Kết Quả Xổ Số Max 3D Thứ 6

Trang chủ > Max 3D > Kết Quả Max 3D Thứ 6
Kết thúc các giải quay xổ số max 3d, công ty Vietlott sẽ quay số kết quả max 3d thứ 6 hàng tuần. Chúng tôi hi vọng sẽ đem đến cho người chơi những giây phút thư giãn thoải mái nhưng cũng không kém phần hồi hộp, mong chờ khi theo dõi đâu nhé!

Kết Quả Max 3D Thứ 6 Mới Nhất

Kỳ:#00570
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 400 549 1tr
Nhất 429 136 068 988 350N
Nhì 147 701 327 210N
236 759 250
Ba 794 270 171 517 100N
183 932 056 996
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 27/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 266 763 1tr
Nhất 307 079 978 859 350N
Nhì 508 532 929 210N
791 209 585
Ba 814 703 857 755 100N
054 616 627 936
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 20/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 255 538 1tr
Nhất 731 462 776 882 350N
Nhì 359 746 913 210N
516 691 444
Ba 044 271 544 599 100N
338 259 878 291
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 13/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 595 678 1tr
Nhất 415 586 162 258 350N
Nhì 264 002 233 210N
222 464 346
Ba 303 587 331 905 100N
151 889 517 625
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 067 078 1tr
Nhất 665 975 539 952 350N
Nhì 492 125 210 210N
433 221 998
Ba 107 660 234 124 100N
037 045 040 956
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 30/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 686 026 1tr
Nhất 767 848 133 689 350N
Nhì 455 604 892 210N
438 386 653
Ba 525 396 479 203 100N
646 855 751 340
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 736 492 1tr
Nhất 591 828 839 275 350N
Nhì 245 473 949 210N
774 823 988
Ba 799 530 940 585 100N
620 361 854 208
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 317 499 1tr
Nhất 047 222 223 649 350N
Nhì 137 485 054 210N
891 403 953
Ba 365 788 869 359 100N
159 844 641 139
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 09/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 878 896 1tr
Nhất 035 494 163 144 350N
Nhì 157 802 851 210N
667 775 456
Ba 766 653 774 540 100N
537 930 228 007
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 566 896 1tr
Nhất 024 623 530 604 350N
Nhì 056 732 497 210N
386 263 134
Ba 348 474 307 671 100N
497 614 599 470
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 680 723 1tr
Nhất 873 865 399 678 350N
Nhì 502 241 293 210N
250 614 038
Ba 344 045 698 393 100N
732 197 335 456
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 279 608 1tr
Nhất 693 408 561 620 350N
Nhì 407 793 456 210N
197 165 853
Ba 607 247 966 260 100N
643 243 805 024
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 343 039 1tr
Nhất 549 795 410 480 350N
Nhì 866 014 914 210N
596 911 004
Ba 663 599 437 343 100N
208 015 821 822
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 244 856 1tr
Nhất 959 284 388 459 350N
Nhì 046 401 425 210N
871 175 285
Ba 375 461 534 865 100N
878 312 419 302
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 166 633 1tr
Nhất 818 747 577 501 350N
Nhì 344 316 811 210N
860 244 719
Ba 302 594 810 318 100N
276 925 062 380
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 824 620 1tr
Nhất 417 563 503 402 350N
Nhì 895 485 562 210N
264 228 565
Ba 897 784 010 553 100N
885 998 793 258
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 225 017 1tr
Nhất 996 909 048 477 350N
Nhì 927 704 729 210N
747 879 633
Ba 191 773 283 831 100N
252 119 547 845
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 07/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 402 715 1tr
Nhất 445 672 550 548 350N
Nhì 031 830 420 210N
128 076 722
Ba 811 692 308 246 100N
149 433 868 637
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 30/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 912 302 1tr
Nhất 592 907 912 257 350N
Nhì 419 291 056 210N
052 727 015
Ba 563 001 680 184 100N
145 087 289 174
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 775 309 1tr
Nhất 918 647 096 241 350N
Nhì 024 277 305 210N
567 876 047
Ba 674 491 211 575 100N
371 070 898 331
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 048 122 1tr
Nhất 119 743 902 190 350N
Nhì 170 957 769 210N
734 367 173
Ba 570 590 245 273 100N
469 700 460 945
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 09/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 262 171 1tr
Nhất 191 667 525 807 350N
Nhì 866 864 762 210N
173 557 145
Ba 254 947 248 828 100N
404 865 924 521
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 854 691 1tr
Nhất 412 686 400 304 350N
Nhì 389 866 973 210N
223 335 944
Ba 839 509 607 765 100N
724 972 954 604
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 588 673 1tr
Nhất 310 797 766 053 350N
Nhì 029 416 685 210N
340 859 588
Ba 567 748 006 037 100N
141 089 852 024
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 708 310 1tr
Nhất 743 093 273 457 350N
Nhì 305 370 374 210N
691 749 462
Ba 937 553 083 219 100N
705 329 517 974
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 449 280 1tr
Nhất 774 411 128 641 350N
Nhì 710 680 183 210N
144 160 114
Ba 253 451 945 682 100N
401 694 324 350
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 428 425 1tr
Nhất 858 317 615 738 350N
Nhì 461 977 039 210N
632 983 172
Ba 006 463 884 137 100N
245 300 017 005
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 673 905 1tr
Nhất 902 315 515 501 350N
Nhì 390 610 916 210N
909 694 180
Ba 894 970 102 645 100N
525 868 911 397
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 462 249 1tr
Nhất 047 628 046 997 350N
Nhì 120 995 422 210N
291 674 954
Ba 201 316 336 420 100N
035 496 205 706
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 033 490 1tr
Nhất 168 073 207 048 350N
Nhì 886 334 156 210N
284 243 622
Ba 837 342 149 743 100N
012 145 755 998
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 972 418 1tr
Nhất 825 174 916 531 350N
Nhì 810 786 285 210N
092 995 969
Ba 938 756 058 341 100N
179 678 548 255
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 415 987 1tr
Nhất 250 119 434 442 350N
Nhì 728 281 425 210N
360 438 523
Ba 411 706 805 508 100N
205 420 897 158
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 240 974 1tr
Nhất 806 600 742 138 350N
Nhì 544 328 055 210N
589 462 176
Ba 240 240 917 308 100N
387 726 483 320
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 350 750 1tr
Nhất 427 057 399 908 350N
Nhì 902 953 368 210N
936 386 085
Ba 953 539 842 518 100N
630 504 775 966
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 530 978 1tr
Nhất 240 542 363 247 350N
Nhì 800 056 959 210N
062 850 186
Ba 357 326 512 189 100N
862 200 376 399
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 252 558 1tr
Nhất 317 015 909 955 350N
Nhì 597 388 520 210N
360 626 540
Ba 806 568 419 567 100N
453 292 952 476
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 27/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 307 568 1tr
Nhất 966 770 172 406 350N
Nhì 126 628 344 210N
100 003 374
Ba 041 824 942 765 100N
081 581 040 991
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 20/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 624 724 1tr
Nhất 106 019 421 714 350N
Nhì 236 859 301 210N
961 636 677
Ba 137 785 695 574 100N
134 400 292 563
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 13/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 838 832 1tr
Nhất 654 428 162 146 350N
Nhì 686 061 883 210N
432 139 126
Ba 815 758 334 711 100N
510 417 616 202
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 759 209 1tr
Nhất 491 386 443 352 350N
Nhì 261 856 656 210N
474 279 393
Ba 068 360 566 124 100N
433 565 841 065
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 617 377 1tr
Nhất 041 995 258 614 350N
Nhì 322 031 480 210N
802 417 768
Ba 256 057 351 370 100N
972 242 479 108
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 751 486 1tr
Nhất 881 505 332 620 350N
Nhì 078 520 020 210N
469 141 645
Ba 519 496 315 239 100N
124 579 859 189
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 070 033 1tr
Nhất 542 778 225 215 350N
Nhì 395 742 061 210N
728 066 032
Ba 257 247 995 194 100N
273 619 027 048
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 387 413 1tr
Nhất 879 275 732 309 350N
Nhì 309 134 475 210N
200 204 280
Ba 272 466 032 272 100N
772 653 243 107
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 880 1tr
Nhất 132 532 792 597 350N
Nhì 253 714 211 210N
837 440 875
Ba 061 466 864 641 100N
135 992 615 233
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 377 1tr
Nhất 255 029 474 664 350N
Nhì 492 582 942 210N
938 164 201
Ba 233 822 976 881 100N
469 171 099 512
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 379 1tr
Nhất 795 508 662 169 350N
Nhì 121 850 853 210N
049 734 958
Ba 108 185 339 727 100N
349 822 459 253
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 150 674 1tr
Nhất 558 605 918 837 350N
Nhì 001 647 681 210N
628 206 763
Ba 687 396 271 430 100N
526 405 559 452
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 480 477 1tr
Nhất 342 578 110 476 350N
Nhì 807 798 065 210N
644 338 734
Ba 440 898 940 834 100N
750 651 508 938
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 891 037 1tr
Nhất 389 112 353 611 350N
Nhì 495 950 880 210N
734 491 109
Ba 950 218 384 231 100N
770 117 490 898
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm