Kết Quả Xổ Số Max 3D 04/01/2023

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 04/01/2023
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00558
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 376 297 1tr
Nhất 406 789 108 398 350N
Nhì 986 779 344 210N
873 406 696
Ba 245 370 916 920 100N
875 892 806 098
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
04/01/2023 3 7 6
02/01/2023 9 6 0
30/12/2022 6 8 6
28/12/2022 4 8 4
26/12/2022 5 8 2
23/12/2022 7 3 6
21/12/2022 7 9 6
19/12/2022 0 4 7
16/12/2022 3 1 7
14/12/2022 4 0 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
04/01/2023 2 9 7
02/01/2023 2 6 1
30/12/2022 0 2 6
28/12/2022 0 2 4
26/12/2022 3 6 1
23/12/2022 4 9 2
21/12/2022 9 6 7
19/12/2022 9 8 6
16/12/2022 4 9 9
14/12/2022 4 1 3
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 27 1
6 22 0
8 22 2
3 22 -1
4 22 1
1 22 4
2 19 9
0 16 -7
9 16 -1
5 12 -8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 24 5
3 23 -2
4 22 4
1 21 6
5 21 1
6 20 0
7 19 -2
9 19 -4
0 16 -2
2 15 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 27 0
6 24 0
9 24 1
8 22 3
5 21 0
3 20 1
1 18 0
0 16 1
4 15 -5
2 13 -1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ