Kết Quả Xổ Số Max 3D 02/10/2020

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 02/10/2020
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00217
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 696 955 1tr
Nhất 075 041 191 943 350N
Nhì 681 368 801 210N
854 184 523
Ba 347 616 940 463 100N
352 498 135 198
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
02/10/2020 6 9 6
30/09/2020 7 4 5
28/09/2020 3 7 0
25/09/2020 4 2 0
23/09/2020 8 8 1
21/09/2020 7 2 5
18/09/2020 7 6 0
16/09/2020 3 7 6
14/09/2020 2 1 0
11/09/2020 6 7 9
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
02/10/2020 9 5 5
30/09/2020 0 6 6
28/09/2020 5 3 7
25/09/2020 8 5 3
23/09/2020 5 3 1
21/09/2020 3 8 9
18/09/2020 8 0 9
16/09/2020 0 3 0
14/09/2020 1 8 2
11/09/2020 0 6 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 27 7
3 22 -6
7 21 11
2 20 5
4 20 -4
8 20 1
0 18 -5
9 18 1
6 17 -4
1 17 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 24 9
5 23 18
7 22 5
2 20 -1
3 20 -3
6 19 -8
8 19 -10
4 18 -10
1 18 2
0 17 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 28 8
1 25 7
9 25 5
6 21 9
5 20 4
7 19 -13
8 18 -3
2 17 -10
3 17 3
4 10 -10
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ