Kết Quả Xổ Số Max 3D 06/07/2020

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 06/07/2020
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00179
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 751 930 1tr
Nhất 113 110 483 970 350N
Nhì 184 066 634 210N
736 740 780
Ba 090 977 978 105 100N
560 184 473 124
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
06/07/2020 7 5 1
03/07/2020 9 9 8
01/07/2020 8 6 7
29/06/2020 5 2 4
26/06/2020 3 9 4
24/06/2020 9 5 6
22/06/2020 2 8 9
19/06/2020 8 5 2
17/06/2020 1 4 1
15/06/2020 2 8 1
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
06/07/2020 9 3 0
03/07/2020 1 4 4
01/07/2020 4 6 8
29/06/2020 1 9 0
26/06/2020 6 8 4
24/06/2020 5 1 0
22/06/2020 8 7 5
19/06/2020 2 1 2
17/06/2020 2 5 8
15/06/2020 3 0 8
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 24 6
8 23 3
1 21 6
5 21 1
0 20 -7
2 20 -9
7 19 3
9 18 3
6 17 -6
3 17 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
8 32 14
3 26 3
5 25 4
4 24 5
7 22 1
2 18 -2
0 15 -6
9 14 -9
1 13 -7
6 11 -3
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 31 10
9 28 16
0 21 8
6 20 -8
7 19 3
2 19 2
8 18 -10
5 16 -10
1 14 -5
3 14 -6
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ