Kết Quả Xổ Số Max 3D 14/04/2021

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 14/04/2021
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00299
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 654 993 1tr
Nhất 070 378 803 281 350N
Nhì 715 395 241 210N
720 654 827
Ba 734 007 091 849 100N
430 029 301 111
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
14/04/2021 6 5 4
12/04/2021 7 0 2
09/04/2021 0 6 8
07/04/2021 3 6 4
05/04/2021 5 4 0
02/04/2021 5 2 3
31/03/2021 5 9 6
29/03/2021 1 7 5
26/03/2021 6 5 2
24/03/2021 7 9 6
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
14/04/2021 9 9 3
12/04/2021 5 9 1
09/04/2021 4 5 8
07/04/2021 2 4 7
05/04/2021 1 3 5
02/04/2021 5 8 2
31/03/2021 6 9 4
29/03/2021 0 7 5
26/03/2021 3 2 0
24/03/2021 1 0 1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 24 -4
3 24 8
8 23 -2
4 21 0
2 21 1
7 19 2
6 19 1
5 18 -1
1 17 4
9 14 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 27 1
1 23 -6
7 23 7
0 22 4
9 22 9
5 21 2
4 18 7
3 16 -8
2 15 -5
6 13 -11
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 28 9
3 23 2
5 23 5
0 20 -3
2 20 0
4 19 1
8 19 2
7 18 -10
6 16 -2
9 14 -4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ