Kết Quả Xổ Số Max 3D 27/10/2021

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 27/10/2021
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00373
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 887 918 1tr
Nhất 893 304 837 877 350N
Nhì 774 163 266 210N
611 522 981
Ba 364 122 661 241 100N
954 245 157 574
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/10/2021 8 8 7
25/10/2021 5 9 1
22/10/2021 9 4 2
20/10/2021 3 8 6
18/10/2021 8 5 3
15/10/2021 8 8 6
13/10/2021 5 1 3
11/10/2021 6 9 9
08/10/2021 5 1 6
06/10/2021 6 2 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/10/2021 9 1 8
25/10/2021 5 6 4
22/10/2021 8 2 0
20/10/2021 4 0 5
18/10/2021 4 8 8
15/10/2021 6 8 2
13/10/2021 5 2 7
11/10/2021 0 5 4
08/10/2021 5 3 3
06/10/2021 9 5 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 27 6
5 25 4
1 23 4
4 20 3
9 19 -9
7 19 -6
6 18 5
0 17 5
2 17 -2
3 15 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 24 3
5 24 7
3 22 -2
2 21 2
1 19 1
4 19 -7
7 19 1
6 18 -1
0 17 -8
9 17 4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 27 13
4 25 2
0 23 8
2 20 3
1 19 -15
6 19 -12
7 18 -4
9 18 3
8 17 1
5 14 1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ