Kết Quả Xổ Số Max 3D 27/11/2019

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 27/11/2019
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00095
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 395 596 1tr
Nhất 942 920 833 657 350N
Nhì 687 396 651 210N
014 415 469
Ba 033 117 489 369 100N
711 970 647 124
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/11/2019 3 9 5
25/11/2019 7 6 6
22/11/2019 6 2 1
20/11/2019 4 3 8
18/11/2019 3 8 9
15/11/2019 7 3 4
13/11/2019 4 9 3
11/11/2019 5 5 4
08/11/2019 4 0 7
06/11/2019 6 0 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/11/2019 5 9 6
25/11/2019 1 0 7
22/11/2019 3 0 9
20/11/2019 6 4 6
18/11/2019 2 7 0
15/11/2019 0 0 3
13/11/2019 9 2 7
11/11/2019 0 7 6
08/11/2019 2 0 9
06/11/2019 7 4 1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 25 7
0 21 2
1 21 -2
2 21 1
4 21 2
9 21 -4
7 19 -5
5 18 -6
6 18 8
8 15 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 23 -5
4 23 6
3 21 1
5 21 -8
1 20 -5
9 20 13
2 19 0
7 18 -2
8 18 2
6 17 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 27 6
7 25 5
4 24 7
5 21 -4
1 21 5
3 21 6
0 20 2
6 16 -6
8 14 -7
2 11 -14
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ