Kết Quả Xổ Số Max 3D 10/06/2024

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 10/06/2024
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00782
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 950 472 1tr
Nhất 570 905 705 574 350N
Nhì 641 086 091 210N
661 139 563
Ba 396 204 591 085 100N
849 862 756 058
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
10/06/2024 9 5 0
07/06/2024 5 3 8
05/06/2024 0 4 3
03/06/2024 0 4 2
31/05/2024 0 4 1
29/05/2024 3 6 8
27/05/2024 8 9 6
24/05/2024 4 6 5
22/05/2024 4 9 3
20/05/2024 8 2 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
10/06/2024 4 7 2
07/06/2024 3 9 1
05/06/2024 1 4 7
03/06/2024 8 8 1
31/05/2024 1 4 6
29/05/2024 1 2 6
27/05/2024 2 5 3
24/05/2024 4 7 9
22/05/2024 6 9 1
20/05/2024 7 4 9
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 28 8
6 25 5
5 23 4
7 22 1
4 21 0
1 21 6
2 20 -3
8 14 -10
3 13 -8
9 13 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 24 9
2 24 9
9 23 -1
0 22 -1
5 20 -2
4 19 1
1 19 5
8 19 -9
6 17 -5
3 13 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 27 1
9 22 4
0 22 -9
5 21 8
3 21 0
8 20 -3
1 19 7
2 17 0
4 16 -3
7 15 -5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ