Kết Quả Xổ Số Max 3D 24/09/2021

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 24/09/2021
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00359
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 011 272 1tr
Nhất 754 730 768 204 350N
Nhì 947 734 836 210N
900 128 524
Ba 991 656 786 377 100N
384 425 856 909
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/09/2021 0 1 1
22/09/2021 2 6 6
20/09/2021 4 5 9
17/09/2021 7 0 3
15/09/2021 3 6 5
13/09/2021 5 6 7
10/09/2021 2 0 5
08/09/2021 3 4 9
06/09/2021 4 1 2
03/09/2021 6 0 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/09/2021 2 7 2
22/09/2021 2 8 1
20/09/2021 3 5 8
17/09/2021 8 2 3
15/09/2021 6 8 1
13/09/2021 9 1 7
10/09/2021 5 6 2
08/09/2021 9 3 1
06/09/2021 1 6 0
03/09/2021 2 5 4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 27 11
9 25 5
3 24 5
0 22 6
1 20 -7
7 20 4
8 18 -3
5 17 -6
4 15 -4
6 12 -11
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 26 -4
3 24 6
2 21 2
6 20 2
4 20 3
0 19 -5
8 19 1
9 18 5
7 17 -7
1 16 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 28 3
1 23 -1
8 23 2
7 22 -8
4 20 6
9 19 -8
2 19 5
0 16 1
3 16 0
5 14 0
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ