Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro 24/12/2022

Trang chủ > Max 3D Pro > Max 3D Pro Thứ 7 > Kết Quả Max 3D Pro 24/12/2022
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#00200
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 849 103 2 tỷ
Phụ ĐB 103 849 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
154 117 090 601
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 356 438
465 074 552
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
724 401 159 638
378 955 196 829
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100N
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40N

Thống kê nhanh Max 3D Pro

Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn bộ số
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/12/2022 8 4 9
22/12/2022 3 1 9
20/12/2022 4 6 6
17/12/2022 0 5 7
15/12/2022 2 0 9
13/12/2022 2 2 6
10/12/2022 5 5 1
08/12/2022 3 0 6
06/12/2022 4 2 3
03/12/2022 2 1 0
Ngày Số đầu Số giữa Số cuối
24/12/2022 1 0 3
22/12/2022 2 4 7
20/12/2022 3 8 9
17/12/2022 2 8 5
15/12/2022 2 7 2
13/12/2022 6 6 1
10/12/2022 4 8 4
08/12/2022 7 2 5
06/12/2022 3 5 4
03/12/2022 5 5 7
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây

Chọn số
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
1 38 12
3 29 3
4 24 19
5 22 6
8 20 -5
6 16 -2
2 16 -6
0 13 -2
7 13 -12
9 9 -13
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
5 32 5
3 22 5
7 21 8
2 21 6
9 21 -2
8 19 -8
0 18 -9
4 17 3
1 16 2
6 13 -10
Số Số lần xuất hiện So với chu kỳ trước
3 23 4
6 22 -5
2 22 3
8 22 -1
9 21 3
0 20 4
7 19 -4
4 19 3
5 17 -6
1 15 -1
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ