Kết Quả Xổ Số Max 3D 03/10/2022

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 03/10/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00518
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 247 628 1tr
Nhất 784 471 601 822 350N
Nhì 605 536 589 210N
554 220 296
Ba 197 712 827 025 100N
725 927 563 348
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
03/10/2022 2 4 7
30/09/2022 9 1 2
28/09/2022 5 6 4
26/09/2022 7 9 6
23/09/2022 7 7 5
21/09/2022 5 4 3
19/09/2022 8 2 8
16/09/2022 0 4 8
14/09/2022 7 7 9
12/09/2022 1 8 8
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
03/10/2022 6 2 8
30/09/2022 3 0 2
28/09/2022 2 4 0
26/09/2022 1 6 7
23/09/2022 3 0 9
21/09/2022 9 4 8
19/09/2022 1 3 1
16/09/2022 1 2 2
14/09/2022 0 0 7
12/09/2022 8 3 2
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 25 9
7 24 -3
9 23 9
5 23 -1
2 20 5
3 19 -6
4 17 -1
8 17 -4
0 16 -9
6 16 1
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 26 0
6 23 7
2 23 4
9 23 6
1 21 -2
4 20 -2
5 17 -2
0 17 -7
8 17 2
3 13 -6
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 29 9
7 27 6
3 21 1
5 21 1
6 19 -5
1 19 5
8 18 0
9 18 -5
4 14 -10
2 14 -2
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ