Kết Quả Xổ Số Max 3D Thứ 6

Trang chủ > Max 3D > Kết Quả Max 3D Thứ 6
Kết thúc các giải quay xổ số max 3d, công ty Vietlott sẽ quay số kết quả max 3d thứ 6 hàng tuần. Chúng tôi hi vọng sẽ đem đến cho người chơi những giây phút thư giãn thoải mái nhưng cũng không kém phần hồi hộp, mong chờ khi theo dõi đâu nhé!

Kết Quả Max 3D Thứ 6 Mới Nhất

Kỳ:#00457
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 838 832 1tr
Nhất 654 428 162 146 350N
Nhì 686 061 883 210N
432 139 126
Ba 815 758 334 711 100N
510 417 616 202
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 759 209 1tr
Nhất 491 386 443 352 350N
Nhì 261 856 656 210N
474 279 393
Ba 068 360 566 124 100N
433 565 841 065
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 617 377 1tr
Nhất 041 995 258 614 350N
Nhì 322 031 480 210N
802 417 768
Ba 256 057 351 370 100N
972 242 479 108
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 751 486 1tr
Nhất 881 505 332 620 350N
Nhì 078 520 020 210N
469 141 645
Ba 519 496 315 239 100N
124 579 859 189
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 070 033 1tr
Nhất 542 778 225 215 350N
Nhì 395 742 061 210N
728 066 032
Ba 257 247 995 194 100N
273 619 027 048
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 387 413 1tr
Nhất 879 275 732 309 350N
Nhì 309 134 475 210N
200 204 280
Ba 272 466 032 272 100N
772 653 243 107
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 880 1tr
Nhất 132 532 792 597 350N
Nhì 253 714 211 210N
837 440 875
Ba 061 466 864 641 100N
135 992 615 233
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 377 1tr
Nhất 255 029 474 664 350N
Nhì 492 582 942 210N
938 164 201
Ba 233 822 976 881 100N
469 171 099 512
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 379 1tr
Nhất 795 508 662 169 350N
Nhì 121 850 853 210N
049 734 958
Ba 108 185 339 727 100N
349 822 459 253
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 150 674 1tr
Nhất 558 605 918 837 350N
Nhì 001 647 681 210N
628 206 763
Ba 687 396 271 430 100N
526 405 559 452
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 480 477 1tr
Nhất 342 578 110 476 350N
Nhì 807 798 065 210N
644 338 734
Ba 440 898 940 834 100N
750 651 508 938
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 891 037 1tr
Nhất 389 112 353 611 350N
Nhì 495 950 880 210N
734 491 109
Ba 950 218 384 231 100N
770 117 490 898
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 310 491 1tr
Nhất 690 480 459 957 350N
Nhì 106 898 730 210N
307 256 319
Ba 473 506 424 124 100N
806 401 427 273
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 167 077 1tr
Nhất 969 662 452 577 350N
Nhì 644 745 299 210N
398 534 422
Ba 752 836 450 912 100N
255 662 677 585
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 849 440 1tr
Nhất 922 152 592 731 350N
Nhì 480 319 456 210N
348 331 214
Ba 016 930 421 430 100N
443 699 414 111
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 056 356 1tr
Nhất 649 917 103 400 350N
Nhì 182 513 786 210N
455 661 212
Ba 321 084 177 166 100N
448 804 933 402
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 155 333 1tr
Nhất 345 894 498 332 350N
Nhì 436 699 815 210N
085 702 197
Ba 437 596 190 361 100N
844 986 645 581
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 697 921 1tr
Nhất 199 565 310 799 350N
Nhì 167 027 100 210N
828 452 754
Ba 494 701 016 741 100N
250 277 976 891
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 07/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 184 806 1tr
Nhất 550 919 582 043 350N
Nhì 731 651 884 210N
633 425 449
Ba 133 694 599 540 100N
485 037 621 897
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 31/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 220 639 1tr
Nhất 721 585 505 012 350N
Nhì 142 573 038 210N
878 811 917
Ba 683 173 036 416 100N
376 291 364 424
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 086 550 1tr
Nhất 963 165 833 540 350N
Nhì 523 433 981 210N
434 643 413
Ba 899 105 894 386 100N
459 130 722 984
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 974 831 1tr
Nhất 778 058 543 294 350N
Nhì 205 753 523 210N
863 659 178
Ba 652 748 842 472 100N
542 904 387 286
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 911 221 1tr
Nhất 115 521 008 414 350N
Nhì 591 650 698 210N
060 276 226
Ba 962 656 357 298 100N
360 339 227 224
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 330 390 1tr
Nhất 469 498 350 432 350N
Nhì 343 340 098 210N
153 048 598
Ba 692 189 028 550 100N
067 447 215 990
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 801 083 1tr
Nhất 156 005 276 978 350N
Nhì 536 963 346 210N
352 142 354
Ba 875 647 553 756 100N
941 955 837 697
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 426 407 1tr
Nhất 967 094 433 199 350N
Nhì 114 435 474 210N
108 407 979
Ba 690 674 410 108 100N
034 182 311 611
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 511 910 1tr
Nhất 029 475 839 491 350N
Nhì 510 272 800 210N
074 822 308
Ba 226 205 042 464 100N
753 899 635 842
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 966 161 1tr
Nhất 084 909 499 399 350N
Nhì 371 045 598 210N
188 647 764
Ba 071 970 517 805 100N
410 465 914 720
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 072 800 1tr
Nhất 085 529 067 575 350N
Nhì 782 847 672 210N
846 835 080
Ba 298 347 003 090 100N
451 663 696 507
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 942 820 1tr
Nhất 178 649 992 854 350N
Nhì 554 878 780 210N
420 544 372
Ba 536 842 754 550 100N
411 518 327 164
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 886 682 1tr
Nhất 116 706 756 964 350N
Nhì 014 133 198 210N
029 288 068
Ba 699 592 502 074 100N
796 761 285 567
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 516 533 1tr
Nhất 090 149 195 937 350N
Nhì 763 403 904 210N
315 257 433
Ba 728 893 048 873 100N
650 180 375 659
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 262 686 1tr
Nhất 465 519 885 315 350N
Nhì 241 529 342 210N
371 425 338
Ba 929 722 887 701 100N
126 661 666 378
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 011 272 1tr
Nhất 754 730 768 204 350N
Nhì 947 734 836 210N
900 128 524
Ba 991 656 786 377 100N
384 425 856 909
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 703 823 1tr
Nhất 767 104 855 771 350N
Nhì 598 841 083 210N
919 984 951
Ba 206 318 802 897 100N
943 834 477 116
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 205 562 1tr
Nhất 098 676 317 065 350N
Nhì 030 827 340 210N
795 466 434
Ba 382 253 690 021 100N
189 269 992 039
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 601 254 1tr
Nhất 333 582 128 243 350N
Nhì 158 129 062 210N
028 222 250
Ba 726 942 924 295 100N
027 026 757 359
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 27/08/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 243 558 1tr
Nhất 557 144 253 426 350N
Nhì 587 939 077 210N
344 353 339
Ba 008 318 701 181 100N
421 142 707 085
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 20/08/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 777 774 1tr
Nhất 077 638 939 482 350N
Nhì 059 829 686 210N
316 861 972
Ba 671 107 353 677 100N
001 554 858 824
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 859 330 1tr
Nhất 863 931 816 141 350N
Nhì 764 903 106 210N
927 721 579
Ba 803 058 250 128 100N
969 653 152 416
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 519 092 1tr
Nhất 857 129 593 525 350N
Nhì 941 972 502 210N
267 809 013
Ba 004 227 474 986 100N
919 986 214 074
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 09/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 501 277 1tr
Nhất 235 413 225 774 350N
Nhì 342 155 717 210N
940 838 914
Ba 661 752 255 586 100N
391 496 896 259
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 111 453 1tr
Nhất 416 423 076 675 350N
Nhì 931 633 826 210N
849 933 331
Ba 341 565 100 289 100N
182 552 116 916
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 548 546 1tr
Nhất 384 672 596 256 350N
Nhì 296 131 198 210N
731 359 121
Ba 808 578 006 997 100N
321 640 788 402
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 973 172 1tr
Nhất 343 799 951 849 350N
Nhì 159 222 694 210N
155 870 856
Ba 514 637 171 017 100N
382 754 261 739
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 071 441 1tr
Nhất 580 580 058 627 350N
Nhì 507 396 390 210N
130 366 564
Ba 855 278 841 139 100N
662 211 126 751
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 760 239 1tr
Nhất 917 354 075 838 350N
Nhì 587 620 853 210N
955 796 229
Ba 404 984 799 759 100N
443 037 411 158
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/05/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 101 040 1tr
Nhất 720 248 242 461 350N
Nhì 530 336 082 210N
060 037 696
Ba 731 226 182 087 100N
060 952 030 290
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/05/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 161 1tr
Nhất 391 968 654 858 350N
Nhì 644 075 052 210N
072 619 192
Ba 886 428 431 850 100N
570 403 970 821
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/05/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 946 285 1tr
Nhất 765 560 650 993 350N
Nhì 983 953 476 210N
188 795 518
Ba 217 451 317 211 100N
511 182 192 165
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm