Kết Quả Xổ Số Max 3D 02/09/2022

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 02/09/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00505
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 854 691 1tr
Nhất 412 686 400 304 350N
Nhì 389 866 973 210N
223 335 944
Ba 839 509 607 765 100N
724 972 954 604
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
02/09/2022 8 5 4
31/08/2022 5 4 6
29/08/2022 0 7 9
26/08/2022 5 8 8
24/08/2022 5 7 4
22/08/2022 4 0 8
19/08/2022 7 0 8
17/08/2022 4 5 1
15/08/2022 7 5 3
12/08/2022 4 4 9
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
02/09/2022 6 9 1
31/08/2022 2 7 2
29/08/2022 3 1 6
26/08/2022 6 7 3
24/08/2022 4 8 0
22/08/2022 2 3 6
19/08/2022 3 1 0
17/08/2022 1 5 4
15/08/2022 0 3 7
12/08/2022 2 8 0
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 25 -1
4 24 4
7 23 6
0 22 0
6 22 -5
5 21 4
1 18 2
2 15 -1
8 15 0
9 15 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 26 12
4 25 5
1 25 4
5 23 4
0 20 -6
3 18 0
8 17 0
6 16 -2
2 15 -7
9 15 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 25 5
9 25 5
0 23 0
4 22 6
6 21 -1
5 19 -7
1 17 0
8 17 -4
7 17 1
2 14 -5
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ