Kết Quả Xổ Số Max 3D Thứ 6

Trang chủ > Max 3D > Kết Quả Max 3D Thứ 6
Kết thúc các giải quay xổ số max 3d, công ty Vietlott sẽ quay số kết quả max 3d thứ 6 hàng tuần. Chúng tôi hi vọng sẽ đem đến cho người chơi những giây phút thư giãn thoải mái nhưng cũng không kém phần hồi hộp, mong chờ khi theo dõi đâu nhé!

Kết Quả Max 3D Thứ 6 Mới Nhất

Kỳ:#00517
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 912 302 1tr
Nhất 592 907 912 257 350N
Nhì 419 291 056 210N
052 727 015
Ba 563 001 680 184 100N
145 087 289 174
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 775 309 1tr
Nhất 918 647 096 241 350N
Nhì 024 277 305 210N
567 876 047
Ba 674 491 211 575 100N
371 070 898 331
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 048 122 1tr
Nhất 119 743 902 190 350N
Nhì 170 957 769 210N
734 367 173
Ba 570 590 245 273 100N
469 700 460 945
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 09/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 262 171 1tr
Nhất 191 667 525 807 350N
Nhì 866 864 762 210N
173 557 145
Ba 254 947 248 828 100N
404 865 924 521
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/09/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 854 691 1tr
Nhất 412 686 400 304 350N
Nhì 389 866 973 210N
223 335 944
Ba 839 509 607 765 100N
724 972 954 604
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 588 673 1tr
Nhất 310 797 766 053 350N
Nhì 029 416 685 210N
340 859 588
Ba 567 748 006 037 100N
141 089 852 024
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 708 310 1tr
Nhất 743 093 273 457 350N
Nhì 305 370 374 210N
691 749 462
Ba 937 553 083 219 100N
705 329 517 974
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 449 280 1tr
Nhất 774 411 128 641 350N
Nhì 710 680 183 210N
144 160 114
Ba 253 451 945 682 100N
401 694 324 350
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/08/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 428 425 1tr
Nhất 858 317 615 738 350N
Nhì 461 977 039 210N
632 983 172
Ba 006 463 884 137 100N
245 300 017 005
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 673 905 1tr
Nhất 902 315 515 501 350N
Nhì 390 610 916 210N
909 694 180
Ba 894 970 102 645 100N
525 868 911 397
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 462 249 1tr
Nhất 047 628 046 997 350N
Nhì 120 995 422 210N
291 674 954
Ba 201 316 336 420 100N
035 496 205 706
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 033 490 1tr
Nhất 168 073 207 048 350N
Nhì 886 334 156 210N
284 243 622
Ba 837 342 149 743 100N
012 145 755 998
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 972 418 1tr
Nhất 825 174 916 531 350N
Nhì 810 786 285 210N
092 995 969
Ba 938 756 058 341 100N
179 678 548 255
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/07/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 415 987 1tr
Nhất 250 119 434 442 350N
Nhì 728 281 425 210N
360 438 523
Ba 411 706 805 508 100N
205 420 897 158
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 240 974 1tr
Nhất 806 600 742 138 350N
Nhì 544 328 055 210N
589 462 176
Ba 240 240 917 308 100N
387 726 483 320
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 350 750 1tr
Nhất 427 057 399 908 350N
Nhì 902 953 368 210N
936 386 085
Ba 953 539 842 518 100N
630 504 775 966
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 530 978 1tr
Nhất 240 542 363 247 350N
Nhì 800 056 959 210N
062 850 186
Ba 357 326 512 189 100N
862 200 376 399
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 252 558 1tr
Nhất 317 015 909 955 350N
Nhì 597 388 520 210N
360 626 540
Ba 806 568 419 567 100N
453 292 952 476
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 27/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 307 568 1tr
Nhất 966 770 172 406 350N
Nhì 126 628 344 210N
100 003 374
Ba 041 824 942 765 100N
081 581 040 991
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 20/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 624 724 1tr
Nhất 106 019 421 714 350N
Nhì 236 859 301 210N
961 636 677
Ba 137 785 695 574 100N
134 400 292 563
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 13/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 838 832 1tr
Nhất 654 428 162 146 350N
Nhì 686 061 883 210N
432 139 126
Ba 815 758 334 711 100N
510 417 616 202
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 759 209 1tr
Nhất 491 386 443 352 350N
Nhì 261 856 656 210N
474 279 393
Ba 068 360 566 124 100N
433 565 841 065
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 617 377 1tr
Nhất 041 995 258 614 350N
Nhì 322 031 480 210N
802 417 768
Ba 256 057 351 370 100N
972 242 479 108
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 751 486 1tr
Nhất 881 505 332 620 350N
Nhì 078 520 020 210N
469 141 645
Ba 519 496 315 239 100N
124 579 859 189
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 070 033 1tr
Nhất 542 778 225 215 350N
Nhì 395 742 061 210N
728 066 032
Ba 257 247 995 194 100N
273 619 027 048
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 387 413 1tr
Nhất 879 275 732 309 350N
Nhì 309 134 475 210N
200 204 280
Ba 272 466 032 272 100N
772 653 243 107
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 880 1tr
Nhất 132 532 792 597 350N
Nhì 253 714 211 210N
837 440 875
Ba 061 466 864 641 100N
135 992 615 233
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 377 1tr
Nhất 255 029 474 664 350N
Nhì 492 582 942 210N
938 164 201
Ba 233 822 976 881 100N
469 171 099 512
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 379 1tr
Nhất 795 508 662 169 350N
Nhì 121 850 853 210N
049 734 958
Ba 108 185 339 727 100N
349 822 459 253
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 150 674 1tr
Nhất 558 605 918 837 350N
Nhì 001 647 681 210N
628 206 763
Ba 687 396 271 430 100N
526 405 559 452
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 480 477 1tr
Nhất 342 578 110 476 350N
Nhì 807 798 065 210N
644 338 734
Ba 440 898 940 834 100N
750 651 508 938
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 891 037 1tr
Nhất 389 112 353 611 350N
Nhì 495 950 880 210N
734 491 109
Ba 950 218 384 231 100N
770 117 490 898
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 310 491 1tr
Nhất 690 480 459 957 350N
Nhì 106 898 730 210N
307 256 319
Ba 473 506 424 124 100N
806 401 427 273
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 167 077 1tr
Nhất 969 662 452 577 350N
Nhì 644 745 299 210N
398 534 422
Ba 752 836 450 912 100N
255 662 677 585
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 849 440 1tr
Nhất 922 152 592 731 350N
Nhì 480 319 456 210N
348 331 214
Ba 016 930 421 430 100N
443 699 414 111
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 056 356 1tr
Nhất 649 917 103 400 350N
Nhì 182 513 786 210N
455 661 212
Ba 321 084 177 166 100N
448 804 933 402
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 155 333 1tr
Nhất 345 894 498 332 350N
Nhì 436 699 815 210N
085 702 197
Ba 437 596 190 361 100N
844 986 645 581
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 697 921 1tr
Nhất 199 565 310 799 350N
Nhì 167 027 100 210N
828 452 754
Ba 494 701 016 741 100N
250 277 976 891
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 07/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 806 1tr
Nhất 550 919 582 043 350N
Nhì 731 651 884 210N
633 425 449
Ba 133 694 599 540 100N
485 037 621 897
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 31/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 220 639 1tr
Nhất 721 585 505 012 350N
Nhì 142 573 038 210N
878 811 917
Ba 683 173 036 416 100N
376 291 364 424
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 086 550 1tr
Nhất 963 165 833 540 350N
Nhì 523 433 981 210N
434 643 413
Ba 899 105 894 386 100N
459 130 722 984
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 974 831 1tr
Nhất 778 058 543 294 350N
Nhì 205 753 523 210N
863 659 178
Ba 652 748 842 472 100N
542 904 387 286
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 911 221 1tr
Nhất 115 521 008 414 350N
Nhì 591 650 698 210N
060 276 226
Ba 962 656 357 298 100N
360 339 227 224
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 330 390 1tr
Nhất 469 498 350 432 350N
Nhì 343 340 098 210N
153 048 598
Ba 692 189 028 550 100N
067 447 215 990
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 801 083 1tr
Nhất 156 005 276 978 350N
Nhì 536 963 346 210N
352 142 354
Ba 875 647 553 756 100N
941 955 837 697
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 426 407 1tr
Nhất 967 094 433 199 350N
Nhì 114 435 474 210N
108 407 979
Ba 690 674 410 108 100N
034 182 311 611
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 511 910 1tr
Nhất 029 475 839 491 350N
Nhì 510 272 800 210N
074 822 308
Ba 226 205 042 464 100N
753 899 635 842
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 966 161 1tr
Nhất 084 909 499 399 350N
Nhì 371 045 598 210N
188 647 764
Ba 071 970 517 805 100N
410 465 914 720
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 072 800 1tr
Nhất 085 529 067 575 350N
Nhì 782 847 672 210N
846 835 080
Ba 298 347 003 090 100N
451 663 696 507
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 942 820 1tr
Nhất 178 649 992 854 350N
Nhì 554 878 780 210N
420 544 372
Ba 536 842 754 550 100N
411 518 327 164
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm