Kết Quả Xổ Số Max 3D 23/08/2019

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 23/08/2019
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00054
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 335 046 1tr
Nhất 009 295 972 633 350N
Nhì 763 576 154 210N
076 045 968
Ba 710 982 034 670 100N
525 168 891 543
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
23/08/2019 3 3 5
21/08/2019 4 8 9
19/08/2019 0 6 5
16/08/2019 7 8 6
14/08/2019 2 9 7
12/08/2019 5 8 3
09/08/2019 4 7 6
07/08/2019 7 4 9
05/08/2019 9 8 3
02/08/2019 1 1 4
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
23/08/2019 0 4 6
21/08/2019 7 0 0
19/08/2019 9 1 1
16/08/2019 6 7 8
14/08/2019 6 9 7
12/08/2019 4 8 5
09/08/2019 7 3 0
07/08/2019 3 3 3
05/08/2019 6 4 0
02/08/2019 0 8 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 25 -3
7 25 5
5 23 -1
1 22 6
8 21 4
6 21 -8
9 17 -3
2 16 4
3 16 2
4 14 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 24 0
3 24 12
0 22 1
6 22 5
9 21 3
4 19 -8
7 18 -4
1 17 -1
2 17 -1
5 16 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 25 6
4 25 5
6 23 1
9 23 0
0 22 7
7 21 -4
1 20 0
5 15 -5
2 13 -3
8 13 -7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ