Kết Quả Xổ Số Power 6/55

Trang chủ > Power 6/55
Theo dõi kết quả xổ số Power 655 có tại trang tin tức tổng hợp thông tin tức tổng hợp kết quả Power 655. Theo thống kê, tỷ lệ trúng giải cao nhất là dựa vào phương pháp soi cầu Vietlott Power 655 đến từ các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm kết hợp với bảng thống kê KQXS của kỳ trước.

Kết Quả Power 6/55 Mới Nhất 30/09/2023

Kỳ:#000938
03
13
19
30
38
44
51
Dự tính giá trị Jackpot 1
87.320.545.500 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
6.877.471.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 87.320.545.500
Jackpot 2 | 1 6.877.471.800
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 1001 500.000
Giải Ba 19647 50.000

Thống kê chi tiết kết quả Power 6/55

Thống kê kết quả Jackpot Power 6/55

Chọn kỳ quay
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/09/2023
03
13
19
30
38
44
51
87.320.545.500đ 6.877.471.800đ
28/09/2023
04
23
36
45
47
50
22
82.096.341.600đ 6.297.004.700đ
26/09/2023
14
20
24
27
41
44
23
77.347.149.150đ 5.769.316.650đ
23/09/2023
20
27
36
43
45
47
35
72.457.474.800đ 5.226.019.500đ
21/09/2023
16
26
33
34
41
43
53
67.899.735.300đ 4.719.604.000đ
19/09/2023
17
29
35
40
51
52
23
64.650.236.700đ 4.358.548.600đ
16/09/2023
25
27
42
51
54
55
45
61.815.809.550đ 4.043.612.250đ
14/09/2023
06
10
20
22
50
52
34
59.333.976.300đ 3.767.853.000đ
12/09/2023
26
31
32
39
45
55
28
56.990.967.600đ 3.507.518.700đ
09/09/2023
13
20
32
37
43
49
40
54.554.601.450đ 3.236.811.350đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/09/2023
03
13
19
30
38
44
51
87.320.545.500đ 6.877.471.800đ
28/09/2023
04
23
36
45
47
50
22
82.096.341.600đ 6.297.004.700đ
26/09/2023
14
20
24
27
41
44
23
77.347.149.150đ 5.769.316.650đ
23/09/2023
20
27
36
43
45
47
35
72.457.474.800đ 5.226.019.500đ
21/09/2023
16
26
33
34
41
43
53
67.899.735.300đ 4.719.604.000đ
19/09/2023
17
29
35
40
51
52
23
64.650.236.700đ 4.358.548.600đ
16/09/2023
25
27
42
51
54
55
45
61.815.809.550đ 4.043.612.250đ
14/09/2023
06
10
20
22
50
52
34
59.333.976.300đ 3.767.853.000đ
12/09/2023
26
31
32
39
45
55
28
56.990.967.600đ 3.507.518.700đ
09/09/2023
13
20
32
37
43
49
40
54.554.601.450đ 3.236.811.350đ
07/09/2023
01
04
36
42
45
54
32
52.423.299.300đ 4.296.715.600đ
05/09/2023
02
06
19
29
34
48
39
50.166.294.600đ 4.045.937.300đ
02/09/2023
12
15
32
44
46
51
48
48.434.457.450đ 3.853.510.950đ
31/08/2023
23
33
37
43
45
46
29
46.578.147.150đ 3.647.254.250đ
29/08/2023
01
08
20
25
35
53
54
44.834.259.900đ 3.453.489.000đ
26/08/2023
05
08
24
38
50
51
47
42.714.713.100đ 3.217.983.800đ
24/08/2023
01
10
20
41
42
50
39
40.752.858.900đ 13.336.465.600đ
22/08/2023
02
03
06
34
35
36
31
38.459.304.300đ 13.081.626.200đ
19/08/2023
07
09
13
22
27
42
23
35.774.937.300đ 12.783.363.200đ
17/08/2023
01
05
25
32
51
52
54
34.033.462.950đ 12.589.866.050đ
15/08/2023
05
12
25
39
40
53
52
31.860.737.850đ 12.348.452.150đ
12/08/2023
13
24
39
43
45
52
08
256.972.522.350đ 12.141.703.500đ
10/08/2023
04
14
31
42
47
49
43
242.211.415.350đ 10.501.580.500đ
08/08/2023
05
06
19
20
40
45
47
226.138.479.600đ 8.715.698.750đ
05/08/2023
22
34
40
47
49
51
44
210.802.558.800đ 7.011.707.550đ
03/08/2023
03
12
22
25
37
39
07
196.667.264.100đ 5.441.119.250đ
01/08/2023
04
18
22
25
33
48
02
184.720.792.350đ 4.113.733.500đ
29/07/2023
16
23
25
26
29
40
32
174.697.190.850đ 3.864.584.900đ
27/07/2023
03
11
13
31
33
45
27
166.915.926.750đ 3.826.551.700đ
25/07/2023
12
23
42
44
51
52
03
159.476.961.450đ 9.238.211.450đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/09/2023
03
13
19
30
38
44
51
87.320.545.500đ 6.877.471.800đ
28/09/2023
04
23
36
45
47
50
22
82.096.341.600đ 6.297.004.700đ
26/09/2023
14
20
24
27
41
44
23
77.347.149.150đ 5.769.316.650đ
23/09/2023
20
27
36
43
45
47
35
72.457.474.800đ 5.226.019.500đ
21/09/2023
16
26
33
34
41
43
53
67.899.735.300đ 4.719.604.000đ
19/09/2023
17
29
35
40
51
52
23
64.650.236.700đ 4.358.548.600đ
16/09/2023
25
27
42
51
54
55
45
61.815.809.550đ 4.043.612.250đ
14/09/2023
06
10
20
22
50
52
34
59.333.976.300đ 3.767.853.000đ
12/09/2023
26
31
32
39
45
55
28
56.990.967.600đ 3.507.518.700đ
09/09/2023
13
20
32
37
43
49
40
54.554.601.450đ 3.236.811.350đ
07/09/2023
01
04
36
42
45
54
32
52.423.299.300đ 4.296.715.600đ
05/09/2023
02
06
19
29
34
48
39
50.166.294.600đ 4.045.937.300đ
02/09/2023
12
15
32
44
46
51
48
48.434.457.450đ 3.853.510.950đ
31/08/2023
23
33
37
43
45
46
29
46.578.147.150đ 3.647.254.250đ
29/08/2023
01
08
20
25
35
53
54
44.834.259.900đ 3.453.489.000đ
26/08/2023
05
08
24
38
50
51
47
42.714.713.100đ 3.217.983.800đ
24/08/2023
01
10
20
41
42
50
39
40.752.858.900đ 13.336.465.600đ
22/08/2023
02
03
06
34
35
36
31
38.459.304.300đ 13.081.626.200đ
19/08/2023
07
09
13
22
27
42
23
35.774.937.300đ 12.783.363.200đ
17/08/2023
01
05
25
32
51
52
54
34.033.462.950đ 12.589.866.050đ
15/08/2023
05
12
25
39
40
53
52
31.860.737.850đ 12.348.452.150đ
12/08/2023
13
24
39
43
45
52
08
256.972.522.350đ 12.141.703.500đ
10/08/2023
04
14
31
42
47
49
43
242.211.415.350đ 10.501.580.500đ
08/08/2023
05
06
19
20
40
45
47
226.138.479.600đ 8.715.698.750đ
05/08/2023
22
34
40
47
49
51
44
210.802.558.800đ 7.011.707.550đ
03/08/2023
03
12
22
25
37
39
07
196.667.264.100đ 5.441.119.250đ
01/08/2023
04
18
22
25
33
48
02
184.720.792.350đ 4.113.733.500đ
29/07/2023
16
23
25
26
29
40
32
174.697.190.850đ 3.864.584.900đ
27/07/2023
03
11
13
31
33
45
27
166.915.926.750đ 3.826.551.700đ
25/07/2023
12
23
42
44
51
52
03
159.476.961.450đ 9.238.211.450đ
22/07/2023
09
15
23
25
27
34
41
147.710.573.850đ 7.930.835.050đ
20/07/2023
05
34
36
38
47
50
26
138.815.469.750đ 6.942.490.150đ
18/07/2023
10
11
19
28
42
47
16
129.014.374.350đ 5.853.479.550đ
15/07/2023
02
16
31
37
38
48
36
119.322.221.250đ 4.776.573.650đ
13/07/2023
03
04
30
34
36
49
08
109.923.542.850đ 3.732.276.050đ
11/07/2023
24
40
44
46
47
49
05
103.333.058.400đ 5.908.033.550đ
08/07/2023
08
11
23
43
44
48
41
93.737.419.050đ 4.841.851.400đ
06/07/2023
07
12
29
39
46
55
01
86.968.735.500đ 4.089.775.450đ
04/07/2023
04
13
14
23
33
50
41
80.894.008.650đ 3.414.805.800đ
01/07/2023
13
33
36
38
45
50
25
77.160.756.450đ 4.136.449.100đ
29/06/2023
01
11
12
28
46
54
40
72.625.274.850đ 3.632.506.700đ
27/06/2023
02
12
15
16
27
28
47
69.936.872.700đ 3.333.795.350đ
24/06/2023
08
09
16
20
50
53
03
66.932.714.550đ 3.735.399.800đ
22/06/2023
02
11
14
35
43
51
55
65.034.265.800đ 3.524.461.050đ
20/06/2023
07
23
26
31
35
53
32
63.040.925.550đ 3.302.978.800đ
17/06/2023
07
13
23
34
38
40
55
60.314.116.350đ 3.256.525.700đ
15/06/2023
10
11
25
39
46
55
40
58.005.385.050đ 5.622.310.700đ
13/06/2023
04
14
18
27
47
50
33
55.603.213.950đ 5.355.402.800đ
10/06/2023
10
17
27
32
35
41
54
52.877.718.300đ 5.052.569.950đ
08/06/2023
03
36
38
43
51
53
02
50.491.951.050đ 4.787.484.700đ
06/06/2023
01
14
23
27
44
50
43
48.285.119.100đ 4.542.281.150đ
03/06/2023
23
28
29
36
38
41
07
45.597.828.900đ 4.243.693.350đ
01/06/2023
03
18
40
41
46
47
36
43.522.243.950đ 4.013.072.800đ
30/05/2023
01
14
24
28
40
46
34
41.223.910.350đ 3.757.702.400đ
27/05/2023
04
06
08
18
39
43
28
38.990.916.300đ 3.509.591.950đ
25/05/2023
15
16
19
31
33
46
07
37.840.372.050đ 3.381.753.700đ
23/05/2023
26
27
35
36
47
54
40
36.233.149.800đ 3.203.173.450đ
20/05/2023
01
14
21
36
48
53
44
34.404.588.750đ 4.661.644.750đ
18/05/2023
13
14
21
23
30
41
49
32.942.141.850đ 4.499.150.650đ
16/05/2023
19
24
30
34
40
44
51
31.705.358.250đ 4.361.730.250đ
Ngày Kết quả Jackpot 1 Jackpot 2
30/09/2023
03
13
19
30
38
44
51
87.320.545.500đ 6.877.471.800đ
28/09/2023
04
23
36
45
47
50
22
82.096.341.600đ 6.297.004.700đ
26/09/2023
14
20
24
27
41
44
23
77.347.149.150đ 5.769.316.650đ
23/09/2023
20
27
36
43
45
47
35
72.457.474.800đ 5.226.019.500đ
21/09/2023
16
26
33
34
41
43
53
67.899.735.300đ 4.719.604.000đ
19/09/2023
17
29
35
40
51
52
23
64.650.236.700đ 4.358.548.600đ
16/09/2023
25
27
42
51
54
55
45
61.815.809.550đ 4.043.612.250đ
14/09/2023
06
10
20
22
50
52
34
59.333.976.300đ 3.767.853.000đ
12/09/2023
26
31
32
39
45
55
28
56.990.967.600đ 3.507.518.700đ
09/09/2023
13
20
32
37
43
49
40
54.554.601.450đ 3.236.811.350đ
07/09/2023
01
04
36
42
45
54
32
52.423.299.300đ 4.296.715.600đ
05/09/2023
02
06
19
29
34
48
39
50.166.294.600đ 4.045.937.300đ
02/09/2023
12
15
32
44
46
51
48
48.434.457.450đ 3.853.510.950đ
31/08/2023
23
33
37
43
45
46
29
46.578.147.150đ 3.647.254.250đ
29/08/2023
01
08
20
25
35
53
54
44.834.259.900đ 3.453.489.000đ
26/08/2023
05
08
24
38
50
51
47
42.714.713.100đ 3.217.983.800đ
24/08/2023
01
10
20
41
42
50
39
40.752.858.900đ 13.336.465.600đ
22/08/2023
02
03
06
34
35
36
31
38.459.304.300đ 13.081.626.200đ
19/08/2023
07
09
13
22
27
42
23
35.774.937.300đ 12.783.363.200đ
17/08/2023
01
05
25
32
51
52
54
34.033.462.950đ 12.589.866.050đ
15/08/2023
05
12
25
39
40
53
52
31.860.737.850đ 12.348.452.150đ
12/08/2023
13
24
39
43
45
52
08
256.972.522.350đ 12.141.703.500đ
10/08/2023
04
14
31
42
47
49
43
242.211.415.350đ 10.501.580.500đ
08/08/2023
05
06
19
20
40
45
47
226.138.479.600đ 8.715.698.750đ
05/08/2023
22
34
40
47
49
51
44
210.802.558.800đ 7.011.707.550đ
03/08/2023
03
12
22
25
37
39
07
196.667.264.100đ 5.441.119.250đ
01/08/2023
04
18
22
25
33
48
02
184.720.792.350đ 4.113.733.500đ
29/07/2023
16
23
25
26
29
40
32
174.697.190.850đ 3.864.584.900đ
27/07/2023
03
11
13
31
33
45
27
166.915.926.750đ 3.826.551.700đ
25/07/2023
12
23
42
44
51
52
03
159.476.961.450đ 9.238.211.450đ
22/07/2023
09
15
23
25
27
34
41
147.710.573.850đ 7.930.835.050đ
20/07/2023
05
34
36
38
47
50
26
138.815.469.750đ 6.942.490.150đ
18/07/2023
10
11
19
28
42
47
16
129.014.374.350đ 5.853.479.550đ
15/07/2023
02
16
31
37
38
48
36
119.322.221.250đ 4.776.573.650đ
13/07/2023
03
04
30
34
36
49
08
109.923.542.850đ 3.732.276.050đ
11/07/2023
24
40
44
46
47
49
05
103.333.058.400đ 5.908.033.550đ
08/07/2023
08
11
23
43
44
48
41
93.737.419.050đ 4.841.851.400đ
06/07/2023
07
12
29
39
46
55
01
86.968.735.500đ 4.089.775.450đ
04/07/2023
04
13
14
23
33
50
41
80.894.008.650đ 3.414.805.800đ
01/07/2023
13
33
36
38
45
50
25
77.160.756.450đ 4.136.449.100đ
29/06/2023
01
11
12
28
46
54
40
72.625.274.850đ 3.632.506.700đ
27/06/2023
02
12
15
16
27
28
47
69.936.872.700đ 3.333.795.350đ
24/06/2023
08
09
16
20
50
53
03
66.932.714.550đ 3.735.399.800đ
22/06/2023
02
11
14
35
43
51
55
65.034.265.800đ 3.524.461.050đ
20/06/2023
07
23
26
31
35
53
32
63.040.925.550đ 3.302.978.800đ
17/06/2023
07
13
23
34
38
40
55
60.314.116.350đ 3.256.525.700đ
15/06/2023
10
11
25
39
46
55
40
58.005.385.050đ 5.622.310.700đ
13/06/2023
04
14
18
27
47
50
33
55.603.213.950đ 5.355.402.800đ
10/06/2023
10
17
27
32
35
41
54
52.877.718.300đ 5.052.569.950đ
08/06/2023
03
36
38
43
51
53
02
50.491.951.050đ 4.787.484.700đ
06/06/2023
01
14
23
27
44
50
43
48.285.119.100đ 4.542.281.150đ
03/06/2023
23
28
29
36
38
41
07
45.597.828.900đ 4.243.693.350đ
01/06/2023
03
18
40
41
46
47
36
43.522.243.950đ 4.013.072.800đ
30/05/2023
01
14
24
28
40
46
34
41.223.910.350đ 3.757.702.400đ
27/05/2023
04
06
08
18
39
43
28
38.990.916.300đ 3.509.591.950đ
25/05/2023
15
16
19
31
33
46
07
37.840.372.050đ 3.381.753.700đ
23/05/2023
26
27
35
36
47
54
40
36.233.149.800đ 3.203.173.450đ
20/05/2023
01
14
21
36
48
53
44
34.404.588.750đ 4.661.644.750đ
18/05/2023
13
14
21
23
30
41
49
32.942.141.850đ 4.499.150.650đ
16/05/2023
19
24
30
34
40
44
51
31.705.358.250đ 4.361.730.250đ
13/05/2023
22
24
35
43
45
54
50
76.361.538.900đ 4.172.246.000đ
11/05/2023
01
03
19
33
34
51
17
73.659.305.100đ 3.871.997.800đ
09/05/2023
07
09
13
22
44
47
39
70.842.375.750đ 3.559.005.650đ
06/05/2023
01
11
22
28
34
42
10
68.127.043.350đ 3.257.302.050đ
04/05/2023
13
30
32
35
45
52
29
65.811.324.900đ 1.774.701.200đ
02/05/2023
04
11
18
25
33
45
21
62.962.637.700đ 3.232.881.600đ
29/04/2023
02
09
12
24
41
53
35
60.866.703.300đ 3.261.376.150đ
27/04/2023
08
28
38
39
41
45
54
58.514.317.950đ 3.466.427.050đ
25/04/2023
06
10
19
23
25
28
45
56.226.657.900đ 3.212.242.600đ
22/04/2023
09
18
23
24
48
52
10
54.316.474.500đ 3.390.154.000đ
20/04/2023
07
11
32
35
42
51
46
53.021.964.900đ 3.246.319.600đ
18/04/2023
17
18
30
40
51
55
50
50.805.088.500đ 3.514.626.950đ
15/04/2023
01
34
35
36
42
43
05
48.248.431.500đ 3.230.553.950đ
13/04/2023
22
26
28
37
39
48
15
46.173.445.950đ 5.423.864.950đ
11/04/2023
10
14
16
18
37
49
54
44.227.963.200đ 5.207.700.200đ
08/04/2023
17
33
36
46
50
52
40
42.137.944.050đ 4.975.475.850đ
06/04/2023
07
10
12
33
52
54
16
40.461.283.650đ 4.789.180.250đ
04/04/2023
13
28
41
42
47
51
09
38.918.931.150đ 4.617.807.750đ
01/04/2023
12
34
39
44
49
55
14
36.853.249.350đ 4.388.287.550đ
30/03/2023
06
11
14
21
30
32
22
35.002.371.900đ 4.182.634.500đ
28/03/2023
06
21
24
41
50
53
13
33.425.088.600đ 4.007.380.800đ
25/03/2023
17
18
28
40
49
54
16
31.734.697.800đ 3.819.559.600đ
23/03/2023
04
07
22
33
40
49
39
71.024.943.450đ 3.626.815.400đ
21/03/2023
07
17
31
43
45
49
52
68.288.184.300đ 3.322.731.050đ
18/03/2023
18
24
32
33
51
53
36
65.383.604.850đ 3.348.904.850đ
16/03/2023
06
23
34
48
50
55
02
62.243.461.200đ 4.823.636.850đ
14/03/2023
14
15
18
20
27
35
31
59.309.461.650đ 4.497.636.900đ
11/03/2023
13
23
25
30
35
44
08
56.487.021.150đ 4.184.032.400đ
09/03/2023
12
22
28
34
53
54
40
54.468.180.300đ 3.959.716.750đ
07/03/2023
08
22
25
27
39
50
28
52.053.289.050đ 3.691.395.500đ
04/03/2023
09
13
23
36
38
54
21
49.872.652.950đ 3.449.102.600đ
02/03/2023
01
03
23
24
43
48
31
47.768.959.650đ 3.215.358.900đ
28/02/2023
02
13
14
30
43
55
22
45.830.729.550đ 4.144.011.550đ
25/02/2023
01
02
14
21
38
51
50
43.516.873.650đ 3.886.916.450đ
23/02/2023
12
16
29
31
39
48
40
41.760.073.200đ 3.691.716.400đ
21/02/2023
04
12
15
21
30
44
05
40.163.155.050đ 3.514.281.050đ
18/02/2023
11
23
26
29
43
50
05
38.396.133.300đ 3.317.945.300đ
16/02/2023
01
05
07
08
20
22
33
36.591.358.350đ 3.117.414.750đ
14/02/2023
01
09
33
37
43
45
23
35.534.625.600đ 3.614.958.400đ
11/02/2023
04
13
45
48
52
54
05
33.529.908.900đ 3.392.212.100đ
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
?Hướng dẫn xem thống kê kết quả Jackpot xổ số Power 6/55:

Mỗi kỳ quay Power 6/55 sẽ tạo ra hai giải Jackpot, bạn có thể lọc và truy vấn tất cả các số trúng giải Jackpot đã xuất hiện trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây, bao gồm ngày quay thưởng và hai số tiền thưởng tương ứng.

Để tìm ra quy luật của các con số một cách nhanh chóng, vui lòng kiểm tra số lẻ và số chẵn hoặc số lớn (28-55) và số nhỏ (01-27) theo màu sắc.

Thống kê số nóng xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
20 4 2
45 3 1
43 3 2
27 3 2
41 2 1
50 2 0
13 2 1
32 2 0
36 2 0
52 2 1
55 2 2
26 2 2
51 2 -1
47 2 2
44 2 1
14 1 1
03 1 0
24 1 0
31 1 1
49 1 1
04 1 0
42 1 -2
25 1 -1
29 1 0
33 1 0
34 1 -1
10 1 0
38 1 0
23 1 0
54 1 0
22 1 0
17 1 1
35 1 -1
37 1 0
06 1 -1
19 1 0
40 1 1
39 1 1
30 1 1
16 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
23 2 1
51 1 1
22 1 1
34 1 1
45 1 1
28 1 1
40 1 1
35 1 1
53 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
45 8 7
20 7 6
51 7 5
25 7 5
42 6 5
40 5 0
43 5 1
13 5 1
22 5 5
52 5 5
44 4 0
36 4 -3
05 4 3
23 4 -4
34 4 -1
27 4 -2
03 4 1
12 4 1
47 4 -2
32 4 3
33 4 1
06 4 3
50 4 -2
01 4 0
04 4 0
39 4 1
49 3 1
35 3 -1
37 3 2
24 3 0
26 3 1
31 3 0
41 3 -1
19 3 0
29 3 1
48 2 -1
46 2 -5
55 2 0
14 2 -5
16 2 -2
38 2 -4
02 2 -1
53 2 -2
54 2 0
10 2 -1
08 2 -1
18 1 -2
30 1 -2
07 1 -2
15 1 -2
17 1 0
09 1 -1
11 1 -4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
23 3 3
32 2 1
47 2 1
54 2 1
39 2 2
53 1 1
22 1 1
35 1 1
27 1 1
52 1 1
08 1 0
07 1 -1
43 1 0
44 1 0
03 1 0
45 1 1
31 1 1
48 1 1
02 1 0
51 1 0
34 1 0
40 1 -2
28 1 0
29 1 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
23 12 1
36 11 6
47 10 4
27 10 6
40 10 7
50 10 3
43 9 0
46 9 6
34 9 1
13 9 0
51 9 1
25 9 5
14 9 1
45 9 0
04 8 3
20 8 4
38 8 1
44 8 2
01 8 -1
35 7 1
42 7 2
33 7 -4
03 7 1
41 7 1
12 7 -3
39 7 1
11 6 -1
31 6 3
24 6 -2
16 6 4
53 6 0
19 6 2
10 5 -3
29 5 -2
28 5 -2
22 5 -5
32 5 -2
52 5 -4
05 5 -2
48 5 -2
02 5 1
06 5 -2
49 5 -2
08 5 -1
26 5 3
30 4 -6
15 4 -1
18 4 -4
54 4 -3
37 4 -2
55 4 -2
07 4 -2
09 3 -6
17 2 -3
21 2 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
40 4 0
32 3 3
41 3 3
07 3 3
54 3 1
23 3 2
47 3 3
34 2 2
02 2 1
43 2 2
51 2 2
55 2 2
28 2 0
39 2 0
08 2 1
36 2 0
03 2 2
44 2 2
49 1 1
16 1 -2
05 1 -4
53 1 1
29 1 0
26 1 0
31 1 -1
45 1 0
52 1 -1
27 1 0
25 1 0
01 1 1
33 1 -1
48 1 0
22 1 -1
35 1 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
23 19 6
45 16 7
43 16 7
13 16 1
51 15 2
01 15 3
50 15 9
34 15 3
36 14 6
14 14 3
33 14 2
22 13 1
40 13 4
25 13 6
35 13 3
12 13 1
27 12 -3
47 12 -3
24 12 4
28 12 6
44 12 2
39 12 2
04 12 6
41 11 -3
11 11 -1
42 11 0
38 11 1
18 11 1
48 11 -2
52 10 -8
07 10 7
49 10 4
54 10 1
46 10 -1
20 10 0
53 10 -2
30 10 -3
06 9 -4
03 9 0
32 9 -1
09 8 -6
19 8 -8
02 8 -2
31 8 -2
08 8 -9
10 8 -5
16 8 3
55 8 -2
29 7 -11
37 7 -3
26 7 1
05 6 -12
15 6 -5
21 6 -3
17 6 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
40 7 5
54 5 3
05 5 4
39 4 3
23 4 3
47 3 3
22 3 3
41 3 2
50 3 2
36 3 0
32 3 2
16 3 1
02 3 1
08 3 3
28 3 0
31 3 0
07 3 1
35 2 -1
45 2 0
10 2 1
44 2 2
43 2 -3
52 2 -1
34 2 -1
29 2 1
55 2 1
33 2 -2
03 2 1
21 2 0
51 2 2
13 1 0
26 1 -2
46 1 1
15 1 -3
01 1 -3
17 1 0
14 1 -2
25 1 0
27 1 -2
49 1 -1
48 1 0
09 1 -6
53 1 -1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số nóng của Power 6/55:

Muốn truy vấn những con số xuất hiện nhiều nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay thưởng gần đây? Vậy thì bảng thống kê này là dành cho bạn!

Chúng tôi sẽ thống kê từ 6 số đầu và 1 số cuối trong kết quả xổ số Power 6/55 các con số có tần suất xuất hiện nhiều trong khoảng 01-55 cho bạn.

Từ tần suất xuất hiện của các con số, bạn có thể so sánh sự thay đổi số lần xuất hiện của con số đó nhiều hay ít so với kỳ trước đó.

Thống kê số lạnh xổ số Power 6/55

Chọn số
Chọn chu kỳ
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
18 0 0
02 0 -2
46 0 -2
01 0 -4
05 0 -2
48 0 -1
07 0 -1
08 0 -2
09 0 -1
28 0 0
11 0 0
12 0 -1
21 0 0
53 0 -1
15 0 -1
40 1 1
17 1 1
16 1 1
19 1 0
14 1 1
54 1 0
10 1 0
23 1 0
24 1 0
25 1 -1
49 1 1
06 1 -1
04 1 0
29 1 0
30 1 1
31 1 1
03 1 0
33 1 0
34 1 -1
35 1 -1
42 1 -2
37 1 0
38 1 0
39 1 1
22 1 0
55 2 2
36 2 0
13 2 1
44 2 1
52 2 1
32 2 0
47 2 2
41 2 1
26 2 2
50 2 0
51 2 -1
45 3 1
43 3 2
27 3 2
20 4 2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
55 0 0
02 0 0
03 0 0
04 0 0
05 0 0
06 0 0
07 0 0
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
54 0 -2
52 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
47 0 -1
29 0 -1
30 0 0
31 0 -1
32 0 -1
33 0 0
50 0 0
49 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 -2
48 0 -1
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
01 0 0
46 0 0
45 1 1
40 1 1
35 1 1
34 1 1
51 1 1
53 1 1
22 1 1
28 1 1
23 2 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
28 0 -5
21 0 -2
09 1 -1
18 1 -2
17 1 0
15 1 -2
07 1 -2
11 1 -4
30 1 -2
53 2 -2
08 2 -1
55 2 0
54 2 0
14 2 -5
38 2 -4
16 2 -2
48 2 -1
02 2 -1
46 2 -5
10 2 -1
19 3 0
41 3 -1
35 3 -1
24 3 0
37 3 2
26 3 1
31 3 0
49 3 1
29 3 1
34 4 -1
27 4 -2
32 4 3
33 4 1
50 4 -2
23 4 -4
36 4 -3
12 4 1
06 4 3
39 4 1
05 4 3
04 4 0
47 4 -2
03 4 1
44 4 0
01 4 0
43 5 1
40 5 0
22 5 5
52 5 5
13 5 1
42 6 5
25 7 5
51 7 5
20 7 6
45 8 7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
33 0 -1
50 0 0
49 0 -1
04 0 0
05 0 -1
06 0 0
01 0 -1
46 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
42 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 -1
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
41 0 -3
38 0 0
24 0 0
25 0 -1
26 0 -1
37 0 0
13 0 0
36 0 -2
30 0 0
55 0 -2
28 1 0
31 1 1
34 1 0
35 1 1
29 1 1
27 1 1
53 1 1
52 1 1
40 1 -2
22 1 1
07 1 -1
43 1 0
03 1 0
45 1 1
08 1 0
51 1 0
48 1 1
44 1 0
02 1 0
47 2 1
39 2 2
54 2 1
32 2 1
23 3 3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
21 2 -3
17 2 -3
09 3 -6
55 4 -2
18 4 -4
30 4 -6
07 4 -2
15 4 -1
54 4 -3
37 4 -2
26 5 3
48 5 -2
10 5 -3
32 5 -2
08 5 -1
06 5 -2
05 5 -2
52 5 -4
29 5 -2
28 5 -2
02 5 1
22 5 -5
49 5 -2
19 6 2
11 6 -1
53 6 0
31 6 3
16 6 4
24 6 -2
42 7 2
03 7 1
33 7 -4
12 7 -3
35 7 1
39 7 1
41 7 1
20 8 4
44 8 2
04 8 3
38 8 1
01 8 -1
14 9 1
43 9 0
25 9 5
45 9 0
46 9 6
51 9 1
34 9 1
13 9 0
50 10 3
47 10 4
27 10 6
40 10 7
36 11 6
23 12 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
21 0 -2
42 0 0
46 0 -1
04 0 0
50 0 -3
06 0 0
13 0 -1
38 0 0
09 0 -4
10 0 -2
37 0 0
12 0 0
30 0 -1
14 0 -2
15 0 -1
24 0 0
17 0 -1
18 0 -1
19 0 0
20 0 -2
11 0 -1
48 1 0
52 1 -1
16 1 -2
25 1 0
26 1 0
27 1 0
01 1 1
29 1 0
53 1 1
31 1 -1
45 1 0
33 1 -1
22 1 -1
35 1 0
05 1 -4
49 1 1
08 2 1
39 2 0
36 2 0
03 2 2
02 2 1
43 2 2
44 2 2
51 2 2
34 2 2
28 2 0
55 2 2
41 3 3
32 3 3
23 3 2
07 3 3
54 3 1
47 3 3
40 4 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
15 6 -5
17 6 -3
05 6 -12
21 6 -3
29 7 -11
26 7 1
37 7 -3
08 8 -9
09 8 -6
10 8 -5
19 8 -8
55 8 -2
02 8 -2
16 8 3
31 8 -2
06 9 -4
03 9 0
32 9 -1
49 10 4
20 10 0
07 10 7
46 10 -1
52 10 -8
30 10 -3
53 10 -2
54 10 1
48 11 -2
38 11 1
42 11 0
18 11 1
41 11 -3
11 11 -1
27 12 -3
44 12 2
47 12 -3
24 12 4
39 12 2
04 12 6
28 12 6
25 13 6
12 13 1
40 13 4
35 13 3
22 13 1
36 14 6
33 14 2
14 14 3
51 15 2
34 15 3
50 15 9
01 15 3
43 16 7
45 16 7
13 16 1
23 19 6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
11 0 -2
42 0 -3
30 0 -1
04 0 0
24 0 -1
06 0 0
20 0 -6
19 0 -1
18 0 -2
12 0 0
38 0 -1
37 0 0
09 1 -6
14 1 -2
15 1 -3
48 1 0
17 1 0
49 1 -1
53 1 -1
01 1 -3
13 1 0
27 1 -2
46 1 1
26 1 -2
25 1 0
52 2 -1
34 2 -1
21 2 0
29 2 1
03 2 1
45 2 0
44 2 2
33 2 -2
43 2 -3
35 2 -1
51 2 2
10 2 1
55 2 1
50 3 2
02 3 1
41 3 2
36 3 0
28 3 0
32 3 2
31 3 0
08 3 3
47 3 3
16 3 1
07 3 1
22 3 3
23 4 3
39 4 3
05 5 4
54 5 3
40 7 5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
?Hướng dẫn xem thống kê số lạnh của xổ số Power 6/55:

Bảng thống kê này thống kê các con số ít xuất hiện nhất trong 10, 30, 60 và 100 kỳ quay gần đây của kết quả Power 6/55.

Chúng tôi sẽ thống kê các con số nằm trong khoảng 01-55 có số lần xuất hiện ít nhất và thậm chí chưa từng xuất hiện. Số càng "lạnh" sẽ hiển thị ở trên cùng.

Ngoài ra, bạn còn có thể so sánh sự thay đổi về tần suất xuất hiện của mỗi con số so với chu kỳ trước đó. Kết hợp dữ liệu sự biến hóa của các con số nóng và lạnh, tin rằng chiến lược chọn số về sau của bạn sẽ nắm nhiều tỷ lệ thắng hơn.

Kết quả các kỳ quay trước của Power 6/55

Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 28/09/2023 Truy vấn
04
23
36
45
47
50
22
Dự kiến giá trị Jackpot 1
82.096.341.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
6.297.004.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 82.096.341.600
Jackpot 2 | 0 6.297.004.700
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 746 500.000
Giải Ba 15150 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 26/09/2023 Truy vấn
14
20
24
27
41
44
23
Dự kiến giá trị Jackpot 1
77.347.149.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.769.316.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 77.347.149.150
Jackpot 2 | 0 5.769.316.650
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 822 500.000
Giải Ba 15397 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 23/09/2023 Truy vấn
20
27
36
43
45
47
35
Dự kiến giá trị Jackpot 1
72.457.474.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.226.019.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.457.474.800
Jackpot 2 | 0 5.226.019.500
Giải Nhất 5 40.000.000
Giải Nhì 635 500.000
Giải Ba 14725 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 21/09/2023 Truy vấn
16
26
33
34
41
43
53
Dự kiến giá trị Jackpot 1
67.899.735.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.719.604.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 67.899.735.300
Jackpot 2 | 0 4.719.604.000
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 676 500.000
Giải Ba 13877 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 19/09/2023 Truy vấn
17
29
35
40
51
52
23
Dự kiến giá trị Jackpot 1
64.650.236.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.358.548.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 64.650.236.700
Jackpot 2 | 0 4.358.548.600
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 555 500.000
Giải Ba 13751 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 16/09/2023 Truy vấn
25
27
42
51
54
55
45
Dự kiến giá trị Jackpot 1
61.815.809.550 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.043.612.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 61.815.809.550
Jackpot 2 | 0 4.043.612.250
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 584 500.000
Giải Ba 12178 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 14/09/2023 Truy vấn
06
10
20
22
50
52
34
Dự kiến giá trị Jackpot 1
59.333.976.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.767.853.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 59.333.976.300
Jackpot 2 | 0 3.767.853.000
Giải Nhất 1 40.000.000
Giải Nhì 642 500.000
Giải Ba 13037 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 12/09/2023 Truy vấn
26
31
32
39
45
55
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
56.990.967.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.507.518.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 56.990.967.600
Jackpot 2 | 0 3.507.518.700
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 563 500.000
Giải Ba 13789 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 09/09/2023 Truy vấn
13
20
32
37
43
49
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
54.554.601.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.236.811.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 54.554.601.450
Jackpot 2 | 0 3.236.811.350
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 584 500.000
Giải Ba 12414 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 07/09/2023 Truy vấn
01
04
36
42
45
54
32
Dự kiến giá trị Jackpot 1
52.423.299.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.296.715.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.423.299.300
Jackpot 2 | 1 4.296.715.600
Giải Nhất 6 40.000.000
Giải Nhì 550 500.000
Giải Ba 12410 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 05/09/2023 Truy vấn
02
06
19
29
34
48
39
Dự kiến giá trị Jackpot 1
50.166.294.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.045.937.300 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.166.294.600
Jackpot 2 | 0 4.045.937.300
Giải Nhất 18 40.000.000
Giải Nhì 606 500.000
Giải Ba 13334 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 02/09/2023 Truy vấn
12
15
32
44
46
51
48
Dự kiến giá trị Jackpot 1
48.434.457.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.853.510.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.434.457.450
Jackpot 2 | 0 3.853.510.950
Giải Nhất 7 40.000.000
Giải Nhì 494 500.000
Giải Ba 10534 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 31/08/2023 Truy vấn
23
33
37
43
45
46
29
Dự kiến giá trị Jackpot 1
46.578.147.150 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.647.254.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 46.578.147.150
Jackpot 2 | 0 3.647.254.250
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 564 500.000
Giải Ba 13021 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 29/08/2023 Truy vấn
01
08
20
25
35
53
54
Dự kiến giá trị Jackpot 1
44.834.259.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.453.489.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 44.834.259.900
Jackpot 2 | 0 3.453.489.000
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 552 500.000
Giải Ba 13076 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 26/08/2023 Truy vấn
05
08
24
38
50
51
47
Dự kiến giá trị Jackpot 1
42.714.713.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.217.983.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 42.714.713.100
Jackpot 2 | 0 3.217.983.800
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 610 500.000
Giải Ba 12926 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 24/08/2023 Truy vấn
01
10
20
41
42
50
39
Dự kiến giá trị Jackpot 1
40.752.858.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
13.336.465.600 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 40.752.858.900
Jackpot 2 | 1 13.336.465.600
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 629 500.000
Giải Ba 13878 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 22/08/2023 Truy vấn
02
03
06
34
35
36
31
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.459.304.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
13.081.626.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.459.304.300
Jackpot 2 | 0 13.081.626.200
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 700 500.000
Giải Ba 15800 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 19/08/2023 Truy vấn
07
09
13
22
27
42
23
Dự kiến giá trị Jackpot 1
35.774.937.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
12.783.363.200 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 35.774.937.300
Jackpot 2 | 0 12.783.363.200
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 979 500.000
Giải Ba 17072 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 17/08/2023 Truy vấn
01
05
25
32
51
52
54
Dự kiến giá trị Jackpot 1
34.033.462.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
12.589.866.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.033.462.950
Jackpot 2 | 0 12.589.866.050
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 510 500.000
Giải Ba 12375 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 15/08/2023 Truy vấn
05
12
25
39
40
53
52
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.860.737.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
12.348.452.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.860.737.850
Jackpot 2 | 0 12.348.452.150
Giải Nhất 21 40.000.000
Giải Nhì 772 500.000
Giải Ba 15816 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 12/08/2023 Truy vấn
13
24
39
43
45
52
08
Dự kiến giá trị Jackpot 1
256.972.522.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
12.141.703.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 256.972.522.350
Jackpot 2 | 0 12.141.703.500
Giải Nhất 43 40.000.000
Giải Nhì 2491 500.000
Giải Ba 53739 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 10/08/2023 Truy vấn
04
14
31
42
47
49
43
Dự kiến giá trị Jackpot 1
242.211.415.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
10.501.580.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 242.211.415.350
Jackpot 2 | 0 10.501.580.500
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1828 500.000
Giải Ba 41740 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 08/08/2023 Truy vấn
05
06
19
20
40
45
47
Dự kiến giá trị Jackpot 1
226.138.479.600 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
8.715.698.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 226.138.479.600
Jackpot 2 | 0 8.715.698.750
Giải Nhất 37 40.000.000
Giải Nhì 2512 500.000
Giải Ba 52664 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 05/08/2023 Truy vấn
22
34
40
47
49
51
44
Dự kiến giá trị Jackpot 1
210.802.558.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
7.011.707.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 210.802.558.800
Jackpot 2 | 0 7.011.707.550
Giải Nhất 20 40.000.000
Giải Nhì 1739 500.000
Giải Ba 37812 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 03/08/2023 Truy vấn
03
12
22
25
37
39
07
Dự kiến giá trị Jackpot 1
196.667.264.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.441.119.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 196.667.264.100
Jackpot 2 | 0 5.441.119.250
Giải Nhất 27 40.000.000
Giải Nhì 2232 500.000
Giải Ba 43325 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 01/08/2023 Truy vấn
04
18
22
25
33
48
02
Dự kiến giá trị Jackpot 1
184.720.792.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.113.733.500 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 184.720.792.350
Jackpot 2 | 0 4.113.733.500
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1754 500.000
Giải Ba 39756 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 29/07/2023 Truy vấn
16
23
25
26
29
40
32
Dự kiến giá trị Jackpot 1
174.697.190.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.864.584.900 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 174.697.190.850
Jackpot 2 | 1 3.864.584.900
Giải Nhất 32 40.000.000
Giải Nhì 1811 500.000
Giải Ba 35148 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 27/07/2023 Truy vấn
03
11
13
31
33
45
27
Dự kiến giá trị Jackpot 1
166.915.926.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.826.551.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 166.915.926.750
Jackpot 2 | 1 3.826.551.700
Giải Nhất 34 40.000.000
Giải Nhì 2037 500.000
Giải Ba 39398 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 25/07/2023 Truy vấn
12
23
42
44
51
52
03
Dự kiến giá trị Jackpot 1
159.476.961.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
9.238.211.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 159.476.961.450
Jackpot 2 | 1 9.238.211.450
Giải Nhất 22 40.000.000
Giải Nhì 1666 500.000
Giải Ba 38373 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 22/07/2023 Truy vấn
09
15
23
25
27
34
41
Dự kiến giá trị Jackpot 1
147.710.573.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
7.930.835.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 147.710.573.850
Jackpot 2 | 0 7.930.835.050
Giải Nhất 44 40.000.000
Giải Nhì 1852 500.000
Giải Ba 38078 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 20/07/2023 Truy vấn
05
34
36
38
47
50
26
Dự kiến giá trị Jackpot 1
138.815.469.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
6.942.490.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 138.815.469.750
Jackpot 2 | 0 6.942.490.150
Giải Nhất 23 40.000.000
Giải Nhì 1449 500.000
Giải Ba 30445 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 18/07/2023 Truy vấn
10
11
19
28
42
47
16
Dự kiến giá trị Jackpot 1
129.014.374.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.853.479.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 129.014.374.350
Jackpot 2 | 0 5.853.479.550
Giải Nhất 29 40.000.000
Giải Nhì 1756 500.000
Giải Ba 38080 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 15/07/2023 Truy vấn
02
16
31
37
38
48
36
Dự kiến giá trị Jackpot 1
119.322.221.250 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.776.573.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 119.322.221.250
Jackpot 2 | 0 4.776.573.650
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 1372 500.000
Giải Ba 28126 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 13/07/2023 Truy vấn
03
04
30
34
36
49
08
Dự kiến giá trị Jackpot 1
109.923.542.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.732.276.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 109.923.542.850
Jackpot 2 | 0 3.732.276.050
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1227 500.000
Giải Ba 27339 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 11/07/2023 Truy vấn
24
40
44
46
47
49
05
Dự kiến giá trị Jackpot 1
103.333.058.400 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.908.033.550 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 103.333.058.400
Jackpot 2 | 1 5.908.033.550
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 987 500.000
Giải Ba 23666 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 08/07/2023 Truy vấn
08
11
23
43
44
48
41
Dự kiến giá trị Jackpot 1
93.737.419.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.841.851.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 93.737.419.050
Jackpot 2 | 0 4.841.851.400
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 1190 500.000
Giải Ba 25814 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 06/07/2023 Truy vấn
07
12
29
39
46
55
01
Dự kiến giá trị Jackpot 1
86.968.735.500 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.089.775.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 86.968.735.500
Jackpot 2 | 0 4.089.775.450
Giải Nhất 19 40.000.000
Giải Nhì 1118 500.000
Giải Ba 22091 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 04/07/2023 Truy vấn
04
13
14
23
33
50
41
Dự kiến giá trị Jackpot 1
80.894.008.650 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.414.805.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 80.894.008.650
Jackpot 2 | 0 3.414.805.800
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 1007 500.000
Giải Ba 21759 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 01/07/2023 Truy vấn
13
33
36
38
45
50
25
Dự kiến giá trị Jackpot 1
77.160.756.450 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.136.449.100 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 77.160.756.450
Jackpot 2 | 1 4.136.449.100
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 789 500.000
Giải Ba 17825 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 29/06/2023 Truy vấn
01
11
12
28
46
54
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
72.625.274.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.632.506.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 72.625.274.850
Jackpot 2 | 0 3.632.506.700
Giải Nhất 16 40.000.000
Giải Nhì 777 500.000
Giải Ba 16859 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 27/06/2023 Truy vấn
02
12
15
16
27
28
47
Dự kiến giá trị Jackpot 1
69.936.872.700 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.333.795.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 69.936.872.700
Jackpot 2 | 0 3.333.795.350
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 996 500.000
Giải Ba 22626 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 24/06/2023 Truy vấn
08
09
16
20
50
53
03
Dự kiến giá trị Jackpot 1
66.932.714.550 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.735.399.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 66.932.714.550
Jackpot 2 | 1 3.735.399.800
Giải Nhất 30 40.000.000
Giải Nhì 1352 500.000
Giải Ba 21521 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 22/06/2023 Truy vấn
02
11
14
35
43
51
55
Dự kiến giá trị Jackpot 1
65.034.265.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.524.461.050 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 65.034.265.800
Jackpot 2 | 0 3.524.461.050
Giải Nhất 26 40.000.000
Giải Nhì 1188 500.000
Giải Ba 18961 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 20/06/2023 Truy vấn
07
23
26
31
35
53
32
Dự kiến giá trị Jackpot 1
63.040.925.550 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.302.978.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 63.040.925.550
Jackpot 2 | 0 3.302.978.800
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 875 500.000
Giải Ba 18957 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 17/06/2023 Truy vấn
07
13
23
34
38
40
55
Dự kiến giá trị Jackpot 1
60.314.116.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.256.525.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 60.314.116.350
Jackpot 2 | 1 3.256.525.700
Giải Nhất 14 40.000.000
Giải Nhì 718 500.000
Giải Ba 15575 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 15/06/2023 Truy vấn
10
11
25
39
46
55
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
58.005.385.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.622.310.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 58.005.385.050
Jackpot 2 | 1 5.622.310.700
Giải Nhất 10 40.000.000
Giải Nhì 764 500.000
Giải Ba 16805 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 13/06/2023 Truy vấn
04
14
18
27
47
50
33
Dự kiến giá trị Jackpot 1
55.603.213.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.355.402.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 55.603.213.950
Jackpot 2 | 0 5.355.402.800
Giải Nhất 8 40.000.000
Giải Nhì 787 500.000
Giải Ba 16587 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 10/06/2023 Truy vấn
10
17
27
32
35
41
54
Dự kiến giá trị Jackpot 1
52.877.718.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
5.052.569.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 52.877.718.300
Jackpot 2 | 0 5.052.569.950
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 639 500.000
Giải Ba 14350 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 08/06/2023 Truy vấn
03
36
38
43
51
53
02
Dự kiến giá trị Jackpot 1
50.491.951.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.787.484.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 50.491.951.050
Jackpot 2 | 0 4.787.484.700
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 582 500.000
Giải Ba 13574 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 06/06/2023 Truy vấn
01
14
23
27
44
50
43
Dự kiến giá trị Jackpot 1
48.285.119.100 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.542.281.150 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 48.285.119.100
Jackpot 2 | 0 4.542.281.150
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 628 500.000
Giải Ba 14040 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 03/06/2023 Truy vấn
23
28
29
36
38
41
07
Dự kiến giá trị Jackpot 1
45.597.828.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.243.693.350 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 45.597.828.900
Jackpot 2 | 0 4.243.693.350
Giải Nhất 9 40.000.000
Giải Nhì 538 500.000
Giải Ba 12190 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 01/06/2023 Truy vấn
03
18
40
41
46
47
36
Dự kiến giá trị Jackpot 1
43.522.243.950 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.013.072.800 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 43.522.243.950
Jackpot 2 | 0 4.013.072.800
Giải Nhất 2 40.000.000
Giải Nhì 379 500.000
Giải Ba 9437 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 30/05/2023 Truy vấn
01
14
24
28
40
46
34
Dự kiến giá trị Jackpot 1
41.223.910.350 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.757.702.400 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 41.223.910.350
Jackpot 2 | 0 3.757.702.400
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 498 500.000
Giải Ba 10897 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 27/05/2023 Truy vấn
04
06
08
18
39
43
28
Dự kiến giá trị Jackpot 1
38.990.916.300 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.509.591.950 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 38.990.916.300
Jackpot 2 | 0 3.509.591.950
Giải Nhất 15 40.000.000
Giải Nhì 679 500.000
Giải Ba 12314 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 25/05/2023 Truy vấn
15
16
19
31
33
46
07
Dự kiến giá trị Jackpot 1
37.840.372.050 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.381.753.700 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 37.840.372.050
Jackpot 2 | 0 3.381.753.700
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 483 500.000
Giải Ba 9329 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 23/05/2023 Truy vấn
26
27
35
36
47
54
40
Dự kiến giá trị Jackpot 1
36.233.149.800 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
3.203.173.450 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 36.233.149.800
Jackpot 2 | 0 3.203.173.450
Giải Nhất 3 40.000.000
Giải Nhì 435 500.000
Giải Ba 9593 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 20/05/2023 Truy vấn
01
14
21
36
48
53
44
Dự kiến giá trị Jackpot 1
34.404.588.750 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.661.644.750 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 34.404.588.750
Jackpot 2 | 1 4.661.644.750
Giải Nhất 11 40.000.000
Giải Nhì 384 500.000
Giải Ba 7958 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 18/05/2023 Truy vấn
13
14
21
23
30
41
49
Dự kiến giá trị Jackpot 1
32.942.141.850 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.499.150.650 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 32.942.141.850
Jackpot 2 | 0 4.499.150.650
Giải Nhất 12 40.000.000
Giải Nhì 491 500.000
Giải Ba 9032 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 16/05/2023 Truy vấn
19
24
30
34
40
44
51
Dự kiến giá trị Jackpot 1
31.705.358.250 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.361.730.250 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 0 31.705.358.250
Jackpot 2 | 0 4.361.730.250
Giải Nhất 4 40.000.000
Giải Nhì 522 500.000
Giải Ba 10023 50.000
Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 13/05/2023 Truy vấn
22
24
35
43
45
54
50
Dự kiến giá trị Jackpot 1
76.361.538.900 VND
Dự kiến giá trị Jackpot 2
4.172.246.000 VND
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải(đồng)
Jackpot 1 1 76.361.538.900
Jackpot 2 | 0 4.172.246.000
Giải Nhất 17 40.000.000
Giải Nhì 848 500.000
Giải Ba 17848 50.000
Xem Thêm