Kết Quả Xổ Số Power 6/55

Trang chủ > Power 6/55
Theo dõi kết quả xổ số Power 655 có tại trang tin tức tổng hợp thông tin tức tổng hợp kết quả Power 655. Theo thống kê, tỷ lệ trúng giải cao nhất là dựa vào phương pháp soi cầu Vietlott Power 655 đến từ các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm kết hợp với bảng thống kê KQXS của kỳ trước.

Kết Quả Power 6/55 Mới Nhất 30/05/2023

Kỳ:#000885
01
14
24
28
40
46
34
Dự tính giá trị Jackpot 1
41.223.910.350 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.757.702.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.223.910.350
Jackpot 2 | 0 3.757.702.400
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 498 500.000
Giải Ba 10897 50.000

Thống kê chi tiết kết quả Power 6/55

Thống kê kết quả Jackpot Power 6/55

Chọn kỳ quay
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/05/2023
01
14
24
28
40
46
34
41.223.910.350đ 3.757.702.400đ
27/05/2023
04
06
08
18
39
43
28
38.990.916.300đ 3.509.591.950đ
25/05/2023
15
16
19
31
33
46
07
37.840.372.050đ 3.381.753.700đ
23/05/2023
26
27
35
36
47
54
40
36.233.149.800đ 3.203.173.450đ
20/05/2023
01
14
21
36
48
53
44
34.404.588.750đ 4.661.644.750đ
18/05/2023
13
14
21
23
30
41
49
32.942.141.850đ 4.499.150.650đ
16/05/2023
19
24
30
34
40
44
51
31.705.358.250đ 4.361.730.250đ
13/05/2023
22
24
35
43
45
54
50
76.361.538.900đ 4.172.246.000đ
11/05/2023
01
03
19
33
34
51
17
73.659.305.100đ 3.871.997.800đ
09/05/2023
07
09
13
22
44
47
39
70.842.375.750đ 3.559.005.650đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/05/2023
01
14
24
28
40
46
34
41.223.910.350đ 3.757.702.400đ
27/05/2023
04
06
08
18
39
43
28
38.990.916.300đ 3.509.591.950đ
25/05/2023
15
16
19
31
33
46
07
37.840.372.050đ 3.381.753.700đ
23/05/2023
26
27
35
36
47
54
40
36.233.149.800đ 3.203.173.450đ
20/05/2023
01
14
21
36
48
53
44
34.404.588.750đ 4.661.644.750đ
18/05/2023
13
14
21
23
30
41
49
32.942.141.850đ 4.499.150.650đ
16/05/2023
19
24
30
34
40
44
51
31.705.358.250đ 4.361.730.250đ
13/05/2023
22
24
35
43
45
54
50
76.361.538.900đ 4.172.246.000đ
11/05/2023
01
03
19
33
34
51
17
73.659.305.100đ 3.871.997.800đ
09/05/2023
07
09
13
22
44
47
39
70.842.375.750đ 3.559.005.650đ
06/05/2023
01
11
22
28
34
42
10
68.127.043.350đ 3.257.302.050đ
04/05/2023
13
30
32
35
45
52
29
65.811.324.900đ 1.774.701.200đ
02/05/2023
04
11
18
25
33
45
21
62.962.637.700đ 3.232.881.600đ
29/04/2023
02
09
12
24
41
53
35
60.866.703.300đ 3.261.376.150đ
27/04/2023
08
28
38
39
41
45
54
58.514.317.950đ 3.466.427.050đ
25/04/2023
06
10
19
23
25
28
45
56.226.657.900đ 3.212.242.600đ
22/04/2023
09
18
23
24
48
52
10
54.316.474.500đ 3.390.154.000đ
20/04/2023
07
11
32
35
42
51
46
53.021.964.900đ 3.246.319.600đ
18/04/2023
17
18
30
40
51
55
50
50.805.088.500đ 3.514.626.950đ
15/04/2023
01
34
35
36
42
43
05
48.248.431.500đ 3.230.553.950đ
13/04/2023
22
26
28
37
39
48
15
46.173.445.950đ 5.423.864.950đ
11/04/2023
10
14
16
18
37
49
54
44.227.963.200đ 5.207.700.200đ
08/04/2023
17
33
36
46
50
52
40
42.137.944.050đ 4.975.475.850đ
06/04/2023
07
10
12
33
52
54
16
40.461.283.650đ 4.789.180.250đ
04/04/2023
13
28
41
42
47
51
09
38.918.931.150đ 4.617.807.750đ
01/04/2023
12
34
39
44
49
55
14
36.853.249.350đ 4.388.287.550đ
30/03/2023
06
11
14
21
30
32
22
35.002.371.900đ 4.182.634.500đ
28/03/2023
06
21
24
41
50
53
13
33.425.088.600đ 4.007.380.800đ
25/03/2023
17
18
28
40
49
54
16
31.734.697.800đ 3.819.559.600đ
23/03/2023
04
07
22
33
40
49
39
71.024.943.450đ 3.626.815.400đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/05/2023
01
14
24
28
40
46
34
41.223.910.350đ 3.757.702.400đ
27/05/2023
04
06
08
18
39
43
28
38.990.916.300đ 3.509.591.950đ
25/05/2023
15
16
19
31
33
46
07
37.840.372.050đ 3.381.753.700đ
23/05/2023
26
27
35
36
47
54
40
36.233.149.800đ 3.203.173.450đ
20/05/2023
01
14
21
36
48
53
44
34.404.588.750đ 4.661.644.750đ
18/05/2023
13
14
21
23
30
41
49
32.942.141.850đ 4.499.150.650đ
16/05/2023
19
24
30
34
40
44
51
31.705.358.250đ 4.361.730.250đ
13/05/2023
22
24
35
43
45
54
50
76.361.538.900đ 4.172.246.000đ
11/05/2023
01
03
19
33
34
51
17
73.659.305.100đ 3.871.997.800đ
09/05/2023
07
09
13
22
44
47
39
70.842.375.750đ 3.559.005.650đ
06/05/2023
01
11
22
28
34
42
10
68.127.043.350đ 3.257.302.050đ
04/05/2023
13
30
32
35
45
52
29
65.811.324.900đ 1.774.701.200đ
02/05/2023
04
11
18
25
33
45
21
62.962.637.700đ 3.232.881.600đ
29/04/2023
02
09
12
24
41
53
35
60.866.703.300đ 3.261.376.150đ
27/04/2023
08
28
38
39
41
45
54
58.514.317.950đ 3.466.427.050đ
25/04/2023
06
10
19
23
25
28
45
56.226.657.900đ 3.212.242.600đ
22/04/2023
09
18
23
24
48
52
10
54.316.474.500đ 3.390.154.000đ
20/04/2023
07
11
32
35
42
51
46
53.021.964.900đ 3.246.319.600đ
18/04/2023
17
18
30
40
51
55
50
50.805.088.500đ 3.514.626.950đ
15/04/2023
01
34
35
36
42
43
05
48.248.431.500đ 3.230.553.950đ
13/04/2023
22
26
28
37
39
48
15
46.173.445.950đ 5.423.864.950đ
11/04/2023
10
14
16
18
37
49
54
44.227.963.200đ 5.207.700.200đ
08/04/2023
17
33
36
46
50
52
40
42.137.944.050đ 4.975.475.850đ
06/04/2023
07
10
12
33
52
54
16
40.461.283.650đ 4.789.180.250đ
04/04/2023
13
28
41
42
47
51
09
38.918.931.150đ 4.617.807.750đ
01/04/2023
12
34
39
44
49
55
14
36.853.249.350đ 4.388.287.550đ
30/03/2023
06
11
14
21
30
32
22
35.002.371.900đ 4.182.634.500đ
28/03/2023
06
21
24
41
50
53
13
33.425.088.600đ 4.007.380.800đ
25/03/2023
17
18
28
40
49
54
16
31.734.697.800đ 3.819.559.600đ
23/03/2023
04
07
22
33
40
49
39
71.024.943.450đ 3.626.815.400đ
21/03/2023
07
17
31
43
45
49
52
68.288.184.300đ 3.322.731.050đ
18/03/2023
18
24
32
33
51
53
36
65.383.604.850đ 3.348.904.850đ
16/03/2023
06
23
34
48
50
55
02
62.243.461.200đ 4.823.636.850đ
14/03/2023
14
15
18
20
27
35
31
59.309.461.650đ 4.497.636.900đ
11/03/2023
13
23
25
30
35
44
08
56.487.021.150đ 4.184.032.400đ
09/03/2023
12
22
28
34
53
54
40
54.468.180.300đ 3.959.716.750đ
07/03/2023
08
22
25
27
39
50
28
52.053.289.050đ 3.691.395.500đ
04/03/2023
09
13
23
36
38
54
21
49.872.652.950đ 3.449.102.600đ
02/03/2023
01
03
23
24
43
48
31
47.768.959.650đ 3.215.358.900đ
28/02/2023
02
13
14
30
43
55
22
45.830.729.550đ 4.144.011.550đ
25/02/2023
01
02
14
21
38
51
50
43.516.873.650đ 3.886.916.450đ
23/02/2023
12
16
29
31
39
48
40
41.760.073.200đ 3.691.716.400đ
21/02/2023
04
12
15
21
30
44
05
40.163.155.050đ 3.514.281.050đ
18/02/2023
11
23
26
29
43
50
05
38.396.133.300đ 3.317.945.300đ
16/02/2023
01
05
07
08
20
22
33
36.591.358.350đ 3.117.414.750đ
14/02/2023
01
09
33
37
43
45
23
35.534.625.600đ 3.614.958.400đ
11/02/2023
04
13
45
48
52
54
05
33.529.908.900đ 3.392.212.100đ
09/02/2023
01
10
29
30
49
50
09
31.790.453.700đ 3.198.939.300đ
07/02/2023
06
27
29
32
39
52
09
92.507.434.050đ 5.518.164.800đ
04/02/2023
02
06
08
27
41
46
20
85.835.025.750đ 4.776.786.100đ
02/02/2023
03
10
23
29
34
53
11
79.652.814.150đ 4.089.873.700đ
31/01/2023
10
11
31
32
38
52
05
73.618.027.050đ 3.419.341.800đ
28/01/2023
09
22
23
29
38
47
33
69.843.950.850đ 4.450.051.600đ
26/01/2023
08
15
18
20
33
41
14
67.293.412.500đ 4.166.658.450đ
24/01/2023
03
05
10
12
29
30
09
64.877.769.750đ 3.898.253.700đ
19/01/2023
03
21
32
33
38
52
30
62.304.180.150đ 3.612.299.300đ
17/01/2023
01
09
20
36
44
50
40
59.818.408.950đ 3.336.102.500đ
14/01/2023
05
17
24
30
43
53
26
56.793.486.450đ 4.023.574.850đ
12/01/2023
05
14
37
45
47
55
25
54.479.037.450đ 3.766.413.850đ
10/01/2023
05
12
14
19
46
51
36
51.992.583.600đ 3.490.141.200đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/05/2023
01
14
24
28
40
46
34
41.223.910.350đ 3.757.702.400đ
27/05/2023
04
06
08
18
39
43
28
38.990.916.300đ 3.509.591.950đ
25/05/2023
15
16
19
31
33
46
07
37.840.372.050đ 3.381.753.700đ
23/05/2023
26
27
35
36
47
54
40
36.233.149.800đ 3.203.173.450đ
20/05/2023
01
14
21
36
48
53
44
34.404.588.750đ 4.661.644.750đ
18/05/2023
13
14
21
23
30
41
49
32.942.141.850đ 4.499.150.650đ
16/05/2023
19
24
30
34
40
44
51
31.705.358.250đ 4.361.730.250đ
13/05/2023
22
24
35
43
45
54
50
76.361.538.900đ 4.172.246.000đ
11/05/2023
01
03
19
33
34
51
17
73.659.305.100đ 3.871.997.800đ
09/05/2023
07
09
13
22
44
47
39
70.842.375.750đ 3.559.005.650đ
06/05/2023
01
11
22
28
34
42
10
68.127.043.350đ 3.257.302.050đ
04/05/2023
13
30
32
35
45
52
29
65.811.324.900đ 1.774.701.200đ
02/05/2023
04
11
18
25
33
45
21
62.962.637.700đ 3.232.881.600đ
29/04/2023
02
09
12
24
41
53
35
60.866.703.300đ 3.261.376.150đ
27/04/2023
08
28
38
39
41
45
54
58.514.317.950đ 3.466.427.050đ
25/04/2023
06
10
19
23
25
28
45
56.226.657.900đ 3.212.242.600đ
22/04/2023
09
18
23
24
48
52
10
54.316.474.500đ 3.390.154.000đ
20/04/2023
07
11
32
35
42
51
46
53.021.964.900đ 3.246.319.600đ
18/04/2023
17
18
30
40
51
55
50
50.805.088.500đ 3.514.626.950đ
15/04/2023
01
34
35
36
42
43
05
48.248.431.500đ 3.230.553.950đ
13/04/2023
22
26
28
37
39
48
15
46.173.445.950đ 5.423.864.950đ
11/04/2023
10
14
16
18
37
49
54
44.227.963.200đ 5.207.700.200đ
08/04/2023
17
33
36
46
50
52
40
42.137.944.050đ 4.975.475.850đ
06/04/2023
07
10
12
33
52
54
16
40.461.283.650đ 4.789.180.250đ
04/04/2023
13
28
41
42
47
51
09
38.918.931.150đ 4.617.807.750đ
01/04/2023
12
34
39
44
49
55
14
36.853.249.350đ 4.388.287.550đ
30/03/2023
06
11
14
21
30
32
22
35.002.371.900đ 4.182.634.500đ
28/03/2023
06
21
24
41
50
53
13
33.425.088.600đ 4.007.380.800đ
25/03/2023
17
18
28
40
49
54
16
31.734.697.800đ 3.819.559.600đ
23/03/2023
04
07
22
33
40
49
39
71.024.943.450đ 3.626.815.400đ
21/03/2023
07
17
31
43
45
49
52
68.288.184.300đ 3.322.731.050đ
18/03/2023
18
24
32
33
51
53
36
65.383.604.850đ 3.348.904.850đ
16/03/2023
06
23
34
48
50
55
02
62.243.461.200đ 4.823.636.850đ
14/03/2023
14
15
18
20
27
35
31
59.309.461.650đ 4.497.636.900đ
11/03/2023
13
23
25
30
35
44
08
56.487.021.150đ 4.184.032.400đ
09/03/2023
12
22
28
34
53
54
40
54.468.180.300đ 3.959.716.750đ
07/03/2023
08
22
25
27
39
50
28
52.053.289.050đ 3.691.395.500đ
04/03/2023
09
13
23
36
38
54
21
49.872.652.950đ 3.449.102.600đ
02/03/2023
01
03
23
24
43
48
31
47.768.959.650đ 3.215.358.900đ
28/02/2023
02
13
14
30
43
55
22
45.830.729.550đ 4.144.011.550đ
25/02/2023
01
02
14
21
38
51
50
43.516.873.650đ 3.886.916.450đ
23/02/2023
12
16
29
31
39
48
40
41.760.073.200đ 3.691.716.400đ
21/02/2023
04
12
15
21
30
44
05
40.163.155.050đ 3.514.281.050đ
18/02/2023
11
23
26
29
43
50
05
38.396.133.300đ 3.317.945.300đ
16/02/2023
01
05
07
08
20
22
33
36.591.358.350đ 3.117.414.750đ
14/02/2023
01
09
33
37
43
45
23
35.534.625.600đ 3.614.958.400đ
11/02/2023
04
13
45
48
52
54
05
33.529.908.900đ 3.392.212.100đ
09/02/2023
01
10
29
30
49
50
09
31.790.453.700đ 3.198.939.300đ
07/02/2023
06
27
29
32
39
52
09
92.507.434.050đ 5.518.164.800đ
04/02/2023
02
06
08
27
41
46
20
85.835.025.750đ 4.776.786.100đ
02/02/2023
03
10
23
29
34
53
11
79.652.814.150đ 4.089.873.700đ
31/01/2023
10
11
31
32
38
52
05
73.618.027.050đ 3.419.341.800đ
28/01/2023
09
22
23
29
38
47
33
69.843.950.850đ 4.450.051.600đ
26/01/2023
08
15
18
20
33
41
14
67.293.412.500đ 4.166.658.450đ
24/01/2023
03
05
10
12
29
30
09
64.877.769.750đ 3.898.253.700đ
19/01/2023
03
21
32
33
38
52
30
62.304.180.150đ 3.612.299.300đ
17/01/2023
01
09
20
36
44
50
40
59.818.408.950đ 3.336.102.500đ
14/01/2023
05
17
24
30
43
53
26
56.793.486.450đ 4.023.574.850đ
12/01/2023
05
14
37
45
47
55
25
54.479.037.450đ 3.766.413.850đ
10/01/2023
05
12
14
19
46
51
36
51.992.583.600đ 3.490.141.200đ
07/01/2023
03
04
09
15
33
54
16
49.544.227.650đ 3.218.101.650đ
05/01/2023
05
12
34
37
47
49
28
47.581.312.800đ 3.487.777.200đ
03/01/2023
09
13
24
43
47
48
18
45.442.629.750đ 3.250.145.750đ
31/12/2022
10
15
36
42
45
52
20
43.191.318.000đ 4.215.920.150đ
29/12/2022
06
08
33
37
38
51
48
40.919.760.750đ 3.963.524.900đ
27/12/2022
11
12
13
14
23
55
27
38.626.793.850đ 3.708.750.800đ
24/12/2022
05
19
22
23
30
44
52
36.098.421.150đ 3.427.820.500đ
22/12/2022
14
26
35
43
45
48
03
34.469.658.750đ 3.246.846.900đ
20/12/2022
02
06
09
20
31
35
42
32.248.036.650đ 5.524.310.950đ
17/12/2022
01
02
29
34
41
42
09
167.391.079.950đ 5.274.529.100đ
15/12/2022
02
25
38
50
51
55
21
155.290.691.550đ 3.930.041.500đ
13/12/2022
10
22
31
37
41
52
20
146.920.318.050đ 5.273.814.700đ
10/12/2022
02
12
13
18
33
44
31
134.599.851.300đ 3.904.873.950đ
08/12/2022
06
30
36
41
49
55
20
126.455.985.750đ 3.035.071.250đ
06/12/2022
01
11
25
44
45
46
35
116.145.205.500đ 4.924.500.250đ
03/12/2022
16
17
27
48
52
53
24
108.784.806.600đ 4.106.678.150đ
01/12/2022
11
14
29
31
52
54
07
103.576.368.900đ 3.527.962.850đ
29/11/2022
02
13
16
18
41
42
19
98.824.703.250đ 4.332.824.400đ
26/11/2022
08
23
24
48
49
52
01
94.333.835.100đ 3.833.839.050đ
24/11/2022
04
06
18
27
52
53
10
90.352.111.350đ 3.391.425.300đ
22/11/2022
03
09
21
22
26
35
15
86.829.283.650đ 3.395.057.800đ
19/11/2022
03
15
22
39
46
48
43
83.273.763.450đ 3.384.349.700đ
17/11/2022
01
19
25
27
38
42
54
79.814.616.150đ 3.390.879.700đ
15/11/2022
04
20
26
36
47
51
33
76.296.698.850đ 3.739.374.550đ
12/11/2022
08
18
23
30
35
42
43
72.525.177.750đ 3.320.316.650đ
10/11/2022
08
11
14
27
38
45
21
69.642.327.900đ 3.246.053.000đ
08/11/2022
12
27
33
44
48
50
18
67.427.850.900đ 3.982.629.450đ
05/11/2022
10
19
22
25
47
53
52
63.987.346.200đ 3.600.351.150đ
03/11/2022
08
13
24
28
29
33
49
61.167.452.700đ 3.287.029.650đ
01/11/2022
03
09
20
23
31
54
55
58.584.185.850đ 3.735.902.200đ
29/10/2022
01
03
10
13
15
20
32
55.574.880.150đ 3.401.534.900đ
27/10/2022
01
07
10
17
19
30
53
53.993.736.750đ 3.225.852.300đ
25/10/2022
08
18
20
22
42
46
01
51.961.066.050đ 2.172.965.175đ
22/10/2022
17
19
35
42
51
52
34
49.411.290.450đ 4.062.621.950đ
20/10/2022
15
21
27
34
37
53
29
46.869.729.600đ 3.780.226.300đ
18/10/2022
06
30
36
39
44
46
49
44.628.997.800đ 3.531.256.100đ
15/10/2022
08
15
16
39
45
51
23
41.892.390.300đ 3.227.188.600đ
13/10/2022
12
13
43
48
51
52
15
39.847.692.900đ 4.898.754.850đ
11/10/2022
11
26
34
40
46
52
01
37.672.072.050đ 4.657.019.200đ
08/10/2022
11
17
23
34
41
51
40
35.350.914.000đ 4.399.112.750đ
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
?Hướng dẫn xem thống kê kết quả Jackpot xổ số Power 6/55:

Mỗi kỳ quay Power 6/55 sẽ tạo ra hai giải Jackpot, bạn có thể lọc và truy vấn tất cả các số trúng giải Jackpot đã xuất hiện trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây, bao gồm ngày quay thưởng và hai số tiền thưởng tương ứng.

Để tìm ra quy luật của các con số một cách nhanh chóng, vui lòng kiểm tra số lẻ và số chẵn hoặc số lớn (28-55) và số nhỏ (01-27) theo màu sắc.

Thống kê số nóng xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
14 3 3
01 3 1
24 3 1
19 3 2
13 2 1
30 2 0
46 2 2
44 2 2
21 2 2
35 2 -1
22 2 1
33 2 1
54 2 2
34 2 0
47 2 2
40 2 1
43 2 1
36 2 1
28 1 -2
45 1 -2
06 1 0
15 1 1
16 1 1
31 1 1
26 1 1
03 1 1
41 1 -1
07 1 0
53 1 0
23 1 -1
39 1 0
51 1 -1
08 1 0
27 1 1
04 1 0
48 1 0
09 1 -1
18 1 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
40 1 1
44 1 1
17 1 1
34 1 1
07 1 1
51 1 1
50 1 0
39 1 1
28 1 1
49 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
28 7 6
33 6 2
24 6 3
18 6 3
35 5 3
01 5 -1
30 5 -1
22 5 1
41 5 3
34 5 2
40 5 5
14 5 0
21 4 1
51 4 1
13 4 0
36 4 2
45 4 0
06 4 1
49 4 2
42 4 4
07 4 2
19 4 3
52 4 0
54 4 1
11 4 2
39 4 1
48 3 -1
17 3 1
43 3 -3
10 3 -1
46 3 1
44 3 0
32 3 -1
53 3 -1
09 3 -1
04 3 1
23 3 -4
47 3 1
12 3 -2
37 2 0
16 2 1
55 2 -1
25 2 0
50 2 -3
26 2 1
08 2 -2
38 1 -4
03 1 -3
15 1 -2
02 1 -2
27 1 -3
31 1 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
40 2 -1
50 2 1
10 2 2
16 2 2
54 2 2
39 2 2
34 1 1
44 1 1
05 1 -3
29 1 1
17 1 1
09 1 -2
14 1 0
51 1 1
21 1 0
35 1 1
22 1 0
13 1 1
07 1 1
49 1 1
28 1 0
45 1 1
46 1 1
15 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
30 11 3
01 11 3
23 10 1
33 10 3
14 10 3
18 9 3
24 9 6
43 9 2
22 9 0
28 8 7
45 8 1
34 8 2
12 8 1
52 8 -4
13 8 -3
21 7 3
29 7 1
51 7 0
39 7 3
10 7 0
48 7 -2
53 7 -1
09 7 0
50 7 4
35 7 0
54 7 1
41 7 -1
32 7 3
06 7 1
07 6 4
38 6 1
36 6 1
08 6 -6
11 6 -3
44 6 -1
49 6 1
19 5 -7
47 5 -2
04 5 0
27 5 -4
05 5 -2
17 5 0
55 5 2
46 5 -1
03 5 -1
40 5 0
20 4 -2
31 4 -2
15 4 -5
02 4 -3
42 4 -5
25 4 -1
37 4 -2
16 3 -1
26 3 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
40 5 4
05 5 5
09 4 1
50 3 3
14 2 1
22 2 2
33 2 1
39 2 1
36 2 1
28 2 0
54 2 0
10 2 1
21 2 0
31 2 0
16 2 0
20 1 -3
13 1 1
45 1 0
49 1 -1
34 1 -1
07 1 -1
25 1 1
26 1 0
23 1 0
44 1 1
17 1 1
51 1 1
30 1 1
02 1 1
11 1 1
52 1 -1
29 1 0
08 1 1
35 1 0
46 1 1
15 1 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
52 17 7
01 16 4
30 16 2
23 16 7
13 15 5
33 15 4
22 15 7
18 14 2
48 14 1
14 14 4
51 14 2
08 13 0
12 13 4
34 13 1
45 13 2
43 12 -4
10 12 5
06 12 0
11 12 1
09 12 0
24 12 0
35 12 3
41 12 1
42 11 0
44 11 1
53 11 -1
27 11 -1
19 10 -5
15 10 -1
54 10 0
36 10 0
29 10 -4
46 10 0
03 10 3
38 10 2
39 10 -3
21 9 -1
20 9 4
47 9 -9
17 9 2
28 9 -3
50 9 2
49 9 -1
02 9 0
37 8 -1
55 8 -4
04 8 1
25 8 -7
31 8 -1
07 7 3
26 7 1
32 7 -10
05 7 -13
16 6 -4
40 6 -8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
40 6 5
05 5 4
09 5 2
20 4 2
21 4 4
16 3 0
10 3 2
31 3 -1
15 3 0
28 3 0
33 3 0
54 3 2
01 3 1
50 3 1
49 3 2
52 3 -1
29 2 1
35 2 0
07 2 1
22 2 -1
14 2 0
23 2 1
18 2 0
43 2 -1
39 2 0
34 2 0
36 2 -1
53 1 -2
13 1 -1
32 1 1
42 1 -3
19 1 0
55 1 -1
27 1 -3
46 1 -1
26 1 -1
11 1 0
24 1 1
51 1 1
03 1 -2
25 1 0
30 1 1
08 1 0
02 1 -3
45 1 -2
17 1 -1
48 1 1
44 1 0
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số nóng của Power 6/55:

Muốn truy vấn những con số xuất hiện nhiều nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay thưởng gần đây? Vậy thì bảng thống kê này là dành cho bạn!

Chúng tôi sẽ thống kê từ 6 số đầu và 1 số cuối trong kết quả xổ số Power 6/55 các con số có tần suất xuất hiện nhiều trong khoảng 01-55 cho bạn.

Từ tần suất xuất hiện của các con số, bạn có thể so sánh sự thay đổi số lần xuất hiện của con số đó nhiều hay ít so với kỳ trước đó.

Thống kê số lạnh xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
17 0 -1
02 0 -1
49 0 0
42 0 -3
05 0 0
38 0 -1
50 0 0
32 0 -2
29 0 0
10 0 -1
11 0 -3
12 0 -1
55 0 -1
25 0 -2
20 0 0
52 0 -2
37 0 0
06 1 0
16 1 1
15 1 1
48 1 0
28 1 -2
23 1 -1
51 1 -1
53 1 0
26 1 1
27 1 1
45 1 -2
09 1 -1
03 1 1
31 1 1
08 1 0
04 1 0
18 1 -2
41 1 -1
39 1 0
07 1 0
43 2 1
36 2 1
40 2 1
35 2 -1
33 2 1
30 2 0
44 2 2
54 2 2
46 2 2
47 2 2
21 2 2
34 2 0
22 2 1
13 2 1
19 3 2
14 3 3
01 3 1
24 3 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
43 0 0
02 0 0
03 0 0
04 0 0
05 0 -1
06 0 0
01 0 0
08 0 0
09 0 0
10 0 -2
11 0 0
12 0 0
54 0 -1
14 0 0
15 0 0
16 0 0
53 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 -1
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
46 0 -1
29 0 -1
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
52 0 0
35 0 -1
36 0 0
37 0 0
38 0 0
55 0 0
48 0 0
41 0 0
42 0 0
47 0 0
13 0 0
45 0 -1
44 1 1
49 1 1
40 1 1
39 1 1
50 1 0
51 1 1
34 1 1
17 1 1
07 1 1
28 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
20 0 -4
29 0 -7
05 0 -5
03 1 -3
27 1 -3
38 1 -4
31 1 -2
02 1 -2
15 1 -2
37 2 0
55 2 -1
25 2 0
50 2 -3
26 2 1
08 2 -2
16 2 1
10 3 -1
47 3 1
48 3 -1
17 3 1
53 3 -1
32 3 -1
23 3 -4
46 3 1
12 3 -2
09 3 -1
04 3 1
43 3 -3
44 3 0
21 4 1
36 4 2
51 4 1
19 4 3
52 4 0
54 4 1
11 4 2
07 4 2
06 4 1
39 4 1
45 4 0
42 4 4
13 4 0
49 4 2
41 5 3
40 5 5
35 5 3
14 5 0
01 5 -1
30 5 -1
22 5 1
34 5 2
24 6 3
18 6 3
33 6 2
28 7 6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
30 0 -1
02 0 -1
03 0 0
04 0 0
42 0 0
06 0 0
01 0 0
08 0 -1
41 0 0
53 0 0
11 0 -1
12 0 0
55 0 0
38 0 0
37 0 0
52 0 -1
36 0 -2
18 0 0
19 0 0
20 0 -1
33 0 -2
32 0 0
23 0 -1
24 0 0
25 0 -1
26 0 -1
27 0 0
43 0 0
31 0 -2
48 0 0
47 0 0
51 1 1
21 1 0
34 1 1
35 1 1
17 1 1
15 1 1
14 1 0
22 1 0
13 1 1
09 1 -2
05 1 -3
49 1 1
44 1 1
45 1 1
46 1 1
29 1 1
28 1 0
07 1 1
50 2 1
39 2 2
16 2 2
10 2 2
54 2 2
40 2 -1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
26 3 -1
16 3 -1
37 4 -2
25 4 -1
42 4 -5
20 4 -2
15 4 -5
02 4 -3
31 4 -2
19 5 -7
03 5 -1
55 5 2
47 5 -2
04 5 0
40 5 0
05 5 -2
17 5 0
46 5 -1
27 5 -4
38 6 1
07 6 4
08 6 -6
44 6 -1
49 6 1
11 6 -3
36 6 1
21 7 3
50 7 4
29 7 1
51 7 0
53 7 -1
32 7 3
48 7 -2
54 7 1
35 7 0
10 7 0
09 7 0
06 7 1
39 7 3
41 7 -1
34 8 2
28 8 7
52 8 -4
12 8 1
45 8 1
13 8 -3
22 9 0
43 9 2
24 9 6
18 9 3
33 10 3
23 10 1
14 10 3
01 11 3
30 11 3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
19 0 -1
38 0 0
03 0 -1
04 0 0
53 0 -1
06 0 0
01 0 -3
37 0 0
32 0 -1
43 0 -3
27 0 -2
12 0 0
24 0 -1
55 0 -1
47 0 0
48 0 -1
41 0 -1
18 0 -2
42 0 -3
17 1 1
15 1 -2
34 1 -1
23 1 0
13 1 1
25 1 1
26 1 0
11 1 1
51 1 1
29 1 0
30 1 1
46 1 1
52 1 -1
45 1 0
44 1 1
35 1 0
49 1 -1
08 1 1
02 1 1
20 1 -3
07 1 -1
22 2 2
39 2 1
36 2 1
28 2 0
33 2 1
31 2 0
21 2 0
16 2 0
14 2 1
54 2 0
10 2 1
50 3 3
09 4 1
05 5 5
40 5 4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
16 6 -4
40 6 -8
32 7 -10
26 7 1
05 7 -13
07 7 3
04 8 1
25 8 -7
31 8 -1
37 8 -1
55 8 -4
20 9 4
28 9 -3
47 9 -9
21 9 -1
02 9 0
17 9 2
50 9 2
49 9 -1
19 10 -5
15 10 -1
54 10 0
36 10 0
38 10 2
39 10 -3
03 10 3
29 10 -4
46 10 0
27 11 -1
44 11 1
53 11 -1
42 11 0
11 12 1
41 12 1
35 12 3
43 12 -4
10 12 5
09 12 0
24 12 0
06 12 0
08 13 0
45 13 2
12 13 4
34 13 1
51 14 2
14 14 4
48 14 1
18 14 2
33 15 4
13 15 5
22 15 7
30 16 2
01 16 4
23 16 7
52 17 7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
12 0 -1
41 0 -3
38 0 -2
04 0 -2
47 0 0
06 0 0
37 0 0
30 1 1
51 1 1
55 1 -1
11 1 0
13 1 -1
48 1 1
02 1 -3
53 1 -2
46 1 -1
17 1 -1
32 1 1
03 1 -2
45 1 -2
44 1 0
42 1 -3
08 1 0
24 1 1
25 1 0
26 1 -1
27 1 -3
19 1 0
29 2 1
34 2 0
22 2 -1
18 2 0
14 2 0
39 2 0
35 2 0
36 2 -1
23 2 1
07 2 1
43 2 -1
10 3 2
54 3 2
31 3 -1
49 3 2
52 3 -1
50 3 1
16 3 0
33 3 0
01 3 1
15 3 0
28 3 0
20 4 2
21 4 4
09 5 2
05 5 4
40 6 5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh của xổ số Power 6/55:

Bảng thống kê này thống kê các con số ít xuất hiện nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây của kết quả Power 6/55.

Chúng tôi sẽ thống kê các con số nằm trong khoảng 01-55 có số lần xuất hiện ít nhất và thậm chí chưa từng xuất hiện. Số càng "lạnh" sẽ hiển thị ở trên cùng.

Ngoài ra, bạn còn có thể so sánh sự thay đổi về tần suất xuất hiện của mỗi con số so với chu kỳ trước đó. Kết hợp dữ liệu sự biến hóa của các con số nóng và lạnh, tin rằng chiến lược chọn số về sau của bạn sẽ nắm nhiều tỷ lệ thắng hơn.

Kết quả các kỳ quay trước của Power 6/55

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 27/05/2023 Truy vấn
04
06
08
18
39
43
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.990.916.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.509.591.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.990.916.300
Jackpot 2 | 0 3.509.591.950
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 679 500.000
Giải Ba 12314 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 25/05/2023 Truy vấn
15
16
19
31
33
46
07
Dự kiến giá trị Jackpot 1
37.840.372.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.381.753.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 37.840.372.050
Jackpot 2 | 0 3.381.753.700
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 483 500.000
Giải Ba 9329 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/05/2023 Truy vấn
26
27
35
36
47
54
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
36.233.149.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.203.173.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.233.149.800
Jackpot 2 | 0 3.203.173.450
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 435 500.000
Giải Ba 9593 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 20/05/2023 Truy vấn
01
14
21
36
48
53
44
Dự kiến giá trị Jackpot 1
34.404.588.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.661.644.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.404.588.750
Jackpot 2 | 1 4.661.644.750
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 384 500.000
Giải Ba 7958 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 18/05/2023 Truy vấn
13
14
21
23
30
41
49
Dự kiến giá trị Jackpot 1
32.942.141.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.499.150.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 32.942.141.850
Jackpot 2 | 0 4.499.150.650
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 491 500.000
Giải Ba 9032 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/05/2023 Truy vấn
19
24
30
34
40
44
51
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.705.358.250 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.361.730.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.705.358.250
Jackpot 2 | 0 4.361.730.250
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 522 500.000
Giải Ba 10023 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 13/05/2023 Truy vấn
22
24
35
43
45
54
50
Dự kiến giá trị Jackpot 1
76.361.538.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.172.246.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 76.361.538.900
Jackpot 2 | 0 4.172.246.000
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 848 500.000
Giải Ba 17848 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 11/05/2023 Truy vấn
01
03
19
33
34
51
17
Dự kiến giá trị Jackpot 1
73.659.305.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.871.997.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 73.659.305.100
Jackpot 2 | 0 3.871.997.800
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 739 500.000
Giải Ba 17299 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 09/05/2023 Truy vấn
07
09
13
22
44
47
39
Dự kiến giá trị Jackpot 1
70.842.375.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.559.005.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 70.842.375.750
Jackpot 2 | 0 3.559.005.650
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 918 500.000
Giải Ba 20734 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 06/05/2023 Truy vấn
01
11
22
28
34
42
10
Dự kiến giá trị Jackpot 1
68.127.043.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.257.302.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 68.127.043.350
Jackpot 2 | 0 3.257.302.050
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 794 500.000
Giải Ba 17826 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 04/05/2023 Truy vấn
13
30
32
35
45
52
29
Dự kiến giá trị Jackpot 1
65.811.324.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
1.774.701.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.811.324.900
Jackpot 2 | 2 1.774.701.200
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 656 500.000
Giải Ba 15422 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 02/05/2023 Truy vấn
04
11
18
25
33
45
21
Dự kiến giá trị Jackpot 1
62.962.637.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.232.881.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.962.637.700
Jackpot 2 | 0 3.232.881.600
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 994 500.000
Giải Ba 17489 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 29/04/2023 Truy vấn
02
09
12
24
41
53
35
Dự kiến giá trị Jackpot 1
60.866.703.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.261.376.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.866.703.300
Jackpot 2 | 1 3.261.376.150
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 805 500.000
Giải Ba 15787 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 27/04/2023 Truy vấn
08
28
38
39
41
45
54
Dự kiến giá trị Jackpot 1
58.514.317.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.466.427.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.514.317.950
Jackpot 2 | 1 3.466.427.050
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 804 500.000
Giải Ba 16507 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/04/2023 Truy vấn
06
10
19
23
25
28
45
Dự kiến giá trị Jackpot 1
56.226.657.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.212.242.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.226.657.900
Jackpot 2 | 0 3.212.242.600
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1053 500.000
Giải Ba 20633 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 22/04/2023 Truy vấn
09
18
23
24
48
52
10
Dự kiến giá trị Jackpot 1
54.316.474.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.390.154.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.316.474.500
Jackpot 2 | 1 3.390.154.000
Giải Nhất 32 40.000.000
Giải Nhì 917 500.000
Giải Ba 15898 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 20/04/2023 Truy vấn
07
11
32
35
42
51
46
Dự kiến giá trị Jackpot 1
53.021.964.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.246.319.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 53.021.964.900
Jackpot 2 | 0 3.246.319.600
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 667 500.000
Giải Ba 13906 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/04/2023 Truy vấn
17
18
30
40
51
55
50
Dự kiến giá trị Jackpot 1
50.805.088.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.514.626.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.805.088.500
Jackpot 2 | 1 3.514.626.950
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 591 500.000
Giải Ba 12970 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 15/04/2023 Truy vấn
01
34
35
36
42
43
05
Dự kiến giá trị Jackpot 1
48.248.431.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.230.553.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.248.431.500
Jackpot 2 | 0 3.230.553.950
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 476 500.000
Giải Ba 10730 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 13/04/2023 Truy vấn
22
26
28
37
39
48
15
Dự kiến giá trị Jackpot 1
46.173.445.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.423.864.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.173.445.950
Jackpot 2 | 1 5.423.864.950
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 609 500.000
Giải Ba 12101 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/04/2023 Truy vấn
10
14
16
18
37
49
54
Dự kiến giá trị Jackpot 1
44.227.963.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.207.700.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.227.963.200
Jackpot 2 | 0 5.207.700.200
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 535 500.000
Giải Ba 12123 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 08/04/2023 Truy vấn
17
33
36
46
50
52
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
42.137.944.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.975.475.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 42.137.944.050
Jackpot 2 | 0 4.975.475.850
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 469 500.000
Giải Ba 9807 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 06/04/2023 Truy vấn
07
10
12
33
52
54
16
Dự kiến giá trị Jackpot 1
40.461.283.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.789.180.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.461.283.650
Jackpot 2 | 0 4.789.180.250
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 593 500.000
Giải Ba 11271 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/04/2023 Truy vấn
13
28
41
42
47
51
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.918.931.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.617.807.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.918.931.150
Jackpot 2 | 0 4.617.807.750
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 479 500.000
Giải Ba 10509 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 01/04/2023 Truy vấn
12
34
39
44
49
55
14
Dự kiến giá trị Jackpot 1
36.853.249.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.388.287.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.853.249.350
Jackpot 2 | 0 4.388.287.550
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 467 500.000
Giải Ba 9782 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 30/03/2023 Truy vấn
06
11
14
21
30
32
22
Dự kiến giá trị Jackpot 1
35.002.371.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.182.634.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.002.371.900
Jackpot 2 | 0 4.182.634.500
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 476 500.000
Giải Ba 10469 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/03/2023 Truy vấn
06
21
24
41
50
53
13
Dự kiến giá trị Jackpot 1
33.425.088.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.007.380.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.425.088.600
Jackpot 2 | 0 4.007.380.800
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 423 500.000
Giải Ba 9501 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 25/03/2023 Truy vấn
17
18
28
40
49
54
16
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.734.697.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.819.559.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.734.697.800
Jackpot 2 | 0 3.819.559.600
Giải Nhất 2 40.000.000
Giải Nhì 344 500.000
Giải Ba 8107 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/03/2023 Truy vấn
04
07
22
33
40
49
39
Dự kiến giá trị Jackpot 1
71.024.943.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.626.815.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 71.024.943.450
Jackpot 2 | 0 3.626.815.400
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 660 500.000
Giải Ba 14859 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/03/2023 Truy vấn
07
17
31
43
45
49
52
Dự kiến giá trị Jackpot 1
68.288.184.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.322.731.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 68.288.184.300
Jackpot 2 | 0 3.322.731.050
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 834 500.000
Giải Ba 17796 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 18/03/2023 Truy vấn
18
24
32
33
51
53
36
Dự kiến giá trị Jackpot 1
65.383.604.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.348.904.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.383.604.850
Jackpot 2 | 1 3.348.904.850
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 668 500.000
Giải Ba 15243 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/03/2023 Truy vấn
06
23
34
48
50
55
02
Dự kiến giá trị Jackpot 1
62.243.461.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.823.636.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.243.461.200
Jackpot 2 | 1 4.823.636.850
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 616 500.000
Giải Ba 14140 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/03/2023 Truy vấn
14
15
18
20
27
35
31
Dự kiến giá trị Jackpot 1
59.309.461.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.497.636.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.309.461.650
Jackpot 2 | 0 4.497.636.900
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 850 500.000
Giải Ba 18681 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 11/03/2023 Truy vấn
13
23
25
30
35
44
08
Dự kiến giá trị Jackpot 1
56.487.021.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.184.032.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.487.021.150
Jackpot 2 | 0 4.184.032.400
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 841 500.000
Giải Ba 16495 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/03/2023 Truy vấn
12
22
28
34
53
54
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
54.468.180.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.959.716.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.468.180.300
Jackpot 2 | 0 3.959.716.750
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 593 500.000
Giải Ba 14227 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/03/2023 Truy vấn
08
22
25
27
39
50
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
52.053.289.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.691.395.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.053.289.050
Jackpot 2 | 0 3.691.395.500
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 846 500.000
Giải Ba 16361 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 04/03/2023 Truy vấn
09
13
23
36
38
54
21
Dự kiến giá trị Jackpot 1
49.872.652.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.449.102.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.872.652.950
Jackpot 2 | 0 3.449.102.600
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 657 500.000
Giải Ba 14912 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/03/2023 Truy vấn
01
03
23
24
43
48
31
Dự kiến giá trị Jackpot 1
47.768.959.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.215.358.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 47.768.959.650
Jackpot 2 | 0 3.215.358.900
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 590 500.000
Giải Ba 13363 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 28/02/2023 Truy vấn
02
13
14
30
43
55
22
Dự kiến giá trị Jackpot 1
45.830.729.550 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.144.011.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.830.729.550
Jackpot 2 | 1 4.144.011.550
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 569 500.000
Giải Ba 12437 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 25/02/2023 Truy vấn
01
02
14
21
38
51
50
Dự kiến giá trị Jackpot 1
43.516.873.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.886.916.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.516.873.650
Jackpot 2 | 0 3.886.916.450
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 501 500.000
Giải Ba 10921 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 23/02/2023 Truy vấn
12
16
29
31
39
48
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
41.760.073.200 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.691.716.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.760.073.200
Jackpot 2 | 0 3.691.716.400
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 528 500.000
Giải Ba 11269 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 21/02/2023 Truy vấn
04
12
15
21
30
44
05
Dự kiến giá trị Jackpot 1
40.163.155.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.514.281.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.163.155.050
Jackpot 2 | 0 3.514.281.050
Giải Nhất 13 40.000.000
Giải Nhì 758 500.000
Giải Ba 14170 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 18/02/2023 Truy vấn
11
23
26
29
43
50
05
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.396.133.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.317.945.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.396.133.300
Jackpot 2 | 0 3.317.945.300
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 515 500.000
Giải Ba 11659 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 16/02/2023 Truy vấn
01
05
07
08
20
22
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
36.591.358.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.117.414.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.591.358.350
Jackpot 2 | 0 3.117.414.750
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 942 500.000
Giải Ba 15197 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 14/02/2023 Truy vấn
01
09
33
37
43
45
23
Dự kiến giá trị Jackpot 1
35.534.625.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.614.958.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.534.625.600
Jackpot 2 | 1 3.614.958.400
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 531 500.000
Giải Ba 11859 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 11/02/2023 Truy vấn
04
13
45
48
52
54
05
Dự kiến giá trị Jackpot 1
33.529.908.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.392.212.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 33.529.908.900
Jackpot 2 | 0 3.392.212.100
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 422 500.000
Giải Ba 9369 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 09/02/2023 Truy vấn
01
10
29
30
49
50
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.790.453.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.198.939.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.790.453.700
Jackpot 2 | 0 3.198.939.300
Giải Nhất 2 40.000.000
Giải Nhì 439 500.000
Giải Ba 9081 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 07/02/2023 Truy vấn
06
27
29
32
39
52
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
92.507.434.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.518.164.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 92.507.434.050
Jackpot 2 | 1 5.518.164.800
Giải Nhất 25 40.000.000
Giải Nhì 1105 500.000
Giải Ba 25047 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 04/02/2023 Truy vấn
02
06
08
27
41
46
20
Dự kiến giá trị Jackpot 1
85.835.025.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.776.786.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 85.835.025.750
Jackpot 2 | 0 4.776.786.100
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 794 500.000
Giải Ba 20372 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 02/02/2023 Truy vấn
03
10
23
29
34
53
11
Dự kiến giá trị Jackpot 1
79.652.814.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.089.873.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 79.652.814.150
Jackpot 2 | 0 4.089.873.700
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 899 500.000
Giải Ba 19788 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 31/01/2023 Truy vấn
10
11
31
32
38
52
05
Dự kiến giá trị Jackpot 1
73.618.027.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.419.341.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 73.618.027.050
Jackpot 2 | 0 3.419.341.800
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1571 500.000
Giải Ba 28703 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 28/01/2023 Truy vấn
09
22
23
29
38
47
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
69.843.950.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.450.051.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.843.950.850
Jackpot 2 | 1 4.450.051.600
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 1021 500.000
Giải Ba 19927 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 26/01/2023 Truy vấn
08
15
18
20
33
41
14
Dự kiến giá trị Jackpot 1
67.293.412.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.166.658.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.293.412.500
Jackpot 2 | 0 4.166.658.450
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 727 500.000
Giải Ba 16315 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 24/01/2023 Truy vấn
03
05
10
12
29
30
09
Dự kiến giá trị Jackpot 1
64.877.769.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.898.253.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 64.877.769.750
Jackpot 2 | 0 3.898.253.700
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 1342 500.000
Giải Ba 24714 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 19/01/2023 Truy vấn
03
21
32
33
38
52
30
Dự kiến giá trị Jackpot 1
62.304.180.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.612.299.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 62.304.180.150
Jackpot 2 | 0 3.612.299.300
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 791 500.000
Giải Ba 16980 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 17/01/2023 Truy vấn
01
09
20
36
44
50
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
59.818.408.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.336.102.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.818.408.950
Jackpot 2 | 0 3.336.102.500
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 866 500.000
Giải Ba 18669 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 14/01/2023 Truy vấn
05
17
24
30
43
53
26
Dự kiến giá trị Jackpot 1
56.793.486.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.023.574.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.793.486.450
Jackpot 2 | 1 4.023.574.850
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 807 500.000
Giải Ba 16275 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 12/01/2023 Truy vấn
05
14
37
45
47
55
25
Dự kiến giá trị Jackpot 1
54.479.037.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.766.413.850 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.479.037.450
Jackpot 2 | 0 3.766.413.850
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 640 500.000
Giải Ba 14449 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 10/01/2023 Truy vấn
05
12
14
19
46
51
36
Dự kiến giá trị Jackpot 1
51.992.583.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.490.141.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 51.992.583.600
Jackpot 2 | 0 3.490.141.200
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 733 500.000
Giải Ba 16298 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 07/01/2023 Truy vấn
03
04
09
15
33
54
16
Dự kiến giá trị Jackpot 1
49.544.227.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.218.101.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 49.544.227.650
Jackpot 2 | 0 3.218.101.650
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 697 500.000
Giải Ba 14990 50.000
Xem Thêm