Kết Quả Xổ Số Max 3D 28/05/2021

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 28/05/2021
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00318
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 101 040 1tr
Nhất 720 248 242 461 350N
Nhì 530 336 082 210N
060 037 696
Ba 731 226 182 087 100N
060 952 030 290
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
28/05/2021 1 0 1
26/05/2021 0 5 5
24/05/2021 0 7 4
21/05/2021 6 2 1
19/05/2021 8 8 3
17/05/2021 7 2 7
14/05/2021 9 4 6
12/05/2021 3 2 1
10/05/2021 5 8 4
07/05/2021 1 0 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
28/05/2021 0 4 0
26/05/2021 3 0 4
24/05/2021 0 6 9
21/05/2021 1 6 1
19/05/2021 0 0 2
17/05/2021 9 1 6
14/05/2021 2 8 5
12/05/2021 3 4 9
10/05/2021 9 3 4
07/05/2021 4 8 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 28 8
1 28 15
2 21 -3
9 21 8
4 21 3
6 17 1
3 17 -6
5 16 -9
8 16 -12
7 15 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 27 10
6 26 6
1 25 4
9 20 -2
7 19 3
4 18 0
2 18 -9
3 17 -2
5 15 -7
0 15 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 27 10
6 22 2
1 21 -3
5 21 4
0 21 -6
7 21 -8
3 18 1
9 17 -3
4 16 -1
8 16 4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ