackpot 1
134.599.851.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.904.873.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 134.599.851.300
Jackpot 2 | 0 3.904.873.950
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1502 500.000
Giải Ba 35069 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 08/12/2022 Truy vấn
06
30
36
41
49
55
20
Dự kiến giá trị Jackpot 1
126.455.985.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.035.071.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 126.455.985.750
Jackpot 2 | 2 3.035.071.250
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1349 500.000
Giải Ba 30139 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/12/2022 Truy vấn
01
11
25
44
45
46
35
Dự kiến giá trị Jackpot 1
116.145.205.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.924.500.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 116.145.205.500
Jackpot 2 | 0 4.924.500.250
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1392 500.000
Giải Ba 32136 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 03/12/2022 Truy vấn
16
17
27
48
52
53
24
Dự kiến giá trị Jackpot 1
108.784.806.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.106.678.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 108.784.806.600
Jackpot 2 | 0 4.106.678.150
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 1282 500.000
Giải Ba 28205 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 01/12/2022 Truy vấn
11
14
29
31
52
54
07
Dự kiến giá trị Jackpot 1
103.576.368.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.527.962.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 103.576.368.900
Jackpot 2 | 0 3.527.962.850
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1176 500.000
Giải Ba 27323 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/11/2022 Truy vấn
02
13
16
18
41
42
19
Dự kiến giá trị Jackpot 1
98.824.703.250 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.332.824.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 98.824.703.250
Jackpot 2 | 1 4.332.824.400
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1328 500.000
Giải Ba 28763 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 26/11/2022 Truy vấn
08
23
24
48
49
52
01
Dự kiến giá trị Jackpot 1
94.333.835.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.833.839.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 94.333.835.100
Jackpot 2 | 0 3.833.839.050
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 1074 500.000
Giải Ba 23690 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 24/11/2022 Truy vấn
04
06
18
27
52
53
10
Dự kiến giá trị Jackpot 1
90.352.111.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.391.425.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 90.352.111.350
Jackpot 2 | 0 3.391.425.300
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1167 500.000
Giải Ba 25093 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/11/2022 Truy vấn
03
09
21
22
26
35
15
Dự kiến giá trị Jackpot 1
86.829.283.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.395.057.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 86.829.283.650
Jackpot 2 | 1 3.395.057.800
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1374 500.000
Giải Ba 27540 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 19/11/2022 Truy vấn
03
15
22
39
46
48
43
Dự kiến giá trị Jackpot 1
83.273.763.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.384.349.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 83.273.763.450
Jackpot 2 | 1 3.384.349.700
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1137 500.000
Giải Ba 24479 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 17/11/2022 Truy vấn
01
19
25
27
38
42
54
Dự kiến giá trị Jackpot 1
79.814.616.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.390.879.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.814.616.150
Jackpot 2 | 1 3.390.879.700
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 1010 500.000
Giải Ba 21729 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/11/2022 Truy vấn
04
20
26
36
47
51
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
76.296.698.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.739.374.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 76.296.698.850
Jackpot 2 | 1 3.739.374.550
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 982 500.000
Giải Ba 21877 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 12/11/2022 Truy vấn
08
18
23
30
35
42
43
Dự kiến giá trị Jackpot 1
72.525.177.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.320.316.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.525.177.750
Jackpot 2 | 0 3.320.316.650
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 884 500.000
Giải Ba 18904 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 10/11/2022 Truy vấn
08
11
14
27
38
45
21
Dự kiến giá trị Jackpot 1
69.642.327.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.246.053.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.642.327.900
Jackpot 2 | 1 3.246.053.000
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1103 500.000
Giải Ba 24287 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/11/2022 Truy vấn
12
27
33
44
48
50
18
Dự kiến giá trị Jackpot 1
67.427.850.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.982.629.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.427.850.900
Jackpot 2 | 1 3.982.629.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 811 500.000
Giải Ba 18541 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 05/11/2022 Truy vấn
10
19
22
25
47
53
52
Dự kiến giá trị Jackpot 1
63.987.346.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.600.351.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 63.987.346.200
Jackpot 2 | 0 3.600.351.150
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 924 500.000
Giải Ba 18874 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 03/11/2022 Truy vấn
08
13
24
28
29
33
49
Dự kiến giá trị Jackpot 1
61.167.452.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.287.029.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 61.167.452.700
Jackpot 2 | 0 3.287.029.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 858 500.000
Giải Ba 17579 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/11/2022 Truy vấn
03
09
20
23
31
54
55
Dự kiến giá trị Jackpot 1
58.584.185.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.735.902.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.584.185.850
Jackpot 2 | 1 3.735.902.200
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 819 500.000
Giải Ba 18932 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 29/10/2022 Truy vấn
01
03
10
13
15
20
32
Dự kiến giá trị Jackpot 1
55.574.880.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.401.534.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.574.880.150
Jackpot 2 | 0 3.401.534.900
Giải Nhất 35 40.000.000
Giải Nhì 1220 500.000
Giải Ba 21623 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 27/10/2022 Truy vấn
01
07
10
17
19
30
53
Dự kiến giá trị Jackpot 1
53.993.736.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.225.852.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 53.993.736.750
Jackpot 2 | 0 3.225.852.300
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1081 500.000
Giải Ba 18718 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/10/2022 Truy vấn
08
18
20
22
42
46
01
Dự kiến giá trị Jackpot 1
51.961.066.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
2.172.965.175 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.961.066.050
Jackpot 2 | 2 2.172.965.175
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 792 500.000
Giải Ba 17146 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 22/10/2022 Truy vấn
17
19
35
42
51
52
34
Dự kiến giá trị Jackpot 1
49.411.290.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.062.621.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.411.290.450
Jackpot 2 | 0 4.062.621.950
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 687 500.000
Giải Ba 16013 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 20/10/2022 Truy vấn
15
21
27
34
37
53
29
Dự kiến giá trị Jackpot 1
46.869.729.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.780.226.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.869.729.600
Jackpot 2 | 0 3.780.226.300
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 625 500.000
Giải Ba 14219 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/10/2022 Truy vấn
06
30
36
39
44
46
49
Dự kiến giá trị Jackpot 1
44.628.997.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.531.256.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.628.997.800
Jackpot 2 | 0 3.531.256.100
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 629 500.000
Giải Ba 15075 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 15/10/2022 Truy vấn
08
15
16
39
45
51
23
Dự kiến giá trị Jackpot 1
41.892.390.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.227.188.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.892.390.300
Jackpot 2 | 0 3.227.188.600
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 733 500.000
Giải Ba 14697 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 13/10/2022 Truy vấn
12
13
43
48
51
52
15
Dự kiến giá trị Jackpot 1
39.847.692.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.898.754.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 39.847.692.900
Jackpot 2 | 1 4.898.754.850
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 545 500.000
Giải Ba 12148 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/10/2022 Truy vấn
11
26
34
40
46
52
01
Dự kiến giá trị Jackpot 1
37.672.072.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.657.019.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 37.672.072.050
Jackpot 2 | 0 4.657.019.200
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 650 500.000
Giải Ba 13234 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 08/10/2022 Truy vấn
11
17
23
34
41
51
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
35.350.914.000 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.399.112.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.350.914.000
Jackpot 2 | 0 4.399.112.750
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 567 500.000
Giải Ba 12657 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 06/10/2022 Truy vấn
06
08
19
20
47
53
07
Dự kiến giá trị Jackpot 1
33.330.821.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.174.658.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.330.821.700
Jackpot 2 | 0 4.174.658.050
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 661 500.000
Giải Ba 13805 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/10/2022 Truy vấn
05
11
12
22
43
45
42
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.658.106.000 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.988.800.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.658.106.000
Jackpot 2 | 0 3.988.800.750
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 743 500.000
Giải Ba 14479 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 01/10/2022 Truy vấn
14
15
16
22
23
29
20
Dự kiến giá trị Jackpot 1
37.241.100.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.804.566.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 37.241.100.750
Jackpot 2 | 0 3.804.566.750
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 559 500.000
Giải Ba 12319 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/09/2022 Truy vấn
15
32
33
37
42
54
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
35.206.530.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.578.503.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.206.530.150
Jackpot 2 | 0 3.578.503.350
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 504 500.000
Giải Ba 10993 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/09/2022 Truy vấn
11
13
23
27
37
43
34
Dự kiến giá trị Jackpot 1
33.257.062.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.361.895.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.257.062.650
Jackpot 2 | 0 3.361.895.850
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 784 500.000
Giải Ba 14439 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 24/09/2022 Truy vấn
01
04
05
17
42
47
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.902.787.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.211.420.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.902.787.650
Jackpot 2 | 0 3.211.420.850
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 379 500.000
Giải Ba 9757 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/09/2022 Truy vấn
12
14
19
29
44
47
26
Dự kiến giá trị Jackpot 1
98.674.641.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
2.696.400.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 98.674.641.750
Jackpot 2 | 2 2.696.400.450
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1218 500.000
Giải Ba 25672 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/09/2022 Truy vấn
08
27
32
43
53
54
45
Dự kiến giá trị Jackpot 1
91.614.070.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.608.292.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 91.614.070.200
Jackpot 2 | 0 4.608.292.950
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1102 500.000
Giải Ba 23530 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 17/09/2022 Truy vấn
05
08
19
34
40
49
39
Dự kiến giá trị Jackpot 1
87.421.889.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.142.495.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 87.421.889.100
Jackpot 2 | 0 4.142.495.050
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1064 500.000
Giải Ba 22581 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/09/2022 Truy vấn
03
08
19
30
41
52
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
83.847.890.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.745.384.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 83.847.890.100
Jackpot 2 | 0 3.745.384.050
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1022 500.000
Giải Ba 21739 50.000
Xem Thêm