Kết Quả Xổ Số Max 3D 09/12/2022

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 09/12/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00547
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 878 896 1tr
Nhất 035 494 163 144 350N
Nhì 157 802 851 210N
667 775 456
Ba 766 653 774 540 100N
537 930 228 007
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
09/12/2022 8 7 8
07/12/2022 4 8 3
05/12/2022 3 9 4
02/12/2022 5 6 6
30/11/2022 6 5 4
28/11/2022 7 6 7
25/11/2022 6 8 0
23/11/2022 1 3 5
21/11/2022 6 9 9
18/11/2022 2 7 9
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
09/12/2022 8 9 6
07/12/2022 5 1 7
05/12/2022 2 3 1
02/12/2022 8 9 6
30/11/2022 9 0 6
28/11/2022 3 4 1
25/11/2022 7 2 3
23/11/2022 3 2 6
21/11/2022 4 7 7
18/11/2022 6 0 8
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 26 16
7 25 12
0 23 -2
3 20 -11
4 20 -2
5 20 1
1 20 6
9 18 -6
8 16 -9
2 12 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 25 7
3 24 6
0 22 3
6 22 1
2 21 6
5 20 1
7 18 1
4 18 -7
8 17 -4
1 13 -14
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 30 15
6 23 -1
3 22 3
5 21 1
4 20 -4
8 19 -5
1 19 1
9 19 0
0 14 -6
2 13 -4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ