Kết Quả Xổ Số Max 3D 01/11/2019

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 6 > Kết Quả Max 3D 01/11/2019
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00084
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 511 208 1tr
Nhất 265 532 889 035 350N
Nhì 372 286 797 210N
468 427 418
Ba 900 026 122 067 100N
773 953 764 982
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/11/2019 5 1 1
30/10/2019 2 7 2
28/10/2019 7 2 9
25/10/2019 5 9 5
23/10/2019 3 0 3
21/10/2019 7 6 4
18/10/2019 4 1 2
16/10/2019 9 1 4
14/10/2019 0 0 0
11/10/2019 0 6 7
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/11/2019 2 0 8
30/10/2019 3 0 2
28/10/2019 2 8 3
25/10/2019 8 0 5
23/10/2019 1 8 8
21/10/2019 7 1 5
18/10/2019 7 4 7
16/10/2019 3 3 1
14/10/2019 5 3 9
11/10/2019 3 6 6
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
9 25 9
5 25 5
7 24 6
0 23 1
2 21 1
4 19 3
8 19 -4
1 18 -5
3 16 -3
6 10 -13
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
0 26 13
5 25 1
6 25 4
1 24 9
3 20 -1
2 19 -7
4 18 0
7 17 -3
8 17 -9
9 9 -7
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
6 24 7
2 24 2
5 23 -6
9 22 5
8 21 -3
7 20 7
0 18 -3
4 17 -4
3 16 -3
1 15 -2
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ