Kết Quả Xổ Số Max 3D 27/05/2020

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 27/05/2020
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00162
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 579 785 1tr
Nhất 583 668 522 518 350N
Nhì 469 213 876 210N
220 804 328
Ba 926 234 247 078 100N
405 391 698 475
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/05/2020 5 7 9
25/05/2020 9 7 3
22/05/2020 2 9 1
20/05/2020 1 2 4
18/05/2020 1 2 3
15/05/2020 8 2 6
13/05/2020 3 5 3
11/05/2020 0 3 2
08/05/2020 2 7 3
06/05/2020 5 1 9
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/05/2020 7 8 5
25/05/2020 3 7 8
22/05/2020 3 7 6
20/05/2020 4 5 7
18/05/2020 0 4 4
15/05/2020 7 7 1
13/05/2020 2 0 4
11/05/2020 3 4 6
08/05/2020 3 7 7
06/05/2020 0 9 3
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 26 10
2 23 -1
5 23 5
0 22 -1
7 19 -4
3 19 4
6 19 0
8 17 -4
9 17 -1
1 15 -8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 30 7
2 25 -7
9 21 4
1 21 13
6 20 -1
8 20 1
0 17 1
3 16 -10
4 15 -1
5 15 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 28 7
8 25 8
5 24 3
3 21 -4
4 21 6
2 20 8
0 18 -7
7 15 -8
9 15 -5
1 13 -8
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ