Kết Quả Xổ Số Max 3D 02/01/2023

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 02/01/2023
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00557
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 960 261 1tr
Nhất 771 698 701 214 350N
Nhì 339 634 111 210N
798 247 587
Ba 117 718 606 371 100N
617 560 352 303
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
02/01/2023 9 6 0
30/12/2022 6 8 6
28/12/2022 4 8 4
26/12/2022 5 8 2
23/12/2022 7 3 6
21/12/2022 7 9 6
19/12/2022 0 4 7
16/12/2022 3 1 7
14/12/2022 4 0 0
12/12/2022 4 5 7
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
02/01/2023 2 6 1
30/12/2022 0 2 6
28/12/2022 0 2 4
26/12/2022 3 6 1
23/12/2022 4 9 2
21/12/2022 9 6 7
19/12/2022 9 8 6
16/12/2022 4 9 9
14/12/2022 4 1 3
12/12/2022 4 9 3
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 27 2
8 24 8
4 24 4
6 22 -4
3 21 1
1 21 1
2 19 7
0 16 -7
5 13 -7
9 13 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 24 7
3 24 0
4 23 5
5 23 3
6 22 0
1 22 9
7 18 0
2 16 -5
9 15 -10
0 13 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 27 -3
9 27 8
8 21 2
5 21 0
3 21 -1
6 20 -3
1 18 -1
0 17 3
4 15 -5
2 13 0
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ