Kết Quả Xổ Số Max 3D 30/11/2022

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 30/11/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00543
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 654 906 1tr
Nhất 709 773 171 439 350N
Nhì 970 198 728 210N
678 941 957
Ba 694 865 859 193 100N
729 387 710 046
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/11/2022 6 5 4
28/11/2022 7 6 7
25/11/2022 6 8 0
23/11/2022 1 3 5
21/11/2022 6 9 9
18/11/2022 2 7 9
16/11/2022 2 4 2
14/11/2022 9 0 7
11/11/2022 3 4 3
09/11/2022 8 0 8
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
30/11/2022 9 0 6
28/11/2022 3 4 1
25/11/2022 7 2 3
23/11/2022 3 2 6
21/11/2022 4 7 7
18/11/2022 6 0 8
16/11/2022 7 8 5
14/11/2022 6 6 0
11/11/2022 0 3 9
09/11/2022 0 5 3
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 28 14
6 24 14
3 23 -6
9 21 -2
1 19 6
5 19 -7
4 18 -4
7 18 1
8 16 -12
2 14 -4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 25 6
0 22 7
5 22 3
2 21 0
8 21 -1
3 21 3
4 19 0
6 19 -6
1 16 -6
7 14 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 25 7
3 23 -2
9 23 9
5 22 4
4 21 1
8 20 -7
0 18 3
6 17 -9
1 17 0
2 14 -6
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ