Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro 30/03/2024

Trang chủ > Max 3D Pro > Max 3D Pro Thứ 7 > Kết Quả Max 3D Pro 30/03/2024
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00397
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 066 116 2 tỷ
Phụ ĐB 116 066 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
591 624 129 348
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
594 223 245
265 097 917
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
422 713 120 776
685 363 456 282
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Thống kê nhanh Max 3D Pro

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/03/2024 0 6 6
28/03/2024 0 4 9
26/03/2024 5 7 4
23/03/2024 4 7 3
21/03/2024 0 7 5
19/03/2024 2 9 3
16/03/2024 3 9 7
14/03/2024 6 7 8
12/03/2024 5 5 9
09/03/2024 8 1 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/03/2024 1 1 6
28/03/2024 6 4 3
26/03/2024 1 1 4
23/03/2024 4 8 2
21/03/2024 3 9 6
19/03/2024 8 9 5
16/03/2024 2 6 6
14/03/2024 3 7 5
12/03/2024 5 6 2
09/03/2024 5 0 8
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 26 4
7 24 6
3 23 7
8 22 -2
5 21 -2
1 21 0
0 20 3
6 17 -8
4 14 -8
9 12 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 30 8
2 26 4
6 23 8
1 22 1
7 22 8
9 21 -4
5 16 -2
4 14 -10
0 14 1
3 12 -14
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 33 24
9 24 -13
3 23 10
1 21 -1
2 21 4
5 21 3
7 19 1
8 18 3
0 11 -12
4 9 -19
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ