Kết Quả Xổ Số Max 3D 01/03/2021

Trang chủ > Max 3D > Max 3D Thứ 2 > Kết Quả Max 3D 01/03/2021
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00280
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 422 702 1tr
Nhất 921 063 250 068 350N
Nhì 177 201 203 210N
715 701 851
Ba 389 285 312 028 100N
471 950 525 813
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Thống kê nhanh Max 3D

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/03/2021 4 2 2
26/02/2021 8 1 7
24/02/2021 1 9 7
22/02/2021 8 0 5
19/02/2021 2 5 2
17/02/2021 8 6 5
15/02/2021 0 9 5
10/02/2021 6 6 4
08/02/2021 0 5 2
05/02/2021 2 2 6
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
01/03/2021 7 0 2
26/02/2021 4 7 2
24/02/2021 7 9 4
22/02/2021 1 6 3
19/02/2021 2 8 5
17/02/2021 2 5 0
15/02/2021 1 6 6
10/02/2021 4 4 6
08/02/2021 6 8 2
05/02/2021 4 9 1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 27 11
8 26 6
2 22 1
7 21 -5
4 20 8
1 19 -2
6 17 -3
9 17 -6
0 16 -6
3 15 -4
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 30 7
2 24 5
4 23 5
6 22 7
1 19 -11
3 19 1
7 19 4
0 16 -5
9 15 -4
8 13 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 25 8
2 25 6
3 25 10
5 22 10
4 19 -3
7 19 -1
6 18 -12
9 18 -4
8 16 -3
0 13 -11
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ