Kết Quả Xổ Số Max 3D 24/05/2023

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 24/05/2023
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00618
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 014 964 1tr
Nhất 933 244 410 730 350N
Nhì 091 329 797 210N
358 905 551
Ba 351 420 168 500 100N
588 891 004 539
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/05/2023 0 1 4
22/05/2023 6 6 9
19/05/2023 8 1 2
17/05/2023 8 8 8
15/05/2023 5 4 3
12/05/2023 3 2 4
10/05/2023 6 4 1
08/05/2023 5 1 7
05/05/2023 4 4 9
03/05/2023 1 1 8
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/05/2023 9 6 4
22/05/2023 3 3 9
19/05/2023 7 7 9
17/05/2023 4 1 2
15/05/2023 7 4 4
12/05/2023 1 5 2
10/05/2023 6 7 0
08/05/2023 5 5 0
05/05/2023 9 6 6
03/05/2023 0 0 4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 23 5
5 23 9
3 22 -6
1 20 1
4 20 -2
7 20 -4
0 19 3
2 19 -5
8 19 9
6 15 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 28 14
4 26 7
3 24 -1
8 22 2
7 20 -4
6 17 -4
2 17 -3
9 17 -2
1 15 -2
5 14 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 25 10
0 24 -3
8 23 5
3 21 5
6 21 0
4 19 -7
5 19 8
9 18 -8
1 17 1
7 13 -11
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ