Kết Quả Xổ Số Max 3D 22/09/2021

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 22/09/2021
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00358
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 266 281 1tr
Nhất 844 255 341 302 350N
Nhì 336 793 709 210N
685 466 643
Ba 032 406 174 572 100N
051 773 947 138
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
22/09/2021 2 6 6
20/09/2021 4 5 9
17/09/2021 7 0 3
15/09/2021 3 6 5
13/09/2021 5 6 7
10/09/2021 2 0 5
08/09/2021 3 4 9
06/09/2021 4 1 2
03/09/2021 6 0 1
01/09/2021 2 4 3
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
22/09/2021 2 8 1
20/09/2021 3 5 8
17/09/2021 8 2 3
15/09/2021 6 8 1
13/09/2021 9 1 7
10/09/2021 5 6 2
08/09/2021 9 3 1
06/09/2021 1 6 0
03/09/2021 2 5 4
01/09/2021 6 4 6
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 27 10
3 24 7
9 24 2
0 22 3
1 20 -7
5 19 -5
7 18 5
8 17 -5
4 15 -4
6 14 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 25 11
5 25 -4
6 23 8
4 22 7
0 19 -5
2 18 -4
8 18 -1
9 18 4
1 16 -6
7 16 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 27 3
1 24 2
7 24 -5
8 21 0
2 20 5
9 19 -11
4 17 1
3 17 0
5 16 4
0 15 1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ