Kết Quả Xổ Số Max 3D 03/01/2022

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 03/01/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00402
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 400 871 1tr
Nhất 972 662 716 103 350N
Nhì 785 770 403 210N
779 697 746
Ba 141 385 897 100 100N
895 155 680 783
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
03/01/2022 4 0 0
31/12/2021 2 2 0
29/12/2021 3 7 2
27/12/2021 2 9 0
24/12/2021 0 8 6
22/12/2021 0 9 4
20/12/2021 7 5 2
17/12/2021 9 7 4
15/12/2021 0 8 0
13/12/2021 4 9 3
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
03/01/2022 8 7 1
31/12/2021 6 3 9
29/12/2021 2 1 8
27/12/2021 1 6 5
24/12/2021 5 5 0
22/12/2021 6 2 1
20/12/2021 6 9 1
17/12/2021 8 3 1
15/12/2021 8 7 6
13/12/2021 9 9 8
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 25 1
2 23 1
5 23 9
6 22 0
9 22 7
4 20 -4
8 19 8
7 18 -1
0 14 -16
3 14 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 26 -3
7 25 2
8 24 9
9 22 -1
2 20 -2
6 19 2
0 17 -9
4 16 1
3 16 1
1 15 0
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 25 2
3 25 11
2 22 7
1 21 -2
5 20 2
4 19 -1
6 19 -1
9 19 -1
7 16 -7
8 14 -10
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ