Kết Quả Xổ Số Max 3D Thứ 6

Trang chủ > Max 3D > Kết Quả Max 3D Thứ 6
Kết thúc các giải quay xổ số max 3d, công ty Vietlott sẽ quay số kết quả max 3d thứ 6 hàng tuần. Chúng tôi hi vọng sẽ đem đến cho người chơi những giây phút thư giãn thoải mái nhưng cũng không kém phần hồi hộp, mong chờ khi theo dõi đâu nhé!

Kết Quả Max 3D Thứ 6 Mới Nhất

Kỳ:#00672
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 191 846 1tr
Nhất 287 265 643 045 350N
Nhì 969 623 868 210N
921 912 665
Ba 381 753 729 300 100N
217 894 052 171
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 748 205 1tr
Nhất 144 352 988 083 350N
Nhì 638 856 953 210N
447 527 510
Ba 415 266 781 251 100N
937 549 727 563
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 183 305 1tr
Nhất 615 355 503 190 350N
Nhì 261 235 374 210N
507 090 509
Ba 607 083 379 418 100N
859 475 090 858
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 002 1tr
Nhất 928 600 734 844 350N
Nhì 908 762 591 210N
479 125 696
Ba 921 934 085 420 100N
359 530 084 736
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 155 035 1tr
Nhất 167 832 562 338 350N
Nhì 843 709 487 210N
258 153 190
Ba 784 063 505 903 100N
870 684 564 747
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 207 574 1tr
Nhất 941 473 149 810 350N
Nhì 799 217 800 210N
979 067 090
Ba 993 337 990 195 100N
914 568 128 382
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 776 168 1tr
Nhất 212 706 799 390 350N
Nhì 668 658 056 210N
158 382 662
Ba 275 307 800 429 100N
200 433 266 728
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 883 746 1tr
Nhất 274 064 899 568 350N
Nhì 341 897 326 210N
982 772 201
Ba 001 424 121 998 100N
368 647 456 930
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 168 528 1tr
Nhất 630 393 086 230 350N
Nhì 921 744 834 210N
200 800 648
Ba 217 283 452 522 100N
512 261 584 780
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 152 682 1tr
Nhất 616 175 834 723 350N
Nhì 984 178 600 210N
881 492 943
Ba 196 204 959 854 100N
504 770 703 573
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 376 994 1tr
Nhất 553 278 633 944 350N
Nhì 743 552 383 210N
913 920 723
Ba 085 111 608 080 100N
311 790 134 892
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 606 633 1tr
Nhất 980 952 485 072 350N
Nhì 756 046 356 210N
081 127 628
Ba 509 939 769 672 100N
906 567 855 367
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 07/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 953 816 1tr
Nhất 777 225 486 861 350N
Nhì 677 400 587 210N
357 135 633
Ba 656 967 421 696 100N
537 884 053 291
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 30/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 548 547 1tr
Nhất 784 046 984 807 350N
Nhì 961 783 922 210N
199 842 870
Ba 178 114 767 973 100N
255 318 173 635
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 528 819 1tr
Nhất 073 132 557 757 350N
Nhì 973 736 411 210N
707 951 250
Ba 685 635 511 856 100N
846 238 807 024
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 437 615 1tr
Nhất 636 556 878 486 350N
Nhì 664 731 283 210N
275 393 734
Ba 168 954 696 757 100N
151 472 348 967
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 09/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 367 459 1tr
Nhất 997 499 644 140 350N
Nhì 315 131 534 210N
142 872 589
Ba 411 485 229 453 100N
286 684 797 841
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 999 007 1tr
Nhất 761 735 039 100 350N
Nhì 920 626 603 210N
728 095 115
Ba 110 879 627 668 100N
527 297 176 788
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 173 403 1tr
Nhất 774 780 796 099 350N
Nhì 139 241 740 210N
511 976 893
Ba 725 927 012 800 100N
250 724 277 729
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 812 779 1tr
Nhất 092 873 406 438 350N
Nhì 970 446 586 210N
142 705 408
Ba 757 073 386 617 100N
962 930 502 501
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 324 152 1tr
Nhất 330 899 802 115 350N
Nhì 695 138 585 210N
776 588 161
Ba 431 617 329 847 100N
058 790 565 644
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 449 966 1tr
Nhất 940 850 133 979 350N
Nhì 276 065 136 210N
533 383 369
Ba 244 384 329 307 100N
739 438 047 231
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 097 467 1tr
Nhất 693 719 986 035 350N
Nhì 929 999 670 210N
411 240 259
Ba 394 487 670 093 100N
693 736 999 417
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 128 156 1tr
Nhất 393 757 512 457 350N
Nhì 174 129 385 210N
289 772 240
Ba 920 840 371 164 100N
442 443 189 981
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 820 335 1tr
Nhất 368 790 711 434 350N
Nhì 331 523 217 210N
608 625 249
Ba 739 331 175 000 100N
223 470 114 916
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 07/04/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 680 925 1tr
Nhất 446 734 654 211 350N
Nhì 730 693 284 210N
109 019 781
Ba 509 936 077 213 100N
270 083 948 784
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 31/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 969 265 1tr
Nhất 133 355 225 890 350N
Nhì 769 887 191 210N
753 271 492
Ba 324 184 096 987 100N
257 737 731 526
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 768 699 1tr
Nhất 032 122 440 557 350N
Nhì 907 472 896 210N
939 462 517
Ba 129 896 747 476 100N
208 295 479 234
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 979 886 1tr
Nhất 259 959 515 473 350N
Nhì 847 804 769 210N
403 060 855
Ba 723 208 501 785 100N
318 381 245 510
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 821 057 1tr
Nhất 824 839 293 507 350N
Nhì 847 605 873 210N
220 086 877
Ba 859 550 896 449 100N
394 356 967 297
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/03/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 311 544 1tr
Nhất 861 308 217 867 350N
Nhì 576 766 526 210N
103 583 915
Ba 945 613 466 215 100N
453 484 868 109
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 704 151 1tr
Nhất 533 101 123 441 350N
Nhì 634 457 037 210N
533 652 802
Ba 664 960 371 458 100N
924 520 602 578
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 385 805 1tr
Nhất 877 431 931 057 350N
Nhì 394 982 737 210N
120 120 418
Ba 470 989 215 718 100N
485 879 574 745
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 475 768 1tr
Nhất 629 141 215 099 350N
Nhì 125 549 226 210N
145 329 480
Ba 843 023 584 314 100N
892 758 888 907
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/02/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 400 549 1tr
Nhất 429 136 068 988 350N
Nhì 147 701 327 210N
236 759 250
Ba 794 270 171 517 100N
183 932 056 996
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 27/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 266 763 1tr
Nhất 307 079 978 859 350N
Nhì 508 532 929 210N
791 209 585
Ba 814 703 857 755 100N
054 616 627 936
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 20/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 255 538 1tr
Nhất 731 462 776 882 350N
Nhì 359 746 913 210N
516 691 444
Ba 044 271 544 599 100N
338 259 878 291
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 13/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 595 678 1tr
Nhất 415 586 162 258 350N
Nhì 264 002 233 210N
222 464 346
Ba 303 587 331 905 100N
151 889 517 625
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/01/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 067 078 1tr
Nhất 665 975 539 952 350N
Nhì 492 125 210 210N
433 221 998
Ba 107 660 234 124 100N
037 045 040 956
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 30/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 686 026 1tr
Nhất 767 848 133 689 350N
Nhì 455 604 892 210N
438 386 653
Ba 525 396 479 203 100N
646 855 751 340
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 736 492 1tr
Nhất 591 828 839 275 350N
Nhì 245 473 949 210N
774 823 988
Ba 799 530 940 585 100N
620 361 854 208
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 317 499 1tr
Nhất 047 222 223 649 350N
Nhì 137 485 054 210N
891 403 953
Ba 365 788 869 359 100N
159 844 641 139
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 09/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 878 896 1tr
Nhất 035 494 163 144 350N
Nhì 157 802 851 210N
667 775 456
Ba 766 653 774 540 100N
537 930 228 007
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/12/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 566 896 1tr
Nhất 024 623 530 604 350N
Nhì 056 732 497 210N
386 263 134
Ba 348 474 307 671 100N
497 614 599 470
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 680 723 1tr
Nhất 873 865 399 678 350N
Nhì 502 241 293 210N
250 614 038
Ba 344 045 698 393 100N
732 197 335 456
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 279 608 1tr
Nhất 693 408 561 620 350N
Nhì 407 793 456 210N
197 165 853
Ba 607 247 966 260 100N
643 243 805 024
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 343 039 1tr
Nhất 549 795 410 480 350N
Nhì 866 014 914 210N
596 911 004
Ba 663 599 437 343 100N
208 015 821 822
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/11/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 244 856 1tr
Nhất 959 284 388 459 350N
Nhì 046 401 425 210N
871 175 285
Ba 375 461 534 865 100N
878 312 419 302
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 166 633 1tr
Nhất 818 747 577 501 350N
Nhì 344 316 811 210N
860 244 719
Ba 302 594 810 318 100N
276 925 062 380
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/10/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 824 620 1tr
Nhất 417 563 503 402 350N
Nhì 895 485 562 210N
264 228 565
Ba 897 784 010 553 100N
885 998 793 258
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm