Kết Quả Xổ Số Max 3D 22/07/2020

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 22/07/2020
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00186
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 270 052 1tr
Nhất 266 941 477 963 350N
Nhì 560 386 974 210N
213 346 775
Ba 222 705 268 908 100N
286 612 210 223
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
22/07/2020 2 7 0
20/07/2020 3 7 6
17/07/2020 9 9 4
15/07/2020 7 9 2
13/07/2020 7 5 0
10/07/2020 3 2 9
08/07/2020 7 6 0
06/07/2020 7 5 1
03/07/2020 9 9 8
01/07/2020 8 6 7
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
22/07/2020 0 5 2
20/07/2020 4 5 2
17/07/2020 2 0 7
15/07/2020 9 2 2
13/07/2020 3 0 9
10/07/2020 8 0 9
08/07/2020 4 4 6
06/07/2020 9 3 0
03/07/2020 1 4 4
01/07/2020 4 6 8
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 26 6
9 24 9
2 22 3
4 22 0
6 19 -4
7 19 2
1 18 2
8 18 -4
0 17 -5
5 15 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 34 16
2 24 4
8 23 -4
0 22 0
5 20 0
6 18 10
1 17 3
3 15 -13
4 14 -13
9 13 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 26 -4
6 24 -1
3 24 11
2 23 7
0 23 5
7 19 3
8 19 2
5 16 -4
1 13 -5
9 13 -14
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ