Kết Quả Xổ Số Max 3D 27/12/2019

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 27/12/2019
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00108
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 386 802 1tr
Nhất 646 195 181 001 350N
Nhì 131 464 052 210N
373 372 617
Ba 966 499 265 059 100N
279 523 597 761
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/12/2019 3 8 6
25/12/2019 8 3 8
23/12/2019 1 5 8
20/12/2019 4 3 0
18/12/2019 6 3 1
16/12/2019 5 9 3
13/12/2019 3 3 1
11/12/2019 6 7 8
09/12/2019 8 0 4
06/12/2019 5 2 5
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/12/2019 8 0 2
25/12/2019 1 9 3
23/12/2019 5 0 8
20/12/2019 9 7 8
18/12/2019 2 6 4
16/12/2019 1 4 5
13/12/2019 2 6 9
11/12/2019 4 9 2
09/12/2019 7 9 6
06/12/2019 5 0 6
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 27 10
5 27 13
3 25 -2
6 21 0
4 20 -2
1 19 -4
7 17 -1
9 17 -4
8 16 -2
2 11 -8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 30 9
9 27 5
3 23 0
7 21 4
0 20 1
6 20 -2
2 17 -2
4 16 -8
1 13 -8
8 13 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 28 5
3 27 4
6 25 8
4 21 0
8 19 8
0 19 -4
2 17 2
1 16 -5
5 15 -6
7 13 -12
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ