Kết Quả Xổ Số Max 3D 12/09/2022

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 12/09/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00509
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 188 832 1tr
Nhất 693 330 280 463 350N
Nhì 291 653 390 210N
314 848 129
Ba 799 550 378 480 100N
910 536 750 673
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
12/09/2022 1 8 8
09/09/2022 2 6 2
07/09/2022 7 0 8
05/09/2022 5 7 6
02/09/2022 8 5 4
31/08/2022 5 4 6
29/08/2022 0 7 9
26/08/2022 5 8 8
24/08/2022 5 7 4
22/08/2022 4 0 8
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
12/09/2022 8 3 2
09/09/2022 1 7 1
07/09/2022 7 3 0
05/09/2022 8 9 6
02/09/2022 6 9 1
31/08/2022 2 7 2
29/08/2022 3 1 6
26/08/2022 6 7 3
24/08/2022 4 8 0
22/08/2022 2 3 6
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 25 9
3 24 -1
5 24 3
0 23 6
8 23 12
4 18 -7
1 18 -2
6 17 -9
2 15 0
9 13 -11
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 24 2
1 22 -8
0 21 3
3 21 6
4 21 2
5 20 -3
2 19 4
9 19 1
8 17 -4
6 16 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 25 1
6 25 8
4 23 7
9 22 3
8 20 2
3 19 -2
7 18 -1
5 18 -8
2 16 -3
1 14 -7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ