Kết Quả Xổ Số Max 3D Thứ 6

Trang chủ > Max 3D > Kết Quả Max 3D Thứ 6
Kết thúc các giải quay xổ số max 3d, công ty Vietlott sẽ quay số kết quả max 3d thứ 6 hàng tuần. Chúng tôi hi vọng sẽ đem đến cho người chơi những giây phút thư giãn thoải mái nhưng cũng không kém phần hồi hộp, mong chờ khi theo dõi đâu nhé!

Kết Quả Max 3D Thứ 6 Mới Nhất

Kỳ:#00758
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 400 736 1tr
Nhất 226 212 454 631 350N
Nhì 641 669 445 210N
154 183 867
Ba 484 923 347 270 100N
385 460 322 141
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Thứ 6

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 720 217 1tr
Nhất 573 379 612 338 350N
Nhì 264 144 114 210N
025 465 932
Ba 041 665 038 389 100N
067 748 226 557
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/04/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 677 048 1tr
Nhất 734 538 040 803 350N
Nhì 493 844 085 210N
850 556 432
Ba 723 115 538 007 100N
418 992 060 202
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 021 859 1tr
Nhất 971 420 088 572 350N
Nhì 450 371 362 210N
973 171 032
Ba 598 290 276 149 100N
661 233 454 367
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 415 783 1tr
Nhất 400 139 075 401 350N
Nhì 356 791 888 210N
386 669 470
Ba 487 927 277 748 100N
988 993 755 222
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 892 153 1tr
Nhất 632 595 546 990 350N
Nhì 203 106 021 210N
939 290 799
Ba 316 355 830 677 100N
528 445 395 593
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 427 334 1tr
Nhất 312 611 794 805 350N
Nhì 688 304 215 210N
580 455 689
Ba 103 051 374 615 100N
342 625 004 226
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/03/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 689 686 1tr
Nhất 718 183 323 620 350N
Nhì 470 429 137 210N
891 924 772
Ba 934 086 689 052 100N
866 660 096 201
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 928 870 1tr
Nhất 757 567 541 718 350N
Nhì 256 167 824 210N
097 400 574
Ba 088 475 925 599 100N
930 383 970 607
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 415 036 1tr
Nhất 902 783 851 122 350N
Nhì 676 880 780 210N
819 972 881
Ba 436 335 696 713 100N
895 408 621 599
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/02/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 204 959 1tr
Nhất 484 859 772 687 350N
Nhì 289 780 806 210N
619 805 824
Ba 750 069 729 384 100N
307 041 593 152
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 248 346 1tr
Nhất 883 158 074 725 350N
Nhì 761 459 118 210N
305 785 209
Ba 443 106 262 273 100N
733 928 419 646
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 705 245 1tr
Nhất 895 582 290 262 350N
Nhì 182 766 676 210N
569 022 383
Ba 537 948 710 667 100N
324 428 420 716
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 666 636 1tr
Nhất 742 624 612 091 350N
Nhì 809 284 877 210N
356 130 699
Ba 154 876 594 368 100N
180 060 454 161
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/01/2024 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 309 118 1tr
Nhất 765 588 014 028 350N
Nhì 119 410 333 210N
528 083 935
Ba 332 374 912 468 100N
732 077 526 090
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 916 358 1tr
Nhất 706 087 985 645 350N
Nhì 371 843 994 210N
694 408 405
Ba 622 353 248 464 100N
819 384 408 873
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 299 231 1tr
Nhất 788 527 744 217 350N
Nhì 846 557 324 210N
759 843 219
Ba 797 881 826 685 100N
822 785 701 347
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 957 783 1tr
Nhất 835 235 010 498 350N
Nhì 209 172 761 210N
132 822 338
Ba 534 146 123 724 100N
129 931 072 598
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 819 522 1tr
Nhất 600 649 561 451 350N
Nhì 976 743 659 210N
769 406 827
Ba 677 888 749 069 100N
999 771 206 426
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/12/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 401 934 1tr
Nhất 010 494 048 431 350N
Nhì 819 832 039 210N
130 980 516
Ba 960 081 502 118 100N
541 919 901 343
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 24/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 432 458 1tr
Nhất 053 729 259 405 350N
Nhì 158 415 145 210N
826 017 506
Ba 352 409 607 538 100N
746 671 225 656
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 17/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 618 788 1tr
Nhất 292 265 058 446 350N
Nhì 424 390 467 210N
837 550 739
Ba 330 970 216 224 100N
411 648 637 966
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 10/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 640 693 1tr
Nhất 794 352 115 474 350N
Nhì 901 478 102 210N
528 750 054
Ba 141 839 223 833 100N
708 432 116 592
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 03/11/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 401 951 1tr
Nhất 751 708 563 740 350N
Nhì 162 184 464 210N
271 453 952
Ba 210 334 671 651 100N
626 277 491 790
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 27/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 317 811 1tr
Nhất 512 203 999 800 350N
Nhì 839 394 094 210N
616 617 457
Ba 217 678 546 950 100N
223 728 249 591
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 20/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 226 716 1tr
Nhất 146 253 982 745 350N
Nhì 172 773 683 210N
958 030 830
Ba 455 698 139 380 100N
843 535 971 906
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 13/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 389 621 1tr
Nhất 912 232 646 669 350N
Nhì 243 141 448 210N
342 444 544
Ba 530 527 838 859 100N
269 925 726 929
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 06/10/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 848 262 1tr
Nhất 317 511 600 244 350N
Nhì 434 454 993 210N
138 880 046
Ba 519 918 818 306 100N
831 097 833 439
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 29/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 191 846 1tr
Nhất 287 265 643 045 350N
Nhì 969 623 868 210N
921 912 665
Ba 381 753 729 300 100N
217 894 052 171
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 22/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 748 205 1tr
Nhất 144 352 988 083 350N
Nhì 638 856 953 210N
447 527 510
Ba 415 266 781 251 100N
937 549 727 563
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 15/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 183 305 1tr
Nhất 615 355 503 190 350N
Nhì 261 235 374 210N
507 090 509
Ba 607 083 379 418 100N
859 475 090 858
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 08/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 002 1tr
Nhất 928 600 734 844 350N
Nhì 908 762 591 210N
479 125 696
Ba 921 934 085 420 100N
359 530 084 736
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 01/09/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 155 035 1tr
Nhất 167 832 562 338 350N
Nhì 843 709 487 210N
258 153 190
Ba 784 063 505 903 100N
870 684 564 747
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 25/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 207 574 1tr
Nhất 941 473 149 810 350N
Nhì 799 217 800 210N
979 067 090
Ba 993 337 990 195 100N
914 568 128 382
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 18/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 776 168 1tr
Nhất 212 706 799 390 350N
Nhì 668 658 056 210N
158 382 662
Ba 275 307 800 429 100N
200 433 266 728
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 11/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 883 746 1tr
Nhất 274 064 899 568 350N
Nhì 341 897 326 210N
982 772 201
Ba 001 424 121 998 100N
368 647 456 930
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 04/08/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 168 528 1tr
Nhất 630 393 086 230 350N
Nhì 921 744 834 210N
200 800 648
Ba 217 283 452 522 100N
512 261 584 780
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 28/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 152 682 1tr
Nhất 616 175 834 723 350N
Nhì 984 178 600 210N
881 492 943
Ba 196 204 959 854 100N
504 770 703 573
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 21/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 376 994 1tr
Nhất 553 278 633 944 350N
Nhì 743 552 383 210N
913 920 723
Ba 085 111 608 080 100N
311 790 134 892
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 14/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 606 633 1tr
Nhất 980 952 485 072 350N
Nhì 756 046 356 210N
081 127 628
Ba 509 939 769 672 100N
906 567 855 367
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 07/07/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 953 816 1tr
Nhất 777 225 486 861 350N
Nhì 677 400 587 210N
357 135 633
Ba 656 967 421 696 100N
537 884 053 291
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 30/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 548 547 1tr
Nhất 784 046 984 807 350N
Nhì 961 783 922 210N
199 842 870
Ba 178 114 767 973 100N
255 318 173 635
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 23/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 528 819 1tr
Nhất 073 132 557 757 350N
Nhì 973 736 411 210N
707 951 250
Ba 685 635 511 856 100N
846 238 807 024
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 16/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 437 615 1tr
Nhất 636 556 878 486 350N
Nhì 664 731 283 210N
275 393 734
Ba 168 954 696 757 100N
151 472 348 967
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 09/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 367 459 1tr
Nhất 997 499 644 140 350N
Nhì 315 131 534 210N
142 872 589
Ba 411 485 229 453 100N
286 684 797 841
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 02/06/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 999 007 1tr
Nhất 761 735 039 100 350N
Nhì 920 626 603 210N
728 095 115
Ba 110 879 627 668 100N
527 297 176 788
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 26/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 173 403 1tr
Nhất 774 780 796 099 350N
Nhì 139 241 740 210N
511 976 893
Ba 725 927 012 800 100N
250 724 277 729
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 19/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 812 779 1tr
Nhất 092 873 406 438 350N
Nhì 970 446 586 210N
142 705 408
Ba 757 073 386 617 100N
962 930 502 501
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 12/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 324 152 1tr
Nhất 330 899 802 115 350N
Nhì 695 138 585 210N
776 588 161
Ba 431 617 329 847 100N
058 790 565 644
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 05/05/2023 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 449 966 1tr
Nhất 940 850 133 979 350N
Nhì 276 065 136 210N
533 383 369
Ba 244 384 329 307 100N
739 438 047 231
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm