Kết Quả Xổ Số Max 3D 09/07/2021

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 09/07/2021
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00336
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 501 277 1tr
Nhất 235 413 225 774 350N
Nhì 342 155 717 210N
940 838 914
Ba 661 752 255 586 100N
391 496 896 259
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
09/07/2021 5 0 1
07/07/2021 9 2 1
05/07/2021 5 6 7
02/07/2021 1 1 1
30/06/2021 4 9 9
28/06/2021 7 5 0
25/06/2021 5 4 8
23/06/2021 2 3 0
21/06/2021 3 8 2
18/06/2021 9 7 3
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
09/07/2021 2 7 7
07/07/2021 4 4 9
05/07/2021 8 0 7
02/07/2021 4 5 3
30/06/2021 1 3 4
28/06/2021 3 5 2
25/06/2021 5 4 6
23/06/2021 9 2 6
21/06/2021 7 2 9
18/06/2021 1 7 2
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 25 6
3 25 4
5 24 3
6 21 4
4 21 1
8 19 7
7 19 -7
9 19 -1
2 16 -1
0 11 -16
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 25 9
1 24 10
5 23 2
4 22 -1
3 21 -9
8 19 0
0 18 4
9 17 -1
2 16 -12
6 15 -2
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 31 7
2 25 9
9 24 1
1 23 1
7 22 4
3 17 -3
5 16 0
4 14 -4
0 14 -10
8 14 -5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ