Kết Quả Xổ Số Max 3D 14/09/2020

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 14/09/2020
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00209
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 210 182 1tr
Nhất 999 123 621 021 350N
Nhì 338 209 747 210N
839 659 108
Ba 238 954 441 027 100N
192 318 780 944
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
14/09/2020 2 1 0
11/09/2020 6 7 9
09/09/2020 7 6 9
07/09/2020 5 6 2
04/09/2020 4 4 9
02/09/2020 9 8 8
31/08/2020 1 5 5
28/08/2020 0 2 3
26/08/2020 3 3 7
24/08/2020 3 8 7
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
14/09/2020 1 8 2
11/09/2020 0 6 7
09/09/2020 8 7 9
07/09/2020 1 2 0
04/09/2020 5 3 1
02/09/2020 9 4 4
31/08/2020 9 3 8
28/08/2020 4 9 8
26/08/2020 8 0 2
24/08/2020 5 3 4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 25 5
4 24 5
1 23 2
5 23 0
3 22 -6
6 20 0
9 18 0
2 17 -1
8 16 1
7 12 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 26 2
4 25 2
2 25 2
6 24 5
3 22 7
7 20 4
0 19 3
1 17 -6
9 14 -2
5 8 -17
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 29 12
7 28 2
9 25 3
0 21 0
4 20 2
1 20 -6
8 20 3
3 14 -5
5 12 2
6 11 -13
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ