Kết Quả Xổ Số Max 3D 07/09/2022

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 07/09/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00507
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 708 730 1tr
Nhất 088 850 887 015 350N
Nhì 300 396 049 210N
734 150 075
Ba 746 099 936 714 100N
337 502 716 409
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
07/09/2022 7 0 8
05/09/2022 5 7 6
02/09/2022 8 5 4
31/08/2022 5 4 6
29/08/2022 0 7 9
26/08/2022 5 8 8
24/08/2022 5 7 4
22/08/2022 4 0 8
19/08/2022 7 0 8
17/08/2022 4 5 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
07/09/2022 7 3 0
05/09/2022 8 9 6
02/09/2022 6 9 1
31/08/2022 2 7 2
29/08/2022 3 1 6
26/08/2022 6 7 3
24/08/2022 4 8 0
22/08/2022 2 3 6
19/08/2022 3 1 0
17/08/2022 1 5 4
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 29 15
0 28 10
3 25 -2
5 24 6
4 20 -1
8 16 -1
6 16 -12
1 14 -7
2 14 0
9 14 -8
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 26 2
7 26 10
0 23 1
3 21 7
4 21 1
5 21 2
2 17 -3
8 17 -4
9 16 -7
6 12 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 25 6
9 25 6
0 23 0
4 22 4
3 20 -3
5 19 -7
7 18 1
8 18 1
2 17 -1
1 13 -7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ