Kết Quả Xổ Số Power 6/55

Trang chủ > Power 6/55
Theo dõi kết quả xổ số Power 655 có tại trang tin tức tổng hợp thông tin tức tổng hợp kết quả Power 655. Theo thống kê, tỷ lệ trúng giải cao nhất là dựa vào phương pháp soi cầu Vietlott Power 655 đến từ các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm kết hợp với bảng thống kê KQXS của kỳ trước.

Kết Quả Power 6/55 Mới Nhất 24/09/2022

Kỳ:#000780
01
04
05
17
42
47
09
Dự tính giá trị Jackpot 1
31.902.787.650 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.211.420.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.902.787.650
Jackpot 2 | 0 3.211.420.850
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 379 500.000
Giải Ba 9757 50.000

Thống kê chi tiết kết quả Power 6/55

Thống kê kết quả Jackpot Power 6/55

Chọn kỳ quay
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
24/09/2022
01
04
05
17
42
47
09
31.902.787.650đ 3.211.420.850đ
22/09/2022
12
14
19
29
44
47
26
98.674.641.750đ 2.696.400.450đ
20/09/2022
08
27
32
43
53
54
45
91.614.070.200đ 4.608.292.950đ
17/09/2022
05
08
19
34
40
49
39
87.421.889.100đ 4.142.495.050đ
15/09/2022
03
08
19
30
41
52
09
83.847.890.100đ 3.745.384.050đ
13/09/2022
09
10
21
40
41
48
54
80.468.982.300đ 3.369.949.850đ
10/09/2022
02
08
15
19
35
38
14
77.139.433.650đ 3.202.611.000đ
08/09/2022
09
13
23
32
36
52
43
75.315.934.650đ 5.532.384.350đ
06/09/2022
01
05
27
43
52
54
15
72.622.537.050đ 5.233.117.950đ
03/09/2022
11
22
31
33
40
46
41
68.862.978.750đ 4.815.389.250đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
24/09/2022
01
04
05
17
42
47
09
31.902.787.650đ 3.211.420.850đ
22/09/2022
12
14
19
29
44
47
26
98.674.641.750đ 2.696.400.450đ
20/09/2022
08
27
32
43
53
54
45
91.614.070.200đ 4.608.292.950đ
17/09/2022
05
08
19
34
40
49
39
87.421.889.100đ 4.142.495.050đ
15/09/2022
03
08
19
30
41
52
09
83.847.890.100đ 3.745.384.050đ
13/09/2022
09
10
21
40
41
48
54
80.468.982.300đ 3.369.949.850đ
10/09/2022
02
08
15
19
35
38
14
77.139.433.650đ 3.202.611.000đ
08/09/2022
09
13
23
32
36
52
43
75.315.934.650đ 5.532.384.350đ
06/09/2022
01
05
27
43
52
54
15
72.622.537.050đ 5.233.117.950đ
03/09/2022
11
22
31
33
40
46
41
68.862.978.750đ 4.815.389.250đ
01/09/2022
04
14
18
39
50
53
31
66.183.821.850đ 4.517.705.150đ
30/08/2022
02
13
19
29
30
32
16
63.748.396.650đ 4.247.102.350đ
27/08/2022
01
05
07
10
25
48
36
60.479.670.450đ 3.883.910.550đ
25/08/2022
19
30
35
40
49
53
42
57.912.621.600đ 3.598.682.900đ
23/08/2022
13
21
31
41
44
45
27
55.279.408.350đ 3.306.103.650đ
20/08/2022
06
16
29
32
42
51
43
52.524.475.500đ 1.753.962.775đ
18/08/2022
23
27
31
37
38
42
26
50.094.066.900đ 3.237.880.150đ
16/08/2022
17
18
28
47
50
53
11
47.953.145.550đ 6.347.975.150đ
13/08/2022
19
28
29
30
33
36
14
45.228.896.850đ 6.045.280.850đ
11/08/2022
01
12
21
34
48
55
50
42.823.778.700đ 5.778.045.500đ
09/08/2022
09
10
36
41
51
55
52
40.722.247.650đ 5.544.542.050đ
06/08/2022
06
21
27
41
51
53
43
38.170.136.550đ 5.260.974.150đ
04/08/2022
08
09
20
41
48
54
02
36.032.949.300đ 5.023.508.900đ
02/08/2022
02
05
28
40
47
48
31
34.019.568.300đ 4.799.799.900đ
30/07/2022
01
04
24
35
44
47
17
31.865.574.450đ 4.560.467.250đ
28/07/2022
05
06
17
28
29
39
34
42.178.630.800đ 4.353.181.200đ
26/07/2022
05
08
09
13
14
47
53
40.513.467.450đ 4.168.163.050đ
23/07/2022
27
28
29
39
40
54
13
38.195.566.050đ 3.910.618.450đ
21/07/2022
02
20
33
45
51
55
01
35.972.954.400đ 3.663.661.600đ
19/07/2022
08
09
33
34
35
52
36
33.952.631.250đ 3.439.181.250đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
24/09/2022
01
04
05
17
42
47
09
31.902.787.650đ 3.211.420.850đ
22/09/2022
12
14
19
29
44
47
26
98.674.641.750đ 2.696.400.450đ
20/09/2022
08
27
32
43
53
54
45
91.614.070.200đ 4.608.292.950đ
17/09/2022
05
08
19
34
40
49
39
87.421.889.100đ 4.142.495.050đ
15/09/2022
03
08
19
30
41
52
09
83.847.890.100đ 3.745.384.050đ
13/09/2022
09
10
21
40
41
48
54
80.468.982.300đ 3.369.949.850đ
10/09/2022
02
08
15
19
35
38
14
77.139.433.650đ 3.202.611.000đ
08/09/2022
09
13
23
32
36
52
43
75.315.934.650đ 5.532.384.350đ
06/09/2022
01
05
27
43
52
54
15
72.622.537.050đ 5.233.117.950đ
03/09/2022
11
22
31
33
40
46
41
68.862.978.750đ 4.815.389.250đ
01/09/2022
04
14
18
39
50
53
31
66.183.821.850đ 4.517.705.150đ
30/08/2022
02
13
19
29
30
32
16
63.748.396.650đ 4.247.102.350đ
27/08/2022
01
05
07
10
25
48
36
60.479.670.450đ 3.883.910.550đ
25/08/2022
19
30
35
40
49
53
42
57.912.621.600đ 3.598.682.900đ
23/08/2022
13
21
31
41
44
45
27
55.279.408.350đ 3.306.103.650đ
20/08/2022
06
16
29
32
42
51
43
52.524.475.500đ 1.753.962.775đ
18/08/2022
23
27
31
37
38
42
26
50.094.066.900đ 3.237.880.150đ
16/08/2022
17
18
28
47
50
53
11
47.953.145.550đ 6.347.975.150đ
13/08/2022
19
28
29
30
33
36
14
45.228.896.850đ 6.045.280.850đ
11/08/2022
01
12
21
34
48
55
50
42.823.778.700đ 5.778.045.500đ
09/08/2022
09
10
36
41
51
55
52
40.722.247.650đ 5.544.542.050đ
06/08/2022
06
21
27
41
51
53
43
38.170.136.550đ 5.260.974.150đ
04/08/2022
08
09
20
41
48
54
02
36.032.949.300đ 5.023.508.900đ
02/08/2022
02
05
28
40
47
48
31
34.019.568.300đ 4.799.799.900đ
30/07/2022
01
04
24
35
44
47
17
31.865.574.450đ 4.560.467.250đ
28/07/2022
05
06
17
28
29
39
34
42.178.630.800đ 4.353.181.200đ
26/07/2022
05
08
09
13
14
47
53
40.513.467.450đ 4.168.163.050đ
23/07/2022
27
28
29
39
40
54
13
38.195.566.050đ 3.910.618.450đ
21/07/2022
02
20
33
45
51
55
01
35.972.954.400đ 3.663.661.600đ
19/07/2022
08
09
33
34
35
52
36
33.952.631.250đ 3.439.181.250đ
16/07/2022
06
13
18
27
34
46
33
31.962.266.400đ 3.218.029.600đ
14/07/2022
11
25
29
37
39
52
45
205.143.192.300đ 4.070.928.000đ
12/07/2022
12
13
24
25
39
41
09
195.504.840.300đ 12.817.623.150đ
09/07/2022
05
21
24
47
52
55
20
183.948.645.900đ 11.533.601.550đ
07/07/2022
18
24
32
43
48
55
15
172.448.183.100đ 10.255.772.350đ
05/07/2022
05
07
12
26
29
44
38
162.630.330.150đ 9.164.899.800đ
02/07/2022
06
26
39
40
46
47
02
153.712.284.600đ 8.174.005.850đ
30/06/2022
05
11
15
19
29
31
35
145.146.456.750đ 7.222.247.200đ
28/06/2022
05
22
30
32
38
55
33
137.360.420.850đ 6.357.132.100đ
25/06/2022
14
17
31
35
37
40
28
128.468.041.500đ 5.369.089.950đ
23/06/2022
10
22
23
34
46
54
27
120.359.597.700đ 4.468.151.750đ
21/06/2022
09
13
19
21
34
51
35
112.724.914.800đ 3.619.853.650đ
18/06/2022
06
27
43
44
45
47
33
107.146.231.950đ 7.616.155.500đ
16/06/2022
09
13
21
40
51
54
04
99.398.788.050đ 6.755.328.400đ
14/06/2022
02
15
26
32
35
36
16
92.299.663.650đ 5.966.536.800đ
11/06/2022
10
18
23
25
45
47
38
85.597.658.400đ 5.221.869.550đ
09/06/2022
30
31
35
43
48
50
22
79.919.472.900đ 4.590.960.050đ
07/06/2022
16
17
21
28
39
50
19
74.335.915.200đ 3.970.564.750đ
04/06/2022
03
17
27
30
34
49
25
70.506.838.200đ 3.545.111.750đ
02/06/2022
07
11
28
30
33
50
49
67.823.715.000đ 3.246.986.950đ
31/05/2022
04
10
15
16
47
51
23
65.600.832.450đ 4.929.246.350đ
28/05/2022
33
36
38
42
43
46
03
62.757.436.800đ 4.613.313.500đ
26/05/2022
04
30
32
39
41
53
42
60.427.002.000đ 4.354.376.300đ
24/05/2022
18
31
32
46
50
52
28
57.772.834.500đ 4.059.468.800đ
21/05/2022
19
32
38
40
45
48
02
55.087.218.300đ 3.761.067.000đ
19/05/2022
03
06
31
40
47
54
08
52.849.603.650đ 3.512.443.150đ
17/05/2022
11
17
25
29
45
48
53
50.454.523.200đ 3.246.323.100đ
14/05/2022
02
28
30
43
44
55
22
48.237.615.300đ 2.323.615.375đ
12/05/2022
09
18
24
43
44
50
15
45.524.219.700đ 4.345.742.350đ
10/05/2022
12
18
41
43
47
51
10
43.368.051.000đ 4.106.168.050đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
24/09/2022
01
04
05
17
42
47
09
31.902.787.650đ 3.211.420.850đ
22/09/2022
12
14
19
29
44
47
26
98.674.641.750đ 2.696.400.450đ
20/09/2022
08
27
32
43
53
54
45
91.614.070.200đ 4.608.292.950đ
17/09/2022
05
08
19
34
40
49
39
87.421.889.100đ 4.142.495.050đ
15/09/2022
03
08
19
30
41
52
09
83.847.890.100đ 3.745.384.050đ
13/09/2022
09
10
21
40
41
48
54
80.468.982.300đ 3.369.949.850đ
10/09/2022
02
08
15
19
35
38
14
77.139.433.650đ 3.202.611.000đ
08/09/2022
09
13
23
32
36
52
43
75.315.934.650đ 5.532.384.350đ
06/09/2022
01
05
27
43
52
54
15
72.622.537.050đ 5.233.117.950đ
03/09/2022
11
22
31
33
40
46
41
68.862.978.750đ 4.815.389.250đ
01/09/2022
04
14
18
39
50
53
31
66.183.821.850đ 4.517.705.150đ
30/08/2022
02
13
19
29
30
32
16
63.748.396.650đ 4.247.102.350đ
27/08/2022
01
05
07
10
25
48
36
60.479.670.450đ 3.883.910.550đ
25/08/2022
19
30
35
40
49
53
42
57.912.621.600đ 3.598.682.900đ
23/08/2022
13
21
31
41
44
45
27
55.279.408.350đ 3.306.103.650đ
20/08/2022
06
16
29
32
42
51
43
52.524.475.500đ 1.753.962.775đ
18/08/2022
23
27
31
37
38
42
26
50.094.066.900đ 3.237.880.150đ
16/08/2022
17
18
28
47
50
53
11
47.953.145.550đ 6.347.975.150đ
13/08/2022
19
28
29
30
33
36
14
45.228.896.850đ 6.045.280.850đ
11/08/2022
01
12
21
34
48
55
50
42.823.778.700đ 5.778.045.500đ
09/08/2022
09
10
36
41
51
55
52
40.722.247.650đ 5.544.542.050đ
06/08/2022
06
21
27
41
51
53
43
38.170.136.550đ 5.260.974.150đ
04/08/2022
08
09
20
41
48
54
02
36.032.949.300đ 5.023.508.900đ
02/08/2022
02
05
28
40
47
48
31
34.019.568.300đ 4.799.799.900đ
30/07/2022
01
04
24
35
44
47
17
31.865.574.450đ 4.560.467.250đ
28/07/2022
05
06
17
28
29
39
34
42.178.630.800đ 4.353.181.200đ
26/07/2022
05
08
09
13
14
47
53
40.513.467.450đ 4.168.163.050đ
23/07/2022
27
28
29
39
40
54
13
38.195.566.050đ 3.910.618.450đ
21/07/2022
02
20
33
45
51
55
01
35.972.954.400đ 3.663.661.600đ
19/07/2022
08
09
33
34
35
52
36
33.952.631.250đ 3.439.181.250đ
16/07/2022
06
13
18
27
34
46
33
31.962.266.400đ 3.218.029.600đ
14/07/2022
11
25
29
37
39
52
45
205.143.192.300đ 4.070.928.000đ
12/07/2022
12
13
24
25
39
41
09
195.504.840.300đ 12.817.623.150đ
09/07/2022
05
21
24
47
52
55
20
183.948.645.900đ 11.533.601.550đ
07/07/2022
18
24
32
43
48
55
15
172.448.183.100đ 10.255.772.350đ
05/07/2022
05
07
12
26
29
44
38
162.630.330.150đ 9.164.899.800đ
02/07/2022
06
26
39
40
46
47
02
153.712.284.600đ 8.174.005.850đ
30/06/2022
05
11
15
19
29
31
35
145.146.456.750đ 7.222.247.200đ
28/06/2022
05
22
30
32
38
55
33
137.360.420.850đ 6.357.132.100đ
25/06/2022
14
17
31
35
37
40
28
128.468.041.500đ 5.369.089.950đ
23/06/2022
10
22
23
34
46
54
27
120.359.597.700đ 4.468.151.750đ
21/06/2022
09
13
19
21
34
51
35
112.724.914.800đ 3.619.853.650đ
18/06/2022
06
27
43
44
45
47
33
107.146.231.950đ 7.616.155.500đ
16/06/2022
09
13
21
40
51
54
04
99.398.788.050đ 6.755.328.400đ
14/06/2022
02
15
26
32
35
36
16
92.299.663.650đ 5.966.536.800đ
11/06/2022
10
18
23
25
45
47
38
85.597.658.400đ 5.221.869.550đ
09/06/2022
30
31
35
43
48
50
22
79.919.472.900đ 4.590.960.050đ
07/06/2022
16
17
21
28
39
50
19
74.335.915.200đ 3.970.564.750đ
04/06/2022
03
17
27
30
34
49
25
70.506.838.200đ 3.545.111.750đ
02/06/2022
07
11
28
30
33
50
49
67.823.715.000đ 3.246.986.950đ
31/05/2022
04
10
15
16
47
51
23
65.600.832.450đ 4.929.246.350đ
28/05/2022
33
36
38
42
43
46
03
62.757.436.800đ 4.613.313.500đ
26/05/2022
04
30
32
39
41
53
42
60.427.002.000đ 4.354.376.300đ
24/05/2022
18
31
32
46
50
52
28
57.772.834.500đ 4.059.468.800đ
21/05/2022
19
32
38
40
45
48
02
55.087.218.300đ 3.761.067.000đ
19/05/2022
03
06
31
40
47
54
08
52.849.603.650đ 3.512.443.150đ
17/05/2022
11
17
25
29
45
48
53
50.454.523.200đ 3.246.323.100đ
14/05/2022
02
28
30
43
44
55
22
48.237.615.300đ 2.323.615.375đ
12/05/2022
09
18
24
43
44
50
15
45.524.219.700đ 4.345.742.350đ
10/05/2022
12
18
41
43
47
51
10
43.368.051.000đ 4.106.168.050đ
07/05/2022
15
32
33
36
43
46
31
40.960.429.950đ 3.838.654.600đ
05/05/2022
27
29
33
39
47
53
55
38.990.566.200đ 3.619.780.850đ
03/05/2022
01
22
38
48
49
53
42
37.087.734.000đ 3.408.355.050đ
30/04/2022
11
23
51
52
53
54
27
35.131.524.600đ 3.190.998.450đ
28/04/2022
08
24
25
32
37
44
03
33.412.538.550đ 3.162.155.150đ
26/04/2022
14
22
24
25
43
49
17
31.953.142.200đ 5.726.646.150đ
23/04/2022
03
27
36
41
49
55
18
92.575.628.850đ 5.509.630.350đ
21/04/2022
21
24
27
34
38
42
46
87.502.919.250đ 4.945.995.950đ
19/04/2022
02
07
13
28
29
34
39
84.160.173.900đ 4.574.579.800đ
16/04/2022
04
08
39
41
53
55
52
80.758.885.350đ 4.196.658.850đ
14/04/2022
01
05
09
34
37
45
52
77.809.523.700đ 3.868.952.000đ
12/04/2022
11
18
20
22
25
40
05
75.356.765.400đ 3.596.423.300đ
09/04/2022
02
03
19
28
42
45
12
72.264.577.800đ 3.252.846.900đ
07/04/2022
06
14
15
25
29
32
41
69.988.955.700đ 4.520.183.500đ
05/04/2022
05
18
26
36
43
44
45
67.331.602.650đ 4.224.922.050đ
02/04/2022
32
38
42
44
47
55
46
64.691.708.250đ 3.931.600.450đ
31/03/2022
05
24
34
39
42
49
16
61.525.768.350đ 3.579.829.350đ
29/03/2022
05
11
32
35
40
52
31
58.908.623.700đ 3.289.035.500đ
26/03/2022
01
06
16
30
34
55
29
56.307.304.200đ 3.506.184.300đ
24/03/2022
05
09
16
35
45
46
44
53.906.255.400đ 3.239.401.100đ
22/03/2022
01
14
18
28
47
49
22
51.751.645.500đ 3.778.769.900đ
19/03/2022
08
20
24
37
51
55
27
49.301.038.650đ 3.506.480.250đ
17/03/2022
01
06
12
21
37
49
53
47.074.116.000đ 3.259.044.400đ
15/03/2022
06
14
24
28
33
52
50
44.742.716.400đ 3.000.000.000đ
12/03/2022
12
16
18
26
30
45
36
42.568.127.400đ 4.396.458.600đ
10/03/2022
01
03
08
16
19
36
41
40.440.003.150đ 4.160.000.350đ
08/03/2022
03
23
25
39
47
48
55
38.675.385.750đ 3.963.931.750đ
05/03/2022
05
12
15
25
43
48
01
36.581.622.600đ 3.731.291.400đ
03/03/2022
04
10
16
25
26
43
52
35.512.784.850đ 3.612.531.650đ
01/03/2022
15
19
25
42
51
53
02
33.707.650.350đ 3.411.961.150đ
26/02/2022
05
08
30
36
49
51
18
31.793.086.200đ 3.199.231.800đ
24/02/2022
02
15
25
30
31
32
13
78.554.607.600đ 529.848.650đ
22/02/2022
09
16
19
23
25
39
04
76.942.780.500đ 3.945.386.250đ
19/02/2022
01
11
14
33
46
48
40
74.540.296.200đ 3.678.443.550đ
17/02/2022
05
24
40
42
46
54
03
71.367.341.700đ 3.325.893.050đ
15/02/2022
05
07
14
24
29
36
46
68.434.304.250đ 3.874.619.150đ
12/02/2022
04
08
12
42
44
51
41
66.252.857.250đ 3.632.236.150đ
10/02/2022
03
15
26
35
43
52
07
63.474.225.600đ 3.323.499.300đ
08/02/2022
12
15
21
28
32
40
43
60.562.731.900đ 3.868.907.300đ
05/02/2022
01
17
23
29
44
45
37
57.764.215.200đ 3.557.961.000đ
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
?Hướng dẫn xem thống kê kết quả Jackpot xổ số Power 6/55:

Mỗi kỳ quay Power 6/55 sẽ tạo ra hai giải Jackpot, bạn có thể lọc và truy vấn tất cả các số trúng giải Jackpot đã xuất hiện trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây, bao gồm ngày quay thưởng và hai số tiền thưởng tương ứng.

Để tìm ra quy luật của các con số một cách nhanh chóng, vui lòng kiểm tra số lẻ và số chẵn hoặc số lớn (28-55) và số nhỏ (01-27) theo màu sắc.

Thống kê số nóng xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
19 4 1
08 4 4
05 3 2
40 3 2
52 3 3
09 2 2
43 2 2
54 2 2
47 2 1
32 2 0
27 2 1
01 2 0
41 2 1
23 1 0
12 1 0
53 1 -2
34 1 0
22 1 1
36 1 0
11 1 1
46 1 1
38 1 0
10 1 0
42 1 -1
49 1 0
30 1 -2
31 1 -1
44 1 0
02 1 0
48 1 -1
29 1 -2
21 1 -1
15 1 1
35 1 0
04 1 0
17 1 0
03 1 1
33 1 0
13 1 -1
14 1 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
09 2 2
41 1 1
45 1 1
39 1 1
14 1 0
43 1 0
15 1 1
26 1 0
54 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
08 7 7
19 7 4
05 7 3
47 6 -1
29 6 2
41 6 3
09 6 3
40 6 1
28 5 2
53 5 4
01 5 5
48 5 1
27 5 2
51 4 0
21 4 0
02 4 2
13 4 0
30 4 -2
35 4 1
54 4 1
33 4 2
32 4 -2
52 4 1
44 3 -1
14 3 2
04 3 1
36 3 1
55 3 -1
06 3 -1
42 3 2
39 3 -2
10 3 0
34 3 -1
31 3 -2
17 3 -1
45 2 -2
43 2 -5
23 2 0
12 2 -1
49 2 1
18 2 -4
20 2 2
38 2 -1
50 2 -3
25 1 -3
11 1 -3
46 1 -4
24 1 -3
16 1 -1
15 1 -2
22 1 -1
03 1 -1
07 1 -1
37 1 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
43 3 3
09 2 1
26 2 2
14 2 2
31 2 2
36 2 2
42 1 0
52 1 1
11 1 1
54 1 1
16 1 0
41 1 1
50 1 1
34 1 1
53 1 0
13 1 1
39 1 1
45 1 0
15 1 -1
01 1 1
17 1 1
27 1 0
02 1 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
47 13 8
40 11 5
05 11 2
19 10 5
32 10 0
30 10 5
29 10 3
41 9 2
48 9 2
09 9 4
43 9 0
28 8 -1
21 8 3
51 8 2
31 8 5
39 8 2
18 8 3
27 8 4
13 8 6
06 7 -3
55 7 1
54 7 3
08 7 -4
50 7 6
34 7 1
17 7 1
35 7 2
44 7 1
52 7 2
10 6 4
53 6 1
45 6 0
02 6 1
33 6 -2
46 6 -4
25 5 -11
38 5 0
12 5 -2
24 5 -3
11 5 0
01 5 -4
04 5 -1
36 5 -2
42 4 -5
14 4 -3
23 4 -3
15 4 -4
22 3 -3
07 3 0
16 3 -6
03 3 -3
26 3 -6
37 3 -5
49 3 -7
20 2 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
15 3 3
02 3 1
33 3 3
43 3 1
09 3 3
36 2 1
14 2 2
22 2 -1
31 2 0
27 2 -1
38 2 1
53 2 1
42 2 1
16 2 0
28 2 0
45 2 1
35 2 2
26 2 2
54 1 1
08 1 1
23 1 -1
19 1 1
17 1 0
41 1 -2
25 1 1
10 1 1
20 1 1
03 1 -3
04 1 0
13 1 -1
11 1 1
50 1 -1
34 1 1
01 1 0
39 1 0
52 1 -2
49 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
05 20 12
47 17 9
32 17 5
25 15 1
29 15 8
43 15 -2
40 15 5
19 14 5
30 14 1
39 13 4
08 13 0
28 13 0
51 13 0
01 13 9
48 13 3
24 13 -1
34 12 5
18 12 2
09 12 3
55 12 0
44 12 0
42 11 0
06 11 -6
41 11 -6
52 11 5
53 11 4
27 11 0
15 11 4
21 11 -1
36 11 4
45 11 3
49 10 -3
12 10 0
46 10 -6
35 10 3
14 10 3
33 10 -3
02 9 0
31 9 -4
16 9 -4
11 9 -2
54 9 1
13 9 3
23 8 -1
17 8 -9
38 8 -1
04 8 -3
03 8 -4
37 7 -6
50 7 -5
10 7 -2
26 7 -6
22 6 -11
07 5 -9
20 4 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
31 4 1
43 4 -1
52 4 4
27 4 1
41 4 2
02 4 2
42 3 2
53 3 1
15 3 3
33 3 2
22 3 0
16 3 0
46 3 2
36 3 3
09 3 2
45 3 0
03 3 0
38 2 -1
18 2 0
50 2 0
35 2 -2
13 2 0
01 2 2
55 2 -1
39 2 2
26 2 1
14 2 -2
17 2 0
28 2 -1
04 2 1
54 1 -1
20 1 -2
44 1 -1
10 1 0
40 1 -3
49 1 0
07 1 0
37 1 -4
05 1 0
29 1 0
11 1 0
08 1 0
34 1 1
23 1 -2
19 1 0
12 1 -1
25 1 1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số nóng của Power 6/55:

Muốn truy vấn những con số xuất hiện nhiều nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay thưởng gần đây? Vậy thì bảng thống kê này là dành cho bạn!

Chúng tôi sẽ thống kê từ 6 số đầu và 1 số cuối trong kết quả xổ số Power 6/55 các con số có tần suất xuất hiện nhiều trong khoảng 01-55 cho bạn.

Từ tần suất xuất hiện của các con số, bạn có thể so sánh sự thay đổi số lần xuất hiện của con số đó nhiều hay ít so với kỳ trước đó.

Thống kê số lạnh xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
16 0 -1
39 0 -1
37 0 -1
45 0 -1
26 0 0
06 0 -1
07 0 -1
51 0 -1
50 0 -2
25 0 -1
24 0 0
28 0 -2
55 0 -1
20 0 0
18 0 -2
42 1 -1
17 1 0
15 1 1
48 1 -1
14 1 0
21 1 -1
12 1 0
23 1 0
11 1 1
10 1 0
53 1 -2
46 1 1
22 1 1
29 1 -2
30 1 -2
31 1 -1
04 1 0
33 1 0
34 1 0
35 1 0
36 1 0
03 1 1
38 1 0
02 1 0
44 1 0
13 1 -1
49 1 0
43 2 2
54 2 2
32 2 0
27 2 1
47 2 1
09 2 2
01 2 0
41 2 1
52 3 3
05 3 2
40 3 2
19 4 1
08 4 4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
01 0 0
02 0 0
03 0 0
04 0 0
05 0 0
06 0 0
07 0 0
08 0 0
53 0 0
10 0 0
11 0 -1
12 0 0
13 0 0
52 0 0
51 0 0
16 0 -1
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
50 0 -1
27 0 -1
44 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 -1
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 -1
37 0 0
38 0 0
49 0 0
40 0 0
48 0 0
42 0 -1
47 0 0
28 0 0
46 0 0
55 0 0
43 1 0
41 1 1
39 1 1
26 1 0
15 1 1
14 1 0
54 1 1
45 1 1
09 2 2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
26 0 -3
11 1 -3
24 1 -3
03 1 -1
16 1 -1
15 1 -2
07 1 -1
46 1 -4
25 1 -3
37 1 -1
22 1 -1
12 2 -1
43 2 -5
45 2 -2
38 2 -1
49 2 1
50 2 -3
18 2 -4
23 2 0
20 2 2
36 3 1
42 3 2
55 3 -1
17 3 -1
14 3 2
44 3 -1
39 3 -2
10 3 0
06 3 -1
04 3 1
31 3 -2
34 3 -1
21 4 0
54 4 1
35 4 1
32 4 -2
30 4 -2
52 4 1
51 4 0
02 4 2
33 4 2
13 4 0
53 5 4
27 5 2
28 5 2
48 5 1
01 5 5
41 6 3
47 6 -1
40 6 1
09 6 3
29 6 2
05 7 3
08 7 7
19 7 4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
32 0 0
51 0 0
03 0 -1
04 0 -1
05 0 0
06 0 0
07 0 0
08 0 -1
49 0 -1
10 0 -1
48 0 0
12 0 0
47 0 0
46 0 0
44 0 0
40 0 0
38 0 -2
18 0 0
19 0 -1
20 0 -1
21 0 0
22 0 -2
23 0 -1
24 0 0
25 0 -1
37 0 0
35 0 -2
28 0 -2
29 0 0
30 0 0
33 0 -3
55 0 0
50 1 1
34 1 1
27 1 0
54 1 1
53 1 0
17 1 1
39 1 1
16 1 0
41 1 1
42 1 0
52 1 1
15 1 -1
45 1 0
02 1 -1
13 1 1
11 1 1
01 1 1
09 2 1
14 2 2
26 2 2
36 2 2
31 2 2
43 3 3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
20 2 -2
07 3 0
49 3 -7
03 3 -3
22 3 -3
37 3 -5
16 3 -6
26 3 -6
42 4 -5
23 4 -3
15 4 -4
14 4 -3
04 5 -1
11 5 0
25 5 -11
24 5 -3
01 5 -4
36 5 -2
38 5 0
12 5 -2
33 6 -2
46 6 -4
02 6 1
53 6 1
10 6 4
45 6 0
50 7 6
17 7 1
44 7 1
52 7 2
08 7 -4
06 7 -3
54 7 3
35 7 2
34 7 1
55 7 1
13 8 6
31 8 5
39 8 2
51 8 2
18 8 3
27 8 4
21 8 3
28 8 -1
41 9 2
43 9 0
09 9 4
48 9 2
30 10 5
29 10 3
32 10 0
19 10 5
40 11 5
05 11 2
47 13 8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
37 0 -1
40 0 -1
44 0 -2
32 0 0
05 0 -1
06 0 0
07 0 -1
46 0 -3
30 0 0
29 0 -1
47 0 0
12 0 -1
48 0 -1
51 0 -1
24 0 0
55 0 -2
21 0 -1
18 0 -3
19 1 1
20 1 1
17 1 0
34 1 1
23 1 -1
50 1 -1
25 1 1
13 1 -1
11 1 1
01 1 0
10 1 1
52 1 -2
08 1 1
04 1 0
03 1 -3
41 1 -2
54 1 1
39 1 0
49 1 1
16 2 0
36 2 1
35 2 2
28 2 0
42 2 1
53 2 1
14 2 2
45 2 1
31 2 0
27 2 -1
26 2 2
38 2 1
22 2 -1
15 3 3
33 3 3
09 3 3
43 3 1
02 3 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
20 4 -7
07 5 -9
22 6 -11
26 7 -6
50 7 -5
10 7 -2
37 7 -6
17 8 -9
23 8 -1
03 8 -4
04 8 -3
38 8 -1
54 9 1
11 9 -2
13 9 3
16 9 -4
31 9 -4
02 9 0
12 10 0
46 10 -6
14 10 3
33 10 -3
35 10 3
49 10 -3
52 11 5
06 11 -6
27 11 0
21 11 -1
45 11 3
41 11 -6
36 11 4
42 11 0
15 11 4
53 11 4
44 12 0
09 12 3
18 12 2
34 12 5
55 12 0
08 13 0
28 13 0
01 13 9
51 13 0
24 13 -1
48 13 3
39 13 4
30 14 1
19 14 5
25 15 1
29 15 8
43 15 -2
40 15 5
32 17 5
47 17 9
05 20 12
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
32 0 -1
21 0 -1
51 0 -3
47 0 0
48 0 -2
06 0 0
30 0 -2
24 0 -2
44 1 -1
10 1 0
11 1 0
12 1 -1
08 1 0
07 1 0
49 1 0
05 1 0
29 1 0
40 1 -3
19 1 0
20 1 -2
54 1 -1
34 1 1
23 1 -2
25 1 1
37 1 -4
26 2 1
18 2 0
28 2 -1
17 2 0
14 2 -2
13 2 0
50 2 0
04 2 1
39 2 2
35 2 -2
38 2 -1
01 2 2
55 2 -1
15 3 3
22 3 0
33 3 2
42 3 2
03 3 0
09 3 2
45 3 0
46 3 2
53 3 1
16 3 0
36 3 3
31 4 1
43 4 -1
52 4 4
41 4 2
02 4 2
27 4 1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh của xổ số Power 6/55:

Bảng thống kê này thống kê các con số ít xuất hiện nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây của kết quả Power 6/55.

Chúng tôi sẽ thống kê các con số nằm trong khoảng 01-55 có số lần xuất hiện ít nhất và thậm chí chưa từng xuất hiện. Số càng "lạnh" sẽ hiển thị ở trên cùng.

Ngoài ra, bạn còn có thể so sánh sự thay đổi về tần suất xuất hiện của mỗi con số so với chu kỳ trước đó. Kết hợp dữ liệu sự biến hóa của các con số nóng và lạnh, tin rằng chiến lược chọn số về sau của bạn sẽ nắm nhiều tỷ lệ thắng hơn.

Kết quả các kỳ quay trước của Power 6/55

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/09/2022 Truy vấn
12
14
19
29
44
47
26
Dự kiến giá trị Jackpot 1
98.674.641.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
2.696.400.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 98.674.641.750
Jackpot 2 | 2 2.696.400.450
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1218 500.000
Giải Ba 25672 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/09/2022 Truy vấn
08
27
32
43
53
54
45
Dự kiến giá trị Jackpot 1
91.614.070.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.608.292.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 91.614.070.200
Jackpot 2 | 0 4.608.292.950
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1102 500.000
Giải Ba 23530 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 17/09/2022 Truy vấn
05
08
19
34
40
49
39
Dự kiến giá trị Jackpot 1
87.421.889.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.142.495.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 87.421.889.100
Jackpot 2 | 0 4.142.495.050
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1064 500.000
Giải Ba 22581 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/09/2022 Truy vấn
03
08
19
30
41
52
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
83.847.890.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.745.384.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 83.847.890.100
Jackpot 2 | 0 3.745.384.050
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1022 500.000
Giải Ba 21739 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/09/2022 Truy vấn
09
10
21
40
41
48
54
Dự kiến giá trị Jackpot 1
80.468.982.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.369.949.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 80.468.982.300
Jackpot 2 | 0 3.369.949.850
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 995 500.000
Giải Ba 22559 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 10/09/2022 Truy vấn
02
08
15
19
35
38
14
Dự kiến giá trị Jackpot 1
77.139.433.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.202.611.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 77.139.433.650
Jackpot 2 | 1 3.202.611.000
Giải Nhất 35 40.000.000
Giải Nhì 1706 500.000
Giải Ba 27185 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 08/09/2022 Truy vấn
09
13
23
32
36
52
43
Dự kiến giá trị Jackpot 1
75.315.934.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.532.384.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 75.315.934.650
Jackpot 2 | 1 5.532.384.350
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1016 500.000
Giải Ba 21348 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/09/2022 Truy vấn
01
05
27
43
52
54
15
Dự kiến giá trị Jackpot 1
72.622.537.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.233.117.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.622.537.050
Jackpot 2 | 0 5.233.117.950
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 850 500.000
Giải Ba 19240 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 03/09/2022 Truy vấn
11
22
31
33
40
46
41
Dự kiến giá trị Jackpot 1
68.862.978.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.815.389.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 68.862.978.750
Jackpot 2 | 0 4.815.389.250
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 1013 500.000
Giải Ba 20522 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 01/09/2022 Truy vấn
04
14
18
39
50
53
31
Dự kiến giá trị Jackpot 1
66.183.821.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.517.705.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 66.183.821.850
Jackpot 2 | 0 4.517.705.150
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 907 500.000
Giải Ba 17958 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/08/2022 Truy vấn
02
13
19
29
30
32
16
Dự kiến giá trị Jackpot 1
63.748.396.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.247.102.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 63.748.396.650
Jackpot 2 | 0 4.247.102.350
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 776 500.000
Giải Ba 19671 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 27/08/2022 Truy vấn
01
05
07
10
25
48
36
Dự kiến giá trị Jackpot 1
60.479.670.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.883.910.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.479.670.450
Jackpot 2 | 0 3.883.910.550
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 980 500.000
Giải Ba 19178 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 25/08/2022 Truy vấn
19
30
35
40
49
53
42
Dự kiến giá trị Jackpot 1
57.912.621.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.598.682.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 57.912.621.600
Jackpot 2 | 0 3.598.682.900
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 676 500.000
Giải Ba 14408 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/08/2022 Truy vấn
13
21
31
41
44
45
27
Dự kiến giá trị Jackpot 1
55.279.408.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.306.103.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.279.408.350
Jackpot 2 | 0 3.306.103.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 739 500.000
Giải Ba 15517 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 20/08/2022 Truy vấn
06
16
29
32
42
51
43
Dự kiến giá trị Jackpot 1
52.524.475.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
1.753.962.775 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.524.475.500
Jackpot 2 | 2 1.753.962.775
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 671 500.000
Giải Ba 15164 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 18/08/2022 Truy vấn
23
27
31
37
38
42
26
Dự kiến giá trị Jackpot 1
50.094.066.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.237.880.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.094.066.900
Jackpot 2 | 0 3.237.880.150
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 712 500.000
Giải Ba 14763 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/08/2022 Truy vấn
17
18
28
47
50
53
11
Dự kiến giá trị Jackpot 1
47.953.145.550 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
6.347.975.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.953.145.550
Jackpot 2 | 1 6.347.975.150
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 659 500.000
Giải Ba 14367 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 13/08/2022 Truy vấn
19
28
29
30
33
36
14
Dự kiến giá trị Jackpot 1
45.228.896.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
6.045.280.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.228.896.850
Jackpot 2 | 0 6.045.280.850
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 610 500.000
Giải Ba 13664 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 11/08/2022 Truy vấn
01
12
21
34
48
55
50
Dự kiến giá trị Jackpot 1
42.823.778.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.778.045.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 42.823.778.700
Jackpot 2 | 0 5.778.045.500
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 594 500.000
Giải Ba 12081 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/08/2022 Truy vấn
09
10
36
41
51
55
52
Dự kiến giá trị Jackpot 1
40.722.247.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.544.542.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.722.247.650
Jackpot 2 | 0 5.544.542.050
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 610 500.000
Giải Ba 13389 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 06/08/2022 Truy vấn
06
21
27
41
51
53
43
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.170.136.550 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.260.974.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.170.136.550
Jackpot 2 | 0 5.260.974.150
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 552 500.000
Giải Ba 11049 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 04/08/2022 Truy vấn
08
09
20
41
48
54
02
Dự kiến giá trị Jackpot 1
36.032.949.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.023.508.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.032.949.300
Jackpot 2 | 0 5.023.508.900
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 528 500.000
Giải Ba 11873 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 02/08/2022 Truy vấn
02
05
28
40
47
48
31
Dự kiến giá trị Jackpot 1
34.019.568.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.799.799.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.019.568.300
Jackpot 2 | 0 4.799.799.900
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 588 500.000
Giải Ba 12263 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 30/07/2022 Truy vấn
01
04
24
35
44
47
17
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.865.574.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.560.467.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.865.574.450
Jackpot 2 | 0 4.560.467.250
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 440 500.000
Giải Ba 9790 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/07/2022 Truy vấn
05
06
17
28
29
39
34
Dự kiến giá trị Jackpot 1
42.178.630.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.353.181.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 42.178.630.800
Jackpot 2 | 0 4.353.181.200
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 871 500.000
Giải Ba 16135 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/07/2022 Truy vấn
05
08
09
13
14
47
53
Dự kiến giá trị Jackpot 1
40.513.467.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.168.163.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.513.467.450
Jackpot 2 | 0 4.168.163.050
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 765 500.000
Giải Ba 16548 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 23/07/2022 Truy vấn
27
28
29
39
40
54
13
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.195.566.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.910.618.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.195.566.050
Jackpot 2 | 0 3.910.618.450
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 546 500.000
Giải Ba 11883 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/07/2022 Truy vấn
02
20
33
45
51
55
01
Dự kiến giá trị Jackpot 1
35.972.954.400 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.663.661.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.972.954.400
Jackpot 2 | 0 3.663.661.600
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 460 500.000
Giải Ba 11164 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/07/2022 Truy vấn
08
09
33
34
35
52
36
Dự kiến giá trị Jackpot 1
33.952.631.250 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.439.181.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.952.631.250
Jackpot 2 | 0 3.439.181.250
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 570 500.000
Giải Ba 12884 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 16/07/2022 Truy vấn
06
13
18
27
34
46
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.962.266.400 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.218.029.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.962.266.400
Jackpot 2 | 0 3.218.029.600
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 636 500.000
Giải Ba 12363 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/07/2022 Truy vấn
11
25
29
37
39
52
45
Dự kiến giá trị Jackpot 1
205.143.192.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.070.928.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 205.143.192.300
Jackpot 2 | 1 4.070.928.000
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1929 500.000
Giải Ba 43636 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/07/2022 Truy vấn
12
13
24
25
39
41
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
195.504.840.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
12.817.623.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 195.504.840.300
Jackpot 2 | 1 12.817.623.150
Giải Nhất 47 40.000.000
Giải Nhì 1959 500.000
Giải Ba 41395 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 09/07/2022 Truy vấn
05
21
24
47
52
55
20
Dự kiến giá trị Jackpot 1
183.948.645.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
11.533.601.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 183.948.645.900
Jackpot 2 | 0 11.533.601.550
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1497 500.000
Giải Ba 32603 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/07/2022 Truy vấn
18
24
32
43
48
55
15
Dự kiến giá trị Jackpot 1
172.448.183.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
10.255.772.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 172.448.183.100
Jackpot 2 | 0 10.255.772.350
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1662 500.000
Giải Ba 32784 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/07/2022 Truy vấn
05
07
12
26
29
44
38
Dự kiến giá trị Jackpot 1
162.630.330.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
9.164.899.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 162.630.330.150
Jackpot 2 | 0 9.164.899.800
Giải Nhất 45 40.000.000
Giải Nhì 2143 500.000
Giải Ba 38596 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 02/07/2022 Truy vấn
06
26
39
40
46
47
02
Dự kiến giá trị Jackpot 1
153.712.284.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
8.174.005.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 153.712.284.600
Jackpot 2 | 0 8.174.005.850
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1491 500.000
Giải Ba 29365 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 30/06/2022 Truy vấn
05
11
15
19
29
31
35
Dự kiến giá trị Jackpot 1
145.146.456.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
7.222.247.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 145.146.456.750
Jackpot 2 | 0 7.222.247.200
Giải Nhất 30 40.000.000
Giải Nhì 1428 500.000
Giải Ba 29397 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/06/2022 Truy vấn
05
22
30
32
38
55
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
137.360.420.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
6.357.132.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 137.360.420.850
Jackpot 2 | 0 6.357.132.100
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1321 500.000
Giải Ba 30096 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 25/06/2022 Truy vấn
14
17
31
35
37
40
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
128.468.041.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.369.089.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 128.468.041.500
Jackpot 2 | 0 5.369.089.950
Giải Nhất 24 40.000.000
Giải Nhì 1100 500.000
Giải Ba 24718 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/06/2022 Truy vấn
10
22
23
34
46
54
27
Dự kiến giá trị Jackpot 1
120.359.597.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.468.151.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 120.359.597.700
Jackpot 2 | 0 4.468.151.750
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1251 500.000
Giải Ba 26671 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/06/2022 Truy vấn
09
13
19
21
34
51
35
Dự kiến giá trị Jackpot 1
112.724.914.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.619.853.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 112.724.914.800
Jackpot 2 | 0 3.619.853.650
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1387 500.000
Giải Ba 28067 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 18/06/2022 Truy vấn
06
27
43
44
45
47
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
107.146.231.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
7.616.155.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 107.146.231.950
Jackpot 2 | 1 7.616.155.500
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 1100 500.000
Giải Ba 25139 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/06/2022 Truy vấn
09
13
21
40
51
54
04
Dự kiến giá trị Jackpot 1
99.398.788.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
6.755.328.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 99.398.788.050
Jackpot 2 | 0 6.755.328.400
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 936 500.000
Giải Ba 21336 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/06/2022 Truy vấn
02
15
26
32
35
36
16
Dự kiến giá trị Jackpot 1
92.299.663.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.966.536.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 92.299.663.650
Jackpot 2 | 0 5.966.536.800
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1044 500.000
Giải Ba 23230 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 11/06/2022 Truy vấn
10
18
23
25
45
47
38
Dự kiến giá trị Jackpot 1
85.597.658.400 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.221.869.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 85.597.658.400
Jackpot 2 | 0 5.221.869.550
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 1035 500.000
Giải Ba 21866 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/06/2022 Truy vấn
30
31
35
43
48
50
22
Dự kiến giá trị Jackpot 1
79.919.472.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.590.960.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.919.472.900
Jackpot 2 | 0 4.590.960.050
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 699 500.000
Giải Ba 16202 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/06/2022 Truy vấn
16
17
21
28
39
50
19
Dự kiến giá trị Jackpot 1
74.335.915.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.970.564.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 74.335.915.200
Jackpot 2 | 0 3.970.564.750
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 930 500.000
Giải Ba 18298 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 04/06/2022 Truy vấn
03
17
27
30
34
49
25
Dự kiến giá trị Jackpot 1
70.506.838.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.545.111.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 70.506.838.200
Jackpot 2 | 0 3.545.111.750
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 800 500.000
Giải Ba 17001 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/06/2022 Truy vấn
07
11
28
30
33
50
49
Dự kiến giá trị Jackpot 1
67.823.715.000 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.246.986.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.823.715.000
Jackpot 2 | 0 3.246.986.950
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 787 500.000
Giải Ba 15500 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/05/2022 Truy vấn
04
10
15
16
47
51
23
Dự kiến giá trị Jackpot 1
65.600.832.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.929.246.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.600.832.450
Jackpot 2 | 1 4.929.246.350
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 791 500.000
Giải Ba 17151 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 28/05/2022 Truy vấn
33
36
38
42
43
46
03
Dự kiến giá trị Jackpot 1
62.757.436.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.613.313.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.757.436.800
Jackpot 2 | 0 4.613.313.500
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 756 500.000
Giải Ba 14865 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/05/2022 Truy vấn
04
30
32
39
41
53
42
Dự kiến giá trị Jackpot 1
60.427.002.000 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.354.376.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.427.002.000
Jackpot 2 | 0 4.354.376.300
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 599 500.000
Giải Ba 13789 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/05/2022 Truy vấn
18
31
32
46
50
52
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
57.772.834.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.059.468.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 57.772.834.500
Jackpot 2 | 0 4.059.468.800
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 622 500.000
Giải Ba 14714 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 21/05/2022 Truy vấn
19
32
38
40
45
48
02
Dự kiến giá trị Jackpot 1
55.087.218.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.761.067.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.087.218.300
Jackpot 2 | 0 3.761.067.000
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 732 500.000
Giải Ba 13751 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/05/2022 Truy vấn
03
06
31
40
47
54
08
Dự kiến giá trị Jackpot 1
52.849.603.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.512.443.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.849.603.650
Jackpot 2 | 0 3.512.443.150
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 623 500.000
Giải Ba 12909 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 17/05/2022 Truy vấn
11
17
25
29
45
48
53
Dự kiến giá trị Jackpot 1
50.454.523.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.246.323.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.454.523.200
Jackpot 2 | 0 3.246.323.100
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 805 500.000
Giải Ba 16641 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 14/05/2022 Truy vấn
02
28
30
43
44
55
22
Dự kiến giá trị Jackpot 1
48.237.615.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
2.323.615.375 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.237.615.300
Jackpot 2 | 2 2.323.615.375
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 524 500.000
Giải Ba 12180 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/05/2022 Truy vấn
09
18
24
43
44
50
15
Dự kiến giá trị Jackpot 1
45.524.219.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.345.742.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.524.219.700
Jackpot 2 | 0 4.345.742.350
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 600 500.000
Giải Ba 13433 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 10/05/2022 Truy vấn
12
18
41
43
47
51
10
Dự kiến giá trị Jackpot 1
43.368.051.000 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.106.168.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.368.051.000
Jackpot 2 | 0 4.106.168.050
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 518 500.000
Giải Ba 12730 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 07/05/2022 Truy vấn
15
32
33
36
43
46
31
Dự kiến giá trị Jackpot 1
40.960.429.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.838.654.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.960.429.950
Jackpot 2 | 0 3.838.654.600
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 450 500.000
Giải Ba 11186 50.000
Xem Thêm