Kết Quả Xổ Số Max 3D 05/10/2020

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 05/10/2020
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00218
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 966 964 1tr
Nhất 241 595 293 293 350N
Nhì 132 856 746 210N
674 703 464
Ba 277 330 692 982 100N
225 779 966 818
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
05/10/2020 9 6 6
02/10/2020 6 9 6
30/09/2020 7 4 5
28/09/2020 3 7 0
25/09/2020 4 2 0
23/09/2020 8 8 1
21/09/2020 7 2 5
18/09/2020 7 6 0
16/09/2020 3 7 6
14/09/2020 2 1 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
05/10/2020 9 6 4
02/10/2020 9 5 5
30/09/2020 0 6 6
28/09/2020 5 3 7
25/09/2020 8 5 3
23/09/2020 5 3 1
21/09/2020 3 8 9
18/09/2020 8 0 9
16/09/2020 0 3 0
14/09/2020 1 8 2
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 24 14
2 23 7
5 22 -4
8 22 5
3 20 -6
4 20 -4
9 20 5
1 17 -4
0 16 -8
6 16 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 27 13
5 22 16
6 21 -5
3 21 0
7 20 -1
8 19 -8
4 19 -9
2 18 -5
0 17 -1
1 16 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 28 8
1 26 9
9 22 -1
6 22 10
5 20 5
8 19 0
3 18 5
7 16 -15
2 16 -14
4 13 -7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ