Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro 27/10/2022

Trang chủ > Max 3D Pro > Max 3D Pro Thứ 5 > Kết Quả Max 3D Pro 27/10/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00175
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 593 035 2 tỷ
Phụ ĐB 035 593 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
278 767 619 053
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
792 217 171
820 183 871
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
256 980 977 624
257 415 262 785
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Thống kê nhanh Max 3D Pro

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/10/2022 5 9 3
25/10/2022 7 6 9
22/10/2022 7 9 0
20/10/2022 5 5 1
18/10/2022 7 3 4
15/10/2022 4 6 2
13/10/2022 2 4 3
11/10/2022 6 8 9
08/10/2022 1 1 0
06/10/2022 7 7 2
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
27/10/2022 0 3 5
25/10/2022 7 0 0
22/10/2022 3 8 9
20/10/2022 1 0 2
18/10/2022 1 5 5
15/10/2022 6 9 3
13/10/2022 8 0 2
11/10/2022 3 2 0
08/10/2022 1 9 8
06/10/2022 3 4 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 27 9
0 25 12
7 24 7
6 24 1
1 23 -1
4 17 0
3 15 -8
5 15 -7
8 15 -4
9 15 -9
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
2 26 8
9 26 -5
1 22 -3
0 21 -8
4 21 5
7 20 3
6 18 3
8 18 -2
5 15 4
3 13 -5
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
7 27 6
3 23 0
6 22 -1
5 21 -3
2 20 5
4 18 -2
1 18 2
8 18 0
0 17 -4
9 16 -3
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ