Kết Quả Xổ Số Max 3D 04/12/2019

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 4 > Kết Quả Max 3D 04/12/2019
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00098
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 037 667 1tr
Nhất 593 150 204 733 350N
Nhì 295 492 659 210N
403 804 891
Ba 354 910 513 944 100N
449 857 753 056
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
04/12/2019 0 3 7
02/12/2019 2 3 0
29/11/2019 2 5 1
27/11/2019 3 9 5
25/11/2019 7 6 6
22/11/2019 6 2 1
20/11/2019 4 3 8
18/11/2019 3 8 9
15/11/2019 7 3 4
13/11/2019 4 9 3
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
04/12/2019 6 6 7
02/12/2019 7 0 3
29/11/2019 6 6 0
27/11/2019 5 9 6
25/11/2019 1 0 7
22/11/2019 3 0 9
20/11/2019 6 4 6
18/11/2019 2 7 0
15/11/2019 0 0 3
13/11/2019 9 2 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 27 6
1 23 1
4 22 5
6 21 8
9 21 0
2 19 -2
7 18 -7
8 18 1
0 17 -1
5 14 -11
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
4 24 13
3 23 3
6 22 4
9 22 11
1 21 1
5 21 -10
2 19 3
0 19 -17
7 17 -1
8 12 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 25 7
0 23 9
3 23 4
9 23 3
4 21 -1
5 21 -2
1 21 3
6 17 -2
2 15 -8
8 11 -13
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ